Földrajzi jellemzők
Részletekért kattints a képre!

Iharosberény határában

Iharosberény Somogy megye nyugati szélén, a "Zalai-Dombvidék" középtájon és a "Zalaapáti-Hát" kistájegység dél-keleti, már Somogy megyére áthúzódó részén helyezkedik el. Itt találkozik a somogyi homokhát a zalai dombsággal.


Növényzet, állatvilág
Részletekért kattints a képre!


A táj növényzetét a zalai flórajárás jellemzi, melynek legelterjedtebb erdő-társulásai a gyertyános kocsánytalan tölgy, a bükkös, és a cseres tölgyes. Erdei vadállományban gazdagok, ahol az őzek, szarvasok, vaddisznók mellett a tekeres-berki árok a magyar vidrapopuláció egyik fontos élőhelye.


A településnév eredetéről
Részletekért kattints a képre!


A "berényt" szó feltehetően kabar vagy besenyő eredetű. A többi berénytől megkülönböztető (Somogyban van bőven ma is: Vörösberény, Balatonberény, Kisberény, Nagyberény...) "iharos" előtagot vélhetően a tájra jellemző juharfa adta.


Iharosberény a középkorban
Részletekért kattints a szövegre!Az Inkey-család története
Részletekért kattints a képre!


Iharosberény 1726-tól 1945-ig az Inkey család birtoka. A két évszázad alatt meghatározó szerepet játszottak a község életében, fejlődésében.


Iharosberényi boszorkányok
Részletekért kattibts a szövegre!Gazdasági szerep, mezővárosi rang
Részletekért kattints a képre!


Iharosberény 1801. április 13-án nyert jogot vásárok tartására. A vásártartási jog megszerzése és gyakorlása, valamint az uradalmi székhely gazdasági húzóereje révén lett Iharosberény az 1864-65-ös években mezőváros.


Pásztorkodás, betyárvilág
Részletekért kattints a képre!

A somogyi disznótartás országosan híres és jelentős volt. Az ólba sose zárt, erdőn hízlalt sertéseket lábon hajtották a nyugati piacokra.
Őrzői kanászok voltak, akik rövidre szabott, befenekelt ujjú cifraszűrt, bőgatyát, a nótában megénekelt tűzött-fűzött bocskort, nyalka csizmát viseltek. Kezükből nem maradt el a kanászostor, furkósbot és a szerszámnak-fegyvernek egyaránt használt fényes balta.


Erdei mellékiparok: hamuzsírégetés, téglagyártás
Részletekért kattints a szövegre!Boldog békeidők
Részletekért kattints a képre!


1910-ben a község lakossága 1934 fő, pecsétjén lombos fa látható, szimbolikusan utalva talán a korszakra jellemző általános gyarapodásra és fejlődésre, melynek építészeti nyomai ma is láthatók.


A világháborúk időszaka
Részletekért kattints a képre!


A község 430 bevonult katonával, 43 hősi halottal, 18 hadirokkanttal, 11 hadiözveggyel és 3 hadiárvával áldozott a haza oltárán 1914-18 között. A II. világháborúban 48 iharosberényi katona esett el, a német és orosz megszállás felbecsülhetetlen károkat okozott a civil lakosságnak.


Tegnap és ma
Részletekért kattints a képre!


A település a megyei átlaghoz képest is hátrányosabb területként jellemezhető. Számottevő ipari tevékenység nincs, a helyi vállalkozások csak néhány főt foglalkoztatnak. A településen élő jelentős létszámú cigányság szociális és foglalkoztatási helyzete kezelésre vár.


Látnivalók Iharosberényben
Belső-Somogyban, a 61-es út mentén, a zalai megyehatárhoz közel, Csurgótól 14, Nagykanizsától 16 kilométerre található az 1450 lélekszámú Iharosberény, a hungarikumként is ismert somogyi szelídgesztenyések hazája. A település dombos vidéken fekszik, része a Zalai-dombság Somogyba is átnyúló délkeleti nyúlványainak, melyeket patakvölgyek tagolnak. Területét kiterjedt erdők uralják, melyeknek értékes faállománya kedvelt élőhely a nagyvadaknak : gyönyörű agancsú gímszarvasnak és a robosztus vaddisznónak. Környezetében természetvédelmi területek (Baláta, Ágneslak), halastavak találhatók. A környék neves vadászházai folyamatosan fogadják a hazai és külföldi vadászvendégeket, de szívesen látott vendég errefelé a nyugalmat, pihenést kereső, a táj szépségeivel ismerkedő turista is.


