Képviselő-testületi ülés
2018. december 15.

Iharosberény Képviselő-testülete 2018. december 15-én ülést tartott a községházán. A képviselők a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló rendelet módosításáról döntöttek.


Képviselő-testületi ülés
2018. november 29.

Iharosberény Képviselő-testülete 2018. november 29-én ülést tartott a községházán. A képviselők döntöttek az Önkormányzat 2018. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról, a Népjóléti Bizottság munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról, valamint a rendkívüli szociális pályázati támogatás keretösszegeinek meghatározásáról.


Képviselő-testületi ülés
2018. október 16.

Iharosberény Képviselő-testülete 2018. október 16-án ülést tartott a községházán. A képviselők az Iharosberényi Általános Iskola felvételi körzetének véleményezéséről, a külterületi közutak fejlesztésével kapcsolatos gépbeszerzésre vonatkozó, Somogycsicsóval közös pályázat részleteiről, az Iharosberényi Gesztenyevirág Óvodával kapcsolatos dokumentumok elfogadásáról tárgyaltak.


Képviselő-testületi ülés
2018. szeptember 03.

Iharosberény Képviselő-testülete 2018. szeptember 03-án ülést tartott a községházán. A képviselők az EFOP-1.5.3-16-2017-00027 „Szövetség a humán szolgáltatások fejlesztéséért Csurgó térségében”című projekttel kapcsolatban az 54/2018.(VI.29.) számú határozat hatályon kívül helyezéséről, új határozat hozataláról döntöttek, valamint a hulladékszállítási díj visszatérítésének összegéről tárgyaltak.


Képviselő-testületi ülés
2018. augusztus 09.

Iharosberény Képviselő-testülete 2018. augusztus 09-én ülést tartott a községházán. A képviselők a szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról, rendkívüli szociális támogatás igénylésével kapcsolatos pályázat benyújtásáról, a tanévkezdési támogatásokról, az Iharosberényi Ifjúkor Egyesület részére visszatérítendő támogatás nyújtásáról, a DRV – 2019-2033. évi gördülő fejlesztési tervéről tárgyaltak.


Képviselő-testületi ülés
208. július 31.

Iharosberény Képviselő-testülete 2018. július 31-én ülést tartott a községházán. A képviselők szociális szövetkezet alakításáról, szociális célú tűzifa vásárláshoz támogatás igényléséről, rendkívüli szociális támogatás igényléséről, a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2017. évben végzett könyvtári szolgáltatásról szóló beszámolójának elfogadásáról, az Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda vezetőjének megbízásáról, a közbeszerzési szabályzat felülvizsgálatáról tárgyaltak.Képviselő-testületi ülés
2018. június 29.

Iharosberény Képviselő-testülete 2018. június 29-én ülést tartott a községházán. A képviselők a Polgárőr és Tűzoltó Egyesület és a Nosztalgia Hagyományőrző Egyesület támogatásáról, a konyha kiszervezését követően konyhai eszközök selejtezéséről, az EFOP-1.5.3-16-2017-00027 „Szövetség a humán szolgáltatások fejlesztéséért Csurgó térségében”című projektben eseti közbeszerzési szabályzat elfogadásáról tárgyaltak.


Képviselő-testületi ülés
2018. június 14.

Iharosberény Képviselő-testülete 2018. június 14-én ülést tartott a községházán. A döntéshozók a külterületi közutak fejlesztésével kapcsolatos gépbeszerzésre vonatkozó közbeszerzésről, az Iharosberény középkori templomának régészeti feltárásáról, a Közös Hivatal Informatikai Biztonsági Szabályzatának jóváhagyásáról, az Iratkezelési Szabályzat jóváhagyásáról, a nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtésével kapcsolatban érkezett törvényességi felhívásról, a konyha üzemeltetésével kapcsolatos rezsidíj kérdéséről tárgyaltak.


Képviselő-testületi ülés
2018. május 29.

Iharosberény község Képviselő-testülete ülést tartott 2018. május 29-én a községházán. A képviselők a Gesztenyevirág Óvoda 2017. évi költségvetéséről szóló beszámoló jóváhagyásáról, az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetéséről szóló beszámoló jóváhagyásáról, az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló beszámoló jóváhagyásáról, a Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról, az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról, a Vízmű üzemeltetésével kapcsolatos szerződés, megállapodások elfogadásáról, a Csurgói Egészségügyi Centrum Szolgáltató Nonprofit Kft. szakorvosi óraszám átcsoportosításáról szóló kérelmének elfogadásáról tárgyaltak.


Képviselő-testületi ülés
2018. május 29.

Iharosberény Képviselő-testülete 2018. április 19-én ülést tartott a községházán. A képviselők a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtásáról, a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról és az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról, a külterületi közutak fejlesztésével kapcsolatos gépbeszerzésre vonatkozó, Somogycsicsóval közös pályázat beadásáról, a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentése érdekében pályázat beadásáról, az Önkormányzati Hivatal épületén lévő napelem által termelt energia díjmegosztásának ügyéről tárgyaltak.


Képviselő-testületi ülés
2018. február 28.

Iharosberény Képviselő-testülete 2018. február 28-én ülést tartott a községházán. A döntéshozók az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről, a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról és
a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról tárgyaltak.


Együttes képviselő-testületi ülés
2018. február 15.

Iharosberény, Iharos, Inke és Pogányszentpéter községek Képviselő-testületei ülést tartottak 2018. február 15-én az iharosi Községháza épületében. A képviselők az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről, a Védőnői Szolgálat 2018. évi költségvetéséről és indukciós hurok hiánya az iskola felújításával kapcsolatos pályázattal összefüggésben című előterjesztésről tárgyaltak.


Képviselő-testületi ülés
2018. január 30

Iharosberény Képviselő-testülete ülést tartott 2018. január 30-án a Községháza épületében. A képviselők az Iharosberényi Általános Iskola felvételi körzetének véleményezése, az Iharosberényi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata, a temetőben alkalmazott díjak felülvizsgálata, a Gesztenyevirág Óvoda nyári és egyéb zárva tartásának meghatározása, a Rasinja horvátországi településsel együttműködési megállapodás megkötése napirendeket tárgyalták. Javaslatot fogadtak el az Erőss család többgenerációs tevékenységének az Örökségünk – Somogyország Kincse címre felterjesztésére, döntöttek behajthatatlan követelések törléséről, a zártkert védelmével, fejlesztésével kapcsolatos pályázat beadásáról. Tárgyalták
a fogorvosi magánpraxis gyakorlása – orvosi rendelő bérleti díja, a Posta épületében lévő önkormányzati lakás kazáncseréje, a Tűzoltószertár felújítására vonatkozó pályázat keretében előleg igénylése előterjesztéseket.


Képviselő-testületi ülés
2017. december 20

Iharosberény Képviselő-testülete 2017. december 20-án ülést tartott a Községházán. Az ülésen tárgyaltak a fogorvossal kötendő feladatellátási szerződésről, döntöttek a szociális tüzelő támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotásáról, elfogadták a Települési Arculati Kézikönyvet.


Képviselő-testületi ülés
2017. december 12

Iharosberény Képviselő-testülete 2017. december 12-én ülést tartott a Községházán. A képviselők döntöttek az Idősek Napja rendezvény megtartásának részleteiről, tárgyalták Dr. Kunsági Máté Erzsébet házi gyermekorvos helyi iparűzési adó fizetése alóli mentésség kérelmét, áttekintették a Helyi Esélyegyenlőségi Programot.


Képviselő-testületi ülés
2017. november 10

Iharosberény Képviselő-testülete 2017. november 10-én ülést tartott a Községházán. A döntéshozók a Tűzoltószertár felújítására kivitelező kiválasztásáról tárgyaltak.


Közmeghallgatás
2017. november 02

Iharosberény Képviselő-testülete közmeghallgatást tartott 2017. november 02-án a Községháza épületében. A képviselők véleményezték a települési arculati kézikönyv tervezetét.


Képviselő-testületi ülés
2017. október 03

Iharosberény Képviselő testülete 2017. október 03-én ülést tartott a Községházán. A képviselők tárgyaltak a Tűzoltószertár felújítását célzó pályázat beadásáról, a konyha bérbeadásáról szóló szerződések módosításáról, a Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról, valamint véleményezték az Általános Iskola felvételi körzetének előterjesztését.


Képviselő-testületi ülés
2017. szeptember 01

Iharosberény Képviselő-testülete 2017. szeptember 01-én ülést tartott a Községháza épületében. A döntéshozók határozatot hoztak a kistelepülései önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatására benyújtandó pályázatról, valamint véleményezték és jóváhagyták a DRV 2018-2032 évi beruházási-felújítási és pótlási tervdokumentációját.


Képviselő-testületi ülés
2017. augusztus 02

Iharosberény Képviselő-testülete 2017. augusztus 02-án ülés tatott az iharosberényi Községházán. A képviselők döntést hoztak a településképi arculati kézikönyv és rendelet elkészíttetéséről, a tanévkezdési támogatásokról. Jóváhagyták a Gesztenyevirág Óvoda 2016/17 évi munkájáról szóló beszámolót.


Képviselő-testületi ülés
2017. május 25

Iharosberény Képviselő-testülete 2017. május 25-én a községházán ülést tartott. Az ülésen a képviselők a Gesztenyevirág óvoda, az Önkormányzati Közös Hivatal és az önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolóit, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót jóváhagyták. Döntöttek a 2017. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylésének benyújtásáról.


Képviselő-testületi ülés
2017. április 27.

Iharosberény Képviselő-testülete 2017. április 27-én, 16 órai kezdettel ülést tart a községházán. A képviselők tárgyalnak az óvoda, a Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójáról, a lakossági víz- és csatornadíj 2017. évi pályázatáról, a közbeszerzési tervről, a presszóépület bérletének megszűnéséről, az orvosok helyi iparűzési adó mentességi kérelméről, lakossági kommunális adó csökkentési javaslatról.


Képviselő-testületi ülés
2017. március 14.

Iharosberény Képviselő-testülete 2017. március 14-én ülést tartott a községházán. A képviselők a Csurgói Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosításáról határoztak: a Csurgói Napsugár Szociális Intézmény névváltoztatásáról döntöttek.


Képviselő-testületi ülés
2017. február 21.

Iharosberény Képviselő-testülete 2017. február 21-én, 16.30 órakor ülést tart a Községházán. A képviselők tárgyalják a Gesztenyevirág óvoda 2017. évi költségvetéséről, az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, az ASP bevezetésének ügyéről, a szociális ellátások intézményi térítési íjainak megállapításáról szóló napirendet.


Képviselő-testületi ülés
2017. január 24.

Az együttes ülést követően Iharosberény Képviselő-testülete ülést tartott és döntést hozott az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításának, a polgármester és alpolgármester juttatásainak meghatározásának, az óvoda nyári zárva tartásának és a Somogycsicsó községgel kötött megállapodás módosításának ügyéről.


Együttes képviselő-testületi ülés
2017. január 24.

Iharosberény, Inke, Iharos és Pogányszentpéter képviselő-testületei együttes ülést tartottak 2017. január 24-én 16 órakor az iharosberényi Községházán. Az ülés napirendje a Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése volt.


Képviselő-testületi ülés
2016. december 28.

Iharosberény Község Önkormányzatnak Képviselő-testülete 2016. december 28-án az iharosberényi Községházán ülést tartott. Az ülésen megtárgyalták a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításának, a külterületi helyi közutak fejlesztésére vonatkozó pályázatnak,a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályozásának, Iharos és Pogányszentpéter Önkormányzata Képviselő-testületének a konyha elszámolásával kapcsolatos megkeresésének előterjesztéseit.


Képviselő-testületi ülés
2016. november 30.

Iharosberény Község Önkormányzatnak Képviselő-testülete 2016. november 30-án, az iharosberényi Községházán ülést tartott. A képviselők tárgyaltak az Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda 2016. évi költségvetésének módosításának elfogadásáról, 2016. I-III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről szóló pénzügyi tájékoztatás elfogadásáról, az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról, az Önkormányzat 2016. I-III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről szóló pénzügyi tájékoztatás elfogadásáról, az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosításáról, a Hivatal 2016. I-III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről szóló pénzügyi tájékoztatás elfogadásáról, a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/2008.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról, az Iharosberényi Általános Iskola felvételi körzetének véleményezéséről, a konyha bérbeadására kötött szerződés módosításáról.Képviselő-testületi ülés
2016. október 27.

Iharosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. október 27-én az iharosberényi Községházán ülést tartott. A meghívó szerinti napirendnek megfelelően a képviselők a település településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról, a Helyi Építési Szabályzat módosításáról, a Nagyatádi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásával kapcsolatos véleményezésről, az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról, együttműködési megállapodás kötéséről a DRV-vel a tartozások kezelése ügyében, ravatalozó és az óvoda épület tetőzetének javításáról tárgyaltak.


Rendkívüli képviselő-testületi ülés
2016. szeptember 26.

Iharosberény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. szeptember 26-án rendkívüli ülést tartott az iharosberényi Községházán. A képviselők a kötelező betelepítési kvóta elleni tiltakozásról és a Surd és Liszó községek szennyvízelvezetésének a nagykanizsai agglomerációhoz történő csatlakozása ügyéről határoztak.Képviselő-testületi ülés
2016. szeptember 15.

Iharosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. szeptember 15-én, az iharosberényi Községházán ülést tartott. Az ülés meghívó szerinti napirendje alapján a DRV - 2017-2031. évi beruházási-felújítási és pótlási tervdokumentáció véleményezése és jóváhagyása, tulajdonosi megállapodás a közös ellátási felelősséggel érintett víziközmű-rendszer feletti képviseletről, Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás ügye került a képviselők elé.

.


Képviselő-testületi ülés
2016.augusztus 30.

Iharosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. augusztus 30-án, az iharosberényi Községházán ülést tartott. A meghívó szerinti napirend alapján a hulladékgazdálkodásról szóló 6/2016. (VI.30.) rendelet módosításáról, a település településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról, a tanévkezdési támogatásokról, a Báró Inkey Gáspár vívóverseny szervezésének, támogatásának ügyéről, I. Világháborús emlékmű felújítására pályázat beadásáról, Csőgör István benzinkút bérleti szerződés meghosszabbítására vonatkozó kérelméről tárgyaltak a képviselők.


Képviselő-testületi ülés
2016. július 26.

Iharosberény Község Önkormányzatnak Képviselő-testülete 2016. július 26-án az iharosberényi Községházán ülést tartott. A képviselők tárgyalták a konyha 2014-2015. évre vonatkozó pénzügyi elszámolásáról, a konyha kiszervezésével kapcsolatban szükséges önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról, valamint az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztéseket.


Képviselő-testületi ülés
2016. július 12.

Iharosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. július 12-én az iharosberényi Községházán ülést tartott,melyen a Helyi Építési Szabályzatról szóló 8/2007.(IV.12.) önkormányzati rendelet módosítását tárgyalták a döntéshozók.


Képviselő-testületi ülés
2016. június 29.

Iharosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. június 29-én, az iharosberényi Községházán ülést tartott. A Képviselő-testület a következő napirendet tárgyalta: Beszámoló az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről, A települési hulladékgazdálkodási rendelet megalkotása és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása, DRV Zrt-vel kötendő együttműködési megállapodás ügye, A Helyi Építési Szabályzat törvényességi felülvizsgálatával kapcsolatos javaslat, Polgárőr és Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme, Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása.


Együttes ülés
2016. május 11.

Iharosberény, Iharos és Pogányszentpéter Községek Képviselő-testületei 2016. május 11-én együttes ülést tartottak. Az ülésen döntés született a gyermekorvosi ellátási szerződés felülvizsgálatáról, valamint a közös tulajdonú konyha üzemeltetésének kérdéséről.


Képviselő-testületi ülés
2016. május 11.

Iharosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. május 11-én, az iharosberényi Községházán ülést tartott. A napirendek között szerepelt a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására beadandó pályázatnak, valamint mammográfiás szűrés szervezésének ügye.


Képviselő-testületi ülés
2016. április 28.

Iharosberény Község Önkormányzatnak Képviselőtestülete 2016. április 28-án, az iharosberényi Községházán ülést tartott. A képviselők tárgyalták az Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda 2015. évi költségvetéséről szóló beszámolójának, az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetéséről szóló beszámolójának, az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló beszámolónak, Csapó Józsefné Iharosberény, Táncsics u. 19. szám alatti lakos kártérítési igényének előterjesztését. Döntöttek pályázat benyújtásáról a Tűzoltószertár épületének felújítására, valamint az Agro-Szoforg Kft-vel fennálló bérleti szerződés ügyében hoztak határozatot.


Képviselő-testületi ülés
2016. március 31.

Iharosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. március 31-én a Községházán ülés tartott. A képviselők tárgyaltak az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű-vagyon vagyonértékeléséről, a településrendezési terv módosításáról, a 2016. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásáról, valamint a közbeszerzési terv jóváhagyásáról.


Képviselő-testületi ülés
2016. február 15.

Iharosberény Képviselő-testülete 2016. február 15-én 16 órakor ülést tartott a Községházán. A döntéshozók az önkormányzat 2016 évi költségvetéséről tanácskoztak.


Együttes ülés
2016. február 10.

Iharosberény, Iharos, Inke és Pogányszentpéter képviselő-testületei 2016. február 10-én Inkén, az általános iskolában együttes ülésen tárgyalták a Közös Önkormányzati Hivatal 2016 évi költségvetését.


Képviselő-testületi ülés
2016. január 07.

Iharosberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 7-én, az iharosberényi Községházán ülést tartott. Az ülésen döntöttek a Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának módosításáról, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 1. sz. függelékének módosításáról, illetve az Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda alapító okiratának módosításáról.


Képviselő-testületi ülés
2015. december 18.

Iharosberény Képviselő-testülete 2015. december 18-án a Községházán ülést tartott. A képviselőtestület a határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésének előkészítése során kitermelt faanyag szociális célú hasznosításáról szóló 1795/2015. (XI. 10.) Korm. határozat 2. pontja alapján a határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésének előkészítése során kitermelt faanyag szociális célú támogatása elnevezésű pályázati kiírásra pályázatot nyújtott be 100 m3 tűzifára. Az önkormányzat a 10/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelettel módosított, az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati 11/A.§ (2) bekezdésében meghatározott általános, középfokú és felsőfokú tanintézménybe járó korosztály számára 15.000,-Ft összegű karácsonyi támogatást nyújtott. A település tűzvédelmének előmozdítása érdekében a testület tűzvédelmi együttműködési megállapodás alapján 109.200 Ft támogatást biztosított a Csurgói Önkormányzati Tűzoltóság részére.


Képviselő-testületi ülés
2015. december 15.

Iharosberény Képviselő-testülete 2015. december 15-én, a Községházán ülést tartott. A képviselők döntöttek a Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának módosításáról, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 1. sz. függelékének módosításáról és a Gesztenyevirág Óvoda alapító okiratának módosításáról.


Együttes ülés
2015. december 03.

Iharosberény, Iharos, és Pogányszentpéter Képviselő-testületei 2015. december 03-án a Községházán együttes ülést tartottak. Az ülés témája a közös tulajdonú Konyha üzemeltetésének kérdése volt. A képviselők a közös tulajdonú Konyha üzemeltetésére vonatkozó feladatellátási szerződést, az abban meghatározott kormányzati funkció szerinti feladatokra vonatkozóan jóváhagyták. Iharos és Pogányszentpéter az óvodáikban konyhai feladatellátásra foglalkoztatott személyt nem adják át a Konyha keretébe, 2016. január 1-től önkormányzatuk költségvetése terhére foglalkoztatják tovább.


