Nosztalgia Hagyományőrző Egyesület


Elnök: Horváthné Szanyi Éva
Székhely: 8725. Iharosberény, Mártírok u. 62.
Adószám: 18771510114
Bírósági nyilvántartási szám: 2254
Bankszámlaszám: 67000100-10000290
Alakult: 1999
A szervezet NOSZTALGIA Nyugdíjas Klub néven alakult 1997-ben, 1999 decemberétől a klub egyesületi formában folytatja működését. Tevékenységi területe az időskorúak érdekvédelme, művelődési, szórakozási igényeinek kielégítése lett, de a 28 alapító taghoz hamarosan a középkorosztály és a fiatalság köréből is többen csatlakoztak. A művelődési közösség az iharosberényi kultúrházban találta meg tevékenységének színterét. Keretei között kórus, néptánccsoport, amatőr színjátszókör, nyugdíjas klub működik.


Kórus
Kattints a képre

A Nosztalgia tagjaiból Horváthné Záborszky Judit énekpedagógus vezetésével énekkar alakult. A SISAQA zenekarának kíséretében népdalcsokraikkal rövidesen sikereket értek el a települési, kistérségi kulturális rendezvényeken.
Minden évben karácsonyi koncertet tartanak, amelyen a művészeti iskola énekkarával, hangszeres szólistáival, zeneiskolai tanáraival együttműködve közvetítik az ünnep hangulatát a helyi és a szomszéd települések hallgatóságának.

2003-óta visszatérő programjuk a Tavaszi Művészeti Fesztivál, amely a mikrotérség művészeti alkotó műhelyei (iskolai, felnőtt amatőr színjátszók, iskolai, felnőtt néptánccsoportok, iskolai és végzett hangszeres szólisták, előadók, a szomszéd települések amatőr művészeti csoportjai) csoportjainak biztosít kétévente bemutatkozási lehetőséget.
Próbáikat heti rendszerességgel tartják, az énekkar létszáma jelenleg 45 fő.


Tánccsoport
Kattints a képre

Az egyesület középkorú tagjaiból és időközben csatlakozott fiatal házaspárjaiból a kórus mellett néptánccsoport alakult.
Kezdetben Tímár Lajosné, majd Horváth János néptáncoktató, koreográfus szakmai segítségével Duna-menti karikázót, somogyi táncokat, berényi lakodalmast, halottas játékot, betlehemezőt, zalai, rábaközi és erdélyi táncokat feldolgozó koreográfiákat állítottak színpadra.


Műsoraikkal rendszeresen bemutatkoznak megyei művészeti gálákon, fesztiválokon. A tánccsoport évente számos meghívásnak tesz eleget: a hazai fellépések mellett 2010-ben és 2012-ben erdélyi körúton vettek részt. Szívélyes kapcsolatot ápolnak a zalai Sormás táncegyüttessel, kölcsönös fellépésekkel erősítik a megyehatáron átívelő barátságot. Próbáikat heti rendszerességgel tartják, a tánccsoport létszáma jelenleg 25 fő.


Amatőr színjátszók
Kattints a képre

Iharosberényben a korabeli fotók tanúsága szerint aktív amatőr színjátszó tevékenység folyt a '70-es évek elején. A nemes hagyomány folytatásaként 1991-ben Pál József rendezésében mutatták be gyerekszereplőkkel a Kecskefülű király című meseelőadást. A fiatalkorukban "megfertőződött" nagymamákhoz, nagypapákhoz csatlakoztak unokák, mai fiatalok. Már egy új generáció állította színpadra 2008-ban Fazekas Mihály Ludas Matyiját, 2009-ben Arany János Pázmán lovagját.

Tímár Veronika és Varga Róbert vezetésével az amatőr színjátszók 2010-ben Remenyik Zsigmond: Pokoli disznótor, 2012-ben Illyés Gyula: Tűvé tevők című darabját mutatták be, nagy közönségsikerrel.


