Iharosberény Község Képviselő-testülete
Részletekért kattints a képre!


A helyi önkormányzás a település választópolgárai közösségének joga, melynek során érvényre jut az állampolgári felelősségérzet, kibontakozik az alkotó együttműködés a helyi közösségen belül. A helyi önkormányzás a helyi közügyekben demokratikus módon, széles körű nyilvánosságot teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot. A helyi önkormányzás joga a települések (települési önkormányzatok) és a megyék (területi önkormányzatok) választópolgárainak közösségét illeti meg. A választópolgárok választott képviselőik útján és a helyi népszavazáson történő részvételükkel gyakorolják az önkormányzáshoz való közösségi jogaikat. A helyi közügyek alapvetően a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához, valamint a helyi önkormányzás és a lakossággal való együttműködés szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek megteremtéséhez kapcsolódnak. A helyi önkormányzatok az egységes állami szervezetrendszer részeként hozzájárulnak az Alaptörvényben foglalt államcélok megvalósításához, elősegítik a jogszabályi kötelezettségek teljesítését. Az önkormányzat a közügyek intézése során kötelező és önként vállalt feladatokat lát el. A kötelező feladatok ellátásáról való gondoskodás minden önkormányzat kötelessége, nagyságától, teherbíró képességétől függetlenül. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden önkormányzatnak gondoskodnia kell arról, hogy a lakosok hozzájussanak a törvényben felsorolt szolgáltatásokhoz.

Székhelye: 8725. Iharosberény, Rákóczi u. 6.
Képviseli: Zsirmon Endre polgármester
Elérhetőségek:
tel: 06 (82) 594010, 06 (82) 594011
fax: 06 (82) 494052
e-mail: polgarmester.iharosbereny@ibereny.hu


Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal
További információért kattints a képre!


Az iharosberényi, inkei, iharosi és pogányszentpéteri helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására közös önkormányzati hivatalt hozott létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

Székhelye: 8725. Iharosberény, Rákóczi u. 6.
Képviseli: Kálmánné Putics Zsuzsanna jegyző
Elérhetőségei:
tel: 06 (82) 594010, 06 (82) 594011
fax: 06 (82) 494052
e-mail: jegyzo@ibereny.hu

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
A Hivatal ügyintézőihez hétfőn 8.00-12.00, kedden 8.00-12.00, szerdán 8.00-12.00 valamint 13.00-16.00, pénteken 8.00-12.00 óráig fordulhatnak ügyeikkel.
Csütörtökön ügyfélfogadás nincs.
Az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó további információk a www.ibereny.hu honlapon elérhetőkKÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
ORVOSI ÜGYELET
elérhetősége: 06 (82) 471 880
Elérhető hétközben 15.00-7.00 óráig, hétvégén 24 órában.

HÁZIORVOS
Dr. Erőss Sándor rendel hétfő, kedd, csütörtök, péntek napokon 8.30-12.30 óráig a háziorvosi rendelőben.
Telefonos elérhetőség: 06 (30) 493 9849

GYERMEKORVOS
Dr. Kunsági Máté Erzsébet rendel hétfőn 8-11,15-16; kedden 8-10,15-16, csütörtökön 8-10,15-16; pénteken 8-9, 15-16 óráig a gyermekorvosi rendelőben.
Tanácsadás hétfőn és pénteken 8-11, kedden-szerdán 8-10, csütörtökön 10-11,30 órakor.
Telefonos elérhetőség: 06 (30) 901 2403

FOGSZAKORVOS
Dr.Szőke Imre János fogorvos rendel kedden 14.00-21.00, csütörtökön12.00-19.00 óráig a fogászati rendelőben.
Telefonos elérhetőség: 06 (30)140 5712

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
rendelkezésre állási ideje 8.00-10.00 óráig a védőnői rendelőben. Tel: 06 (82) 720 086
Perlényi Noémi védőnő tanácsadási fogadónapja csütörtökön 8-12 óráig. 
Telefonos elérhetősége: 06 (30) 483 3539
Bekéné Sári Adrienn védőnő tanácsadási fogadónapja pénteken 8-12 óráig. 
Telefonos elérhetősége: 06 (30) 225 1252

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
A Hivatal ügyintézőihez hétfőn 8.00-12.00, kedden 8.00-12.00, szerdán 8.00-12.00 valamint 13.00-16.00, pénteken 8.00-12.00 óráig fordulhatnak ügyeikkel.
Csütörtökön ügyfélfogadás nincs.

SZOCIÁLIS ALAPFELADATOK ELLÁTÁSÁNAK INTÉZMÉNYE
Szarkáné Kötő Edit intézményvezető helyettes
telefonos elérhetősége: 06 (70) 223 4681

KISTÉRSÉGI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
Bata Hajnalka és Aracsi Anita ügyfélfogadási ideje hétfőn 8.00-14.00, szerdán 8.00-11.00 óráig a Körzeti Általános Iskolában.
Telefonos elérhetőség: 06 (82) 472 432

KULTÚRHÁZ
nyitvatartás hétfőtől péntekig 12-20 óráig.
Telefonos elérhetőség: 06 (82) 594 004
Varga Róbert: 06 (30) 493 4495

KÖRZETI MEGBÍZOTT RENDŐR
Bertók Szabolcs r.ftzlsz., Hodocsek Béla r.tzlsz.,. iharosberényi körzeti megbízottak fogadónapja páros heteken kedden 10.00-11.00 óráig a Községházán.
Telefonos elérhetőség: 06 (20) 280 4792

FALUGAZDÁSZ
Fekete Eszter falugazdász ügyfélfogadási ideje szerda 9.30-12.00 óráig a Hivatalban.
Telefonos elérhetőség: 06 (70) 199 9045

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
szerdai napokon 8.00-11.30 óráig tart ügyfélfogadást a Hivatalban.

JÁRÁSI HIVATAL ÜGYSEGÉDJE
Bencés Tünde szerdán 10-16 óráig tart ügyfélfogadást a Községházán.
Telefonos elérhetőség: 06 (70) 938 2830