Inkey-kastély (iskola)
Részletekért kattints a képre!


A település legfontosabb idegenforgalmi látványossága az 1750-ben épült barokk kastélyépület, amely a 61-es út mellett, a csurgói kereszteződés előtt található.
Az épületet Inkey Gáspár császári tábornagy építtette, az Inkey család iharosberényi ágának lakóhelye és uradalmi központja 1945-ig.


Kastélypark
Részletekért kattints a képre!


Hiányos volna a kastélyról alkotott kép, ha figyelmen kívül hagynánk a hozzá szorosan kapcsolódó parkot.
A kert gondozott, közútról könnyen megközelíthető, látogatható.


Szelídgesztenyések
Részletekért kattints a képre!


Iharosberényben évszázadok óta él együtt ember és szelídgesztenye, ez az ősi kultúrnövény.
A település környékén a Dél-dunántúli termőtáj részeként megmaradt ősi szórvány ligeterdőkben magról nevelt, igen nagy termetű, többszázéves fák hullajtják ősszel termésüket.


Berényi Gesztenye Fesztivál
Szeretettel várjuk a somogyi gesztenye földjén!

A berényi gesztenye hírnevének öregbítését szolgálja az évenként megrendezett Berényi Gesztenye Fesztivál. A falunapi forgatagban vadászati kiállítás, állatsimogató, kulturális műsorok várják a látogatókat. Termények, gyümölcsök, helyi ízek.
Családi program október első hetében, amelyre szeretettel várjuk Iharosberénybe!


Ágneslak
Részletekért kattintson a képre!


A századforduló után, 1920-ban báró Inkey Pál elképzelései szerint Metzly Kamill uradalmi főerdész tervezte és telepítette el a vadászház környékén kialakított arborétumot. A tulajdonos 1934-ben építtette a nyári lakot, melyet feleségéről (Stankowsky Ágnes) Ágneslaknak nevezett, ma is így közismert.


Baláta-tó

A környék másik természeti értéke a Baláta-tó. A háromszáz hektár területű ősláp kialakulása feltehetőleg a jégkorszakra vezethető vissza. A homokbuckák közötti mélyedésekben agyagréteg rakódott le, amely vízzáró réteget alkotva összegyűjtötte a csapadékot. Így keletkezett a Baláta, amelynek mindenkori vízterületét a csapadékvíz határozza meg. Időszakonként a tó kiszáradni látszik, mint történt ez a negyvenes és a kilencvenes években, de a bőséges csapadék hatására regenerálódott. A területet Boros Ádám botanikus fedezte fel 1922-ben, lejegyezve élővilágát. Tőle hallhattak az érdeklődők a hazánkban egyedül itt honos, az egész földön is csak 50 élőhelyen ismert húsevő növényről, a rovarfogó Aldrovanda vesiculosáról. Az ország mindegy 200 fészkelő madárfajából hozzávetőleg 70 költ itt. Megfigyeltek hollót, fekete gólyát és rétisast is. A Baláta ma erdőrezervátumként a terület leginkább védett természeti kincse.Berényi Gesztenye Fesztivál -október 06-
2018.08.30.

A berényi gesztenye hírnevének öregbítését szolgálja az évenként megrendezett Berényi Gesztenye Fesztivál. A falunapi forgatagban vadászati kiállítás, állatsimogató, kulturális műsorok várják a látogatókat. Termények, gyümölcsök, helyi ízek.
Családi program október első hetében, amelyre szeretettel várjuk Iharosberénybe!
Erdőlátogatási tilalom augusztus 20-tól
2018.08.23.

A Kaszó Zrt. erdőterületén augusztus 20-a és október 20-a között intenzív vadásztatás miatt erdőlátogatási tilalmat rendeltek el. Sem gyalogosan, sem járművel (kerékpárral sem) nem látogatható a terület! Kutyát az erdőben póráz nélkül sétáltatni tilos!
Tartalékos toborzó
2018.08.23.