Nyugdíjas Klub
Kattints a képre

A szervezeten belül az alakulás óta működik nyugdíjas klub, amely az idős emberek számára találkozási lehetőséget, közösségi teret és formát biztosít. A klub rendszeresen, kéthetente szombatonként tartja rendezvényeit, ünnepségekkel, köszöntésekkel, nótás-zenés alkalmakkal enyhítve az egyedül élő öregek magányát, közösségi kapcsolatokat kínál a gyengülő családi kapcsolatok mellé/helyett.

A klub rendezvényein megjelennek az iskolások ünnepi köszöntő műsoraikkal, jelezve a település, a fiatalabb generációk figyelmét, megbecsülését. Mindezekkel együtt az egyesületen belül működő amatőr művészeti csoportok nyújtotta önmegvalósítási lehetőségek, a szomszédos községek nyugdíjas szervezeteivel kiépített baráti-partneri együttműködés keretében létrejövő találkozási-szereplési alkalmak biztosítják a klubtagok számára az aktív öregkor megélését.


Ifjúkor Egyesület

Elnök: Erőss Borbála
Székhely: 8725. Iharosberény, Mártírok u. 62.
Adószám: 18783054114
Bírósági nyilvántartási szám: 1404
Bankszámlaszám: 67000100-110174771
Alakult: 1994Az iharosberényi Ifjúkor ifjúsági egyesület 1994-ben alakult. Célja a településen és mikrotérségében élő korosztályi csoport életlehetőségeinek bővítése. 1995-97 között részt vett a Soros Alapítvány If You programjában. Közreműködője a település ifjúsági programjainak. Partnerként tevékeny részt vállalt 2000-ben a teleház, 2005-ben a települési ifjúsági információs pont kialakításában. Érdekvédelmi szervezetként igyekszik a korcsoport problémáit, javaslatait közvetíteni a települési önkormányzat felé. Az együttműködés eredményeként 2006-ban önkormányzati finanszírozással Pinceklub néven ifjúsági szabadidős közösségi teret alakítottak ki. Gyermek- és ifjúsági programjaikkal a közösségi tapasztalatszerzés lehetőségét biztosítják az itt élő fiatalok számára.


Banderium Hungarorum
Kattints a képre

Az Ifjúkor Egyesületen belül 2007-től történelmi hagyományőrző csoport működik. Céljuk, hogy a 11-13. századi viselet, fegyverzet, szokások bemutatásával erősítsék a nemzeti és helyi identitást. Tevékenységük során tagjaik elmélyült ismereteket szereznek a középkor tárgyi és viselkedéskultúrájáról. A bemutatott viseletet, eszközöket, fegyverzetet maguk készítik el, illetve elismert kézművesektől szerzik be.

Törekednek a kor -tudományos publikációkon és tárgyi leleteken alapuló- minél hitelesebb felidézésére. Bemutatóikkal rendszeres résztvevői a Savaria Történelmi Karneválnak, a Visegrádi Lovagi Játékoknak, a környék város- és falunapjainak. Ismereteiket és tárgyaikat rendkívüli történelemóra keretében népszerüsítik a vidék oktatási intézményeiben.Kiadó épület
2017.05.09.

Iharosberény Önkormányzata az Iharosberény, Kanizsai u. 1. szám alatti, frekventált helyen, a 61. főközlekedési út körforgalma és a benzinkút mellett lévő, parkolóval, beépíthető tetőtérrel rendelkező, 88 m2 alapterületű épületét bérbe adja vendéglátóipari vagy kereskedelmi hasznosításra.
Érdeklődni: tel: 30/9100-221, Zsirmon Endre polgármesternél
Határvadász toborzó
2017.02.16.

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályának állományába JÁRŐRTÁRS beosztás betöltésére! Pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, érettségivel rendelkező, magyar állampolgárságú személyeket várnak. A Rendőr-főkapitányság munkatársa 2017. február 21-én 10 órai kezdettel az iharosberényi Polgármesteri Hivatal helyiségében tájékoztatást tart az ügyben, minden érdeklődőt tisztelettel várnak.
Szűcs Béla Albert könyvbemutatója
2016.11.08.