Közmeghallgatás
2015. december 02.

Iharosberény Képviselő-testülete 2015. december 02-án a Községházán közmeghallgatást tartott. A közmeghallgatáson Zsirmon Endre polgármester beszámolót tartott a 2015. évi munkáról, jövő évi elképzelésekről. Részletesen beszélt az energetikai pályázati, DDOP-s, KEOP-os támogatások igénybe vételével megvalósított (óvoda, orvosi rendelők, kultúrház, önkormányzati hivatali épület) felújításokról, a közfoglalkoztatással megvalósított programokról. Ismertette a LED-es közvilágítás-korszerűsítésének, a térfigyelő kamera rendszer kiépítésének részleteit. A képviselő-testület úgy igyekezett dolgozni, hogy a pályázatok igénybe vételével a lehető legtöbb pénzt hozzák a faluba. Az Önkormányzat racionális, takarékos gazdálkodással elérte, hogy ebben az évben látványos fejlődést tapasztalhattak az itt élők.
Beke Mária r.hadnagy, a Nagyatádi Rendőrkapitányság Csurgói Rendőrőrsének vezetője tájékoztatott a terület közbiztonsági mutatóiról, a rendőrség idei és jövő évi tervezett programjairól.


Képviselő-testületi ülés
2015. november 25.

Iharosberény Képviselő-testülete 2015. november 25-én a Községházán ülést tartott. A képviselő-testület megalkotta a „Szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól” szóló rendeletét. Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet is
módosításra került: lehetővé vált év végén a lakosság széles rétegének, az időskorúaknak és a gyerekeknek támogatása. Az időskorúaknak 10.000,-Ft/fő, az óvodai korosztálynak 15 000,-Ft/fő, az általános iskolai korosztálynak 500,-Ft/fő értékű támogatást biztosított az önkormányzat. Elfogadták az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót 265 106 000 Ft bevételi és 211 327 000 Ft kiadási főösszeggel. Elfogadásra került a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. I-III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről szóló pénzügyi tájékoztatás is. Az ülésen tárgyalták a közös tulajdonú Konyha üzemeltetésének ügyét: az iharosberényi iskola épületében működő Konyha működésével kapcsolatban a Magyar Államkincstár ellenőrzése során több kifogás merült fel. Az ellenőrzési jegyzőkönyv megállapításai alapján az önkormányzatokat a 2014. évi gyermekétkeztetésre igényelt normatíva, közel 30 millió Ft visszafizetésére szólították fel. Gond van a normatíva települések közötti elszámolásával is. A normatívát az egyes önkormányzatok igénylik, azt nem adták át teljes egészében Iharosberénynek, a konyhát fenntartó önkormányzatnak. A felmerült problémákra együttes ülésen keresik a megoldást.Képviselő-testületi ülés
2015. október 28.

Iharosberény Képviselő-testülete 2015. október 28-án a Községházán ülést tartott. A testület a 119/2013. (XI.19.) számú határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot áttekintette és felülvizsgálatát nem tartotta szükségesnek. A gyermekjóléti és családsegítés szolgáltatási rendszerének átalakítása kapcsán 2016. január 1. napjától a család és gyermekjóléti szolgálat működtetését továbbra is társulási formában kívánja megvalósítani, a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás által fenntartott Csurgó Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján.
Péntek Anitát -kérelmére- mint az Iharosberény, Hegyalja u. 12. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérlőjét - az általa a lakásban végzett munkák ellenértékét figyelembe véve - mentesítette 1 havi lakbér megfizetése alól. Az Iharosberényi Általános Iskola felvételi körzetének véleményezése kapcsán a 2015/2016-os tanévre megállapított iskolai felvételi körzethatárokban változást nem lát szükségesnek, ezért a 2016/17-es tanévre vonatkozóan megváltoztatását nem javasolta.


Képviselő-testületi ülés
2015. októbert 01.

Iharosberény Képviselő-testülete 2015. október 1-én a Községházán ülést tartott. A testület a Kultúrház tetőzetének részleges felújítására, cseréjére vonatkozó, a KÖNNYŰ-ÉP Építőipari Kivitelező Kft-vel kötött szerződésben szereplő összeget: 5.259.840,-Ft szerződéskötési összegről 3.882.662,-Ft-ra,a befejezési határidőt 2016. január 31-re módosította. Elfogadta a Kultúrházhoz telepítendő térfigyelő kamerára vonatkozó javaslatot: az Opti-Cost Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. végzi az 580.950,-Ft+ÁFA összegű kivitelezést. A Testület a kamerarendszer bővítésének pénzügyi fedezetét a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból és önkormányzati tartalék forrásból biztosítja.


Képviselő-testületi ülés
2015. szeptember 14.