Önkéntes területvédelmi tartalékos katonai szolgálatra toboroz jelentkezőket a Magyar Honvédség. A hazának szüksége van olyan önkéntes tartalékosokra, akik civil foglalkozásuk mellett fontosnak tartják és támogatják a honvédelem ügyét. Bővebb információ a www.iranyasereg.hu oldalon, valamint Zsirmon Endre polgármesternél.
ÁLLÁSHIRDETÉS
2018.01.24.

Iharosberény Község Önkormányzata pályázatot hirdet ifjúságsegítő – ifjúsági referens munkakör betöltésére. 
A munkaviszony időtartama: 32 hónap, 2018. február 01.-2020. október 31. határozott idejű szerződés.Foglalkoztatás jellege: heti 40 óra 
A munkavégzés helye: 
Iharosberény, 8725. Iharosberény, Mártírok u. 62. 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
Feladata a fiatalok szociális és kulturális módszerekkel való aktivizálása, érdekvédelme, a helyi társadalom és a helyi közösségek támogatása. Információkat és tanácsot ad a hozzá fordulóknak, programokat szervez és felméri a helyi ifjúság igényeit. Mindezzel a munkával nagyban hozzájárul a fiatalok társadalmi problémáinak – például a drogfogyasztás, alkoholizmus, vagy a munkanélküliség – megelőzéséhez, melyre különböző felvilágosító és prevenciós programok szervezésével, információátadással, tanácsadással és más eszközökkel teremt lehetőséget. Munkája során mindig tiszteletben tartja a szolgáltatást igénybe vevők értékeit, érdekeiket, ezeket szem előtt tartva segít problémáik megoldásában. A szakmai titoktartás szabályai szerint kezeli a birtokába jutott információkat. Az ifjúságsegítő fejlesztő, támogató tevékenységet végez – ellátja a szociális segítés alapfeladatait, elsősorban a kamaszkorúak, fiatal felnőttek korcsoportjára koncentrálva.

Illetmény és juttatások: szakképzett minimálbér

Pályázati feltételek: 
• felsőoktatási szakképzésben szerzett ifjúságsegítő (OKJ 55841902 ifjúságsegítő, FEOR 3713 kulturális szervező munkatárs, 3715 szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző szakmai képesítés 
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
iharosberényi lakóhely, hely- és helyi társadalom ismerete, felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
gyermek és ifjúsági csoportokkal végzett közösségépítő tevékenységben szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
szabadidős tevékenységek szervezésében szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
Előnyt jelentő kompetenciák: 
• Kiváló szintű kapcsolatteremtő készség, magas fokú empátia, tolerancia 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• Fényképes szakmai önéletrajz, képesítést tanúsító okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén vállalja annak benyújtását, nyilatkozat arról, hogy az eljárásban résztvevő a pályázati anyagot megismerhette. 

A munkakör betöltésének időpontja: 2018. február 01. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 28. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kálmánné Putics Zsuzsanna jegyző nyújt, a 06 82 594 011 -es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak az Iharosberény Község Önkormányzata, Zsirmon Endre polgármester (8725. Iharosberény, Rákóczi u. 6.) címre történő megküldésével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 29. 
Kiadó épület
2017.05.09.

Iharosberény Önkormányzata az Iharosberény, Kanizsai u. 1. szám alatti, frekventált helyen, a 61. főközlekedési út körforgalma és a benzinkút mellett lévő, parkolóval, beépíthető tetőtérrel rendelkező, 88 m2 alapterületű épületét bérbe adja vendéglátóipari vagy kereskedelmi hasznosításra.
Érdeklődni: tel: 30/9100-221, Zsirmon Endre polgármesternél
Határvadász toborzó
2017.02.16.

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályának állományába JÁRŐRTÁRS beosztás betöltésére! Pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, érettségivel rendelkező, magyar állampolgárságú személyeket várnak. A Rendőr-főkapitányság munkatársa 2017. február 21-én 10 órai kezdettel az iharosberényi Polgármesteri Hivatal helyiségében tájékoztatást tart az ügyben, minden érdeklődőt tisztelettel várnak.
Szűcs Béla Albert könyvbemutatója
2016.11.08.

Szűcs Béla Albert, Petőfi-díjas újságíró, 1934.december 9-én született Fonyódon. 1962-től foglalkozik újságírással. 1989-ben megalapította az Ácsi Fórum című konzervatív, polgári havilapot, melynek szerkesztője, főszerkesztője volt két évtizedig. A Magyar Újságíró Közösség ( MÚK ) Komárom-Esztergom Megyei Tagozatának elnöke. Számottevő a helytörténeti munkássága. Ács város krónikása. Megjelent több portré- és interjúkötete. Személyes élményeit írta meg az 1956-os forradalom és szabadságharc vidéki eseményeit bemutató könyveiben. 100 tablóból rendezett Kossuth Tárlatot 2008-ban a komáromi Monostori Erődben. Kossuth Lajos életútjának állomásait megidéző kiállítás a saját és családja gyűjteményéből állt össze. 2008-ban megrendezi lakóhelyén, Ácson „A XX. század - a magyar és külföldi sajtó tükrében” című nagyszabású kiállítást.
Kitüntetései:
2007 - Magyar Köztársaság Érdemrendje
2009 - Petőfi Sándor Sajtószabadság Díj
2012 - Iharosberényért Emlékplakett
2014 - 56-os Hűség a Hazához Érdemkereszt
2014 - Iharosberény Díszpolgára
Közvilágítási hibabejelentő
2016.08.31.

Iharosberény településen a közvilágítás meghibásodott lámpatastjeit az ENERIN javítja. A közvilágítási hibák közvetlenül bejelenthetők a www.kozvilhiba.hu elektronikus felületen elérhető KOVIKA Közvilágítás hibabejelentő portálon.
Szemétszállítási díj visszatérítés
2016.08.31.

Iharosberény Község Önkormányzata a szemétszállítási díjat határidőre befizetők részére visszatérítést nyújt az ürítés díjából: 60 literes edényzet esetében 60,-Ft/ürítés, 80 literes edényzet esetében 80,-Ft/ürítés, 120 literes edényzet esetében 100,-Ft/ürítés nagyságrendben. Az első félévi számlák utáni visszatérítést a befizetést követően augusztus 1. és szeptember 20. között, a második félévi számlák utáni visszatérítést január 20. és február 10. között lehet igényelni a Közös Önkormányzati Hivatalban, a számla és a befizetést igazoló bizonylat csatolásával.
Tanévkezdési támogatás
2016.08.31.

Iharosberény Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelemre 15.000 Ft összegű utalvány formájában tanévkezdési támogatást nyújt az Iharosberényben bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt tartózkodó óvodába járó gyermekek, valamint nappali tagozaton, általános iskolában, közép-és felsőfokú tanintézményben tanulók részére.
A kérelem benyújtására 2016. szeptember 20-ig van lehetőség, tanulói jogviszony igazolásának csatolásával.

ÜGYFÉLFOGADÁS VÁLTOZÁS
2016.03.04.

Az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatalban a március 15-i ünnepnap és az EON által jelzett áramszünet miatt munkarend átcsoportosítás történt. 2016. március 5-én, szombaton és március 16-án, szerdán nem lesz ügyfélfogadás.
Farsangolók a médiában
2016.02.08.

Média rovatunkban hamarosan megtekinthetők lesznek 2016 berényi farsangi rendezvényeinek videói.
Újra működik a BerényiTV
2016.02.08.

A kultúrház felújítása miatt az elmúlt hónapokban szünetelt a BerényiTV szolgáltatása. A technikai akadályok a napokban elhárultak, így a települési helyi információs csatorna újra üzemel: 24 órás képújsággal, kedden és csütörtökön 20 órától a megszokott esemény összefoglalókkal jelentkezik a BerényiTV. A helyi adás vételéhez nézőinknek be kell állítani készülékeiket az S21 csatornára, a 303.25MHZ frekvenciára.
Nézze meg videón, mi történt a faluban!
2012.11.10.

Honlapunkról megnyithatja a települési rendezvényekről készült rövid videókat. A cikkek címe alatt keresse a kék színnel jelölt -Videóhoz kattintson a szövegre!- feliratot.
A teljes terjedelmű anyagokról DVD másolatot kaphat a Kultúrházban!