Zsákai Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016 (II.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Zsáka Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2015.(IV.13.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és szociális ellátásokrólZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének 10/2007.(VI.01.) számú rendelete a fiatalok első lakásának vagy lakóépületének megszerzéséhez nyújtható támogatásról
Zsáka Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2004.(VII.01.) sz. rendelete - ZSÁKA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

ZSÁKA Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2005/V.23./sz. rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről.A Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (X.7.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adórólZsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2011.(XII.27.)számú önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település köztisztaságáról.Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (VI.30.) önkormányzati r e n d e l e t e a helyi közművelődési tevékenység támogatásárólZsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/1014.(X.28.) Önkormányzati rendelete a képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról.Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009./II.1./számú rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről.ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testület 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról, védelméről és a közterület-használat díjáról.
ZSÁKA Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1992/IV.16/ZSÖR.számú rendelete a nagyközségi önkormányzati jelképek alkotásáról és használatának szabályozásáról.ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12//2001.(X.04.)számú
rendelete a Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőségi Hivatal) köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról.
Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület 25/2005.(XII.30.) számú rendelete a talajterhelési díjról.Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásárólZsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006.(V.31.) számú rendeletét egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról.ZSÁKA Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület 5/2005/II.17/.számú rendelete az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről.Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.31.) számú rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről.ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testület 4/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról.
Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010.(V.25.) számú rendelete Zsáka Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában pályázati eljárás lefolytatása nélkül is betölthető munkakörökről.Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.18.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésérőlZsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 9/2015(IV.13. ) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásárólZsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésérőlZsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014.(X.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési SzabályzatárólZsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(II.18.) számú önkormányzati rendelete az anyakönyvi eljárás egyes szabályairól, díjairólZsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályainak betartásáról, valamint ennek elmulasztásának jogkövetkezményeirőlZsáka Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 18/2014.(IX.29.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairólZsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokrólZsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015.(X.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatás jogosultsági feltételeirőlZsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006.(V.31.) számú rendelete az egyes épületek és utcarészletek nagyközségben képviselt építészeti, történeti, településképi értékük alapján való, helyi védelemben részesítéséről.Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2016. (IV.11.) önkormányzati rendelete építési tilalom elrendeléséről
Zsáka Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2016.(IV.11.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásárólZsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 9/2016( IV.11. ) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi zárszámadásárólZsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számárólZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
9/2000./VI.29./számú r e n d e l e t e Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.
Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009./II.1./számú rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjérőlZsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(VII.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatárólZsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2011.(XII.1.) önkormányzati rendelete az intézményi térítési díjak megállapításáról6/2017(II.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐLZsáka Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének Önkormányzat 8/2017. (IV.7.) önkormányzati rendelete
a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetési szabályzatáról.
Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 11/2017.( V.19. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi zárszámadásárólFelhokép
Menetrendek: