TOP-Plusz-1.2.1-21-SO1-2022-00070


A kedvezményezett neve: Iharos Község Önkormányzata
Konzorciumi tagok: Iharosberény Község Önkormányzata, Somogy Megyei Önkormányzat
A fejlesztés tárgya, célja: Iharos-Iharosberény bicikliút építése
A szerződött támogatás összege: 95 972 307,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.12.31.

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A projektünk célja Iharos község összekötése bicikliút kialakításával Iharosberénnyel. Az Iharosberény központjában, a körforgalomig tartó, meglévő kerékpárútra csatlakozva, a forgalomtól teljesen elhatárolt bicikliút kiépítése, ezzel a két falu közti gyalogos és kerékpáros forgalom biztonságossá tétele.

Megvalósuló tevékenységek: A projektben tervezett kerékpáros létesítmény megvalósítása során a kereskedelmi, szolgáltatói funkciókat ellátó településközpontból, Iharosberényből indul a bicikliút és Iharos község határáig, összesen 1,7 km hosszan valósul meg. A fejlesztés a lakosság biztonságos kerékpáros közlekedését hivatott biztosítani. A belterületi szakaszokon a meglévő járda mellett lehatároltan kialakított bicikliutat tervezünk, a települések közötti külterületen pedig a forgalomtól teljesen elzárt, külön nyomvonal kialakításával hozzuk létre a biztonságos közlekedés feltételeit. A fejlesztés célcsoportja a teljes települési lakosság, akik korosztálytól, a kerékpáros létesítmény használatának motivációjától függetlenül mind igénybe vehetik a létrejövő létesítmény nyújtotta lehetőségeket, kül- és beltéren egyaránt. Szemléletformálás is történik a kerékpáros közlekedéshez kapcsolódóan a helyi lakosság számára.
INKEY GÁSPÁR VÍVÓVERSENY
Két napon át 10 ország 80 versenyzője méri össze erejét egyéni összecsapásokban. Lengyelország/Krakkó és Stebark, Csehország/Prága, Franciaország/Metz, Szerbia/Belgrád, Magyarország/Makó és Nagykanizsa csapatai csoportos viadalokban küzdenek meg egymással a nemzetközi Buhurt Liga pontszerző versenyén, Iharosberényben.18. BERÉNYI GESZTENYE FESZTIVÁL 2021
Kirakodóvásár, véradás, kisállat-simogató, légvár, gyermekkörhinta, pónilovaglás, gesztenyés sütemények várják az iharosberényi gasztro-fesztivál vendégeit. A rendezvénysátorban a Daniel SPEER BRASS reneszánsz zenével, Tihanyi Tóth Csaba és Bognár Rita SZENES IVÁN slágerekkel, a Kormorán Együttes tagjai: Vadkerti Imre, Szüts István és Sipos Dávid zenés műsorral szórakoztatja az érdeklődőket. A program tűzijátékkal zárul. A rendezvény fővédnöke Szászfalvi László országgyűlési képviselő.

IDŐSEK KÖSZÖNTÉSE
Községünkben hagyománnyá vált, hogy évente egy alkalommal összejövünk és kifejezzük hálánkat és megbecsülésünket azok iránt, akik a hosszú munkás évek után köztünk töltik nyugdíjas éveiket. Az idei egy rendhagyó év, talán a megszokottnál is több nehézséggel kell szembenézni mindenkinek. Az egészségünk a legdrágább kincsünk, ennek megóvása érdekében az idei közös ünneplésre nem kerülhet sor.
Bízunk benne, hogy jövőre együtt lehetünk, még értékesebb lesz egy-egy meleg kézfogás, a régen látott ismerősök személyes üdvözlése.
Az év minden napján érezzék a megbecsülést, érezzék, hogy szükség van Önökre, teljenek a hétköznapok is derűsen a mindennapi problémák ellenére.
Jó egészséget, tartalmas boldog életet és áldott békés karácsonyt kíván minden szépkorú embertársunknak
Iharosberény polgármestere és képviselő-testülete.


TRIANON-100
2020. június 04.


A trianoni döntés következtében a Magyar Királyság lakóinak száma 20 886 487-ről 7 615 117-re esett vissza. 1910-ben a Magyar Királyságban élő magyar népesség az össznépesség kb. 48,1%-át – Horvát-Szlavónország nélkül 54,6%-át – tette ki. A békeszerződés során az országhatárok megvonása nem követte a nyelvi vagy nemzetiségi határokat. Sok esetben egységes tömbben élő magyar lakosságú területeket is elcsatoltak. Mintegy 3,3 millió magyar rekedt kívül az új magyar állam határain. A korábbi Magyar Királyságból a termőföld 61,4%-a, a faállomány 88%-a, a vasúthálózat 62,2%-a, a kiépített utak 64,5%-a, a nyersvas 83,1%-a, az ipartelepek 55,7%-a, a hitel- és bankintézetek 67%-a került a szomszédos országok birtokába.

„...Megnyomorították a németet, a bolgárt és törököt is. De (...) azoknak levágták egy-egy ujját, a magyarnak pedig kezét, lábát.” szólt a korabeli közvélekedés.


EREKLYÉS ORSZÁGZÁSZLÓ A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁSÉRT

Az országzászló a trianoni döntés igazságtalanságát és a magyarság összetartozását hirdeti

Kettős ünnepség helyszíne volt 1934-ben Iharosberény község, ahol a hősi halottak emlékművét leplezte le József királyi herceg és ereklyés országzászlót is avattak. A királyi herceg szombaton érkezett szárnysegédjével Iharosberénybe és ott báró Inkey József földbirtokos, felsőházi tag vendége volt. Vasárnap tábori misével kezdődött az ünnepség, amelyen Bethlen István gróf, nyugalmazott miniszterelnök is részt vett.

A két világháború között az egész Magyarországra kiterjedő országzászló mozgalom a budapesti Szabadság téren 1928. augusztus 20-án felállított Ereklyés Országzászlóval indult útjára.
A budapesti Ereklyés Országzászló szolgált mintául a többi országzászlónak, amelyet több mint ezer településen állítottak fel. A vidéki Ereklyés országzászlók száma viszonylag alacsony volt a felállított országzászlók számához képest, ezen emlékművekbe a budapesti Ereklyés országzászlóból vettek ki földet és helyezték az emlékművekben kialakított és 63 vármegye felirattal ellátott fülkékbe. Így fejezték ki a trianoni döntés elleni tiltakozást és a nemzeti gyászt.


MAGYAR HŐSÖK NAPJA
2020. június 02.


„A magyar nemzet mélységes szeretettel, magasztaló elismeréssel és hálával emlékezik meg azokról a hős fiairól, akik az 1914-1918. évi világháború alatt a hazáért vívott súlyos küzdelmekben a magyar nemzetnek dicsőséget és hírnevet szerezve életüket feláldozták. A nemzet soha el nem múló hálája és elismerése jeléül, az élő és jövő nemzedékek örök okulására és hősi halottaink dicsőségére minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját nemzeti ünneppé avatja. Ezt az ünnepnapot – mint a «Hősök emlékünnepét» – a magyar nemzet mindenkor a hősi halottak emlékének szenteli.”

A magyar hősök emlékünnepét május utolsó vasárnapján tartják azokra a magyar katonákra és civilekre emlékezve, akik az életüket áldozták a hazáért. Az elesett magyar hősök emlékezetét először az első világháború idején, 1917-ben iktatták törvénybe. Abban az időben állt fel a Hősök Emlékét Megörökítő Országos Bizottság, melynek feladata a települések emlékmű-állítási programjának lebonyolítása volt. Az egyik legismertebb alkotás az összes elesett első világháborús katonára emlékeztető hősök emlékköve, melyet 1929-ben avattak fel a budapesti Hősök terén a Millenniumi emlékmű előtt.


HALADNAK AZ EMLÉKMŰ-FELÚJÍTÁSOK
2020.06.02.


A Nemzeti Összetartozás Éve és a Magyar Hősök Napja alkalmából Iharosberény Község Önkormányzata elkezdte a település Hősi Emlékművének (I.vh. emlékoszlop) és a hozzá kötődő Ereklyés Országzászlónak, valamint a 2.vh. emlékoszlopnak és a temetői keresztnek felújíttatását. A felújítások során megtisztították az emlékművek felületét, a díszítéseket, felszíneket újravésték és a feliratokat megújították, aranyozták. A hősök nevei két új gránit táblára vésve kerülnek fel az emlékműre. A Szabadság parkban és az Ereklyés Országzászló mellett információs táblákat helyez el az önkormányzat. A koronavírus-járvány miatt a május utolsó vasárnapjához és a június 04-hez kötődő újraavató rendezvény egy későbbi időpontra helyeződik át.


MEGÚJULNAK AZ EMLÉKMŰVEK
2020. május 18.


Iharosberény Község Önkormányzata felújíttatja a településen található emlékműveket. A Szilvási és Társa Kft kivitelezésében megújul az első világháborús Hősi Emlékmű, a második világháborús emlékoszlop, a temetői kereszt, valamint az Ereklyés Országzászló. Az emlékművek tisztítás után felületvédő bevonatot kapnak majd.


ÖNKÉNTESSÉG A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY IDEJÉN

harosberényben Szűcs Gáborné Éva Rózsa 500 db védőmaszkot készített önkéntesként a vírusfertőzés lassítása érdekében. Iharosberény Önkormányzata védőmaszkkal látta el a hivatalban, az óvodában dolgozókat, a közmunkásait, az iskolában és óvodában ételkiosztást végzőket, az étkezési támogatásban részesülő, ételt átvevő szülőket, az élelmiszerek forgalmazásával foglalkozó üzletek dolgozóit, a nagyobb létszámú alkalmazottat foglalkoztató helyi vállalkozásokat. Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!

KÖZMEGHALLGATÁS KRITIKUS FELHANGOKKAL
2019. december 11.


Első közmeghallgatását tartotta december 10-én a frissen megválasztott képviselő-testület. A mérsékelt érdeklődés mellett zajló fórum hangulatát a bíráló hangvételű hozzászólások határozták meg: észrevétel érkezett az Idősek napi műsor összeállításával és a Gesztenye Fesztivál sztárvendégével kapcsolatban. Volt, aki a kastélypark felújítási programmal kapcsolatban adott hangot ellenérzésének, vagy a kerékpárút kátyúit tette szóvá. A kritikai észrevételek mellett felvetődött a tornacsarnok lakossági használhatóságának problémája, a szőlőhegyi utak járhatóságának fenntartása, illetve egy Szent Anna szobor felállításának gondolata. Javaslatként felmerült a demenciában szenvedők elhelyezését biztosító intézmény kialakításának és a gólyafészek-figyelő webkamera kihelyezésének ötlete is.


MINDENKI KARÁCSONYFÁJA
2019. december 11.


Az áldozathozatalra kész szeretet ünnepére emlékezteti a járókelőket a Szabadság téren felállított Mindenki Karácsonyfája. Az idei fenyőt Katócs Zsolt és családja ajánlotta fel.


IDŐSEK KÖSZÖNTÉSE
2019. december 10.


Iharosberény Község Önkormányzata december 09-én tisztelgő műsorral köszöntötte 65 év feletti polgárait. A kultúrházban összegyűlt idősek számára a kórus és a tánccsoport kötött műsoraiból ajándékcsokrot. Zsirmon Endre polgármester a település minden lakója nevében megköszönte az idős generációk áldozatos munkáját. A szokásos szeretetvendégség mellett a balatonszárszói Menyegző Értékőrző Egyesület zenéje szórakoztatta a szépkorúakat. Az önkormányzat a köszöntőműsoron túl 177 nyugdíjasnak nyújtott idén 3.5 millió Ft összegben pénzügyi támogatást.


MIKULÁSCSOMAG A ROMA GYEREKEKNEK
2019. december 10.


Az Iharosberényi Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében köszöntötték Szent Miklóst gyerekek és felnőttek december 06-án. A kultúrházban összegyűltek versekkel kedveskedtek a Mikulásnak, aki cserébe csomaggal jutalmazta a roma családok gyerekeit.


HORDJÁK A SZOCIÁLIS TŰZIFÁT

Iharosberény Község Önkormányzata a szociális célú tüzelőanyag vásárlásának támogatásaként 4.2 millió Ft értékben 187m3 tűzifát oszthat ki idén. A szociális tűzifa támogatásban 101 fő kedvezményezett részesül. Az önkormányzat részükre megkezdte a 1.5m3 mennyiségű kemény tűzifa kihordását .


IVÓVÍZVEZETÉK REKONSTRUKCIÓ
2019. december 09.


Iharosberény Község Önkormányzatának megbízásából a Novics és Társa Közműépítő Kft. megkezdte a József Attila utca ivóvízvezetékének rekonstrukcióját. A 8 millió Ft nagyságrendű közműkorszerűsítés október 10-től december 30-ig tart, elkészülte után nagyban javítja a lakosság ivóvízzel való ellátásának biztonságát.


HÓTOLÓVAL BŐVÜLT A GÉPPARK
2019. december 08.


Iharosberény Község Önkormányzata a téli időszakra való felkészülés jegyében hóeltakarításra alkalmas vonólapot készíttetett. A 400 ezer Ft költségű eszköz az önkormányzati MTZ traktor vontatásával alkalmas a berényi utcák, közterek hótolására. A rendelkezésre álló gépparkkal önerőből megoldható a község hómentesítése, megszűnik a külső vállalkozótól való függés.
KASTÉLYPARK FELÚJÍTÁS START MUNKAPROGRAMMAL
2019. november 21.


Az önkormányzati program célja a 2017-ben Örökségünk -Somogy Kincse Díjat kapott iharosberényi Inkey kastély parkjának megmentése, szakmai tervekre támaszkodó felújítása, látogathatóvá tétele. A 4.952.408 Ft értékű fejlesztés félévszázados méltatlan elhanyagoltságából éleszti újjá Iharosberény egyik jelentős természeti kincsét. Az eredeti kertből még látható -országosan egyedülálló korú, méretű és ritkaságú- fák mellett most megépül a kert látogathatóságát biztosító sétányrendszer, a 78 egyedből álló, 43 növényfajt érintő telepítés megalapozhatja a park jövőjét.
Nyáron az elpusztult, beteg, veszélyes, az értékes fajokat veszélyeztető fák eltávolítása mellett kivágták a kert eredeti szerkezetének ellentmondó utólagos telepítéseket. A fakivágások után megépül a sétányrendszer, jelenleg folyik a növénytelepítés: 60 lombhullató és 18 örökzöld kerül földbe 2019 őszén. Érdekességként: az országos rekorder himajájai cédrus "kistestvére" és a kivágott mamutfenyő "unokái" is ültetőgödörbe kerülnek az iharosberényi kertrekonstrukció során.


BEFEJEZÉSÉHEZ KÖZELEDIK A KÖZÖSSÉGI TÉR FELÚJÍTÁSA
2019. november 19.


A helyi önkormányzatok érdekeltségnövelő támogatásából újult meg idén az iharosberényi közművelődési közösségi tér épületrésze. A falazat és tetőszerkezet felújítása után a villamoshálózat és fűtés kiépítése, festés van hátra a decemberi programzárásig. A használhatóvá tett épületrész a helyi értékőrzést szolgálja majd: itt kap helyet a helyismereti gyűjtemény, a helyi értéktár és a berényi viseletek bemutató helye.


LÁBBELIK ÉS FEJFEDŐK A HAGYOMÁNYŐRZŐKNEK
2019. november 19.


A Csoóri Sándor Program támogatásával készíttet 2019-ben a berényi hagyományőrző tánccsoport helyi viseleteket. A fényképes források alapján rekonstruált helyi női és férfi viseletek részeként készültek el a képen látható (somogyi betyár, uradalmi kocsis, somogyi juhász és berényi polgár) kalap-típusok, illetve a férfi csizma, női bakancsok és cipők. Az öltözet-rekonstrukciós program végén a hagyományőrző csoport hiteles viseletekben mutathatja be a 19-20. századi berényi öltözködési szokásokat.


FOLYTATÓDIK A TEMPLOMOK RÉGÉSZETI FELTÁRÁSA
2019. november 18.


Iharosberény Község Önkormányzatának a TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00014 "Helyi identitást és közösségi részvételt erősítő közösségfejlesztés a Csurgói járás községeiben" című pályázati programja keretében a kaposvári Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum munkatársai régészeti feltárást végeznek Iharosberény középkori templomának maradványainál. A 2018-ban megkezdett munka Nemzeti Kulturális Alap pályázati finanszírozásával, illetve a TOP programtámogatással 2020-ban is folytatódik.


20 ÉVES A BERÉNYI TÁNCCSOPORT
2019. november 16.


Működésének 20 éves jubileumát ünnepelte 2019. november 16-án az iharosberényi hagyományőrző tánccsoport a kultúrházban. Az ünnepi műsor során a csoport Horváth János szakmai vezető Éjfél utáni halottasjáték, Somogyi párostáncok, Kalocsai, Marosszéki forgatós, Moldvai kecskés koreográfiáit mutatta be. A jubelumi rendezvényen a 20 éve táncolókat köszöntötte a berényi kórus.


ŐSZI KÖLYÖKKLUB
2019. október 30.


Az iskolai őszi szünetben 2019. október 28-30-a között ismét Kölyökklub várta az érdeklődő gyerekeket a berényi Kultúrházban. Erőss Borbála ifjúságsegítővel első nap helyismereti sétán vettek részt a kastélyparkban, berényi ősfákat kerestek fel. A második-harmadik nap folyamán a közeledő Halloween-Mindenszentek-Halottak Napja ünnepkörrel ismerkedve tökmécsest, szélcsengőt, kreatív ablakdíszeket készítettek.


MEGALAKULT AZ ÖNKORMÁNYZAT MUNKASZERVEZETE
2019. október 30.


Az iharosberényi Községházán 2019. október 29-én megtartotta alakuló ülését Iharosberény Képviselő-testülete. A Helyi Választási Bizottság elnöke, Schumann Ildikó ismertette a 2019. évi önkormányzati választás eredményét, ezt követően a képviselők és Zsirmon Endre polgármester esküt tettek. A főállású polgármester mellett Varga Róbert alpolgármesteri feladatot lát el, az Ügyrendi és Gazdasági Bizottság Horváth Ferenc elnökletével Fadgyas János képviselővel és Zsirmon Máté külsős taggal, a Népjóléti Bizottság Csákné Kempf Adél elnökletével ifj. Balázs Ferenc és Ledniczky Miklós Jánosné képviselőkkel kezdte meg munkáját a 2019-2024-es önkormányzati időszakban.


A BÁTRAK NÉPE
2019. október 22.


1956-ban a szürke kisegér Magyarország szembe mert fordulni a rózsaszín szovjet medvével és a világoslila "testvéri" szomszédokkal. De mi ebben a meglepő: szembe mert fordulni az Arany Horda népével, a félhold birodalmával és a kétfejű sas törekvéseivel is. És a szürke kisegér Magyarország máig ott van a térképen. És ott is lesz, amíg merészek és bátrak lakják.


KESZTHELYRE KIRÁNDULT A NOSZTALGIA
2019. október 21.


A Nosztalgia Hagyományőrző Egyesület tagjai 2019. október 20-án autóbuszos kiránduláson vettek részt. A célállomás Keszthely volt, ahol a Vadászati Múzeumot, a főúri lakosztályokat, a kocsimúzeumot, a pálmaház növényritkaságait, a főúri utazás kiállítást tekintették meg a résztvevők. Az Erőss Borbála szervezte programot Balaton-parti séta, fagyizás és a Csillagvár Étteremben elfogyasztott vacsora színesítette.


INKEY GÁSPÁR TOURNAMENT 2019

Kiemelt köszönet az Inkey Gáspár Vívóverseny előkészítő és bonyolító stábjának és résztvevőinek, akik elhozták Közép-Európát Iharosberénybe!


GESZTENYE FESZTIVÁL 2019

Köszönet a 17.Berényi Gesztenye Fesztivál szervezői stábjának, önkénteseinek, segítőinek, támogatóinak, hogy létrehozhattuk ezt a szépen sikerült napot! Köszönjük minden kedves vendégünknek, helyieknek és látogatóinknak, hogy megtiszteltek bennünket és együtt tölthettük a berényi gesztenye ünnepét!


ISMÉT KÖZELBEN A KÖZÉPKOR
2019. október 02.


Középkori hangulat, férfias teljesítmény, nemzetek csatája és barátsága a kínálata az idei Inkey Gáspár Tournamentnek. Ukrajna, Szlovénia, Szlovákia, Románia, Olaszország és Magyarország daliái és csapatai csapnak össze a középkori történelmi csaták során október 05-én és 06-án. Új küzdőtérrel és régi vendégbarátsággal vár mindenkit Iharosberény!


Új utcanévtáblák
2019. október 02.

harosberény Község Önkormányzata kicseréli az utcák elején található táblákat. A kopott, UV sérült táblák helyett elkészültek az újak, felrakásuk a választások után várható.


Támogatás a templomok felújítására
2019. október 01.

Iharosberény Község Önkormányzata gyülekezetenként 500.000 Ft támogatást szavazott meg a település épített örökségét jelentő templomok felújításának céljára. Az evangélikus gyülekezet a harangszerkezet és a nyílászárók felújítását, a katolikus egyházközség a harangtorony faszerkezetének és tetejének megújítását tervezi.


Berényi GesztFeszt szervezői stáblista
2019. szeptember 30.


Megvalósítási fázisba lépett a 17. Berényi Gesztenye Fesztivál. Az előkészítési munkák után a tényleges kivitelezés hete elé néznek a szervezők. A képen a rendezvény szervezői csapata jelenik meg.


Csúszásmentes lépcső
2019. szeptember 30.

Elkészült az iharosberényi kultúrház bejárati lépcsőjének felújítása. A feltöredezett, télen és esőben baleset-veszélyesen síkos burkolat helyére csúszásmentes lapok kerültek. Az új lépcsőburkolat Koszó Tibor munkáját dicséri.


Köztéri információs táblák
2019. szeptember 28.

Elkészültek a település történetét és értékeit bemutató köztéri táblák. A három tábla a Platános bejáratánál került felállításra. Az önkormányzat rendelésére készült információs táblák tartószerkezetét Hencs Béla készítette, tartalmát Varga Róbert állította össze, felállításában az önkormányzat közmunka brigádja, Szabó Ferenc közreműködött.


Nemzetiségi képviselő-jelöltek

Képviselő-jelöltek Iharosberényben

Polgármester-jelöltek Iharosberényben

Bedarálták a kivágott fákat
2019. szeptember 24.

Az Inkey kastély parkjának felújítását célzó közmunkaprogram keretében az elpusztult, beteg, veszélyes, az értékes fajokat veszélyeztető fák eltávolítása mellett kivágták a kert eredeti szerkezetének ellentmondó utólagos telepítéseket. A kitermelt faanyagot az önkormányzat a 6x6 Kft bevonásával bedaráltatta és értékesítette. A bevételt a kert felújítási programjának megvalósítására fordítják.


2 millió Ft orvosi eszközökre
Iharosberény Község Önkormányzata 2 millió forintos támogatási igénnyel sikeres pályázatot nyújtott be orvosi eszközök beszerzésére. A Magyar Falu Program keretében MFP-AEE-2019 kódjelű pályázaton házi-gyermekorvosi és védőnői eszközök beszerzését tervezik.


22.7 millió Ft a helyi értékekért
Iharosberény Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a nemzeti és helyi identitástudat erősítését célzó MFP-NHI-2019 kódjelű kiírásra. A Magyar Falu Programban megjelent kiírásra 22.7 millió forint összegben a helyi értékek megjelenítését, helytörténeti anyagok kiállítását lehetővé tevő színtér és programok megvalósítására pályázott a község. A pályázat jelenleg várólistás.


15 millió Ft közterületi gépekre
Iharosberény Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében pályázatot nyújtott be a közterületek karbantartását segítő eszközök beszerzésére. Az MFP-KKE-2019 kódjelű pályázati program során 15 millió forint értékben rézsűkasza, elektromos kisárúszállító autó, fűnyírótraktorok, kaszálógépek kerülnek beszerzésre. A pályázati döntés 2019. novemberben várható.


5 millió Ft temető korszerűsítésre
Iharosberény Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében az MFP-FFT-2019 jelű kiírásra 5 millió forintos pályázatot nyújtott be. Az iharosberényi köztemető fejlesztését célzó támogatási program során napelemes közvilágítás épül ki, kolumbáriumok elhelyezésére kerül sor, kovácsoltvas-jellegű kerítéselemekkel megújul a temetőkerítés, valamint felújítják a ravatalozó épületét. A pályázati döntés 2019. novemberében várható.


20 millió Ft a hivatal fejlesztésére
Iharosberény Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében pályázatot nyújtott be a hivatal épületének, felszereltségének fejlesztésére. Az MFP-HPH-2019 kódjelű program során a 20 millió forintos támogatási igényből az Közös Önkormányzati Hivatal akadálymentesítésére kerül sor, vizesblokkja, szennyvíz- és villamoshálózata újul meg. valamint melléképületeinek tetőszerkezetét korszerűsítik. A pályázati döntés 2019. novemberében várható.


9.3 millió óvodai fejlesztésre
Iharosberény Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében az MFP-OUF-2019 jelű pályázati programelemre 9.3 millió forint támogatási igénnyel pályázatot nyújtott be. A pályázat során a Gesztenyevirág Óvoda udvarának fejlesztése valósul meg: kinti és benti gyerekjátékok, bútorok, eszközök, kerékpártároló, ivókút gazdagítja majd a berényi óvodát. A pályázati döntés 2019. novemberére várható.


350 millió bölcsődei férőhelyekre
Iharosberény Község Önkormányzata 350 millió forint támogatási igénnyel pályázatot nyújtott be a TOP-1.4.1-19 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” programra. A 24 férőhelyes bölcsődéről a döntés 2019. novemberében várható.
Megújult a tárgyaló
2019. szeptember 12.

Iharosberény Község Önkormányzata új bútorzattal: tárgyalóasztalokkal és székekkel újította meg a községháza tárgyalótermét. Az önkormányzati és társulási üléseknek helyet adó teremben elhelyezésre kerültek az önkormányzati ciklusokban megválasztott tisztviselők emléktáblái, valamint Iharosberény díszpolgárainak emlékfala. Az iharosberényi önkormányzat finanszírozásában megvalósult felújítással használhatóbbá és esztétikusabbá vált a házasságkötésekre is használt díszterem.


Kirándult a Nosztalgia Egyesület
2019.augusztus 31.

Horvátországban és Szlovéniában keresett kirándulási célpontokat a Nosztalgia Hagyományőrző Egyesület. 2019. augusztus 31-én Horvátország egykori fővárosában, mindössze 30 kilométerre a magyar határtól, Varasdon a ferences templomot, a várat és a temetőt keresték fel. Lendva a szlovéniai magyarság fellegvára. A várban látható állandó történelmi kiállítás a török veszedelem idején az Európa védőbástyáit képező várak történetét mutatja be. A kirándulás idejére esett Szlovénia legnagyobb bográcsfőző versenye, amely a Vinarium Fesztivál keretében zajlott. Az autóbusz ezután a csoportot Dobronak faluba vitte: itt található Közép-Európa egyetlen orchidea farmja, és híres a határában elterülő a gyógyító energiákkal rendelkező erdő a Bakonaki-tó körül.Választási hirdetmény
2019. augusztus 22.


A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 307/E § (1) bekezdése alapján megállapított hatáskörében eljárva a Helyi Választási Iroda Vezetője a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát az alábbiak szerint állapította meg:
Iharosberény községben polgármester jelölt állításához 31 ajánlás, önkormányzati képviselő jelölt állításához 11 ajánlás szükséges.


Augusztus 20-a az összefogás jegyében
2019. augusztus 20.

Közösen szervezett falunapot augusztus 20-án Iharosberény Község Önkormányzata és a helyi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat. A magyar állam születésnapján, Szent István király ünnepén Zsirmon Endre polgármester és Szöllösi Pál elnök az összefogás erejéről és sikeréről beszélt köszöntőjében. A nap során főzőverseny zajlott, körhinta és ugrálóvár szórakoztatta a kisebbeket. A színpadon az iharosi Hangulat Klub táncosai, a berényi Nosztalgia Egyesület kórusa és a helyi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Tűzrózsák tánccsoportja mutatta be produkcióját. A berényi cigány hagyományőrző zenészek mellett a program sztárvendégeként Szabrina lépett fel. A nap koronázásaként fergeteges tűzijáték köszöntötte Magyarország születésnapját és az ünnepség résztvevőit Iharosberényben.


Berények Találkozója 2019
2019. augusztus 17.

Nagyberényben gyűltek össze idén a Berény nevű települések küldöttségei 2019. augusztus 17-én. A találkozón Jászberény, Lovasberény, Nagyberény mellett Iharosberény kórusa és tánccsoportja is színesítette a nap kulturális programját, amelynek során a Kredenc és Tolvai Renáta is fellépett. A nap során lovaskocsikázás, kispályás foci, főzőverseny, arcfestés szórakoztatta az összegyűlteket. A jó hangulatú találkozón egymásra találhattak a közös ismerősök és sor került a Berények Egyesületének ülésére is.


Túrák keréken és láb-busszal
2019. augusztus 02.

14 kilométeres gyalogtúrán vettek részt a berényi Kölyökklubból 14-en július 19-én. A gyerekek Erőss Borbála ifjúságsegítővel Hamuház, berényi halastavak, Nagyvár (Törökhagyás) útvonalon a petekúti vadászházig gyalogoltak. Menet közben megnézték az ország legmagasabb fáját, ismerkedtek a tavak élővilágával, erdő-mező növényeivel. Petekúton a helytörténeti tudnivalók mellett szalonna- és kolbászsütésre került sor. A nyári túrák sora augusztus 02-án 24 kilométeres kaszói bicikli-úttal folytatódott. 11 résztvevő a hazai erdők nagyvadjait, az állatsimogatót és a játszóteret kereste fel.


Berényi viseletekben a tánccsoport
2019. augusztus 02.

A Nosztalgia Hagyományőrző Egyesület a Csoóri Sándor Alap CSSP-NEPTANC-2018-0310 sz. pályázatán 800 ezer forint támogatást nyert. A hagyományőrző tánccsoport a támogatást néptáncoktató/koreográfus díjazására és somogyi női és férfi viselet készítésére használhatta fel. A település népi hagyományainak kutatása során fellelt információk alapján készítettek viselet-rekonstrukciókat: a századelőn viselt berényi kalapok, főkötők, csizmák és egyéb ruhadarabok teszik hitelessé a csoport somogyi koreográfiáit.


Közös rendezvény Augusztus 20-án
2019. augusztus 02.

Az államalapítás tiszteletére Iharosberény Község Önkormányzata és az Iharosberényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közös rendezvényt szervez. Augusztus 20-án sportjátékok, kulturális programok, főzőverseny várja az érdeklődőket az iharosberényi sportpályán. A rendezvény sztárvendége Szabrina&Andris. A program tűzijátékkal zárul.


Horváth Jánost díszpolgárrá választották
2019. augusztus 02.

Az iharosberényi hagyományőrző tánccsoport 20 éves tevékenysége, eredményes szakmai munkássága, eredményei elképzelhetetlenek lettek volna Horváth János szakmai irányítása, koreográfusi tevékenysége és táncpedagógusi elhivatottsága nélkül. A tánccsoport nem csupán egy Iharosberény kultúráját népszerűsítő, továbbadó munkacsoporttá, hanem egy igazi közösséggé is vált tevékenységi időszaka alatt.
Horváth Jánosnak az iharosberényi néptánccsoporttal végzett hagyományápoló, kultúrateremtő munkásságáért Iharosberény Község Önkormányzata 2019. évben az Iharosberény Díszpolgára címet adományozta.


20 éves a berényi teleház
2019. augusztus 01.

1999-ben a Magyar Teleház Szövetség és a DemNet pályázati támogatásával kezdte meg működését a Teleház és információs iroda. A helyi polgárőr egyesület és az önkormányzat együttműködésével modern informatikai eszközöket, internet-elérést, és rengeteg ötletet hozott a falu életébe. Varga Róbert ötletgazda és Ádám Szabolcs, Horváth Győző, Pócsek Attila, Józsa Tibor munkatársak, Erőss Borbála ifjúságsegítő LAN-partykat, íjászklubot, helyi újságokat (A mi vidékünk, Berényi Friss), gyerek- és ifjúsági programokat, Pinceklubot, udvari játszóteret, edzőtermet valósított meg a 20 év alatt. Történelmi hagyományőrző csoport, airsoft-csapat, régészeti feltárás ötlete indult el a berényi teleház falai közül, fiatalos lendületet adva a község kulturális fejlődésének. A jubileum tiszteletére a teleház múltját felidéző kiadvány készült, ősszel pedig teleházas találkozóra hívják a kollégákat, résztvevőket.


Fakivágások a park felújításáért
2019. július 31.

A program célja a 2017-ben Örökségünk -Somogy Kincse Díjat kapott iharosberényi Inkey kastély parkjának megmentése, szakmai tervekre támaszkodó felújítása, látogathatóvá tétele. A 4.952.408 Ft értékű fejlesztés félévszázados méltatlan elhanyagoltságából éleszti újjá Iharosberény egyik jelentős természeti kincsét. Az eredeti kertből még látható -országosan egyedülálló korú, méretű és ritkaságú- fák mellett most megépülhet a kert látogathatóságát biztosító sétányrendszer, a 95 egyedből álló, 43 növényfajt érintő telepítés megalapozhatja a park jövőjét.
A program jelenlegi fázisában az elpusztult, beteg, veszélyes, az értékes fajokat veszélyeztető fák eltávolítása mellett kivágják a kert eredeti szerkezetének ellentmondó utólagos telepítéseket. A fakivágások után kiépül a sétányrendszer, ősszel pedig megtörténik a növénytelepítés.


Tájékoztató táblák a településről
2019. július 27.Iharosberény történetéről, értékeiről, természeti és műemléki látványosságairól, civil szervezeteiről készített tájékoztató táblákat az önkormányzat. A közeljövőben kihelyezésre kerülő hat darab, 150x100cm méretű információs tábla helyieknek és átutazóknak nyújt bepillantást a község életébe.


Öt héten át nyári Kölyökklub
2019. július 25.

Öt héten át, július 01-től augusztus 02-ig nyújt tartalmas időtöltést a 4-15 éves érdeklődőknek a berényi nyári Kölyökklub. A második éve, EFOP támogatásból létrejött program során Erőss Borbála ifjúságsegítő irányításával ügyességi vetélkedőkkel, kézműves foglalkozásokkal tölti a vakáció napjait a Kultúrházat felkereső gyereksereg. Naponta 10-25 gyerek csatlakozik a közösséghez: Bertók Anett, Schumann Fruzsina és Varga Emese diákmunkában segíti a sportfoglalkozások, kirándulások zavartalan megvalósítását. A kölyökklubosok gyalog Petekútra, kerékpárral Kaszóba túráztak, természetismereti megfigyeléseket végeztek. A közösségi színtér adottságait kihasználva az érdeklődők könyvtárhasználati és számítógép-ismereti foglalkozáson is részt vettek.


Kiadvány Iharosberényről
2019. május 10.

Iharosberény Önkormányzata a település történetét, természeti és épített örökségét, szervezeteit és a falu fejlődését bemutató kiadványt készít. A nyomtatvány célja, hogy az érdeklődő helyieket és vendégeket megismertesse a falu nevezetességeivel, felhívja a figyelmet a helyben található különleges értékekre.


Berényi táncosok Őrtilosban
Tájházi kapunyitogató

Igazi népi lakodalom részese lehetett, aki ellátogatott 2019. április 27-én Őrtilosba, ahol a Tájházak Napi Kapunyitó Progjam keretében őrtilosi lakodalmi szokások, dramatikus játékok, ételek várták az érdeklődőket. A fellépő táncos, dalos csoportok között volt a berényi Nosztalgia Egyesület tánccsoportja is.


Előadás az identitástudatról
Petrasovits Anna a Nosztalgiánál

A Nosztalgia Hagyományőrző Egyesület meghívására 2019. április 26-án Iharosberényben vendégeskedett Petrasovits Anna közgazdász, politikus. Az egyesület estjén Szűcs Béla Albert Petőfi-díjas újságíróval, a település díszpolgárával a civil szervezetek mai szerepéről, a helyi és nemzeti identitástudat fontosságáról tartottak előadást.


Ágneslaki túra és vetélkedő
20 km helyismeret

Húsz kilométeres gyalogtúrán vettek rész a berényi Kölyökklub tagjai 2019. április 23-án. A túra célja az Ágneslaki arborétum történetének, örökzöld-ritkaságainak megismerése volt. A túrán részt vevők természetismereti vetélkedő során kaptak információkat Ágneslak értékeiről. A 12 résztvevő kitartását a borongós időben megtett távolság, szemfülességét az elrejtett húsvéti tojások megtalálása tette próbára. A túrát Erőss Borbála ifjúságsegítő és Molnár Zsófia főiskolai hallgató szervezték.


Berényi Kölyökklub
Húsvéti játszóház és kézműves foglalkozás

Kézműves foglalkozás és játszóház várta 2019. április 18-án az érdeklődőket a kultúrházban. Erőss Borbála ifjúságsegítővel a hagyományos tojásfestési technikákkal, természetes színezőanyagok előállításával ismerkedtek meg, húsvéti dekorációt készítettek a résztvevők.


Téli rezsicsökkentés -fával fűtőknek
Fabrikett 2.58 millió Ft értékben

Iharosberény Önkormányzata a téli rezsicsökkentésben nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásaként 215 igénylőnek 2.58 millió Ft összértékben oszt ki fabrikettet.Tánccal és énekkel Csurgón
Berényiek a Tavaszi Zsongáson

A Dráva-menti Nyugdíjas Kistérség Tavaszi Kulturális Zsongás rendezvényén vett részt Berényt képviselve 2019. április 16-án a Nosztalgia Hagyományőrző Egyesület énekkara és tánccsoportja a csurgói Közösségi Házban. A házigazda csurgói Őszirózsa Nyugdíjas Klub, az iharosi Hagyományőrző és Hangulat Klub, a gyékényesi Margaréta Nyugdíjas Klub, a berzencei Borostyán Nyugdíjas Klub, az inkei Ibolya Nyugdíjas Klub mellett az iharosberényiek kalocsai táncokat, Örökzöld melódiákat, valamint Jakab Antalné szavalatát vitték a csurgói kulturális találkozóra.


Újrakezdéseink jelképei
Kilenc évszázad kilenc berényi temploma

Már a 14. század elején írnak a település plébániájáról, ami – a korban nem túl elterjedt módon – belül freskókkal volt díszítve. Beryn virágkorának az oszmán térhódítás vetett véget: a török betörések hatására elnéptelenedett, elpusztult. Nádasdy Tamás birtokossága ideje alatt Beren nagy része evangélikus lett.
1681 után az evangélikusok templomot építettek fából. 1716-ban az új birtokos, Inkey János nyilvános jellegű, sárral betapasztott, zsúpfedéllel befedett kápolnát építtetett a 30 katolikus hívő részére. 1720-ban az evangélikus gyülekezet is felépítette új templomát. 1738-ban elkészült a második katolikus templom. Inkey Gáspár a kastéllyal egy fedél alatt építtette fel. 1752-ben elkészült a harmadik kápolna, az új kastélyhoz közel. 1752-ben választották szent Annát védőszentjüknek. A jelenlegi kőtemplomát az evangélikus gyülekezet 1827-ben építette. 1893-ban a katolikusok felszentelték jelenlegi kápolnájukat.


51.65 méter az ég felé
Berényi az ország legmagasabb fája

(Infostart) Somogy megyében, Iharosberény közelében, a SEFAG Zrt. területén találta meg Dr. Pósfai György természettudós Magyarország legmagasabb fáját. Hivatalosan is lemérték: Lajkó Bendegúz elhivatott faápoló és famászó oktató mérése szerint 51 méter 65 centiméter magas fa fajtája duglászfenyő, amelynek érdekessége, hogy egy-egy levelének az élettartama akár 8 év is lehet. A közeli "Törökhagyás" helynevű nagyvári dombon 1896-ban állított emlékoszlopot a birtokos Inkey család, köré szintén duglászokat ültettek. Feltehető, hogy a csúcstartót is az 1870-80-as években ültették, amikor a területen először honosították meg az egyébként amerikai származású fajt. Horváth Tibor faápoló és favizsgáló szakmérnök vizuális és műszeres vizsgálata alapján a fa korához képest problémamentesnek tekinthető, egy statikai megerősítéssel néz a jövő évtizedei elé.


Cél a tudatosítás, a védelem
Berényi Értéktárat hoznak létre

Iharosberény Község Önkormányzata a területén fellelhető nemzeti értékek tudatosítása, számbavétele és védelmének biztosítása érdekében ezek adatait tartalmazó gyűjtemény, helyi értéktár létrehozásáról döntött. A helyi értéktár kezelésére helyi értéktár bizottság állt fel. Feladata a települési értékek azonosítása, a helyi értékeket tartalmazó gyűjtemény létrehozása, gondozása, a megyei értéktárral történő kapcsolattartás. Helyi értékké nyilvánításra bárki javaslatot tehet a polgármesterhez címezve, írásban, amelyet indokolni és dokumentálni köteles.


Kedvezményezett települések között
Falusi CSOK Iharosberényben is

A falusi CSOK programban jelenleg közel 2500 település, köztük Iharosberény is érdekelt. A falusi CSOK négy újdonságot hoz. Az első, hogy azokat a vissza nem térítendő támogatásokat, amelyeket a CSOK az új házak, lakások építéséhez, vásárláshoz biztosít– egy gyermeknél hatszázezer forint, két gyermeknél 2,6 millió forint, míg legalább három gyermeknél tízmillió forint – a programban érintett településeken használt ingatlanok vásárlásához és felújításához vagy bővítéséhez is igénybe lehet venni. Egy korlátozás van: az összeg maximum felét lehet vásárlásra költeni, a többit a felújításra fordíthatják a családok. Ha valakinek az érintett településeken van ingatlana, akkor annak felújítására, bővítésére is kérhet támogatást, az előbb említett alapösszegek felét. A harmadik elem, hogy ha a családnak nem elegendő a támogatás, önerejük pedig nincs, akkor ők is vehetnek fel állami kamattámogatású hitelt, két gyermeknél tízmillió, legalább három gyermeknél tizenötmillió forintot, meglevő ingatlan korszerűsítésére pedig az összegek felét igényelhetik.

Fellépés az Erdei Ciklámen Fesztiválon
Nosztalgia Nagybajomban

A Nagybajomi Pálóczi Horváth Ádám Művelődési Ház adott helyet 2019 március 30-án az Erdei Ciklámen Tavaszi Fesztiválnak. Az amatőr művészeti szemle résztvevői között szerepeltek az iharosberényi Nosztalgia Hagyományőrző Egyesület csoportjai is. Az énekkar és a tánccsoport is arany minősítéssel búcsúzott Nagybajomtól.


Nosztalgia Nagykanizsán
Berényi táncosok az Erdélyi Körök közgyűlésén

Nagykanizsán tartotta közgyűlését az Erdélyi Körök Országos Szövetsége március 23-án. 11 anyaországi városban működő szervezet 35 képviselője érkezett szombaton Nagykanizsára, akiket Dénes Sándor polgármester köszöntött. A csoportosulás célja, hogy összefogja a határon túlra rekedt erdélyi magyarságot. A nagykanizsai református egyházközség különtermében tartott rendezvényen a kulturális programok mellett elnöki értékelést és a tagszervezetek beszámolóit hallhatták a résztvevők az Erdélyi Körök Országos Szövetségének idei közgyűlésén. A program során somogyi páros tánccal és kalocsai koreográfiával fellépett az iharosberényi Nosztalgia Egyesület tánccsoportja.


Megújul a kastélypark
Telepítések és sétányok készülnek idén

Iharosberény önkormányzata az idei START munkaprogramjának helyi sajátosságokra épülő projektelemre: az Inkey kastélypark sétányainak kialakítására, kertépítészeti célú újra-telepítésére 14 fő foglalkoztatásával 17.3 millió Ft támogatást nyert. A program során kitisztítják az aljnövényzetet, eltávolítják az értékes fajokat veszélyeztető, beteg, elpusztult fákat, valamint a tájképi kert eredeti szerkezetének ellentmondó telepítéseket. A növénytelepítési terv szerint 42 faj kb. 97 egyede kerül a SOMOGYI ÉRTÉK díjas parkba. A telepítés mellett sétányokat alakítanak ki, tájékoztató és növényismertető táblákat helyeznek ki a látogatók számára. A cél: biztosítani a kert hosszú távú fennmaradását, hogy 80 év elhanyagoltság után még hosszú ideig látogatható legyen az egyedülálló faritkaságokkal rendelkező iharosberényi kastélypark.


Használatban újra a fészek
Megjöttek a gólyák

Megérkezett síppal, dobbal, nádi-hegedűvel gyógyított közkedvelt madarunk, a fehér gólya. Vonuló madár, márciustól szeptemberig figyelhető meg hazánkban A telet Afrika trópusi területein tölti. A magyarországi fehér gólyák elsősorban Csád és Szudán területén telelnek. A gólyák 3-5 éves korukban érik el ivarérettségüket. A párok egy költési időszakra állnak össze, és a hím választja a tojót. A megközelítőleg 1 méter átmérőjű fészket ágakból építik. A hímek érkeznek vissza először a telelőterületekről és ők kezdik el a fészkek felújítását is. A tojó rendszerint négy tojást rak, melyek 33-34 nap múlva kelnek ki. A szülők felváltva kotlanak és mindketten táplálják fiókáikat. Elterjedési területének számos részén meséket, regényeket ihletett, valamint közkeletű hiedelmeket, például azt, hogy ő hozza a kisbabát. A magyarok kedves madara. A villanyoszlopon költő madarak védelmében az iharosberényi önkormányzat 2015-ben áramütéstől védő fészekemelőt szereltetett fel fészkelőhelyükön.


Iharosberény a Buhurt Ligában
2019. március 18.

Az iharosberényi Inkey Gáspár Vívóverseny felkerült a nemzetközi Buhurt Liga idei versenyhelyszínei közé. A buhurt -full contact páncélos vívás. A HMB (történelmi középkori csata) szabályrendszere szerint a harc nem találatra megy, nem pontot kell elérni és megérinteni a másikat, hanem le kell győzni. A küzdelem feladásig vagy földre vitelig tart, a versenyzőket nem a kontroll, hanem a felszerelésük védi meg a sérülésektől.
Napjainkban hazánkban a harcosokat a Magyar Buhurt Szövetség fogja össze, a szövetség célja, hogy összegyűjtse azokat a csapatokat és vívókat, akik buhurttal akarnak foglalkozni, ezzel elősegítve a fejlődését ennek az új küzdősportnak Magyarországon. A buhurt legrangosabb nemzetközi versenye a Battle of the Nations. Az Inkey Gáspár Vívóverseny felkerülése a nemzetközi versenyhelyszínek közé jelzi a helyi szervezők elhivatottságát eziránt az új sport iránt, amivel felírták Iharosberény nevét a buhurt európai térképére.


Nemzeti ünnep -"A haza minden előtt"
2019. március 15.

Iharosberény Önkormányzata 2019. március 15-én a nemzeti ünnep tiszteletére emlékműsort tartott a kultúrházban. A Kárpát-medencében 1123 éve élő magyar nemzet függetlenségi küzdelmeire, 1848/49 polgárjogi és fegyverrel vívott harcainak hőseire emlékeztek az összegyűltek. A műsorban közreműködött a Nosztalgia Hagyományőrző Egyesület kórusa, tánccsoportja, Bencze Lívia és Kulcsár Béla. Ünnepi beszédet mondott Zsirmon Endre polgármester.
Földrengés
2019. március 07.

A Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (origo) közleménye szerint a Richter-skála szerint 4,0-es erősségű földrengés volt este nyolc után Somogy-megyében, Somogyszob község közelében, mintegy tizenegy kilométeres mélységben. A lakosság Iharosberényben is érezte a földmozgást, károkról egyelőre nem tudni. Magyarország területén évente átlagosan 100-120 kisebb (mint 2.5 magnitúdójú) földrengést regisztrálható érzékeny szeizmológiai hálózat segítségével. Ezek nagy része a lakosság számára nem érezhető. A rengések megfigyelt gyakorisága alapján az ország területén évente négy-öt olyan mely az epicentrum környékén már jól érezhető, de károkat még nem okoz (2.5-3.0 magnitúdójú). Jelentősebb károkat okozó rengés csak 15-20 évenként, míg erős, nagyon nagy károkat okozó, 5.5-6.0 magnitúdójú földrengés 40-50 éves intervallumban pattan ki - írja a földrengés.hu.
13 millió Ft EFOP támogatás
2019. március 06.

Iharosberény Önkormányzata megkezdte az EFOP-1.5.3-16 – „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben, kedvezményezett térségek”: Szövetség a humán szolgáltatások fejlesztéséért Csurgó térségében 249.49 millió Ft támogatású konzorciumi pályázati program megvalósítását. A három évig tartó megvalósítási időszakban Iharosberény 13.5 millió Ft támogatási összeget használhat fel. Közösségi programjai étkeztetési költségeire, szállítási feladatokra 920 ezer Ft, helyismereti kiadvány és prospektus megjelentetésére 724 ezer Ft, egészségmegőrző programja eszközbeszerzésére 982 ezer Ft, közösségi épületei felújításához, gumiburkolatú futópálya kialakításához 1.9 millió Ft, közösségfejlesztő, helyi identitás és életmódfejlesztő programjaira 1.9 millió Ft, közösségfejlesztő-ifjúságsegítő foglalkoztatására 7.07 millió Ft áll rendelkezésre a 2018-2021 közötti megvalósítási időszakban.


Közmunka-program 49.2 millióból
2019. március 06.

Iharosberény Önkormányzata 2019. márciusában megkezdte a Belügyminisztérium 2019. évi, 49.2 millió Ft támogatással indított Start munkaprogramjának megvalósítását. A közmunka program során a település Mezőgazdasági projektelemre 5 fő foglalkoztatásával 14.5 millió Ft, Helyi sajátosságokra épülő projektelemre: az Inkey kastélypark sétányainak kialakítására, kertépítészeti célú újra-telepítésére 14 fő foglalkoztatásával 17.3 millió Ft, Hosszútávú foglalkoztatási projektelemére 15 foglalkoztatásával 17.3 millió Ft támogatási összeget nyert el. A Start közmunkaprogram 2019. év márciusától decemberéig tart. A program során -többek között- beszerzésre kerül egy új Belarus MTZ820 traktor is.


Értékek közvetítése a helyi identitás erősítéséért
2019. március 06.

Iharosberény Önkormányzata 3 millió Ft támogatást nyert a TOP-5.3.1-16 "Helyi identitást és közösségi részvételt erősítő közösségfejlesztés a Csurgói járás községeiben" című konzorciumi pályázaton. A három évig tartó, 59.94 millió forint összegű, 15 település részvételével megvalósuló program során Iharosberényben folytatódik a település középkori templomának régészeti feltárása, helytörténeti kiadvány készül, helytörténeti kiállítás válik látogathatóvá, valamint a községben kastélyt építtető Inkey Gáspár tábornokról elnevezett történelmi bajvívó verseny népszerűsíti a település értékeit. A helyi értékeket, múltat közvetítő közösségi események az itt élők kötődését, közösségi részvételét hivatottak erősíteni.


Egészségmegőrző program Iharosberényben
2019. február 23.

EFOP-1.5.3-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” -Szövetség a humán szolgáltatások fejlesztéséért Csurgó térségében 249.49 millió forint támogatási összegű pályázati programja keretében Iharosberény Önkormányzata a helyi lakosság életminőségének javítását, az egészségtudatosság fejlesztését tűzte ki célul. A helyi egészségmegőrző program megvalósításához eszközök beszerzésével edzőtermet rendezett be az iharosberényi kultúrházban. A berényiek minden korosztálya által hozzáférhető eszközpark (futógép, szobakerékpár, fitnesz eszközök, erőfejlesztő gépek) mellett az idősebbek egészségmegőrző mozgásformáinak népszerűsítésére, a korcsoport testi-szellemi aktivitásának fenntartására, közösségbe vonására Horváth Margit gyógytornász irányításával 10 alkalomból álló sorozat indult a településen.


Gyülekezeti borverseny
2019. február 22.

Hetedik alkalommal rendezte meg borversenyét az Iharosberény-Vései Társult Evangélikus Gyülekezet 2019. február 22-én a berényi Kultúrházban. Pfeifer Ottó lelkész meghívására 79 iharosberényi, pogányszentpéteri, iharosi, vései és csurgói bort mustrálhatott végig a Smidéliusz Zoltán elnökölte szakmai bíráló bizottság. A nevezett 55 fehér bor közül 13 arany, 19 ezüst, 15 bronz, a 19 vörös bor közül 3 arany, 4 ezüst, 5 bronz, az 5 rozé közül 1 arany, 2 ezüst és 1 bronz minősítés született a tombolával, zenés mulatsággal záruló gyülekezeti borversenyen.


Farsangolt a Nosztalgia
2019. február 16.

Farsangolt az iharosberényi Nosztalgia Egyesület 2019. február 16-án. A kultúrházban "katicák", "migráns Hófehérke", "tuticsajok", "polip", "pingvin", "néptáncos-pár", "rózsaszín párduc", "egyszarvú", "balerina","cicák", "boszorkányok" és "öregasszony" vonult fel jelmezben a hálás, tapsoló közönség előtt. A télbúcsúztató vidám rendezvényen születésnaposok köszöntése és tombola emelte a hangulatot.


Munkagépek önkormányzati utak kezeléséhez
2019. január 10.

A Vidékfejlesztési Program keretében VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése címen Iharosberény községben 19 989 793 .- HUF. pályázati támogatással valósult meg pályázati projekt.
A projekt során mélyásó kotró, gépkinyúlású zúzó, gréder és tolólap került beszerzésre. A támogatás mértéke 95 % volt.


Szociális tűzifa támogatás
2018. december 19.

Iharosberény Község Önkormányzata a Belügyminisztérium Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása címen 2.26 millió Ft támogatásban részesült. A támogatási összegen az önkormányzat 119 köbméter kemény tüzelőfát vásárolt, amelynek szállítását a SEFAG Zrt. megkezdte.


Karácsonyi koncert
2018. december 18.

Nagysikerű karácsonyi koncertet adott 2018. december 18-án a Nosztalgia Hagyományőrző Egyesület kórusa a berényi evangélikus és az iharosi katolikus templomokban. Idén volt a 20. alkalom, amikor a Horváthné Záborszky Judit vezette énekkar a zene hangjaival tette teljessé a karácsonyi készülődést.


Megújult az edzőterem
2018. december 17.

Az EFOP-1.5.3-16. "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben-kedvezményezett térségek" című pályázat megvalósítása keretében megújult és új eszközökkel bővült az iharosberényi kultúrházban működő edzőterem.


Adventi orgonazenés áhitat
2018. december 13.

Az iharosberényi evangélikus templomban az adventi lelki készülődés jegyében Pfeifer-Dömök Krisztina szolgálatával orgonazenés áhitaton vehettek részt a helyiek.90 éves iharosberényi köszöntése
2018. december 07.

Zsirmon Endre polgármester a község önkormányzata nevében köszöntötte 90. születésnapja alkalmából Tulman Dezsőnét, akinek átadta Magyarország miniszterelnökének üdvözlő emléklapját.


Mikulás az óvodában
2018. december 06.

December 06-án Az iharosberényi Gesztenyevirág Óvodába is megérkezett a Mikulás. A Nyuszi és Süni csoportok kisgyerekei ajándékcsomagot vehettek át a fehérszakállú jövevénytől, cserébe verseket, dalokat adtak elő.


Idősek köszöntése
2018. december 03.

Iharosberény Község Önkormányzata 2018. december 03-án rendezte meg a község szépkorúinak köszöntőműsorát a kultúrházban. A program során Zsirmon Endre polgármester köszönte meg a nyugdíjas generációk aktív időszakukban végzett településépítő munkáját, családösszetartó tevékenységét. A kaposvári Megarox Társulat operettműsora színesítette a délutánt, amely szeretetvendégséggel zárult. Jó alkalom volt ez arra is, hogy a nyugdíjas korúak átvegyék az önkormányzat 20.000 forintos karácsonyi ajándékát.Megújulhat a kastélypark
2018. december 02.

Az iharosberényi Inkey-kastély parkjában közelmúltban kivágott mamutfenyő pótlására Iharosberény Önkormányzata 4 db. mamutfenyő csemetét ültetett. A telepítés bevezetője a termetes növényritkaságairól híres, de jelenleg elhanyagolt gyűjteményes kert rehabilitációját célzó programnak, mellyel a 4.5 hektáros park megújulását kívánja elérni a település vezetése.


Adventi gyertyagyújtás
2018. december 01.

Az iharosberényi közösségek és kulturális csoportok 2018. december 01-én, az eljövetelvárás előestéjén Adventi gyertyagyújtó néven rendeztek érzékenyítő műsort a kultúrházban. A Nosztalgia Hagyományőrző Egyesület tánccsoportja Luca napi népszokásokat, a kórus karácsonyi dalokat, a Gesztenyevirág Óvoda karácsonyi műsort mutattak be.
Érkeznek a gépek
2018. november 20.

Iharosberény Önkormányzata a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” pályázati forrásból mélyásó kotrógéphez és függesztett gléderhez nyert támogatást. A gépek beszerzése megkezdődött, a glédert már leszállította az eladó.


Ledőlt az óriás fa
2018. október 30.

Az iharosberényi Inkey-kastély közelmúltban felújított, barokk épülettömege mellett egy óriási mamutfenyő uralkodott az ÖRÖKSÉGÜNK-Somogyország Kincse díjas park képén; a 38 m magas és 712 cm törzskerületű Sequoiadendron giganteum a hazai rekorderként, Magyarország legnagyobb mamutfenyőjeként messziről feltűnt termetével és gyönyörű vörösbarna, nagyon vastag és bordázott kérgével. Az amerikai óriásból az első csemeték 1850 körül jelentek meg Európában, hazánkban mintegy 20 éves késéssel jött divatba, mint parkok, arborétumok ritkasága. A legkorosabb példányok is még zsenge gyermekkorukban vannak. Mindenesetre már most is lenyűgöző méreteket láthattak az érdeklődők Iharosberényben.
Az elmúlt hétig: az elszáradt, holtában is fenséges óriást földre döntötte az éghajlatváltozás, a gombabetegség és a motorfűrész.Iharosberény egy természeti értékkel lett szegényebb.
A köszönet szavával zárul a fesztivál
2018. október 07.

A szervező Iharosberény Község Önkormányzata köszönetét fejezi ki a 16. Berényi Gesztenye Fesztivál támogatóinak, szervező-csapatának, segítőinek, közreműködő partnereinek, hogy áldozatos munkájukkal hozzájárultak a község legnagyobb közösségi rendezvényének sikeréhez.
Köszönjük mindenkinek, aki részvevője volt programunknak, ellátogatott Iharosberénybe és velünk töltötte az ősz utolsó mosolygós pillanatát!

16. Berényi Gesztenye Fesztivál
2018. október 06.

A berényi gesztenye hírnevének öregbítését szolgálja az évenként megrendezett Berényi Gesztenye Fesztivál. A falunapi forgatagban vadászati kiállítás, állatsimogató, kulturális műsorok várják a látogatókat 2018. október 06-án, az Inkey kastély parkjában. Termények, gyümölcsök, helyi ízek. Bajvívóverseny, kutyabemutató, tűzijáték.
Családi program október első hetében, amelyre szeretettel várjuk Iharosberénybe!


Eszközcsomag a Digitális Jólét Ponton
2018. augusztus 30.

Iharosberény Önkormányzata a „Közösségi Internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” GINOP-3.31-16-2016 kiemelt projekt keretében lefolytatott Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése pályázaton 2 millió Ft értékben informatikai eszközöket nyert. Az eszközpark a kultúrházban kialakított Digitális Jólét Ponton vehető igénybe.


11 millió a közösségi színtér fejlesztésére
2018. augusztus 24..

Iharosberény Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás jogcímen 11 millió 160 ezer Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az önkormányzat a költségvetési támogatást az általa működtetett kultúrház, mint közösségi színtér műszaki technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének felújítására fordítja.


Állami kitüntetést kapott Dr. Erőss Sándor
2018. augusztus 20.

Az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából Budapesten, a Pesti Vigadóban az ország fejlődésének elősegítésében, a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett tevékenység elismeréseként adták át a Magyar Arany Érdemkereszt, Magyar Ezüst Érdemkereszt, valamint a Magyar Bronz Érdemkereszt állami kitüntetéseket.
Az ünnepségen Dr. Erőss Sándor iharosberényi háziorvosnak Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést adta át.
Ahhoz, hogy az ország ezer évig fennmaradjon, nagyon sok ember hitére, elkötelezettségére, teljesítményére, munkájára és hazafiságára volt szükség – mondta Rétvári Bence az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából. Mint közölte: ebben a munkában részesek a díjazottak is, akiknek tehetségét és szorgalmát ismerték most el.


Berények Találkozója - Mezőberény
2018. augusztus 19.

Mezőberény város meghívására Iharosberény önkormányzatának delegációja és kulturális csoportjai 2018. augusztus 19-én a Berény Utónevű Települések Találkozóján vettek részt. A berényiek között szokásos vendégszeretet jegyében telt napon a vendéglátó Mezőberény magyar-német-szlovák gyökereivel, történelmével, kultúrájával ismerkedhettünk meg. Amíg a találkozón településünket képviselő hivatalos delegáció Zsirmon Endre polgármester vezetésével a települések közötti együttműködési lehetőségek eredményes feltárásán, a Berény Utónevű Települések Szövetsége Egyesület tevékenységének koordinálásán munkálkodott, addig a Nosztalgia Egyesület énekkara és tánccsoportja Iharosberény kulturális örökségét jelenítette meg a Piactéri nagyszínpadon.


Előkerültek Berény középkori templomai
2018. július

A Nemzeti Kulturális Alap és az iharosberényi önkormányzat anyagi támogatásával, a földtulajdonos engedélyével kezdődhetett meg 2018. júliusában a település középkori templomának régészeti feltárása. Molnár István régész irányításával a kaposvári kaposvári Rippl Rónai Múzeum munkatársai folytattak ásatást a területen.
A szokatlanul nagy méretű, 26-30 méter hosszú – a korban a 10-12 méteres templomok a gyakoriak- templom tájolása, felépítése, támpillérei megfelelnek a 13. század második felében szokásos módszereknek, de a nagy épületen belül megtalálták egy kisebb, minden bizonnyal a 13. század előtt épült templom alapfalait is. Az ásatási szelvényekben -épületen belül és kívül- sírokat és emberi maradványokat találtak a szakemberek. A csontokon kívül pénzérmék, harangtöredékek, muskétagolyók, hajkarikák, gyűrűk és övvégek kerültek elő.


Nyári Kölyökklub a kultúrházban
2018. június-július 27.

Nyári Kölyökklubban várta érdekes szabadidős programokkal június 27-e és július 27-e között az érdeklődő gyermekeket és fiatalokat Erőss Borbála ifjúságsegítő a berényi kultúrházban. A résztvevők szabadidejét sportolási lehetőségek, kézműves foglalkozások, vetélkedők és számítógépes játékok töltötték ki a szünidőben. De volt arcfestés, meglátogatták a kaszói lombkorona-ösvényt és állatsimogatót, a Baláta-tavat, elgyalogoltak a közeli Petekútra, ahol csónakázásra és szalonnasütésre is alkalom nyílt. A kölyökklubosok programjainak megvalósításában Hompó Kitti és Bertók Anett diák önkéntesek közreműködtek. A csoport meglátogatta a középkori berényi templom régészeti feltárását, ahol Molnár István régész mesélt a régen itt élt emberek életéről, szokásairól a gyerekeknek.


20 éves a Nosztalgia Egyesület
2018. május 21.


Nosztalgia Pünkösdölő címmel működésének 20 éves évfordulóját ünnepelte az iharosberényi Nosztalgia Hagyományőrző Egyesület 2018. május 21-én a kultúrházban. A rendezvényen fellépett az egyesület énekkara és tánccsoportja. Köszöntőt mondott Szászfalvi László országgyűlési képviselő, Stikel János, a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége elnöke, Zsirmon Endre polgármester, Varga Róbert alapító, titkár.


Borverseny
2018. április 27-28.

Április 27-28-án rendezte meg az iharosberényi borversenyt a Nosztalgia Hagyományőrző Egyesület. Pénteken a borminősítést végezte a kultúrházban a szakmai zsűri, szombaton eredményt hirdetett Németh Zoltán elnök: a nevezett 36 fehérbor közül 7 bronz, 16 ezüst és 9 arany (Boncz Béla, Dobri Sándor, Latin János, Harmadás Lajos, Zsirmon Endre, Molnár János), a 9 vörösbor közül 3 bronz, 4 ezüst és 1 arany, a 8 rosé közül 5 bronz, 3 ezüst minősítés született. Pál Ferenc rosé és vörösboráért, Molnár János (3.pinot blanc), Zsirmon Endre (2.vegyes), Molnár János (1.szürkebarát) fehérbor kategóriában vehetett át tárgyjutalmat. Az Iharosberény Bora címet és díjat Molnár János nyerte el cserszegi fűszeres fehér borával. A bormustra a kastély évszázados falai között vacsorával és táncos mulatsággal zárult.


Közösségfejlesztés -TOP pályázatból
2018. április 03.

A kistérségben konzorciumi keretek között 2008-2020 között megvalósuló TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00014 - "Helyi identitást és közösségi részvételt erősítő közösségfejlesztés a Csurgói járás községeiben" című pályázati program 59 millió Ft támogatást nyert. Iharosberény Önkormányzata a pályázat megvalósítása során helytörténeti kiállítás létrehozására, forráskiadvány megjelentetésére, helyi identitásfejlesztő rendezvények tartására 3 millió Ft-ot használhat fel a támogatási időszakban.


Közösségi internet hozzáférés fejlesztés -GINOP
2018. március 27.

Iharosberény Község Önkormányzata a "Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése" elnevezésű pályázati eljárásban "Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése" GINOP-3.3.1-16-2016-00001 kiemelt projekt keretében támogatást nyert. A pályázati támogatás a kultúrházban működő közösségi internet hozzáférési pont infrastuktúrájának fejlesztésére és a dolgozók készségfejlesztésére terjed ki.

Óvodai jelmezbál
2018. február 15

Jelmezesek teremtettek farsangi hangulatot a iharosberényi Gesztenyevirág óvodában 2018. február 15-én. Az óvodapedagógusok és munkatársak szibériai csasztuskával, a gyerekek boszorkaként, tündérként, királylányként, vasemberként és szupermanusként ijesztették a telet, de latin-amerikai slágerek is segítettek a hangulat forrón tartásában...


Gyülekezeti borverseny
2018. február 10

Hatodik alkalommal rendezte meg borversenyét az iharosberényi evangélikus gyülekezet 2018. február 10-én a berényi Kultúrházban. 91 mintát, helyben, Pogányszentpéteren, Iharosban, Somogycsicsóban, Vésén és Csurgón termett bort mustrált végig a Smidéliusz Zoltán elnökölte szakmai bíráló bizottság. A nevezett 56 fehér bor közül 22 arany, 17 ezüst, 10 bronz, a 25 vörös bor közül 7 arany, 9 ezüst, 7 bronz, a 10 rosé közül 2 arany, 5 ezüst és 3 bronz minősítés született a tombolával, zenés mulatsággal záruló gyülekezeti borversenyen.


Farsangolt a Nosztalgia Egyesület
2018. február 09

Farsangi összejövetelt tartott a Nosztalgia Hagyományőrző Egyesület 2018. február 09-én a Kultúrházban. A jelmezesek felvonulása után zenés mulatság szórakoztatta az összegyűlt egyesületi tagokat, önkéntes segítőket és érdeklődőket.


Géptámogatás önkormányzati utak fejlesztésére
2018.február 07

Iharosberény Önkormányzata a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázati forrásból mélyásó kotrógéphez és függesztett gléderhez nyert támogatást.


Adományosztás
2018. február 06

A Krisztus Szeretete Egyház Adni Jó Alapítványának Szeretetszolgálata 2018. február 06-án adományokat osztott az iharosberényi Kultúrházban.


Közgyűlést tartott a Nosztalgia Egyesület
2018. február 02.

Tisztújító közgyűlést tartott 2018. február 02-án a Nosztalgia Hagyományőrző Egyesület a berényi Kultúrházban. A tagok elfogadták a tavalyi évről szóló szakmai és pénzügyi beszámolókat, egyeztettek a 2018-as lehetőségeiről, tervezett szakmai programokról, pályázati lehetőségekről. A szervezet alapszabálya értelmében tisztségviselő választásra került sor: a 2014-2017 közötti, három éves vezetőségi ciklusban tisztséget betöltő személyeket a közgyűlés munkájuk elismeréseképpen újraválasztotta. Horváthné Szanyi Éva elnök, Keszler Jánosné elnökhelyettes, Varga Róbert titkár, Balhási Józsefné gazdasági vezető, Laczó Józsefné és Boncz Béla elnökségi tagok 2018-2021 között koordinálják a szervezet tevékenységét.
10 milliós pályázat a zártkertek védelmére
2018. január 29.

Iharosberény Község Önkormányzata a Földművelésügyi Minisztérium Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására kiírt pályázatára 10 millió Ft összegű pályázati csomagot nyújtott be. A pályázott összegből -a lakosság által jelzett vadkár csökkentésére- vadkerítés készül a zártkerti területek védelmére 7 millió Ft, zártkerti ingatlanhoz köthető útfelújításra kerül sor 3 millió Ft felhasználásával.


2018. évi Start közmunkaprogram
2018. január 29.

Iharosberény Község Önkormányzata a Belügyminisztérium 2018. évi Start munkaprogramjában Mezőgazdasági projektelemre 5 fő foglalkoztatására, 8.468.633 Ft, Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása projektelemre 15 fő foglalkoztatására, 16.799.110 Ft támogatási igényt nyújtott be. A Start közmunkaprogram 2018 márciusától decemberéig tart.


13 millió humán közszolgáltatások fejlesztésére
2018. január 29.

Magyarország Kormánya EFOP-1.5.3-16-2017 Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben kiírására konzorciumi partnerként Iharosberény Község Önkormányzata 13.671.429 Ft támogatást nyert. A komplex kistérségi együttműködésben bonyolított program 249.488.079 Ft támogatási összeg felhasználásával három éven keresztül humán szolgáltatások, foglalkoztatás, infrastruktúra fejlesztés és szakmai programok valósulnak meg a térségben.


Szociális tűzifa támogatásra 2.2 millió
2018. január 29.

A Belügyminisztérium Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása címen Iharosberény Község Önkormányzata 2.209.800 Ft támogatásban részesült. A támogatási összegen az önkormányzat 116 köbméter kemény tüzelőfát vásárolt, amely 111 szociálisan rászoruló igénylő között került kiosztásra. A szociális tüzelő kihordását az önkormányzat megkezdte.


30 milliós felújítás a Tűzoltószertáron
2018. január 29.

Iharosberény Önkormányzata a Vidékfejlesztési Program Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi terek létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése pályázaton 30.497.554 Ft támogatást nyert az iharosberényi Tűzoltószertár épületének felújítására. Az önkormányzat 2 millió Ft önerőt fordít a korszerűsítésre. Az energetikailag és funkciójában megújuló épület civil központként, az önkéntes tűzoltók bázisaként működik a jövőben is. A felújítási munkák megkezdődtek.


Somogyi érték az iharosberényi szelídgesztenye
2018.január 11.

A Somogy Megyei Értéktár Bizottság „Somogyi értékké” nyilvánítja az olyan épített és természetes környezeti, kulturális értéket, mely a somogyi alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, Somogyország történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték, vagy termék, somogyi szempontból meghatározó jelentőségűnek, így Somogyországra jellemzőnek és közismertnek fogadható el, jelentősen öregbíti Somogy megye hírnevét, növelheti megbecsülését Magyarországon és szerte a világon, hozzájárul az új nemzedékek somogyi hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához, megerősítéséhez.
A Somogy Megyei Értéktár Bizottság 2017. évben a települési önkormányzat javaslatára felvette az iharosberényi szelídgesztenye értéket a természeti környezet szakterületi kategóriába.


Somogyország Kincse a kastély
2017. október 07

Újabb rendkívüli értékeket mutatott fel Somogy – a Gesztenye Fesztiválon Bíró Norbert, a közgyűlés elnöke átadta az Örökségünk Somogyország Kincse Díjat, ezzel tovább gyarapodott a Somogyi Értéktár is, amivel megyénk épített és természeti környezetének újabb kiválóságait, valamint kiemelkedő kulturális teljesítményeit ismerik el.Elismerést kapott az iharosberényi Inkey kastély és kastélypark, amelynek építését 1750-ben kezdte meg az Inkey család. A kastélynak az államosításkor már 5000 kötetes könyvtára, családi levéltára volt, berendezése biedermeier bútorokból állt. Értékei között említhető Deák Ferenc faragványai, Eötvös József karosszéke. Parkja napjainkban iskolakert, egyben megyei védett természetvédelmi terület. Olyan különlegességekkel, mint a himalájai cédrusok, és három matuzsálemi korú mamutfenyő.


Ambrus Zoltánt díszpolgárrá választották
2017. október 07.

18 évesen kezdte meg pedagógusi munkáját az iharosberényi iskolában. Ebből az iskolából, 48 tanévet háta mögött tudva vonult nyugdíjba 2003-ban. Oktatói tevékenysége mellett szimbolikus alakja, szervezője az ifjúságpolitikai programoknak, gyermeküdültetésnek. Az iharosberényi 593.sz. Petőfi Sándor Úttörőcsapat vezetőjeként rendszeres kirándulásokra, balatoni nyári táborozásokra, csillebérci táborozásokra juttatott el számtalan iskolás gyereket, feledhetetlen élményekhez juttatott majdnem minden iharosberényi tanulót.
Hosszú tanítói pályafutása során generációk kerültek ki keze alól, Ambrus Zoltán neve a tartalmas nyári vakációkat, napsütéses, derűs gyerekkort jelenti nagyon sok iharosberényi felnőtt számára.
Tragikus hirtelenséggel, 2016 őszén távozott közülünk, halálával megelőzve a képviselő-testület díszpolgári elismerését.
Így –kicsit megkésve, posztumusz- Ambrus Zoltánnak az iharosberényi gyerekek generációinak nyújtott élményszerző, személyiséggazdagító nevelői munkásságáért Iharosberény Község Önkormányzata 2017. évben az Iharosberény Díszpolgára címet adományozta.programhoz kattints a képre


Berények Találkozója
2017. július 01.

A magyarországi berény nevű települések 300 fős küldöttségét látta vendégül Iharosberény 2017. július 01-én. A berényieket délelőtt Érték-túra várta, melynek során megismerhették a község szellemi, épített, tárgyi és közösségi értékeit: a felekezetek templomait, a kastélyépületet és parkját, a kultúrházban helytörténeti gyűjtemény megtekintésével bepillanthattak Iharosberény történetébe, a tűzoltó egyesület szertárában a múlt és napjaink közösségi összefogásának eredményeibe.
Délután a tornacsarnokban a helyi és a vendég berények kulturális csoportjai szórakoztatták egymást és az összegyűlteket. A találkozó során a Berények Egyesülete közgyűlést tartott, egyeztetve a közeljövő gazdasági és kulturális együttműködésének lehetőségeit.


Nagykanizsa Város Napján táncoltak
2017. április 30.

Nagykanizsa Város Napján lépett fel 2017. április 30-án a berényi Nosztalgia Hagyományőrző Egyesület tánccsoportja. A táncosok somogyi koreográfiát és éjfél utáni halottas-játékot mutattak be.


Borverseny 2017
2017. április 29.

A Nosztalgia Hagyományőrző Egyesület és az önkormányzat közös rendezésében került sor 2017. április 29-én a települési borversenyre Iharosberényben. A nevezett 53 bor bírálatára Németh Zoltán elnökletével öttagú szakmai zsűri ült össze az iskolának helyet adó kastélyépület étkezőjében. A 2016-os évjárat kiemelkedően kezelt boraival Szűcs János rosé 1., Harmadás Lajos fehérbor 3., Horváth Ferenc fehérbor 2., Harmadás Lajos 1., Kulcsár Béla vörösbor 3., Molnár János vörösbor 2., Pál Ferenc vörösbor 1., helyezést érte el. Ez utóbbi bor lett a szakmai bizottság ítélete szerint a 2016-os évjárat Iharosberény Bora cím birtokosa is. A borverseny vacsorával és zenés mulatsággal zárult.


20 éves a kórus
2017. április 22.

Működésének 20. évét ünnepelte 2017. április 22-én a Nosztalgia Egyesület énekkara. Az újonnan alakult nyugdíjas klub dalos kedvű tagjai Tóth Imréné néhai elnök kezdeményezésére 1997-ben szerveződtek össze, Horváthné Záborszky Juditot kérve fel a kórus szakmai irányítására. Települési rendezvények, karácsonyi koncertek, kistérségi és megyei vonzáskörben nívós szereplések a kórus megtett útjának állomásai. Az alapító tagok mellett kedvet kapó középkorúak és gyermekek részesei a közösségi művészeti tevékenységnek: van olyan család, amelyből három generáció jár a heti rendszerességű próbákra.
Tisztelet a bátraknak
2017. március 14.

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékünnepségét tartotta meg március 14-én iharosberény közössége a tornacsarnokban. Az eseményeknek, hősöknek és összefogásnak emléket állító műsorban közreműködtek a Gesztenyevirág óvodásai, az iskola tanulói, a Nosztalgia Egyesület kórusa. Zsirmon Endre polgármester ünnepi beszédében a nemzeti összefogás erejére és szükségességére hívta fel a figyelmet.


Gyülekezeti borverseny
2017. március 04.

Hagyományos borértékelő összejövetelét tartotta meg az evangélikus gyülekezet 2017. március 04-én. A gyülekezeti házban Smidéliusz Zoltán elnökletével az Ureczky Attila, Németh Zoltán, Vass László és Ács Ferenc összetételű értékelő bizottság 41 fehér, 20 vörös és 7 rosé bort minősített. A gazdák 12 ( Boncz Béla, Horváth Ferenc, Magyar Nándor, Faggyas József, Dobri Zsolt, Horváth Mihály, Horváth Zsolt, Hegedűs János, Molnár János fehér, Varga Ferenc, Faggyas József vörös, Pál Ferenc rosé) arany minősítéssel büszkélkedhettek a gyülekezeti borverseny végeztével.
Fotókhoz kattints a képre!


Farsang az óviban
2017. március 03.

A Nyuszi és a Katica csoportosok vidám farsangolása zajlott 2017. március 03-án a Gesztenyevirág óvodában. Tűzoltók, hercegnők, pókemberek és szamurájok mutatták be legjobb viseleteiket a szülők érdeklődő tekintete előtt. A zsivaj felébresztette a szunyókáló medvét is, akivel együtt elbúcsúztatták a telet.
További fotókhoz kattints a képre!


Állatgondozó képzés
2017. február 28.

Az MTOK Magyar Tréning Oktatási Központ Kft. szervezésében a GINOP-6.1.1-15-2015-00001 "Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése" program keretében 14 fő vett részt állatgondozó képzésen.


Farsangolt a Nosztalgia
2017. február 25.

A Nosztalgia Hagyományőrző Egyesület 201. február 25-én tartotta télűző farsangi mulatságát. Az egyesület nyugdíjasainak, kórusának, tánc- csoportjának tagjai és családjaik számos érdeklődő jelenlétében mókáztak, tartottak jelmezes felvonulást.
További képekhez kattints a képre!


Kéményseprőipari munkák
2017. február 08.

Tájékoztjuk a lakosságot, hogy a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben és a kéményseprőipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016.(VI.09.) BM rendeletben meghatározott közfeladat elvégzése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint kéményseprőipari szerv a 2017. évi kéményseprőipari sormunka ütemterveit megyei bontásban elkészítette.
Iharosberény községben a sormunka elvégzésének tervezett ideje: 2017. július 21. – 2017. augusztus 09.
Az ütemterv és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további részletes információ a www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu honlapon megtekinthető.


20.Csurgói Nemzetközi Borverseny
2017. február 25.

A Csurgói Csokonai Borlovagrend 2017. február 25-én 20. alkalommal rendezi meg nemzetközi borversenyét. A Történelmi Park falai között zajló bormustra bállal zárul, a zenét a Retro Mode szolgáltatja. Asztalfoglalás 3.500Ft/fő, Ilia Csabánál, a Fehérló Vendéglőben. A borversenyre nevezett bormintákból fajtánként három üveggel kell leadni 2017. február 23-án 14 órától a Csokonai udvarban. Nevezési díj mintánként 1.000Ft.


Zöldkönyves képzés
2017. január 27.

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Nonprofit Kft-je közös szervezésében 80 órás növényvédelmi tanfolyam "Zöldkönyves képzés" indul Csurgón. Helyszín: Csurgó, Széchenyi tér 1. (Művelődési Ház), tervezett időpont: 2017. február 8. – március 1.Sz, P 9:00–14:00 h, vizsga időpontja: 2017. március 03. 08:00 h. A képzés díja 65.500,- Ft (amely tartalmazza a tankönyv árát, valamint a vizsgadíjat). Ügyfélszolgálat, bejelentkezés: 6000 Kecskemét, Tatár sor 6. tel: 76 /497075 , 70/392668 vagy Kovácsné Dominkó Margit Judit falugazdász 70/ 4893921.


Igényelhető a szemétszállítási visszatérítés
2017. január 22.

Iharosberény Önkormányzata az elmúlt időszak racionális gazdálkodása eredményeként olyan pénzügyi helyzetbe került, hogy anyagi hozzájárulásával ( félévente 2.600 Ft, évente 5.200 Ft) mérsékelni tudja lakosságának szemétszállítási díjjal kapcsolatos terheit. A díjvisszafizetést az az iharosberényi ingatlantulajdonos veheti igénybe, aki a szemétszállítási díjat a kiküldött számlák alapján határidőre megfizeti, ennek tényét bizonylattal (csekk, banki kivonat) igazolja és a visszatérítést az erre rendszeresített igénylő lapon igényli. A visszatérítés igénylésére január 20 és február 10. között, valamint július 20. és augusztus 10 között van lehetőség.


Örökségünk Somogyország Kincse Díj
2017. január 10.

Újabb rendkívüli értékeket mutatott fel Somogy – a Vármegyeházán átadták az Örökségünk Somogyország Kincse Díjakat, és tovább gyarapodott a Somogyi Értéktár is, ezzel ismerték el megyénk épített és természeti környezetének újabb kiválóságait, valamint kiemelkedő kulturális teljesítményeit. Okozhat meglepetést egy-egy elfeledett emlék még azoknak is, akik a díjak odaítéléséről döntenek, ilyen volt például egy 1848-as ütegállás. Elismerést kapott az iharosberényi Inkey kastély és kastélypark, amelynek építését 1750-ben kezdte meg az Inkey család. A kastélynak az államosításkor már 5000 kötetes könyvtára, családi levéltára volt, berendezése biedermeier bútorokból állt. Értékei között említhető Deák Ferenc faragványai, Eötvös József karosszéke. Parkja napjainkban iskolakert, egyben megyei védett természetvédelmi terület. Olyan különlegességekkel, mint a himalájai cédrusok, és három matuzsálemi korú mamutfenyő.


Szociális tűzifa támogatás
2017. január 20.

Iharosberény Önkormányzata a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló, a Belügyminiszter által közzétett pályázaton 98 m3 tűzifa támogatásban részesült. A képviselő-testület a szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelete szerint elbírálta a beérkezett kérelmeket, megkezdődött az igénylőként 1m3 mennyiségű tűzifa kiszállítása.


Zöldhulladék szállítás
A Viridis-Pannónia Nonprofit Kft. 2017. január 1-től a település lakossága részére biztosítja a zöldhulladékok elszállítását házhoz menő gyűjtési rendszerben. Ennek keretében 2017. január hónapban a lakosság által az ingatlan elé kihelyezett karácsonyi fenyőfák két alkalommal kerülnek elszállításra az alábbiak szerint:
Karácsonyi fenyőfák gyűjtési napjai: 2017. január 14. (szombat)
2017. január 28. (szombat)
A karácsonyi fenyőfát a gyűjtés napján kell kihelyezni – a karácsonyfadíszektől, szaloncukor papírtól és karácsonyfa tartótól megtisztított állapotban – a közterületre (a hulladékgyűjtő edényzet helyére) reggel 6,30 időpontig. Az elszállítandó karácsonyi fenyőfát úgy lehet a közterületre kihelyezni, hogy az a jármű és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, valamint a gyűjtést végző gépjármű és annak személyzete által jól megközelíthető legyen.


`56 emlékkiállítás és könyvbemutató
2016. november 12.

Iharosberény Önkormányzatának meghívására Szűcs Béla Albert, községünk díszpolgára 2016. november 12-én 17.00 órakor a Kultúrház nagytermében megnyitotta az ’56 –os eseményeket felelevenítő emlékkiállítását és egyben könyvbemutatót tartott a Magyar szívvel – szovjet uniformisban. 1954. november 10., valamint az Erőt, egészséget őrnagy elvtárs! Pálinkás – Pallavicini Antal őrnagyra emlékezve című könyveiről. A rendezvényt Zsirmon Endre polgármester nyitotta meg.


Inkey Gáspár történelmi vívóverseny
2016. október 01.

A Berényi Gesztenye Fesztivál keretében rendezte meg az Ifjúkor Egyesület Banderium Hungarorum csoportja az I.Inkey Gáspár Történelmi Vívóversenyt. A település egykori birtokosának, Mária Terézia tábornokának, a helyi kastély építtetőjének emléket állító rendezvényen az ország számos történelmi hagyományőrzéssel foglalkozó csoportja vett részt, küzdelmükkel látványos betekintést nyújtva a középkori lovagi tornák világába.


Berényi Gesztenye Fesztivál
2016. október 01.

A berényi gesztenye hírnevének öregbítését szolgálta az idén 14-ik alkalommal megrendezett Berényi Gesztenye Fesztivál. A gasztronómiai, kulturális és közösségi élményt nyújtó fesztiválon futsal focikupa, mezőgazdasági és vadászati kiállítás, bográcsos főzőverseny, sakk szimultán, a T2 kutyaiskola bemutatója, kirakódóvásár, buhurt történelmi vívóverseny nyújtott látnivalót. A rendezvénysátorban a helyi fellépők mellett a nagykanizsai Szan-Dia Fitness Sport Club, Bodnár Attila, Pál Csaba, és Szabó Ádám harmónikás műsorát kísérhették figyelemmel az érdeklődők. A rendezvény vendége volt Iharosberény horvátországi testvértelepülésének, Rasinjának küldöttsége. A Szászfalvi László országgyűlési képviselő fővédnökségével rendezett program tűzijátékkal zárult.Savaria Történelmi Karneválon a Banderium
2016. augusztus 26.

Az ország egyik legvonzóbb történelmi ihletettségű fesztiválján, a szombathelyi Savaria Történelmi Karneválon vett részt a berényi Banderium Hungarorum csoportja. A Történelmi Témapark (Ferences-kert), amelynek programjában meghívottként részt vettek, a történelmi programok centruma, az autentikus katonai és civil hagyományőrző csapatok táborhelye. Az arénában az ország és a nemzetközi hagyományőrzés legnevesebb és leghitelesebb személyiségei és csoportjai mutatják meg tudásukat évről évre. A lenyűgöző, letűnt korokba repítő bemutatók célja a játszva tanítás, a tanítva szórakoztatás. Hagyományosan a Történelmi Témapark ad otthon a Karnevál idején a legnagyobb létszámú közép-európai katonai hagyományőrző találkozónak. A római kor legionáriusainak és gladiátorainak harcait és mindennapjait éppúgy megismerheti a látogató, mint a honfoglaláskori magyar életmódot, a lovasíjászat legfinomabb fogásait, a középkori vitézi virtust vagy a török háborúk korát.


Éjszakai fagy okozott károkat
2016. április 26.

Április szeszélyes hónap -tartották a régiek. És lám, április 25-én az éjszakai lehűléssel érkező fagy lenullázta, amit a szokatlanul meleg napokon a növények hajtottak. Jelentős a fagykár az ültetvényekben és a dísznövényekben.


Ki-Mit-Tud döntőben a tánccsoport
2016- április 23.

A Hontravel VI. Országos Nyugdíjas Ki-Mit-Tud III. Középdöntőjén vett részt a berényi tánccsoport 2016. április 23-án. A Harkányban megrendezett középdöntőt követően a zsűri értékelése alapján -a közzétett listán szereplőkkel együtt- a maximális pontszámot, azaz 50 pontot szereztek, így meghívást kaptak a döntőbe.


Burgonyavetés közmunkában
2016. április 24.

Iharosberény önkormányzata a 2016 évi START közmunkaprogram keretében a mezőgazdasági programelemben burgonya termelést folytat. A vetést Bomet egysoros vetőgéppel végzik, a művelés kézimunka bevonásával történik.


TS fémfürkész kihelyezések
2016. április 22.


Folyik a Torymus sinensis, a nem őshonos fémfürkész iharosberényi szelídgesztenyésekbe történő betelepítése a szelídgesztenye gubacsdarázs (Dryocosmus kuriphilus) elleni klasszikus biológiai védekezés és terjedésének visszaszorításának céljából. A Kínában őshonos szelídgesztenye gubacsdarázs (Dryocosmus kuriphilus) (DK), világszerte a szelídgesztenyék (Castanea spp.) egyik legjelentősebb és legveszélyesebb kártevője, 2002-ben bekerült kontinensünkre. A rügyeket megfertőzve gátolja a hajtásképződést, aminek következtében akár 50-75%-kal is csökkenhet a termésmennyiség. Több éven át tartó erős fertőzése a faegyedek pusztulását is okozhatja. Az eddigi vizsgálatok alapján a szelídgesztenye gubacsdarázs hazai faunában élő természetes ellenségeinek hatékonysága csekély, néhány százalékos. A megoldást, a klasszikus biológiai védekezésben nagyon jónak számító, 60% feletti hatékonyságot külföldi – olasz és francia – tapasztalatok szerint a Torymus sinensis (TS) fémfürkész betelepítése és alkalmazása jelenti.A NÉBIH, Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez fordult engedélyi kérelemmel a szelídgesztenyét károsító DK gubacsdarázs elleni, természeti környezetbe történő biológiai védekezés biztonságos feltételeit kidolgozó kísérlet során, a nem őshonos TS fémfürkész Magyarország területére való betelepítésére. A betelepítési programot az OKTF jóváhagyta és engedélyezte. A 2015-ben megkezdett betelepítés folytatásaként április végén Iharosberény szelídgesztenyéseiben újabb 20 helyen kerültek kihelyezésre TS fémfürkész állományok.


Kulturális közfoglalkoztatás 2016
2016. április 05.

Iharosberényben az önkormányzat és a civil szervezetek kulturális eseményeinek megvalósításához három fő kulturális közfoglalkoztatott járul hozzá munkájával 2016-ban. A Nemzeti Művelődési Intézet negyedik alkalommal indította el a Kulturális Közfoglalkoztatási Programot, melyhez a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Támogatási Programja biztosítja a feltételeket. A támogatásnak köszönhetően 2016. márciusa és 2017. február 28-a között 6100 fő foglalkoztatott részvételével valósulhat meg az értékteremtő Kulturális Közfoglalkoztatási Program negyedik szakasza. A kulturális közfoglalkozatás célja, hogy a közfoglalkoztatottak tevékenységükkel hozzájáruljanak a települési értékek feltárásához, a helyi kulturális események megvalósításához, a közösségi élet újraszervezéséhez, valamint a kulturális alapellátás új módszerekkel, tevékenységekkel való bővítéséhez.


START közmunkaprogram 2016
2016. április 05.

Iharosberény önkormányzata a 2016 évi START közmunkaprogram keretében 35 főt foglalkoztat. A mezőgazdasági programelemben 15 közmunkás a zöldségeskert művelése mellett 2400 tő ribizli telepítését végzi és burgonya termelést folytat. Az útőr programelemben 5 fő az önkormányzati utak , árokpartok, útszélek karbantartásán, tisztításán dolgozik. A hagyományos közfoglalkoztatásban 15 fő a település belterületének, zöldövezeteinek, a temetőnek gondozottságáért tevékenykedik. Az idei közmunka program állami finanszírozását 32.6 millió forint foglalkoztatási és 7.9 millió forint dologi-eszköztámogatás biztosítja. A programok végrehajtásának koordinátora Balázs András, közmunkaszervező Sánta Gergő.


Visszatértek a gólyák
2016. április 03.

Megjöttek a berényi gólyák. A fehér gólyák állományának jelentős részéhez hasonlóan ők is az ember közelében, a település villanyoszlopán fészkelnek. A néhány évig elhagyott fészekbe tavaly költözött be újra gólyapár, sikeresen költöttek 2015-ben. A tojó rendszerint négy tojást rak, melyek 33–34 nap múlva kelnek ki. A szülők felváltva kotlanak és mindketten táplálják fiókáikat. A kölyök gólyák 58–64 napos korukban repülnek ki, ezután a szülők még 7-20 napig etetik őket.


Borverseny
2016. április 02.


Az Inkey-kastély patinás épülete adott helyet az iharosberényi borversenynek. A Nosztalgia Hagyományőrző Egyesület szervezésében zajló bormustrán helyi borászok 58 borát értékelte a Németh Zoltán, Pál János, Vázsonyi Gábor és Vázsonyi Gáborné alkotta szakmai zsűri. Vörösbor kategóriában Kulcsár Béla és Molnár János, a fehérbor kategóriában született 14 arany minősítésű bor termelője közül Boncz Mihály, Magyar Nándor, Balázs Andrásné részesült tárgyjutalomban. A 2015. évjárat legkiemelkedőbb borát, amely Iharosberény Bora címet nyerte el, Kovács Lajos nevezte a versenyre. A rendezvény fő támogatói a RÉVSIL Kft., az iharosberényi Trófea Vadásztársaság, a Csicsó Farm és az iharosberényi önkormányzat voltak.


Átépítették a transzformátort
2016. április 01.

Elbontásra került a Kossuth utca-Szabadság tér területén álló régi oszloptranszformátor. Helyette földre telepített kompakt transzformátorállomást alakítottak ki az EON szakemberei. A transzformátort tápláló 22kV-os szabadvezeték veszélyes közelségben volt a szomszédos épületekhez, ez indokolta az áthelyezés szükségességét.


Evangélikus hittanverseny
2016. március 19.

A 2016. évi hittanverseny megyei fordulójára gyűltek össze a Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye gyülekezeteinek gyerekei Iharosberénybe. Az Inkey-kastély patinás épületében zajló versenyt követően a házigazda gyülekezet lelkésze, Pfeifer Ottó és lelkes segítői közreműködésével tartalmas közösségi programok: lovaskocsikázás, sorverseny, bábelőadás tette emlékezetessé a 235 résztvevő napját március 19-én.


IHAROSBERÉNYI közösség a Facebookon
2016. február 12.


A Facebookon is nyomon követheti a település eseményeit, forró információkat kaphat hétköznapjainkról az "Iharosberényi" közösségi oldalon. Keresse fel és ajánlja ismerőseinek!


Nemzeti ünnep
2015. március 15.

"(1849) május 12-én két századnyi császári katona a megyébe betört, miközben az iharosberényi postát kifosztották. A magyarok ekkor két császári tisztet agyonlőttek és 17 közkatonát elfogtak. ...Noszlopy Iharosberény környékére a rendelkezésre álló erejének egy részét koncentrálta."
Andrássy Antal: Noszlopy Gáspár (Somogyi Almanach 43-44. szám)
A "rácvesztési kapu" hőseire, berényi népfelkelőkre és nemzetőrökre emlékezünk március 15-én, 10 órakor a kultúrházban.


Színházi dokumentumjáték Iharosberényről 1975-ből
Iharosberényi történelmi esemény -az 1737-es boszorkányper- ihlette Vértes Elemér színházi dokumentumjátékát, amelyet 1975 februárjában a Kaposvári Fonómunkás Kisszínpad mutatott be. A Vasravert fohász szövegkönyve és eredeti plakátja a képen.


Közgyűlést tartott a Nosztalgia
2016. február 20.

A Nosztalgia Hagyományőrző Egyesület közgyűlést tartott 2016. február 20-án a kultúrházban. Horváthné Szanyi Éva elnök az egyesület 2015. évi tevékenységéről, Balhási Józsefné az elmúlt év pénzügyi eseményeiről számolt be a tagoknak. A közgyűlés ezek mellett elfogadta a 2016. évi munkatervet is. Az Ízőrzők iharosberényi forgatásán résztvevő egyesületi tagok ajándékkönyvet kaptak.


Szakmai tájékoztató gesztenyetermesztőknek
2016. február 20.

Dr.Vidóczi Henriett, dr.Melika George és Láng Attila a szelídgesztenye betegségeiről, a védekezés módszereiről, a gesztenyeszaporítás módszereiről és fajtáiról tartott előadást 2016. február 20-án az iharosberényi kultúrházban.


Kamerával őrzött terület!
2016. február 15.


16 biztonsági térfigyelő kamera figyeli Iharosberény közútjainak és köztereinek forgalmát. Az önkormányzat megrendelésére az Opti-cost Kft. kivitelezésében három év alatt kiépült rendszer lehetővé teszi, hogy észrevétlenül senki se tudjon a község útjai mentén, közterületein ártó szándékkal tevékenykedni. A képviselő-testület szándéka valóra vált: a térfigyelő rendszer hatását a rendőrségi statisztikák számszerűen igazolják. Amióta kamerák figyelik a területet, drasztikusan visszaesett a bűncselekmények száma a településen.


VI. Országos Nyugdíjas Ki-Mit-Tud
2016. február 14.

A Hontravel Kft. 2016-ban hatodik alkalommal rendezi meg az Országos Nyugdíjas Ki-Mit-Tud rendezvény sorozatát, melyre a Nosztalgia tánccsoportja is jelentkezett. 2016-ban - az előző évek gyakorlatához hasonlóan – az elődöntőket a megyeszékhelyeken, városokban tartják. A berényi táncosok február 14-én „Somogyi páros” koreográfiával léptek fel a nagykanizsai VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban.

Tavaszi csapadék az árkok próbája
2016. február 15.

Az elmúlt napok csapadékos időjárása teszteli a 2015. évi START közmunkaprogram során medermélyített, mederlapozott Jókai utca-Mártírok útja-Tekeres-berki árokszakasz áteresztőképességét, működését.


Transzformátor áthelyezés
2016. február 15.

A Kossuth utca-Szabadság tér területén álló oszloptranszformátor elbontásra kerül és helyette földre telepített kompakt transzformátorállomást alakítanak ki. A jelenlegi transzformátort tápláló 22kV-os szabadvezeték veszélyes közelségben van a szomszédos épületekhez, ez indokolta az áthelyezés szükségességét.


Elérhető a települési médiatár
2016. február 15.

Iharosberény közéleti eseményeinek álló és mozgóképi anyagaiból állítottak össze digitális archívumot a kultúrház munkatársai. A BerényiTV 1992 óta rögzíti videón és fotón a település önkormányzatának, intézményeinek, egyházainak és szervezeteinek eseményeit. A VHS anyagok és fényképek digitalizálásával visszakereshető, visszanézhető az elmúlt két évtized. Arcok, akik gyerekből felnőttek lettek, tekintetek, amelyeket már csak a felvételek őriznek: ezt kínálja az érdeklődőknek a Médiatár. Tartalomjegyzék és keresés a könyvtár és a teleház számítógépeiről. Letöltés, dvd-írás, nyomtatás a kultúrházi aktuális árjegyzék szerint.

Gyülekezeti borverseny
2016. február 13.


Az evangélikus gyülekezet 2016. február 13-án, szombaton 16 órai kezdettel tartotta borversenyét a gyülekezeti házban. 103 nevezett borból a Smidéliusz Zoltán ny.esperes, Ureczky Attila és Ilia Csaba által vezetett hat fős szakmai zsűri fehérbor kategóriában 21 bronz, 23 ezüst és 13 arany, rosé bor kategóriában 4 bronz, 1 ezüst, 2 arany, vörösbor kategóriában 6 bronz, 8 ezüst, 12 arany minősítést adott ki. Arany okleveles gazdák: Pál Ferenc, Horváth Ferenc, Zsirmon Endre, Kulcsár Béla, Magyar Nándor, Bertók Sándor, Dobri Sándor, Horváth Zsolt, Révész László, Sörnyei Sándor, Hegedűs János, Dobri Béla, Gombor István, Dobri Zsolt, Novák János, Bogma József, Molnár János, Horváth Vilmos, Fadgyas József. A rendezvény bevétele a harang elektronikájának és a harmóniumnak javítását szolgálja majd.


A "Villa Beryn"-t említő királyi oklevél
2016. január 05.

IV. Béla hospesek számára kiadott szabadalomlevele az első írásos emlék "Villa Beryn"-ről 1264-ből, melyben meghagyta, hogy a segösdi ispánnak (és kíséretének) évente egyszer ebédet és vacsorát tartoznak adni. A település első írásos említése ezen a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában őrzött oklevélen olvasható.


Megtalálták Iharosberény Árpád-kori templomát
2016. február 10.


A település múltjának kutatása újabb mérföldkövéhez érkezett: tavaly nyáron Józsa Tibornak, a kultúrház munkatársának levéltári kutatásai alapján behatárolt területen az önkormányzat régészeti kutatást kezdett a település Árpád-kori templomának keresésére. A földradaros felmérés fő eredménye a templom jól kivehető alaprajza: K-Ny tájolású, nyolcszöges szentélyzáródású gótikus templom nyugati oldalán harangtoronnyal. Külső mérete a támpillérek nélkül, a 4.5x4,5 m-es harangtornyot beleszámítva. 29x10 m. Déli oldalán meglehetősen bizonytalan anomáliák utalnak egy esetleges sekrestyére. A templomot körülvevő kerítés nyomvonalán belül a terület jóval bolygatottabb, mint a kerítésárkon kívül. A bolygatottság valószínűleg a templom körüli nagyszámú temetkezés jelzi. A kerítőárkon kívül több kisebb, gyenge mágneses anomáliát okozó anomália (gödrök, esetleges házmaradványok) mellett kiemelkedik egy kb. 10x10 m-es területet elfoglaló mágneses anomália, mely a környezeténél jóval erősebb, ugyanakkor nem annyira erős, hogy fémtárgyra gondolhatnánk: valószínűbb, hogy erősen átégett részeket tartalmaz, esetleg kemencékről, vagy nagyobb tűz következtében leégett, tapasztott falú épületcsoportról lehet szó. A kép a feltárt alaprajz alapján készült rekonstrukciós ábra.


Flabélos használati lehetőség
2016. február 09.


Megoldást kínálunk mozgáshiány problémájára -helyben. Rövid idő alatt, kényelmesen, hatékonyan mozgathatja át izmait. Használatával javul a közérzete, javul a kondíciója és megelőzi a mozgáshiány okozta megbetegedéseket, csökkenti túlsúlyát. A Mediwel Flabélos vibrációs edzőgép rendelkezésére áll a kultúrház edzőtermében minden nyitvatartási napon. Alkalmi használata 400 Ft, 10 alkalmas bérlet 3.500 Ft, 20 alkalmas bérlet 6.000 Ft, 30 alkalomra szóló bérlet 7.500 Ft.


Nosztalgia farsangolás
2016. február 06.

Farsangi mulatságot rendezett a Nosztalgia Hagyományőrző Egyesület 2016. február 06-án, szombaton a kultúrházban. A nagyszülők, szülők és aprónép jelenlétében megtartott felvonuláson Miki egérék, a Varázsló, Alíz Csodaországból, indián, a vak festő és... bevallhatjuk, a részeg ember is feltűnt. A jelmezbe öltözöttek, kísérőik és az érdeklődők fergeteges zenés mulatsággal igyekeztek elűzni a hosszú téli éjszakákat. Nekik sikerült...
További fotókhoz kattints a képre!

Jelmezbál az iskolában
2016. február 05.

Télűző jelmezesek lepték el az iskola tornacsarnokát 2016. február 05-én Iharosberényben. Busók,pókemberek, zombik, focisták, kalózlány, Cupidó, menyasszony vőlegényével és cigánygyerekek mutatták meg jelmezeiket a zsűrinek. Kardos Györgyi, Balogh Beáta és Ledniczky Miklós Jánosné és Bálint Dzsenifer a farsangi kavalkádban a Hastáncoslányt, Cupidót és Miniegeret, a Négyes osztagot és a busójárást hozta ki legötletesebb jelmezesnek idén. A rendezvény tánc- és dobversennyel zárult.
További fotókhoz kattints a képre!


Edzőterem a kultúrházban
2016. február 04.


A mozgás az ember alapvető igénye és szükséglete. A mozgással ellensúlyozhatjuk a napi egyoldalú testi-szellemi terhelést, felfrissülhetünk, új energiákat nyerhetünk. A testedzés hatására a fizikai képességek javulnak – elsősorban az állóképesség és az izomerő – melynek hatására jobb lesz a szervezet munkavégző- és teherbíró képessége. A kultúrház edzőtermében kardió, fitness és erőfejlesztő eszközök várják a mozogni vágyókat. Alkalmi használat 500Ft, 10 alkalmas bérlet 2500Ft, 20 alkalmas bérlet 4.000Ft, 30 alkalomra szóló bérlet 5.500Ft.


Kötnek-horgolnak
2016. január 25.

Kézimunkázó asszonyok járnak össze hétfőként a kultúrházba, hogy a kötés-horgolás technikáival ismerkedjenek. Horváthné Szanyi Éva kezdeményezésére indult a téli hónapokban a kézimunka csoport. A kötés-horgolás újra divatba jött és nem csak az idősebb korosztály körében. A technikák egyedi és látványos lakáskiegészítők készítéséhez is felhasználhatók. Ráadásul a kézimunkázás nemcsak hasznos, de egészséges is! Az ismétlődő mozdulatok relaxáló hatással vannak a szervezetre, csökkentik a szívritmust és a vérnyomást, enyhítik a szorongást. Fejleszti a motoros funkciókat, karbantartja az idegi kapcsolatokat, ezzel hozzájárul a szellemi frissesség megőrzéséhez. A berényi asszonyok -a szellemi kikapcsolódás mellett új módszereket is tanulnak egymástól. Terítőket, húsvéti asztaldíszeket, tojásokat készítenek otthonaikba, ajándéknak.Megújult a rendelő
2016. január 10.

Iharosberény Község Önkormányzata 59 501 686 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése”című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv Dél-Dunántúli Operatív Program keretén belül. A közel 60 millió forintot meghaladó összköltségvetésű beruházással 8725 Iharosberény, Kanizsai út 5. 591/12 hrsz. alatti orvosi rendelő felújítása, akadálymentesített egészségügyi intézmény kialakítása, modern orvosi eszközök beszerzése valósulhatott meg. A projekt keretein belül olyan nélkülözhetetlen eszközök beszerzésére került sor, amelyek segítségével az orvosi és védőnői szolgálat mobilitása és felszereltsége egy európai szintű, modern egészségügyi intézmény képét fogja mutatni. Az új orvosi rendelő akadálymentesített, így az esélyegyenlőség elveinek megfelelően, a mozgássérült, fogyatékossággal élő, valamint megváltozott munkaképességű betegek részére is akadálymentes közlekedést biztosít az Önkormányzat.
Az elnyert támogatásnak köszönhetően szélesebb körű ellátás, hatékonyabb segítségnyújtás, modernebb és szakszerűbb egészségmegőrzési oktatások és tanácsadások kivitelezése lesz biztosítva, ami hosszú távon javíthat a lakosság alapvető egészségi állapotán, a higiéniai szinten, a betegségek megelőzésében és kezelésében.

Megújult a hivatal
2016. január 10.

Iharosberény Község Önkormányzata 2015-ben 96 207 187 forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Környezet és Energia Operatív Program „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című pályázat kiíráson. A 96,2 millió forintot meghaladó összköltségvetésű projekt keretein belül energiahatékonyság fokozása, valamely megújuló energiaforrás felhasználásával járóberuházás valósult meg. A projektben a téglafalazat hőszigetelése, a padlásfödém hőszigetelése, teljes körű nyílászárócsere (kivéve ajtók) fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése termosztatikus radiátorszelepek és visszatérő szelepek beépítése , automatikus fordulatszám-szabályozós szivattyú beépítése, és radiátorcserék valamint a tetőre egy 7,5 kWp-s fotovoltaikus rendszer (megújuló energia) telepítésére került sor.


Teleházi ügyintézés
2016. január 10.


A kultúrház energetikai felújítását követően a teleház közösségi interneteléréssel és irodatechnikai eszközökhöz és szolgáltatásokhoz (fénymásolás, nyomtatás, fax, PC használat) való hozzáféréssel várja látogatóit. Munkatársaink adóbevallással és e-ügyintézéssel kapcsolatos ügyekben is segítséget nyújtanak ügyfeleinknek.


Megújult a kultúrház
2016. január10.

Az új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program jelen pályázatának általános célja a környezetünket kevésbé terhelő, megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, a megújuló energiaforrásokon alapuló hő- és villamos energia szerepének növelése, és ezen keresztül a széndioxid-kibocsátás csökkentése volt. Iharosberény Község intézményeinek eddigi éves üzemeltetési költsége, elektromos áramfogyasztása és üvegházhatású gázok kibocsátása igen magas volt, így a beruházás környezettudatossági és költséghatékonysági szempontból is indokolt volt. Az elavult fűtési és áramellátási rendszerek megújuló-energiaforrás hasznosító technológiával való korszerűsítésre került sor, mellyel a település egy modern, takarékosabb, környezetkímélőbb és korszerűbb település képét mutatja. A projektben a téglafalazat hőszigetelése, teljes körű nyílászárócsere, a padlásfödém hőszigetelése, fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése , radiátoros rendszer kiépítése,termosztatikus radiátorszelepek és visszatérő szelepek beépítése , automatikus fordulatszám-szabályozós szivattyú beépítése, valamint a tetőre egy 7,5 kWp-s fotovoltaikus rendszer (megújuló energia) telepítését sikerült végrehajtani.


Megújult az óvoda
2016. január 10.

Iharosberény Község Önkormányzata 2015-ben 96 207 187 forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Környezet és Energia Operatív Program „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című pályázat kiíráson. A 96,2 millió forintot meghaladó összköltségvetésű projekt keretein belül energiahatékonyság fokozása, valamely megújuló energiaforrás felhasználásával járóberuházás valósult meg. A projektben a téglafalazat hőszigetelése, teljes körű nyílászáró csere, a padlásfödém hőszigetelése, fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése , radiátorok cseréje,termosztatikus radiátorszelepek és visszatérő szelepek beépítése , automatikus fordulatszám-szabályozós szivattyú beépítése, valamint a tetőre egy 2 kWp-s fotovoltaikus rendszer (megújuló energia) telepítését hajtották végre.Digitális Jólét Program (DJP) Pont
2021.05.26.

Sikeresen pályáztuk meg a GINOP-3.3.1 Közösségi internet-hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése elnevezésű, európai uniós finanszírozású projektet, melynek eredményeként korszerű digitális eszközöket kaptunk.

A 2017-ben indult országos pályázat eredményeként országszerte 1500 helyszínre, összesen 5 milliárd forint értékben érkeztek digitális eszközök. Az ily módon az ország egész területén megtalálható Digitális Jólét Program Pontokhoz (DJP Pontok) került digitális eszközöket és internetet bárki használhatja, illetve részt vehet szervezett, digitáliskompetencia-fejlesztő foglalkozásokon is. Azoknak az állampolgároknak, akik nem, vagy csak kevésbé járatosak a digitális eszközök és az internet használatában, képzett DJP Mentorok állnak a rendelkezésükre. A kialakított digitális állomás informatikai felszerelést kapott, többek között három laptopot, két tabletet, két okostelefont, egy projektort és egy multifunkcionális nyomtatót.

A DJP Pont elérhetőségei:
Iharosberényi DJP Pont
8725. Iharosberény, Mártírok u. 62.
Telefonszám: +36 82 594 004
E-mail-cím: berenykulturhazvgmail.com

Varga Róbert DJP Mentor
berenykulturhazvgmail.com
+36 30 493 4495
KULTÚRHÁZ NYITVA TARTÁSA
2021.05.05.

KULTÚRHÁZ
nyitva tartás hétfőtől péntekig 13-20 óráig.
Telefonos elérhetőség: 06 (82) 594 004
Varga Róbert: 06 (30) 493 4495
ITT A NYITÁS -HASZNÁLATI SZABÁLYOK
2021.05.05.

Az iharosberényi Kultúrház (közösségi színtér) szolgáltatásait (könyvtár, teleház/DJP Pont) védettségi igazolvánnyal rendelkezők igénybe vehetik.

az edzőtermet védettségi igazolvánnyal rendelkezők és versenyengedéllyel rendelkező sportolók látogathatják.

a kulturális eseményeken este 11 óráig részt vehetnek a védettségi igazolvánnyal rendelkezők és a felügyeletük alatt lévő kiskorú nézők.