Iharosberény Képviselő-testülete 2015. szeptember 14-én a Községházán ülést tartott. A képviselők elfogadták a KÖNNYŰ-ÉP Építőipari Kivitelező Kft-nek a Művelődési Ház tetőzetének részleges felújítására, cseréjére vonatkozó 5.259.840,-Ft-os ajánlatát. Az önkormányzat 145.000 Ft összegű visszatérítendő támogatást nyújtott az Iharosberényi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület részére a gyorsbeavatkozó gépjármű biztosítási díjának kifizetése céljára. A támogatást az egyesület vállalása szerint legkésőbb 2015. november 30. napjáig visszafizeti. A település a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásokról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet alapján pályázatot nyújtott be 198 erdei m3 kemény lombos fa, szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra.


Képviselő-testületi ülés
2015. szeptember 08.

Iharosberény Képviselő-testülete 2015. szeptember 08-án, az iharosberényi Községházán ülést tartott. A képviselők az Iharosberényi egészségügyi alapellátások fejlesztése című DDOP-3.1.3/G-14-2014-0139 kódszámú projekt keretében az orvosi eszközökre vonatkozó beszerzéssel kapcsolatban a legkedvezőbb ajánlatot tevő REXTRA Kereskedelmi Kft. ajánlatát fogadták el. Az ajánlat értéke 2.578.702,-Ft.


Képviselő-testületi ülés
2015. szeptember 03.

Iharosberény Képviselő-testülete 2015. szeptember 03-án a Községházán ülést tartott. A testület döntést hozott a KEOP-2014-4.10.0/F számú pályázattal kapcsolatban önerő kérdésében. Az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Program, Környezet és Energia Operatív Program keretében a KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régióban” című konstrukcióra benyújtotta pályázatát. A pályázat eredményes volt, a támogatói okirat elkészült: Iktatószáma: KEOP-2014-4.10.0/F/14-2014-0364-0074945/308. A pályázat tartalma az Óvoda, 8725 Iharosberény, Eötvös u. 1. HRSZ:549/1, a Polgármesteri hivatal, 8725 Iharosberény, Rákóczi u. 6 HRSZ: 149, és a Művelődési Ház ,8725 Iharosberény, Mártirok u. 62 HRSZ: 536/1 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok épületenergetikai fejlesztése. A beruházás teljes költsége: 96.575.283 Ft. A beruházás elszámolható költségeinek összege: 96.207.187 Ft. A beruházás nem elszámolható költségei: 368.096 Ft. A KEOP forrásból származó támogatás: 100 % támogatási intenzitás, minimális támogatási összeg 30.000.000 Ft, maximális támogatási összeg 150.000.000 Ft. A projekt megvalósítása során felmerülő, elszámolható szolgáltatások és építési beruházás költségei 100%-os mértékben elszámolhatóak a pályázat keretein belül, a projekt során keletkező, nem elszámolható költségek összege 368.096 Ft, amely összeg az Önkormányzat részéről rendelkezésre áll. A képviselő testület kötelezettséget vállalt arra, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét (368.096 Ft) a költségvetésben elkülöníti.
A döntéshozók jóváhagyták a szilárd hulladék szállítással kapcsolatos kedvezmény biztosításához kapcsolódó, 2015. július 1- 2015. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó megállapodást.
Az önkormányzat csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójához. A testület a kaposvári Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság kérésére, a Kaposvár Önkormányzata által fenntartott óvodákban és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben tanuló iharosberényi gyermekek részére biztosított étkezési ellátáshoz való hozzájárulásként, 2014. évre vonatkozóan 2774,-Ft-ot kifizetett Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.


Képviselő-testületi ülés
2015. augusztus 18.

Iharosberény Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án, a Községházán ülést tartott.
A képviselők döntöttek a tanévkezdési támogatásokról: az önkormányzat kérelemre tanévkezdési támogatást nyújt az Iharosberény Községben bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Iharosberény községben tartózkodó nappali tagozatos (általános, közép- és szakiskolás, főiskolás, egyetemista) tanulók részére. A kérelem benyújtásának határideje: 2015. szeptember 30. A testület elfogadta a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 2016-2030 időszakra készített Gördülő Fejlesztési Tervet.


Rendkívüli képviselő-testületi ülés
2015. augusztus 10.

Iharosberény Képviselő-testülete 2015. augusztus 10-én, a Községházán rendkívüli ülést tartott. A képviselő-testület az iharosberényi dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság betöltésére vonatkozóan a községben gyakorolható, de az eddigi koncessziós pályázati eljárások során el nem nyert jogosultságok gyakorlására ideiglenesen kijelölésre javasolja a RÉV-SIL Kft.-t.


Képviselő-testületi ülés
2015. június 30.

