Még mindig érdemes beszélni a Mezőgazdasági kisüzemek támogatása jogcímről. 2022 februárjában és májusában 2 külön beadási periódusban ismét beadható lesz a pályázat azoknak, akiknek a 2021-es lezárt év adatai ezt lehetővé teszik. 15000 eurónak megfelelő (5,4 millió Forint), szabad felhasználású támogatásról van szó, melynek 75%-át átutalják a támogatás elnyerésekor, majd a fennmaradó 25%-ot a teljesítést követően, a 4. évben lehet lehívni. A pályázat kötelező üzemméret (6000 STÉ, 67 méhcsaládnál nagyobb állomány) megtartását teszi kötelezővé, a vállalt árbevétel teljesítése mellett, a tervekben leírt fejlesztések tételes megvalósítását nem várják el.

Nagyon sok pályázó meg szokta kérdezni tőlem, hogyan módosíthatóak azok a számadatok, amelyek a pályázat feltételeinek számítanak! Magyarul: 2021 szeptemberében még befolyásolhatók azok a pályázati jogcímhez tartozó teljesítménymutatók, amivel 2022-ben beadható lesz a pályázat, mert a feltételeket megteremtik a leadott adatok. A méhészet ágazat az egyike a sok kistermelői tevékenység közül, melynek számadatai a támogatás feltételrendszeréhez rugalmasan alakítható a rugalmassága miatt. Az őszi kötelező méhegészségügyi ellenőrzés ad alapot ahhoz a kötelező adatszolgáltatáshoz, amit a Tenyészet Információs Rendszerbe a méhészek többsége meg szokott adni. Ez általában az a számadat, amit a méhegészségügyi felelős meg tud számolni a méhész a telephelyén és a kötelező adatszolgáltatási jegyzőkönyvébe felvesz.

A pályázat benyújtásának egyik feltétele, hogy 34 és 67 méhcsalád között legyen az átlaglétszám, ami nem azonos a TIR-be bejelentett létszámmal. Az átlaglétszám a január 1 és december 31 között napi létszám alapján kialakított havi átlaglétszám éves vetülete. Tehát a Tenyészet Információs Rendszerbe lejelentett létszám nem feltétlenül tükrözi az átlaglétszámot, de egy nagy őszi állományhoz nagy valószínűséggel nagy átlaglétszám tartozik.

A célom nem az, hogy adathamisításra vegyem rá a méhész kollégákat, de senki ne legyen önmagának az ellensége és úgy alakítsa az állomány nagyságát, arra vonatkozó adatszolgáltatást, hogy az ágazatban rejlő rugalmasságot ki tudja használni, pályázni tudjon. Már többször leírtam, de továbbra is fontosnak tartom ismételni, hogy az állomány nagyságán kívül, attól teljesen függetlenül az árbevétellel is pályázni lehet. Ez a lehetőség a túl kicsi vagy túl nagy állománnyal rendelkezők számára akkor ad lehetőséget a 3000 euró és 6000 euró közötti árbevételük lesz a 2021-es év során. (Január 1 és december 31 között.) Tehát akinek az állománya nem megfelelő nagyságú, de 991.000 és 1.983.000 Forint közé esik a mézeladása, szintén pályázhat, mégpedig az árbevétel alapján.

Nagyon fontos kiemelni azt, hogy az év során kialakított méhészeteket nem érdemes „beleerőltetni” az üzemméret és árbevétel kategóriába, mert az értékelésnél fokozottan hangsúlyos az őstermelői tevékenység megléte, igazából annak van lehetősége, ki a fenti számadatok megléte mellett legalább 2 éves fennállást, működést fel tud mutatni.

Szintén alapkövetelmény a pályázati feltételrendszernek, hogy egy lezárt üzleti évet fel tudjon mutatni a pályázó, ami akkor tud teljesülni a következő beadásnál, ha 2021 január 1-jén már őstermelő volt az adott pályázó. A teljes lezárt üzleti év nem azonos a lezárt évek számával. (Általában egyel kevesebb). Teljes lezárt üzleti évnek számít, ha az adott vállalkozás a teljes naptári évben (365 napon át) működött. Egy januárban alapított vállalkozás hiába működött majdnem egész évben, az alapítás éve még nem számít teljes üzleti évnek, míg egy december 31.-én alapított vállalkozásnak már a második napja bele számít az elő teljes üzleti évébe. A Magyar Államkincstár a lezárt üzleti évet az őstermelői tevékenység megkezdésétől tartja nyilván és számolja el.

Ahogy azt fentiekben írtam, a 2-3-4 év gyakorlat értékelése között nagyon nagy különbség van., igazából annak érdemes a lehetőségben gondolkodnia, aki már több mint 2 éve őstermelő. Összefoglalva és a fentieket gyakorlati lépésekké formálva a teendő a következő ahhoz, hogy 2022-ben pályázni tudjon rokonával vagy ismerősével:

  • Ha a rokonságában, baráti körében van olyan méhész, aki 2 vagy több éve őstermelő és a méhcsaládszám az őszi lejelentéskor úgy alakítható, hogy az éves átlaglétszám 34 és 67 közé tudjon esni, akkor érdemes az őszi lejelentéskor így érvényesíteni a méhcsaládszámot.
  • Abban az esetben, ha a méhcsaládszám nem teszi lehetővé a pályázat benyújtását, de az árbevétel a fentiekben jelzett értékek között (leegyszerűsítve: 1 és 2 millió forint közé esik) van, szintén jogosultságot lehet szerezni a pályázatra, tehát az utolsó negyedévben lehetőség van arra, hogy az árbevételt a szükséges mértékben befolyásoljuk az üzemméret, változtatása nem lehetséges. Kiemelendő szempont, hogy az árbevétel alapján is kialakítható a jogosultság a pályázat benyújtásához.
  • A támogatási jogcím elsősorban a kistelepülések lakóit segíti, tehát a 10 ezer főnél kisebb lakhellyel rendelkeznie a pályázónak vagy tanyán kell a nagyobb város vonzáskörzetében laknia, legalább egy éve. A vidéki környezet megőrzése minden telephelyre igaz, azaz a megvalósítási helyszínek mindegyike falusi környezetben kell, hogy legyen.
  • Okozott már félreértést az is, hogy az őstermelő teljes termelői tevékenységét kell figyelembe venni. Tehát, ha méhésznek a méhállományán kívül szántóterülete, gyümölcsöse van, akkor könnyen előfordul, hogy túl nagy lesz az üzemmérete. Ezt pontosan ellenőrizni szükséges, és minden mezőgazdasági tevékenységet együttesen kell figyelembe venni!
  • Az, hogy a pályázó közös őstermelői igazolvánnyal, vagy saját jogon pályázik nem befolyásoló szempont! Az üzemméretnek, vagy az árbevételnek kell megfelelni, függetlenül attól, hogy a pályázó egyedül vagy társasan őstermelő. 2021 január 1-től már némi kötöttség terheli a pályázókat azáltal, hogy a családi gazdálkodás vagyoni viszonyait a 2021-es év folyamán alapító szerződésben rögzíteni kell.

A jogcímről több cikket is megfogalmaztam már, sokkal nagyobb terjedelemmel, hiszen minden részletet nem lehet bemutatni néhány oldalban. Kérem, ha érdekli a jogcím, vegye fel velem a kapcsolatot, meg tudom küldeni Önnek a korábbi cikkeket a jogcím bemutatásáról és fel tudom készteni a 2022 februári vagy májusi beadási időpontra.

Gere Antal Gábor
06 30 235 67 42
antal.gere@gmail.com