Szerzőink:

Almássy Balázs dr. magyar, történelem szakos tanár, PhD irodalomtudomány, Magyar Táncművészeti Főiskola

Bánfai Ágnes olimpikon; testnevelő tanár, torna szakedző, artista szakkoreográfus

Hajagos László artistaművész, testnevelő tanár MA; Baross Imre Artistaképző Szakközépiskola és Szakiskola

Hamar Pál dr. tanszékvezető egyetemi tanár, PhD neveléstudomány; Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar /TF/ Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék

Hegedűs Zoltán artistaművész, szaktanár; Baross Imre Artistaképző Szakközépiskola és Szakiskola

H. Orlóci Edit dr. artistaművész, cirkuszkutató; dr. univ. történettudomány, PhD kommunikációelmélet; Magyar Cirkusztörténeti és -elméleti Kutató Alapítvány (McTEKA)

Hus Sándor ny. balettművész, Magyar Állami Operaház; táncpedagógus BA

Jókay Zoltán informatikus

Koósz István könyvtáros, ELTE Kőrösi Csoma Sándor Kollégium Könyvtára

Laczkó Vladimir OKÉV-szakértő (cirkuszművészet, pantomim)

Lehotai László balettművész, Magyar Állami Operaház; táncpedagógus BA

Losonczi György artistaművész, szaktanár; Baross Imre Artistaképző Szakközépiskola és Szakiskola, informatika-szakos PhD-hallgató Szent István Egyetem

Maczák Ibolya dr. könyvtáros-tanár, PhD irodalomtudomány; Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar

Mády Ferenc dr. PhD az orvostudomány kandidátusa, ny. egyetemi docens (Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika), főiskolai tanár (Magyar Táncművészeti Főiskola)

Murainé Szakáts Ildikó artistaművész, testnevelő tanár MA, OKÉV-szakértő (cirkuszművészet, tanügyigazgatás)

Németh Anna BA magyar szak, művelődés-tudomány szakirányos bölcsész

Szonday Szandra esztétika szakos PhD-hallgató, ELTE BTK

West-Sooby Anna artistaművész, testnevelő edző (cirkuszi akrobatika) BSc és tanár MA