Nosztalgia Hagyományőrző Egyesület


Elnök: Horváthné Szanyi Éva
Székhely: 8725. Iharosberény, Mártírok u. 62.
Adószám: 18771510114
Bírósági nyilvántartási szám: 2254
Bankszámlaszám: 67000100-10000290
Alakult: 1999
A szervezet NOSZTALGIA Nyugdíjas Klub néven alakult 1997-ben, 1999 decemberétől a klub egyesületi formában folytatja működését. Tevékenységi területe az időskorúak érdekvédelme, művelődési, szórakozási igényeinek kielégítése lett, de a 28 alapító taghoz hamarosan a középkorosztály és a fiatalság köréből is többen csatlakoztak. A művelődési közösség az iharosberényi kultúrházban találta meg tevékenységének színterét. Keretei között kórus, néptánccsoport, amatőr színjátszókör, nyugdíjas klub működik.


Kórus
Kattints a képre

A Nosztalgia tagjaiból Horváthné Záborszky Judit énekpedagógus vezetésével énekkar alakult. A SISAQA zenekarának kíséretében népdalcsokraikkal rövidesen sikereket értek el a települési, kistérségi kulturális rendezvényeken.
Minden évben karácsonyi koncertet tartanak, amelyen a művészeti iskola énekkarával, hangszeres szólistáival, zeneiskolai tanáraival együttműködve közvetítik az ünnep hangulatát a helyi és a szomszéd települések hallgatóságának.

2003-óta visszatérő programjuk a Tavaszi Művészeti Fesztivál, amely a mikrotérség művészeti alkotó műhelyei (iskolai, felnőtt amatőr színjátszók, iskolai, felnőtt néptánccsoportok, iskolai és végzett hangszeres szólisták, előadók, a szomszéd települések amatőr művészeti csoportjai) csoportjainak biztosít kétévente bemutatkozási lehetőséget.
Próbáikat heti rendszerességgel tartják, az énekkar létszáma jelenleg 45 fő.


Tánccsoport
Kattints a képre

Az egyesület középkorú tagjaiból és időközben csatlakozott fiatal házaspárjaiból a kórus mellett néptánccsoport alakult.
Kezdetben Tímár Lajosné, majd Horváth János néptáncoktató, koreográfus szakmai segítségével Duna-menti karikázót, somogyi táncokat, berényi lakodalmast, halottas játékot, betlehemezőt, zalai, rábaközi és erdélyi táncokat feldolgozó koreográfiákat állítottak színpadra.


Műsoraikkal rendszeresen bemutatkoznak megyei művészeti gálákon, fesztiválokon. A tánccsoport évente számos meghívásnak tesz eleget: a hazai fellépések mellett 2010-ben és 2012-ben erdélyi körúton vettek részt. Szívélyes kapcsolatot ápolnak a zalai Sormás táncegyüttessel, kölcsönös fellépésekkel erősítik a megyehatáron átívelő barátságot. Próbáikat heti rendszerességgel tartják, a tánccsoport létszáma jelenleg 25 fő.


Amatőr színjátszók
Kattints a képre

Iharosberényben a korabeli fotók tanúsága szerint aktív amatőr színjátszó tevékenység folyt a '70-es évek elején. A nemes hagyomány folytatásaként 1991-ben Pál József rendezésében mutatták be gyerekszereplőkkel a Kecskefülű király című meseelőadást. A fiatalkorukban "megfertőződött" nagymamákhoz, nagypapákhoz csatlakoztak unokák, mai fiatalok. Már egy új generáció állította színpadra 2008-ban Fazekas Mihály Ludas Matyiját, 2009-ben Arany János Pázmán lovagját.

Tímár Veronika és Varga Róbert vezetésével az amatőr színjátszók 2010-ben Remenyik Zsigmond: Pokoli disznótor, 2012-ben Illyés Gyula: Tűvé tevők című darabját mutatták be, nagy közönségsikerrel.


Nyugdíjas Klub
Kattints a képre

A szervezeten belül az alakulás óta működik nyugdíjas klub, amely az idős emberek számára találkozási lehetőséget, közösségi teret és formát biztosít. A klub rendszeresen, kéthetente szombatonként tartja rendezvényeit, ünnepségekkel, köszöntésekkel, nótás-zenés alkalmakkal enyhítve az egyedül élő öregek magányát, közösségi kapcsolatokat kínál a gyengülő családi kapcsolatok mellé/helyett.

A klub rendezvényein megjelennek az iskolások ünnepi köszöntő műsoraikkal, jelezve a település, a fiatalabb generációk figyelmét, megbecsülését. Mindezekkel együtt az egyesületen belül működő amatőr művészeti csoportok nyújtotta önmegvalósítási lehetőségek, a szomszédos községek nyugdíjas szervezeteivel kiépített baráti-partneri együttműködés keretében létrejövő találkozási-szereplési alkalmak biztosítják a klubtagok számára az aktív öregkor megélését.


Ifjúkor Egyesület

Elnök: Erőss Borbála
Székhely: 8725. Iharosberény, Mártírok u. 62.
Adószám: 18783054114
Bírósági nyilvántartási szám: 1404
Bankszámlaszám: 67000100-110174771
Alakult: 1994Az iharosberényi Ifjúkor ifjúsági egyesület 1994-ben alakult. Célja a településen és mikrotérségében élő korosztályi csoport életlehetőségeinek bővítése. 1995-97 között részt vett a Soros Alapítvány If You programjában. Közreműködője a település ifjúsági programjainak. Partnerként tevékeny részt vállalt 2000-ben a teleház, 2005-ben a települési ifjúsági információs pont kialakításában. Érdekvédelmi szervezetként igyekszik a korcsoport problémáit, javaslatait közvetíteni a települési önkormányzat felé. Az együttműködés eredményeként 2006-ban önkormányzati finanszírozással Pinceklub néven ifjúsági szabadidős közösségi teret alakítottak ki. Gyermek- és ifjúsági programjaikkal a közösségi tapasztalatszerzés lehetőségét biztosítják az itt élő fiatalok számára.


Banderium Hungarorum
Kattints a képre

Az Ifjúkor Egyesületen belül 2007-től történelmi hagyományőrző csoport működik. Céljuk, hogy a 11-13. századi viselet, fegyverzet, szokások bemutatásával erősítsék a nemzeti és helyi identitást. Tevékenységük során tagjaik elmélyült ismereteket szereznek a középkor tárgyi és viselkedéskultúrájáról. A bemutatott viseletet, eszközöket, fegyverzetet maguk készítik el, illetve elismert kézművesektől szerzik be.

Törekednek a kor -tudományos publikációkon és tárgyi leleteken alapuló- minél hitelesebb felidézésére. Bemutatóikkal rendszeres résztvevői a Savaria Történelmi Karneválnak, a Visegrádi Lovagi Játékoknak, a környék város- és falunapjainak. Ismereteiket és tárgyaikat rendkívüli történelemóra keretében népszerüsítik a vidék oktatási intézményeiben.Ebösszeírás
2019.02.08.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján Iharosberény Önkormányzata ebösszeírást végez.
Az állatok oltási könyvét tulajdonosaik szíveskedjen bemutatni az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatalban (8725 Iharosberény, Rákóczi u. 6.) 2019. március 1-ig.
Felhívom továbbá a kutyatartók figyelmét, hogy a 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától 4 hónaposnál idősebb eb csak elektronikus transzponderrel (chippel) megjelölve tartható. Amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tettek eleget, azt haladéktalanul pótolják.
Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírság kiszabását vonja maga után!

Gépek az önkormányzati utak kezeléséhez
2019.01.10.

PROJEKT ADATOK:
Projekt megnevezése: Az önkormányzati utak kezeléséhez munkagépek beszerzése Iharosberényben és Somogycsicsón. OP név: VP - Vidékfejlesztési Program (VP). VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése. Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl, Somogy, Iharosberény. Megítélt összeg: 19 989 793 .- HUF. Projekt összköltség: 21 041 888 .- HUF. Támogatási döntés dátuma: 2017.12.28.