A megnyíló helyszíneken a védettségi igazolvánnyal rendelkezők és a felügyeletük alatt lévő kiskorúak maszk viselésére nem kötelesek.

Fennmaradnak a magán- és családi rendezvényekkel kapcsolatos korlátozások. A családi és magán rendezvényeken legfeljebb 10 fő vehet részt.

Egyéni felelősség - Fontos továbbra is odafigyelni a koronavírus tüneteire, amelyek közül a legismertebbek a láz, a fáradtság és a száraz köhögés. Ha valaki a felsorolt tüneteket észleli magán, akkor kérjük, hogy maradjon otthon, ne menjen közösségbe.

VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNY
A kártya vagy APP személyazonosító igazolvány vagy útlevél felmutatásával együtt érvényes!
IDŐSEK NAPI TÁMOGATÁS
2020.12.14.

A kihirdetett vészhelyzetre tekintettel Iharosberény Község Polgármesterének döntése értelmében minden időskorú iharosberényi 20.000 Ft támogatásban részesül. Az összeg személyesen vagy írásos meghatalmazással vehető át december 16 és 17-én, 13-15 óra között az iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatalban.
Egészségügyi biztonságuk érdekében kérjük, figyeljenek a védőintézkedések -szájmaszk, 1.5 m védőtávolság- betartására!
COVID-19 ANTIGÉN GYORSTESZT
2020.12.03.

Iharosberény Önkormányzata a koronavírus elleni hatékony védekezés érdekében COVID -19 AG gyorsteszt elérhetőségét biztosítja az érdeklődők számára. A COVID-19 Ag teszt antigén kimutatására használható emberi orr-garati tamponmintákban. Használatával 20 perc alatt kiderül, hogy megfertőződött-e COVID-19 vírussal.
A gyorsteszt telefonon előrendelhető a +36(82)494-043 101 és +36(82)494-043 105 melléken, 2.625 Ft önköltségi díjért átvehető a Közös Önkormányzati Hivatalban.
A teszttel kapcsolatos tudnivalókról telefonon érdeklődjön háziorvosánál.
KORMÁNYABLAK BUSZ
2020.09.28.

Mobilizált ügyfélszolgálat keretében személyi okmányokkal (személyi igazolvány, vezetői engedély, lakcímkártya, útlevél, ügyfélkapu, diákigazolvány), gépjármű okmányokkal valamint kormányablakban indítható ügyekkel kapcsolatos ügyintézésre lesz lehetőség Iharosberényben, a Polgármesteri Hivatal udvarán 2020. október 5-én, hétfőn 14.30-15.15 óra között.
A kormányablakbuszban díjak, illetékek fizetésére kizárólag bankkártyás fizetési lehetőség biztosított!
INGYENES KISGYERMEKNEVELŐ TANFOLYAM
2020.09.28.

harosberény Község Önkormányzata kéri mindazok visszajelzését, akik KISGYERMEKNEVELŐ TANFOLYAM iránt érdeklődnek!
Részletek:
2020. októberben induló tanfolyamokon lehetőség van OKJ rendszerű Kisgyermeknevelő végzettséget szerezni.
Megfelelő számú jelentkező esetén Csurgón, illetve kaposvári helyszínnel indulhat képzés.
•Kisgyermekgondozó, -nevelő tanfolyammal megszerezhető szakképesítés: Kisgyermekgondozó, -nevelő
•Kisgyermekgondozó, -nevelő tanfolyam engedélyszáma: E – 000545/2014/A023
•Kisgyermekgondozó, -nevelő képzés előfeltétele: Középiskolai érettségi bizonyítvány, Egészségügyi alkalmasság
•Kisgyermekgondozó, -nevelő tanfolyam képzési ideje: 1300 óra (kb. 12 hónap, ebből 400 óra saját szervezésű gyakorlat)
•Kisgyermekgondozó, -nevelő tanfolyam finanszírozási formája: ingyenes
•Kisgyermekgondozó, -nevelő tanfolyam képzési (tagozati) forma: támogatott tanfolyami képzés
•Kisgyermekgondozó, -nevelő képzés szerkezete: Elmélet 60%, Gyakorlat 40%
INGYENES KÉPZÉS FELTÉTELE:
a jelentkező regisztrált álláskereső legyen, az alábbi kategóriák valamelyikébe tartozzon:
-25 évnél fiatalabb
-30 év alatti pályakezdő álláskereső
-50 évét betöltött személy
-legalább egy gyereket egyedül nevelő felnőtt
-GYES, GYED-ről visszatérő
-foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő
-tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett
-megváltozott munkaképességű
-roma nemzetiségű
-közfoglalkoztatásból 30 napnál nem régebben kilépett álláskereső
-inaktív személy
JELENTKEZNI LEHET szeptember 23-a, szerdáig az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatalban a titkarsag@ibereny.hu, címen, vagy a 06 (82) 594010, 06 (82) 594011 telefonszámokon.
FELHÍVÁS
2020.07.10.

Iharosberény Önkormányzata a bölcsőde fejlesztéshez szükséges megfelelő szakemberállomány: kisgyermeknevelő-gondozó és bölcsődei dajka egy éves képzésre jelentkezőket keres.

Képzésbe vonás feltétele:

A jelentkező legyen regisztrált álláskereső, valamint a következő feltételek valamelyikének feleljen meg

-25. életévét még be nem töltött személy
-30 év alatti pályakezdő álláskereső
-50. életévét betöltött személy
-legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőtt
-GYES-ről, GYED-ről, ápolási díjról visszatérő személy
-Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy
-Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett személy (90 nap álláskeresőként regisztrálva)
-Megváltozott munkaképességű személy
-Roma nemzetiséghez tartozó személy
-Közfoglalkoztatásból 30 napnál nem régebben kilépett, s nyilvántartásba vett álláskereső
-Inaktív személy

Jelentkezni lehet: ügyfélfogadási időben Sánta Gergőnél, a Hivatalban
MEGNYITHAT AZ EDZŐTEREM
2020.05.08.

Iharosberény Polgármestere – a Kormánynak a az amatőr-, szabadidős- és tömegsportra vonatkozó, a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos korlátozó intézkedések fokozatos enyhítését engedélyező rendelkezéseivel összhangban- 2020. május 08-tól engedélyezi a Kultúrházban működő edzőterem megnyitását, látogathatóságát.

Az edzőterem látogatása a következő biztonsági szabályok betartása mellett lehetséges:
-látogatási idő kedd és csütörtök 14-20 óra
-kizárólag előzetes telefonos (+36 30 4934495) időpontegyeztetés után
-egy időpontban max. 2 fő tartózkodhat a teremben
-az edzőterembe érkezésig az épületben kötelező a szájmaszk viselése
-a teremhasználó írásban nyilatkozik, hogy koronavírusos tüneteket nem észlelt magán, és nem érintkezett koronavírussal fertőzött személlyel
-kötelező a kézfertőtlenítő használata
TAVASZI LOMTALANÍTÁS
2020.03.26.

A Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. értesíti a lakosságot, hogy Iharosberény községben a tavaszi lomtalanítási akciót
2020. április 03-án (pénteken) tartja.
A háztartásban keletkezett lomot a lomtalanítás napján reggel 7 óráig, az ingatlan előtti közút mellé, a forgalmat nem akadályozó módon kell kihelyezni, hogy a célgépek és a dolgozók könnyen meg tudják közelíteni. A kisebb méretű lom hulladékot zsákban, vagy dobozban tegyék ki a szétszóródás megelőzése érdekében.
Felhívják a lakosság figyelmét, hogy a lomtalanítás során kizárólag nagy darabos, azaz a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méretét meghaladó lom hulladék kerül elszállításra, tehát a lom továbbra sem tartalmazhat háztartási hulladékot, építési törmeléket, kerti hulladékot és faágat, autógumit, elektronikai hulladékot (pl.: hűtőszekrény, televízió), illetve veszélyes hulladékot (pl.: festék, gyógyszer, ólomakkumulátor, vegyszer).
Tájékoztatják továbbá a lakosságot, hogy az ingatlanhasználók részére egész évben hulladékudvarban térítésmentesen biztosítják az elektronikai hulladék (Tv., hűtő,
háztartási kisgépek), valamint háztartásonként évente 5 db személyautó gumi átvételét. A képmegjelenítő elektronikai berendezéseket kizárólag a lomtalanítás időszakában
(2020. április 01. és 2020. április 30. között) veszik át.
Iharosberény településhez tartozó hulladékudvar címe: 8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.
POLGÁRMESTERI INTÉZKEDÉSEK
2020.03.26.

A koronavírus járvány terjedése miatt a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében veszélyhelyzetet rendelt el.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, az alábbi intézkedéseket hozom:

1.
Az Önkormányzat beszerzett egy Wellion típusú infravörös testhőmérséklet mérő eszközt,
amelynek használatát az alábbiak szerint szabályozom:
Balázs András munkavezető munkakezdéskor ellenőrzi valamennyi közfoglalkoztatott
testhőmérsékletét, ezt követően az Önkormányzati Hivatalban dolgozókét.
Balázs András a gyermekétkeztetés keretében, az étel óvodához történő szállítását követően
megméri az óvodában dolgozók, valamint az ételt átvevők testhőmérsékletét is.
Amennyiben a mért testhőmérséklet meghaladja a 37,5 celsius fokot, úgy a dolgozót
haza kell küldeni azzal, hogy haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot háziorvosával.

2.
A gyermekétkeztetés keretében az ételszállító dobozok átadása – átvétele mind az átadó, mind
pedig az átvevő részéről csak szájmaszkban történhet. A szájmaszkokat az Önkormányzat biztosítja.

3.
Az Önkormányzat kulturális területen dolgozó munkavállalóinak munkaideje 7,45 – 16,15 óra, kivétel kedd és csütörtök, amikor a helyi tv. adásnapjára tekintettel 12,00–20,30 óra.
A Kultúrház – a járványhelyzet miatt – zárva tart, szolgáltatásai szünetelnek.
A rendkívüli helyzet elrendelése a dolgozókra nézve nem jelent otthonukban tölthető szünetet,
a dolgozók kötelesek munkaidőben az intézményben tartózkodni (szabadságolás lehetősége biztosított) azon feladatok elvégzése céljából, amelyekre a normál napi ügymenet mellett nincs lehetőség.

4.
Munkanapokon elrendelem a fertőtlenítést:
-a közfoglalkoztatási programban a szerszámok, a gyülekezésre használt terület, raktárépület
esetében,
-a felépítménnyel rendelkező buszmegálló helyek esetében.
A napi fertőtlenítést, 0,1 %-os hypós fertőtlenítő oldattal kell elvégezni. A hypót az Önkormányzat biztosítja.

A temető esetében a ravatalozó és a temető bejáratának fertőtlenítését a temetést megelőzően közvetlenül, illetve annak befejezését követően, legkésőbb 1 munkanapon belül kell elvégezni.
A POLGÁRMESTER FELHÍVÁSA ÖNKÉNTESSÉGRE
2020.03.19.

Kedves Iharosberényiek, leendő önkénteseink!

Óvjuk meg idős polgárainkat, segítsünk nekik!

Iharosberény Önkormányzata arra kéri a 70 év felettieket, hogy ne menjenek az utcára, maradjanak otthon! A koronavírus rájuk nézve a legveszélyesebb, ezért fontos, hogy minél kevesebb emberrel érintkezzenek!

Óvjuk meg szüleinket, nagyszüleinket, ugyanakkor ne feledkezzünk meg azokról sem, akiknek nem biztos, hogy rokonai segíteni tudnak!

Iharosberény Község Önkormányzata önkéntesek jelentkezését várja 50 éves korig, akik segítenek azoknak az idős Iharosberényieknek, akik más módon nem tudják megoldani a mindennapokat!

Részletek és jelentkezés a 06-82/494-043-es vagy a 0630/640-8451 telefonszámon!

Közös lehetőségünk és felelősségünk, hogy az óvintézkedések megtételével a minimálisra csökkentsük a megbetegedések számát!
A POLGÁRMESTER FELHÍVÁSA AZ IDŐSEKHEZ
2020.03.19.

Kedves 70. életévüket betöltött Iharosberényiek!

A koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzet miatt különösen fontos, hogy maradjanak otthon, minél kevesebb emberrel érintkezzenek, mivel a vírus Önökre a legveszélyesebb!

Éppen ezért arra kérjük mindnyájukat, ne hagyják el otthonaikat, forduljanak családtagjaikhoz vagy az önkormányzathoz bizalommal, amennyiben segítségre van szükségük!

Az ellátásukról való gondoskodásban tudunk segítséget nyújtani. Az élelmiszerek és gyógyszerek beszerzésében, házhoz szállításában.

Amennyiben szüksége van a segítségünkre, jelezze március 19-tól az alábbi telefonszámokon: 06-82/494-043 vagy 0630/640-8451 vagy segítséget kérhet e-mailben is, a szocialugy@ibereny.hu e-mail címen.
A gondoskodást a megfelelő számú önkéntes jelentkezését követően kezdjük meg.
POLGÁRMESTERI INTÉZKEDÉS: KULTÚRHÁZ
2020.03.19.

Figyelemmel a Kormány által elrendelt vészhelyzet miatti különleges jogrendre és az ehhez kapcsolódó, a koronavírus világjárvány megfékezésére tett kormányzati intézkedésekre az alábbiak szerint intézkedem:

A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy ha időben és megfelelő határozottsággal cselekszünk, akkor a járvány terjedése visszafogható. A legfontosabb, amit ma mindannyiunknak meg kell tenni a vírus terjedése ellen, hogy minimálisra csökkentsük a személyes kontaktusokat.

Ezért a Iharosberény polgármestereként, munkatársaiért felelős munkáltatóként, szükségessé vált rendkívüli intézkedéseket bevezetnem Iharosberény lakosai és az Önök egészségének biztonságának megóvása érdekében.

Intézkedések:

1. A Kultúrházban – figyelemmel a Kormány által elrendelt vészhelyzet miatti különleges jogrendre és az ehhez kapcsolódó, a koronavírus világjárvány megfékezésére tett kormányzati intézkedésekre – a személyes ügyintézést felfüggesztjük, a Kultúrházat határozatlan időre bezárjuk, rendezvényeket nem tartunk, illetve magánszemélyek, civil és más szervezetek számára helyszínként sem tudjuk biztosítani. Érvényes 2020.03.16. 15.00 órától

Természetesen a Kultúrház „zárt ajtók” mögött továbbra is végzi munkáját, a szokásos ügyfélkör bizalommal fordulhat ezen időszak alatt is, telefonon és e-mailen változatlanul állnak a lakosság rendelkezésére!

Zsirmon Endre polgármester
NEM LÁTOGATHATÓ A KULTÚRHÁZ
2020.03.16.

A koronavírus-járvány terjedésének megakadályozására Magyarország Kormánya elrendelte a kulturális intézmények látogatási tilalmát. A személyes kapcsolatok mérséklésével, közösségi helyek látogatásának kerülésével, a személyes higiénia fokozott betartásával mérsékeljük a cseppfertőzéssel terjedő koronavírus-járvány tömegessé válását!
POLGÁRMESTERI INTÉZKEDÉS: ÓVODA
2020.03.16.

Tisztelt Iharosberényiek!

A Kormány által, március 13-án bejelentett iskolai változások, a bezárás és a digitális munkarend bejelentését követően ma egyeztettem az óvoda vezetőjével, valamint a közétkeztetést végző cég képviselőivel.
Az egyeztetést követően polgármesterként az alábbi intézkedéseket hoztam meg március 16-a hétfőtől:

Bár településünkön továbbra sem tudunk koronavírussal igazoltan fertőzött betegről, de úgy gondolom, a megelőzés érdekében az alábbi óvintézkedésekre szükség van:

Március 16. hétfőtől az önkormányzati fenntartású óvodában rendkívüli szünetet rendelek el Iharosberényben a 45/2020. (III.14.) Korm. rendelet 2.§ alapján.

Tekintettel arra, hogy nem tud minden család gyors megoldást találni, hétfőtől ügyeleti rendet működtetnek majd az óvodában. Ez az ügyelet később is működni fog, és meghatározott rend szerint fogadják majd a gyermekeket, ha szükséges. Ennek részleteiről az intézményvezető ad majd tájékoztatást a szülőknek.

Az óvoda bezárását a megelőzés céljából az intézményvezető és a szakemberek egyöntetűen támogatták, azonban tisztában vagyunk azzal, hogy ez a döntés sok esetben nem hozza egyszerű helyzetbe a családokat.
Ahogy Orbán Viktor miniszterelnök, úgy a szakemberek és jómagam is azt kérjük, lehetőség szerint ne a nagyszülők vagy idősebb rokonok vigyázzanak a gyermekekre, hiszen leginkább rájuk nézve veszélyes a vírus.

Ezzel egyidejűleg kérem a munkáltatókat, amennyiben megoldható, tegyék lehetővé a kisgyermekes munkavállalóknak az otthoni munka végzést.

Számos családban nagy segítség a gyermekek közétkeztetésének lehetősége, így ezt a továbbiakban is biztosítani fogjuk mindazoknak, akik erre rászorulnak, hasonlóan a nyári, szünidei étkeztetéshez. Ennek részletei kidolgozás alatt állnak, hamarosan tájékoztatjuk Önöket.

Fontosnak tartom ismét hangsúlyozni, jelenleg sem tudunk Iharosberényben igazoltan fertőzött koronavírusos betegről, a ma meghozott intézkedések a megelőzést szolgálják, hiszen a legfontosabb ezekben a napokban a fertőzési gócpontok kialakulásának megelőzése.

A legfontosabb az iharosberényi emberek egészsége és biztonsága. Bár ezek az intézkedések megváltoztatják mindennapjainkat, türelmet, higgadtságot és körültekintést kérek mindenkitől!

Hiszem, hogy mi, iharosberényi emberek együtt, közösen túljutunk ezen a krízisen!
Iharosberény, 2020. március 16.

Zsirmon Endre
Iharosberény Község polgármestere
TANÉVKEZDÉSI TÁMOGATÁS
2019.08.24.

Iharosberény Község Önkormányzata az érintettek részére tanévkezdési támogatást nyújt. A támogatás kérelemhez kötött. A kérelem nyomtatványa munkaidőben átvehető a Közös Önkormányzati Hivatalban. Beadási határidő szeptember 20. A kérelemhez kötelezően csatolni kell a tanulói jogviszony igazolását.
VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNY
2019.08.24.

A Köztársasági Elnök a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását 2019. október 13-ra tűzte ki. A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart. A választásra minden választójoggal rendelkező állampolgár szeptember 09-ig jelöltet (egy választópolgár több jelöltet is) ajánlhat. A választópolgárok személyesen, az értesítőjükben szereplő szavazóhelységben szavazhatnak. Iharosberény községben 6 fős képviselő-testület kerül megválasztásra.
Részletesebb tájékoztatásért forduljon az Közös Önkormányzati Hivatalban működő Helyi Választási Irodához.
HIRDETMÉNY
2019.08.22.

Iharosberény községben a Rendszeres gyermekvédelmi támogatás kifizetésére 2019. augusztus 26-án,, hétfőn 8.30 órától 11.00 óráig, 13.00 órától 15.00 óráig az Önkormányzati Közös Hivatalban kerül sor.
KÖZLEMÉNY
2019.08.18.

IHAROSBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00909 SZÁMÚ PÁLYÁZAT KERETÉBEN CSATLAKOZIK AZ ASP KÖZPONTHOZ A KÖFOP Irányító Hatóságának vezetője 2017. június 1-én meghozott döntése értelmében Iharosberény Község Önkormányzatának KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00909 kódszámú, „Iharosberény Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” című pályázatát 7.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek minősítette. A támogatás intenzitása 100%. A projekt az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósul meg. A pályázati program célul tűzte ki a közigazgatás színvonalának javítását, valamint az átláthatóság, a hatékonyság és az ügyfél-központúság növelését. Ennek keretében cél az egységesített elektronikus ügyintézési módok bevezetése is. Fenti célok eléréséhez a Kormányzat az előző fejlesztési ciklusban már kipróbált ASP technológiát vezeti be országos szinten az önkormányzatok napi ügyvitelébe. A projekt során, az ASP központhoz való csatlakozás által megvalósul az önkormányzatnál folyó, lényegében a teljes lakosságot érintő közigazgatási munka informatikai eszközökkel való támogatása, valamint az önkormányzati munka egységességének biztosítása.
Berényi Értéktár
2019.04.13.

A helyi értéktár a következő: agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, épített környezet, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, természeti környezet, turizmus és vendéglátás kategóriákba sorolva rendszerezi az értékeket.
A helyi értéktár kezelésére helyi értéktár bizottság állt fel. Feladata a települési értékek azonosítása, a helyi értékeket tartalmazó gyűjtemény létrehozása, gondozása, a megyei értéktárral történő kapcsolattartás. Tagjai Zsirmon Endre polgármester, Varga Róbert közművelődési szakember, Horváthné Szanyi Éva Nosztalgia Hagyományőrző Egyesület elnöke, Erőss Borbála Ifjúkor Egyesület elnöke, Ledniczky Miklós Jánosné Polgárőr és Tűzoltó Egyesület elnöke.
A bizottsághoz eddig beérkezett javaslatok: a berényi Inkey kastély és parkja, a berényi szelídgesztenye, az Erőss doktorok munkássága, a berényi nyugdíjas klub tevékenysége, a berényi fotó és videó archívum, a berényi Szent Flórián és Nepomuki Szent János szobrok, a berényi Platános, a berényi Nagyvár és Kisvár földvárak, a berényi Inkey Gáspár Vívóverseny, a berényi Ifjúkor Egyesület Banderium Hungarorum csoportjának tevékenysége, a berényi I.világháborús Hősi emlékmű és országzászló, a berényi helytörténeti gyűjtemény anyaga, a berényi himalájai cédrus- az ország legnagyobb és legidősebb cédrusa, a berényi evangélikus templom, a berényi énekkar tevékenysége, a berényi Gesztenye Fesztivál, a berényi hagyományőrző tánccsoport tevékenysége.
Hirdetmény bölcsődei tervekről
2019.03.18.

IHAROSBERÉNYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A 6/2017. (VIII.3.) SZÁMÚ PARTNERSÉGI RENDELETE ALAPJÁNÉRTESÍTI A LAKOSSÁGOT, AZ ÉRINTETT TULAJDONOSOKAT ÉS A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOKAT, A TELEPÜLÉS TERÜLETÉN MŰKÖDŐ ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEKET ÉS CIVIL SZERVEZETEKET, A TERÜLETEN INGATLANNAL, SZÉKHELLYEL, VAGY TELEPHELLYEL RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEKET, A TELEPÜLÉS TERÜLETÉN MŰKÖDŐ VALLÁSI KÖZÖSSÉGEKET, HOGY AZ IHAROSBERÉNY, EÖTVÖS U. 1. SZÁM ALATT ( AZ ÓVODA KERTJÉBEN) ÚJ BÖLCSÖDE KIALAKÍTÁSÁT TERVEZI.
MEGVALÓSÍTÁSA SZÜKSÉGESSÉ TESZI A TELKEN BELÜL KIJELÖLT ÉPÍTÉSI HELY HATÁRÁNAK MÓDOSÍTÁSÁT, ÉS ENNEK MEGFELELŐEN A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁT, MELYET AZ ÖNKORMÁNYZAT 34/2019.(III.12.) SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL KEZDEMÉNYEZETT A VÉLEMÉNYEZÉSRE ALKALMAS DOKUMENTÁCIÓ AZ ÖNKORMÁNYZATUNK HONLAPJÁN (www.iharosberény.hu) ÉS HIVATALI IDŐBEN AZ ÖNKORMÁNYZAT SZÉKHÁZÁBAN TEKINTHETŐ MEG, 2019. 03.18-2019.03.29. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN, ÉS A 2019. MÁRCIUS 22-én 10 H-KOR AZ ÖNKORMÁNYZAT SZÉKHÁZÁBAN TARTANDÓ LAKOSSÁGI FÓRUMON. A PARTNESÉGI EGYEZTETÉS SZABÁLYAI SZERINT PARTNEREINK A KÖZZÉTETT DOKUMENTUMMAL KAPCSOLATOS VÉLEMÉNYÜKET, ÉSZREVÉTELEIKET AZ EGYEZTETÉST KÖVETŐ 8 NAPON BELÜL BEÉRKEZŐ MÓDON – IHAROSBERÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÍMÉRE (8725 IHAROSBERÉNY, RÁKÓCZI U. 6. ) ÍRÁSOS MÓDON TEHETIK MEG. KÖSZÖNJÜK A KÖZREMŰKÖDÉSÜKET.
SEFAG Zrt -erdőlátogatási tilalom!
2019.03.01.

Közleményben tudatta a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt., hogy március 1. és 31. között – mint erdőgazdálkodó és vadászatra jogosult – erdőlátogatási tilalmat rendel el a téli fakitermelési, szállítási feladatainak teljesítése és az intenzív vadásztatás miatti fokozott balesetveszély elhárítása, valamint a vad nyugalmának biztosítása érdekében. A tilalom minden napján, 0-24 óráig tart.
A korlátozás nem érinti a jelzéssel ellátott túraútvonalakat és a szilárd burkolatú utakat. Az erdészet felhívta a figyelmet arra is, hogy a tilalmat megszegőkkel szemben eljárást indít, „amely súlyos pénzbírsággal záródhat”.
Ebösszeírás
2019.02.08.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján Iharosberény Önkormányzata ebösszeírást végez.
Az állatok oltási könyvét tulajdonosaik szíveskedjen bemutatni az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatalban (8725 Iharosberény, Rákóczi u. 6.) 2019. március 1-ig.
Felhívom továbbá a kutyatartók figyelmét, hogy a 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától 4 hónaposnál idősebb eb csak elektronikus transzponderrel (chippel) megjelölve tartható. Amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tettek eleget, azt haladéktalanul pótolják.
Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírság kiszabását vonja maga után!

Gépek az önkormányzati utak kezeléséhez
2019.01.10.

PROJEKT ADATOK:
Projekt megnevezése: Az önkormányzati utak kezeléséhez munkagépek beszerzése Iharosberényben és Somogycsicsón. OP név: VP - Vidékfejlesztési Program (VP). VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése. Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl, Somogy, Iharosberény. Megítélt összeg: 19 989 793 .- HUF. Projekt összköltség: 21 041 888 .- HUF. Támogatási döntés dátuma: 2017.12.28.

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ:
A projekt során az önkormányzati utak kezeléséhezés és karbantartásához szükséges gépek beszerzése történt. Iharosberény Község Önkormányzata részéről 1 db mélyásó kotró és 1 db gépkinyúlású zúzó beszerzése valósul meg. Somogycsicsó Község Önkormányzata részéről 1 db gréder és 1 db tolólap beszerzése valósul meg. Ezeken felül projekt előkészítés, tanulmány készítés - fenntartási és üzemeltetési terv - készült, valamint kötelező nyilvánosság biztosítása valósult meg, továbbá közbeszerzési eljárás került lefolytatásra. A támogatás mértéke 95 % volt. A projekt várható befejezése: 2019. január 31. A pályázat által a vidéki térségekben élők életminőségének javítása, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének fejlesztése, a földrajzi mobilitás elősegítése, ezeken keresztül a térség gazdaságának fejlesztése valósult meg.
Ingyenes informatikai tanfolyam
2018.10.26.

Nem járatos az internet világában, vagy szeretné biztosabb alapokra helyezni tudását?
Most ezt INGYEN megteheti!
Vegyen részt, a GINOP-6.1.2-15-2015-00001 „Digitális szakadék csökkentése” elnevezésű kiemelt projektben az Európai UNIÓ által
100%-ban finanszírozott informatikai képzésen!
Részt vehet a kezdő szintű informatikai képzésen, ha a tankötelezettségi kort (16 év) betöltötte és 65 év alatti, nem áll középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban, ezzel a képzési programmal párhuzamosan nem vesz részt más hazai vagy Európai Uniós forrásból támogatott digitális kompetenciafejlesztésre irányuló informatikai képzésben és magyar állampolgár.

A következő 35 órás informatikai képzés /„Első lépések a digitális világban - IKER 1. szintű képzés” (E-000123/2014/D011)/ Iharosberényben a Kultúrházban (Mártírok útja 62.) 2018. novemberben indul.
A tanfolyam hossza kb. 1 hónap. A képzést heti két alkalommal hétköznaponként este biztosítjuk, így akár munka mellett is elvégezhető!

A képzésen elsősorban az internet használat, elektronikus levelezés, internetes ügyintézés, közösségi média, ügyfélkapu használat, alapvető szövegszerkesztési feladatok témákról lesz szó.

Érdeklődjön a részvétel feltételeiről és jelentkezzen Iharosberényben Varga Róbertnél személyesen vagy a 30/493-4495 telefonszámon.
Berényi Gesztenye Fesztivál -október 06-
2018.08.30.

A berényi gesztenye hírnevének öregbítését szolgálja az évenként megrendezett Berényi Gesztenye Fesztivál. A falunapi forgatagban vadászati kiállítás, állatsimogató, kulturális műsorok várják a látogatókat. Termények, gyümölcsök, helyi ízek.
Családi program október első hetében, amelyre szeretettel várjuk Iharosberénybe!
Erdőlátogatási tilalom augusztus 20-tól
2018.08.23.

A Kaszó Zrt. erdőterületén augusztus 20-a és október 20-a között intenzív vadásztatás miatt erdőlátogatási tilalmat rendeltek el. Sem gyalogosan, sem járművel (kerékpárral sem) nem látogatható a terület! Kutyát az erdőben póráz nélkül sétáltatni tilos!
Tartalékos toborzó
2018.08.23.

Önkéntes területvédelmi tartalékos katonai szolgálatra toboroz jelentkezőket a Magyar Honvédség. A hazának szüksége van olyan önkéntes tartalékosokra, akik civil foglalkozásuk mellett fontosnak tartják és támogatják a honvédelem ügyét. Bővebb információ a www.iranyasereg.hu oldalon, valamint Zsirmon Endre polgármesternél.
ÁLLÁSHIRDETÉS
2018.01.24.

Iharosberény Község Önkormányzata pályázatot hirdet ifjúságsegítő – ifjúsági referens munkakör betöltésére. 
A munkaviszony időtartama: 32 hónap, 2018. február 01.-2020. október 31. határozott idejű szerződés.Foglalkoztatás jellege: heti 40 óra 
A munkavégzés helye: 
Iharosberény, 8725. Iharosberény, Mártírok u. 62. 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
Feladata a fiatalok szociális és kulturális módszerekkel való aktivizálása, érdekvédelme, a helyi társadalom és a helyi közösségek támogatása. Információkat és tanácsot ad a hozzá fordulóknak, programokat szervez és felméri a helyi ifjúság igényeit. Mindezzel a munkával nagyban hozzájárul a fiatalok társadalmi problémáinak – például a drogfogyasztás, alkoholizmus, vagy a munkanélküliség – megelőzéséhez, melyre különböző felvilágosító és prevenciós programok szervezésével, információátadással, tanácsadással és más eszközökkel teremt lehetőséget. Munkája során mindig tiszteletben tartja a szolgáltatást igénybe vevők értékeit, érdekeiket, ezeket szem előtt tartva segít problémáik megoldásában. A szakmai titoktartás szabályai szerint kezeli a birtokába jutott információkat. Az ifjúságsegítő fejlesztő, támogató tevékenységet végez – ellátja a szociális segítés alapfeladatait, elsősorban a kamaszkorúak, fiatal felnőttek korcsoportjára koncentrálva.

Illetmény és juttatások: szakképzett minimálbér

Pályázati feltételek: 
• felsőoktatási szakképzésben szerzett ifjúságsegítő (OKJ 55841902 ifjúságsegítő, FEOR 3713 kulturális szervező munkatárs, 3715 szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző szakmai képesítés 
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
iharosberényi lakóhely, hely- és helyi társadalom ismerete, felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
gyermek és ifjúsági csoportokkal végzett közösségépítő tevékenységben szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
szabadidős tevékenységek szervezésében szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
Előnyt jelentő kompetenciák: 
• Kiváló szintű kapcsolatteremtő készség, magas fokú empátia, tolerancia 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• Fényképes szakmai önéletrajz, képesítést tanúsító okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén vállalja annak benyújtását, nyilatkozat arról, hogy az eljárásban résztvevő a pályázati anyagot megismerhette. 

A munkakör betöltésének időpontja: 2018. február 01. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 28. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kálmánné Putics Zsuzsanna jegyző nyújt, a 06 82 594 011 -es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak az Iharosberény Község Önkormányzata, Zsirmon Endre polgármester (8725. Iharosberény, Rákóczi u. 6.) címre történő megküldésével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 29. 
Kiadó épület
2017.05.09.

Iharosberény Önkormányzata az Iharosberény, Kanizsai u. 1. szám alatti, frekventált helyen, a 61. főközlekedési út körforgalma és a benzinkút mellett lévő, parkolóval, beépíthető tetőtérrel rendelkező, 88 m2 alapterületű épületét bérbe adja vendéglátóipari vagy kereskedelmi hasznosításra.
Érdeklődni: tel: 30/9100-221, Zsirmon Endre polgármesternél
Határvadász toborzó
2017.02.16.

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályának állományába JÁRŐRTÁRS beosztás betöltésére! Pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, érettségivel rendelkező, magyar állampolgárságú személyeket várnak. A Rendőr-főkapitányság munkatársa 2017. február 21-én 10 órai kezdettel az iharosberényi Polgármesteri Hivatal helyiségében tájékoztatást tart az ügyben, minden érdeklődőt tisztelettel várnak.
Szűcs Béla Albert könyvbemutatója
2016.11.08.

Szűcs Béla Albert, Petőfi-díjas újságíró, 1934.december 9-én született Fonyódon. 1962-től foglalkozik újságírással. 1989-ben megalapította az Ácsi Fórum című konzervatív, polgári havilapot, melynek szerkesztője, főszerkesztője volt két évtizedig. A Magyar Újságíró Közösség ( MÚK ) Komárom-Esztergom Megyei Tagozatának elnöke. Számottevő a helytörténeti munkássága. Ács város krónikása. Megjelent több portré- és interjúkötete. Személyes élményeit írta meg az 1956-os forradalom és szabadságharc vidéki eseményeit bemutató könyveiben. 100 tablóból rendezett Kossuth Tárlatot 2008-ban a komáromi Monostori Erődben. Kossuth Lajos életútjának állomásait megidéző kiállítás a saját és családja gyűjteményéből állt össze. 2008-ban megrendezi lakóhelyén, Ácson „A XX. század - a magyar és külföldi sajtó tükrében” című nagyszabású kiállítást.
Kitüntetései:
2007 - Magyar Köztársaság Érdemrendje
2009 - Petőfi Sándor Sajtószabadság Díj
2012 - Iharosberényért Emlékplakett
2014 - 56-os Hűség a Hazához Érdemkereszt
2014 - Iharosberény Díszpolgára
Közvilágítási hibabejelentő
2016.08.31.

Iharosberény településen a közvilágítás meghibásodott lámpatastjeit az ENERIN javítja. A közvilágítási hibák közvetlenül bejelenthetők a www.kozvilhiba.hu elektronikus felületen elérhető KOVIKA Közvilágítás hibabejelentő portálon.
Szemétszállítási díj visszatérítés
2016.08.31.

Iharosberény Község Önkormányzata a szemétszállítási díjat határidőre befizetők részére visszatérítést nyújt az ürítés díjából: 60 literes edényzet esetében 60,-Ft/ürítés, 80 literes edényzet esetében 80,-Ft/ürítés, 120 literes edényzet esetében 100,-Ft/ürítés nagyságrendben. Az első félévi számlák utáni visszatérítést a befizetést követően augusztus 1. és szeptember 20. között, a második félévi számlák utáni visszatérítést január 20. és február 10. között lehet igényelni a Közös Önkormányzati Hivatalban, a számla és a befizetést igazoló bizonylat csatolásával.
Tanévkezdési támogatás
2016.08.31.

Iharosberény Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelemre 15.000 Ft összegű utalvány formájában tanévkezdési támogatást nyújt az Iharosberényben bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt tartózkodó óvodába járó gyermekek, valamint nappali tagozaton, általános iskolában, közép-és felsőfokú tanintézményben tanulók részére.
A kérelem benyújtására 2016. szeptember 20-ig van lehetőség, tanulói jogviszony igazolásának csatolásával.

ÜGYFÉLFOGADÁS VÁLTOZÁS
2016.03.04.

Az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatalban a március 15-i ünnepnap és az EON által jelzett áramszünet miatt munkarend átcsoportosítás történt. 2016. március 5-én, szombaton és március 16-án, szerdán nem lesz ügyfélfogadás.
Farsangolók a médiában
2016.02.08.

Média rovatunkban hamarosan megtekinthetők lesznek 2016 berényi farsangi rendezvényeinek videói.
Újra működik a BerényiTV
2016.02.08.

A kultúrház felújítása miatt az elmúlt hónapokban szünetelt a BerényiTV szolgáltatása. A technikai akadályok a napokban elhárultak, így a települési helyi információs csatorna újra üzemel: 24 órás képújsággal, kedden és csütörtökön 20 órától a megszokott esemény összefoglalókkal jelentkezik a BerényiTV. A helyi adás vételéhez nézőinknek be kell állítani készülékeiket az S21 csatornára, a 303.25MHZ frekvenciára.
Nézze meg videón, mi történt a faluban!
2012.11.10.

Honlapunkról megnyithatja a települési rendezvényekről készült rövid videókat. A cikkek címe alatt keresse a kék színnel jelölt -Videóhoz kattintson a szövegre!- feliratot.
A teljes terjedelmű anyagokról DVD másolatot kaphat a Kultúrházban!