Iharosberény Képviselő-testülete 2015. június 30-án, a Községházán ülés tartott. Az ülésen az „Iharosberény orvosi rendelő fejlesztése” című DDOP-3.1.3/G-14-2014-00139 jelű pályázat megvalósításával kapcsolatosan döntöttek, hogy az önkormányzat közbeszerzési eljárást folytat le a SUNFARM Kft. , a TERC-CO. Kft., és a VK-ELEKTROCOM Kft. kivitelező vállalkozó meghívásával. A közbeszerzés keretösszege a kivitelezési feladatokra megítélt támogatás. Döntöttek továbbá, hogy a 2015. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújtanak be a Magyar Államkincstár felé.


Képviselő-testületi ülés
2015. június 25.

Iharosberény Képviselő-testülete 2015. június 25-én, a Községházán ülést tartott. Az ülésen döntött a testület, hogy pályázatot kíván benyújtani a helyi önkormányzatok 2015. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatására.Az önkormányzat költségvetésében a közösségi színtér fejlesztésére 2.553.000,-Ft önerőt biztosított. A pályázott beruházási összeg 5.173.000,-Ft, amelyből a kért támogatás összege 2.620.000,-Ft. Elfogadták a belterületi szabadtéri égetés szabályaira vonatkozó rendelet módosítását, megalkották a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló rendeletet. A Gesztenyevirág Óvodában engedélyezték június 22. -július 05. és július 20. - július 31. közötti óvodai szünetet. A közös hivatalban július 06.– július 10. között, valamint július 20. – 2015. július 24. között nyári igazgatási szünetet rendeltek el a felújítási munkák miatt. A képviselő-testület a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás módosított Társulási Megállapodását áttanulmányozva azt a döntést hozta, hogy a Társulási Megállapodás módosítását nem hagyja jóvá. Döntött arról, hogy a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulásból 2015. december 31. napjával kiválik.Elfogadták a települési térfigyelő kamera rendszer bővítésére kidolgozott tervet. Megbízták az Opti-Cost Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t a kivitelezéssel, melynek költségét 1.671.050,-Ft+ÁFA. összegben határozták meg.


Rendkívüli képviselő-testületi ülés
2015. június 09.

Iharosberény Képviselő-testülete 2015. június 9-én, a Községházán rendkívüli ülést tartott. Az önkormányzat pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által közzétett az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázat keretében a Platános út és a 71.számú út burkolatának felújítására.


Képviselő-testületi ülés
2015. május 28.

Iharosberény Képviselő-testülete 2015. május 28-án 15.00 órai kezdettel ülést tart a községházán. A képviselők a Gesztenyevirág óvoda, a Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló beszámolót, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról valamint a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót tűzték napirendre.


Rendkívüli képviselő-testületi ülés
2015. május 18.

Iharosberény Képviselő-testülete 2015. május 18-án, a Községházán rendkívüli ülést tartott. Az ülésen a képviselők az „Iharosberény épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva” című KEOP-2014-4.10.0/F számú pályázat keretében kivitelező kiválasztását végezték. A 2015/K/6. kódszámú közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok közül a VK-Elektrocom Villamossági és Építőipari Kft. 68.459.400,-Ft összegű ajánlatát fogadták el. A döntéshozók továbbá tárgyaltak aToyota gépjármű cseréjének kérdéséről. A Képviselő-testület megbízta a polgármestert -lehetőség szerint az Önkormányzat tulajdonában álló, JJT-494 frsz-ú, Toyota Hi-ace Panel típusú gépjármű beszámításával 8 személyes diesel kisbusz, max. 100.000 km, max. 4 millió Ft. keretösszegben- gépjármű beszerzésével.


Rendkívüli képviselő-testületi ülés
2015. május 13.

Iharosberény Képviselő-testülete 2015. május 13-án a Községházán rendkívüli ülést tartott. Az ülés napirendjében szerepelt az iharosberényi 0129/36-38. hrsz. ingatlanok megvásárlásának ügye. A tervezett napenergia-erőmű megvalósításához Képviselő-testület ajánlatot tett Pataki Róbert Gyula tulajdonos részére az ingatlanok 2.500.000,-Ft-ért történő megvásárlására.
Az ülésen döntés született a polgármester költségtérítéséről: az önkormányzat megtéríti a polgármester részére az önkormányzat érdekében végzett, saját gépkocsi használatával kapcsolatos igazolt utazási költségét.


Képviselő-testületi ülés
2015. április 28.

Iharosberény Képviselő-testülete 2015. április 28-án 15.00 órakor ülést tart a községházán. A képviselők az önkormányzat és az óvoda 2014. évi költségvetéséről szóló beszámolót tárgyalják. Döntenek a település gazdasági programjáról, a közvilágítás korszerűsítéséről. Napirendi pontként szerepel a település középületeinek épületenergetikai fejlesztését célzó KEOP-2014-4.10.0/F és az orvosi rendelő fejlesztését célzó DDOP-3.1.3/G-14-2014-00139, és a Zalaispa Társulás KEOP-1-1-1/C/13 jelű pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatala. A döntéshozók határozatot hoznak Horváth Ilona ingatlanrész vásárlási kérelméről és az iskola igazgatói pályázatát véleményezik.