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ:
A projekt során az önkormányzati utak kezeléséhezés és karbantartásához szükséges gépek beszerzése történt. Iharosberény Község Önkormányzata részéről 1 db mélyásó kotró és 1 db gépkinyúlású zúzó beszerzése valósul meg. Somogycsicsó Község Önkormányzata részéről 1 db gréder és 1 db tolólap beszerzése valósul meg. Ezeken felül projekt előkészítés, tanulmány készítés - fenntartási és üzemeltetési terv - készült, valamint kötelező nyilvánosság biztosítása valósult meg, továbbá közbeszerzési eljárás került lefolytatásra. A támogatás mértéke 95 % volt. A projekt várható befejezése: 2019. január 31. A pályázat által a vidéki térségekben élők életminőségének javítása, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének fejlesztése, a földrajzi mobilitás elősegítése, ezeken keresztül a térség gazdaságának fejlesztése valósult meg.
Ingyenes informatikai tanfolyam
2018.10.26.

Nem járatos az internet világában, vagy szeretné biztosabb alapokra helyezni tudását?
Most ezt INGYEN megteheti!
Vegyen részt, a GINOP-6.1.2-15-2015-00001 „Digitális szakadék csökkentése” elnevezésű kiemelt projektben az Európai UNIÓ által
100%-ban finanszírozott informatikai képzésen!
Részt vehet a kezdő szintű informatikai képzésen, ha a tankötelezettségi kort (16 év) betöltötte és 65 év alatti, nem áll középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban, ezzel a képzési programmal párhuzamosan nem vesz részt más hazai vagy Európai Uniós forrásból támogatott digitális kompetenciafejlesztésre irányuló informatikai képzésben és magyar állampolgár.

A következő 35 órás informatikai képzés /„Első lépések a digitális világban - IKER 1. szintű képzés” (E-000123/2014/D011)/ Iharosberényben a Kultúrházban (Mártírok útja 62.) 2018. novemberben indul.
A tanfolyam hossza kb. 1 hónap. A képzést heti két alkalommal hétköznaponként este biztosítjuk, így akár munka mellett is elvégezhető!

A képzésen elsősorban az internet használat, elektronikus levelezés, internetes ügyintézés, közösségi média, ügyfélkapu használat, alapvető szövegszerkesztési feladatok témákról lesz szó.

Érdeklődjön a részvétel feltételeiről és jelentkezzen Iharosberényben Varga Róbertnél személyesen vagy a 30/493-4495 telefonszámon.
Berényi Gesztenye Fesztivál -október 06-
2018.08.30.

A berényi gesztenye hírnevének öregbítését szolgálja az évenként megrendezett Berényi Gesztenye Fesztivál. A falunapi forgatagban vadászati kiállítás, állatsimogató, kulturális műsorok várják a látogatókat. Termények, gyümölcsök, helyi ízek.
Családi program október első hetében, amelyre szeretettel várjuk Iharosberénybe!
Erdőlátogatási tilalom augusztus 20-tól
2018.08.23.

A Kaszó Zrt. erdőterületén augusztus 20-a és október 20-a között intenzív vadásztatás miatt erdőlátogatási tilalmat rendeltek el. Sem gyalogosan, sem járművel (kerékpárral sem) nem látogatható a terület! Kutyát az erdőben póráz nélkül sétáltatni tilos!
Tartalékos toborzó
2018.08.23.

Önkéntes területvédelmi tartalékos katonai szolgálatra toboroz jelentkezőket a Magyar Honvédség. A hazának szüksége van olyan önkéntes tartalékosokra, akik civil foglalkozásuk mellett fontosnak tartják és támogatják a honvédelem ügyét. Bővebb információ a www.iranyasereg.hu oldalon, valamint Zsirmon Endre polgármesternél.
ÁLLÁSHIRDETÉS
2018.01.24.

Iharosberény Község Önkormányzata pályázatot hirdet ifjúságsegítő – ifjúsági referens munkakör betöltésére. 
A munkaviszony időtartama: 32 hónap, 2018. február 01.-2020. október 31. határozott idejű szerződés.Foglalkoztatás jellege: heti 40 óra 
A munkavégzés helye: 
Iharosberény, 8725. Iharosberény, Mártírok u. 62. 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
Feladata a fiatalok szociális és kulturális módszerekkel való aktivizálása, érdekvédelme, a helyi társadalom és a helyi közösségek támogatása. Információkat és tanácsot ad a hozzá fordulóknak, programokat szervez és felméri a helyi ifjúság igényeit. Mindezzel a munkával nagyban hozzájárul a fiatalok társadalmi problémáinak – például a drogfogyasztás, alkoholizmus, vagy a munkanélküliség – megelőzéséhez, melyre különböző felvilágosító és prevenciós programok szervezésével, információátadással, tanácsadással és más eszközökkel teremt lehetőséget. Munkája során mindig tiszteletben tartja a szolgáltatást igénybe vevők értékeit, érdekeiket, ezeket szem előtt tartva segít problémáik megoldásában. A szakmai titoktartás szabályai szerint kezeli a birtokába jutott információkat. Az ifjúságsegítő fejlesztő, támogató tevékenységet végez – ellátja a szociális segítés alapfeladatait, elsősorban a kamaszkorúak, fiatal felnőttek korcsoportjára koncentrálva.

Illetmény és juttatások: szakképzett minimálbér

Pályázati feltételek: 
• felsőoktatási szakképzésben szerzett ifjúságsegítő (OKJ 55841902 ifjúságsegítő, FEOR 3713 kulturális szervező munkatárs, 3715 szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző szakmai képesítés 
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
iharosberényi lakóhely, hely- és helyi társadalom ismerete, felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
gyermek és ifjúsági csoportokkal végzett közösségépítő tevékenységben szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
szabadidős tevékenységek szervezésében szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
Előnyt jelentő kompetenciák: 
• Kiváló szintű kapcsolatteremtő készség, magas fokú empátia, tolerancia 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• Fényképes szakmai önéletrajz, képesítést tanúsító okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén vállalja annak benyújtását, nyilatkozat arról, hogy az eljárásban résztvevő a pályázati anyagot megismerhette. 

A munkakör betöltésének időpontja: 2018. február 01. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 28. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kálmánné Putics Zsuzsanna jegyző nyújt, a 06 82 594 011 -es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak az Iharosberény Község Önkormányzata, Zsirmon Endre polgármester (8725. Iharosberény, Rákóczi u. 6.) címre történő megküldésével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 29. 
Kiadó épület
2017.05.09.

Iharosberény Önkormányzata az Iharosberény, Kanizsai u. 1. szám alatti, frekventált helyen, a 61. főközlekedési út körforgalma és a benzinkút mellett lévő, parkolóval, beépíthető tetőtérrel rendelkező, 88 m2 alapterületű épületét bérbe adja vendéglátóipari vagy kereskedelmi hasznosításra.
Érdeklődni: tel: 30/9100-221, Zsirmon Endre polgármesternél
Határvadász toborzó
2017.02.16.

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályának állományába JÁRŐRTÁRS beosztás betöltésére! Pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, érettségivel rendelkező, magyar állampolgárságú személyeket várnak. A Rendőr-főkapitányság munkatársa 2017. február 21-én 10 órai kezdettel az iharosberényi Polgármesteri Hivatal helyiségében tájékoztatást tart az ügyben, minden érdeklődőt tisztelettel várnak.
Szűcs Béla Albert könyvbemutatója
2016.11.08.

Szűcs Béla Albert, Petőfi-díjas újságíró, 1934.december 9-én született Fonyódon. 1962-től foglalkozik újságírással. 1989-ben megalapította az Ácsi Fórum című konzervatív, polgári havilapot, melynek szerkesztője, főszerkesztője volt két évtizedig. A Magyar Újságíró Közösség ( MÚK ) Komárom-Esztergom Megyei Tagozatának elnöke. Számottevő a helytörténeti munkássága. Ács város krónikása. Megjelent több portré- és interjúkötete. Személyes élményeit írta meg az 1956-os forradalom és szabadságharc vidéki eseményeit bemutató könyveiben. 100 tablóból rendezett Kossuth Tárlatot 2008-ban a komáromi Monostori Erődben. Kossuth Lajos életútjának állomásait megidéző kiállítás a saját és családja gyűjteményéből állt össze. 2008-ban megrendezi lakóhelyén, Ácson „A XX. század - a magyar és külföldi sajtó tükrében” című nagyszabású kiállítást.
Kitüntetései:
2007 - Magyar Köztársaság Érdemrendje
2009 - Petőfi Sándor Sajtószabadság Díj
2012 - Iharosberényért Emlékplakett
2014 - 56-os Hűség a Hazához Érdemkereszt
2014 - Iharosberény Díszpolgára
Közvilágítási hibabejelentő
2016.08.31.

Iharosberény településen a közvilágítás meghibásodott lámpatastjeit az ENERIN javítja. A közvilágítási hibák közvetlenül bejelenthetők a www.kozvilhiba.hu elektronikus felületen elérhető KOVIKA Közvilágítás hibabejelentő portálon.
Szemétszállítási díj visszatérítés
2016.08.31.

Iharosberény Község Önkormányzata a szemétszállítási díjat határidőre befizetők részére visszatérítést nyújt az ürítés díjából: 60 literes edényzet esetében 60,-Ft/ürítés, 80 literes edényzet esetében 80,-Ft/ürítés, 120 literes edényzet esetében 100,-Ft/ürítés nagyságrendben. Az első félévi számlák utáni visszatérítést a befizetést követően augusztus 1. és szeptember 20. között, a második félévi számlák utáni visszatérítést január 20. és február 10. között lehet igényelni a Közös Önkormányzati Hivatalban, a számla és a befizetést igazoló bizonylat csatolásával.
Tanévkezdési támogatás
2016.08.31.

Iharosberény Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelemre 15.000 Ft összegű utalvány formájában tanévkezdési támogatást nyújt az Iharosberényben bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt tartózkodó óvodába járó gyermekek, valamint nappali tagozaton, általános iskolában, közép-és felsőfokú tanintézményben tanulók részére.
A kérelem benyújtására 2016. szeptember 20-ig van lehetőség, tanulói jogviszony igazolásának csatolásával.

ÜGYFÉLFOGADÁS VÁLTOZÁS
2016.03.04.

Az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatalban a március 15-i ünnepnap és az EON által jelzett áramszünet miatt munkarend átcsoportosítás történt. 2016. március 5-én, szombaton és március 16-án, szerdán nem lesz ügyfélfogadás.
Farsangolók a médiában
2016.02.08.

Média rovatunkban hamarosan megtekinthetők lesznek 2016 berényi farsangi rendezvényeinek videói.
Újra működik a BerényiTV
2016.02.08.

A kultúrház felújítása miatt az elmúlt hónapokban szünetelt a BerényiTV szolgáltatása. A technikai akadályok a napokban elhárultak, így a települési helyi információs csatorna újra üzemel: 24 órás képújsággal, kedden és csütörtökön 20 órától a megszokott esemény összefoglalókkal jelentkezik a BerényiTV. A helyi adás vételéhez nézőinknek be kell állítani készülékeiket az S21 csatornára, a 303.25MHZ frekvenciára.
Nézze meg videón, mi történt a faluban!
2012.11.10.

Honlapunkról megnyithatja a települési rendezvényekről készült rövid videókat. A cikkek címe alatt keresse a kék színnel jelölt -Videóhoz kattintson a szövegre!- feliratot.
A teljes terjedelmű anyagokról DVD másolatot kaphat a Kultúrházban!