Szűcs Béla Albert, Petőfi-díjas újságíró, 1934.december 9-én született Fonyódon. 1962-től foglalkozik újságírással. 1989-ben megalapította az Ácsi Fórum című konzervatív, polgári havilapot, melynek szerkesztője, főszerkesztője volt két évtizedig. A Magyar Újságíró Közösség ( MÚK ) Komárom-Esztergom Megyei Tagozatának elnöke. Számottevő a helytörténeti munkássága. Ács város krónikása. Megjelent több portré- és interjúkötete. Személyes élményeit írta meg az 1956-os forradalom és szabadságharc vidéki eseményeit bemutató könyveiben. 100 tablóból rendezett Kossuth Tárlatot 2008-ban a komáromi Monostori Erődben. Kossuth Lajos életútjának állomásait megidéző kiállítás a saját és családja gyűjteményéből állt össze. 2008-ban megrendezi lakóhelyén, Ácson „A XX. század - a magyar és külföldi sajtó tükrében” című nagyszabású kiállítást.
Kitüntetései:
2007 - Magyar Köztársaság Érdemrendje
2009 - Petőfi Sándor Sajtószabadság Díj
2012 - Iharosberényért Emlékplakett
2014 - 56-os Hűség a Hazához Érdemkereszt
2014 - Iharosberény Díszpolgára
Közvilágítási hibabejelentő
2016.08.31.

Iharosberény településen a közvilágítás meghibásodott lámpatastjeit az ENERIN javítja. A közvilágítási hibák közvetlenül bejelenthetők a www.kozvilhiba.hu elektronikus felületen elérhető KOVIKA Közvilágítás hibabejelentő portálon.
Szemétszállítási díj visszatérítés
2016.08.31.

Iharosberény Község Önkormányzata a szemétszállítási díjat határidőre befizetők részére visszatérítést nyújt az ürítés díjából: 60 literes edényzet esetében 60,-Ft/ürítés, 80 literes edényzet esetében 80,-Ft/ürítés, 120 literes edényzet esetében 100,-Ft/ürítés nagyságrendben. Az első félévi számlák utáni visszatérítést a befizetést követően augusztus 1. és szeptember 20. között, a második félévi számlák utáni visszatérítést január 20. és február 10. között lehet igényelni a Közös Önkormányzati Hivatalban, a számla és a befizetést igazoló bizonylat csatolásával.
Tanévkezdési támogatás
2016.08.31.

Iharosberény Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelemre 15.000 Ft összegű utalvány formájában tanévkezdési támogatást nyújt az Iharosberényben bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt tartózkodó óvodába járó gyermekek, valamint nappali tagozaton, általános iskolában, közép-és felsőfokú tanintézményben tanulók részére.
A kérelem benyújtására 2016. szeptember 20-ig van lehetőség, tanulói jogviszony igazolásának csatolásával.

ÜGYFÉLFOGADÁS VÁLTOZÁS
2016.03.04.

Az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatalban a március 15-i ünnepnap és az EON által jelzett áramszünet miatt munkarend átcsoportosítás történt. 2016. március 5-én, szombaton és március 16-án, szerdán nem lesz ügyfélfogadás.
Farsangolók a médiában
2016.02.08.

Média rovatunkban hamarosan megtekinthetők lesznek 2016 berényi farsangi rendezvényeinek videói.
Újra működik a BerényiTV
2016.02.08.

A kultúrház felújítása miatt az elmúlt hónapokban szünetelt a BerényiTV szolgáltatása. A technikai akadályok a napokban elhárultak, így a települési helyi információs csatorna újra üzemel: 24 órás képújsággal, kedden és csütörtökön 20 órától a megszokott esemény összefoglalókkal jelentkezik a BerényiTV. A helyi adás vételéhez nézőinknek be kell állítani készülékeiket az S21 csatornára, a 303.25MHZ frekvenciára.
Nézze meg videón, mi történt a faluban!
2012.11.10.

Honlapunkról megnyithatja a települési rendezvényekről készült rövid videókat. A cikkek címe alatt keresse a kék színnel jelölt -Videóhoz kattintson a szövegre!- feliratot.
A teljes terjedelmű anyagokról DVD másolatot kaphat a Kultúrházban!