Képviselő-testületi ülés
2015. március 02.

Iharosberény Képviselő-testülete 2015. március 02-án ülést tartott a Községházán. A képviselők a közvilágítás korszerűsítésének lehetőségéről, a szociális ellátásokról szóló rendeletről, a tűzoltószertár felújításáról és a szilárd hulladékszállítással kapcsolatos megállapodás elfogadásáról szóló előterjesztéseket tárgyalták.


Képviselő-testületi ülés
2015. február 27.

Iharosberény Képviselő-testülete 2015. február 27-én a Községházán ülést tartott. Az ülésen tárgyaltak a települési közvilágítás korszerűsítésének lehetőségeiről. A Testület felkérte az ENERIN Sümeg Energetikai Kft-t a korszerűsítés lebonyolítására. A napirendek között szerepelt az Egyes szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása, valamint a Tűzoltószertár felújításának kérdése. A testület elfogadta a felújítására vonatkozó, Korontos Kft. által készített szerződés tervezetet. A felújítás költsége: 3 346 453,-Ft. A képviselők elfogadták a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft.-vel 2015. június 30-ig tartó megállapodást a szilárd hulladék szállításáról. Az ülésen döntés született az óvodai csoportszám, csoportlétszám és jelentkezési időpont meghatározása ügyében.


Képviselő-testületi ülés
2015. február 20.

Iharosberény Képviselő-testülete 2015. február 20-án ülést tartott a Községházán. A képviselők az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletét 265 678 000Ft. összegben, a Gesztenye- virág óvoda költségvetését 29 404 000Ft. összegben határozták meg. A képviselők elfogadták a Csurgói Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítását. Zárt ülésén szociális tűzifa igényléseket bíráltak el.


Rendkívüli képviselő-testületi ülés
2015. január 30.

Iharosberény Képviselő-testülete 2015. január 30-án a Községházán rendkívüli ülést tartott. Az ülésen a képviselők a veszélyes fák kivágása során keletkezett rönkök lakossági értékesítéséről döntöttek. Az önkormányzat - kőris-hárs fafajta esetében 12 eFt/m3, fenyő esetében 9 eFt/m3 áron értékesít a kivágott fák rönkjeiből. A Testület felhatalmazta a polgármestert, hogy lakossági kérelmek esetén eljárjon.


Együttes ülés
2015. január 30.

Iharosberény, Iharos, Inke és Pogányszentpéter Képviselő-testületei 2015. január 30-án, az iharosberényi Községházán együttes ülést tartottak. Az ülésen döntöttek az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetéséről. A Képviselő-testületek az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését 60.707 000 Ft bevételi, 60.707 000 Ft kiadási főösszeggel elfogadták. A Hivatal köztisztviselői részére 2015. január 1-től – 2015. december 31-ig 20 % illetménykiegészítést állapítottak meg. A közös intézmény működtetéséhez Iharosberény 3.075 000 Ft, Iharos 1.189 000 Ft, Inke 2.918 000 Ft, Pogányszentpéter 1.171 000 Ft összegekkel járul hozzá. Napirendként szerepelt a Közös Önkormányzati Hivatal alakítására és fenntartására kötött megállapodás ügye. A képviselő-testületek a megállapodásban az „együttes” ülésre történő utalásokat törölték. Ennek értelmében a közös hivatal működésével kapcsolatos kérdések, a költségvetés elfogadása és jelen megállapodás módosítása kivételével – a polgármesterekkel történő előzetes egyeztetést követően - a képviselő-testületek külön-külön, településenként összehívott ülésein is megtárgyalhatók. A Képviselő-testületek együttes üléseiket az egyes településeken a következő sorrend szerint tartják: Iharosberény, Inke, Iharos, Pogányszentpéter. Az együttes ülést annak helye szerinti önkormányzat polgármestere vezeti. Az együttes ülésen módosították az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatát, valamint módosították a konyha működtetésére és közös fenntartására vonatkozó megállapodást.


Képviselő-testületi ülés
2015. január 15.

Iharosberény Képviselő-testülete 2015. január 15-én a Községházán ülést tartott. A döntéshozók szakértői vélemény alapján a veszélyessé vált Kanizsai utcai vadgesztenyefák és az Óvoda előtti hársfák kivágása ügyében jóváhagyta a fák kivágására és értékesítésére vonatkozó szerződéseket, valamint önkormányzati utakkal kapcsolatos bejelentéseket, kérelmeket tárgyaltak.KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓK
POLGÁRMESTER FOGADÓNAPJA
Zsirmon Endre polgármester kedden 9.00-12.00 óra között várja ügyfeleit a Polgármesteri Hivatalban.

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
A Hivatal ügyintézőihez hétfőn 8.00-12.00, kedden 8.00-12.00, szerdán 8.00-12.00 valamint 13.00-16.00, pénteken 8.00-12.00 óráig fordulhatnak ügyeikkel.
Csütörtökön ügyfélfogadás nincs.

KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI DOKUMENTUMOK: