Keresés a honlapon
Ipari gépek CE jelölése nyílt képzés
2019.02.01.

2019. március 7-én újra Ipari gépek CE jelölése képzést tartunk! Részletek a kezdőlapon, illetve a saasco.hu oldalon!
Gépek CE jelölése nyílt képzés
2018.09.03.

2018. szeptember 20-án Gépek CE jelölése - konkrét példákkal címen nyílt képzést tartunk Budapesten, a Lurdy Házban! További részletek a www.saasco.hu oldalon...
Szakmai Fórum
2017.08.24.

A szakmai fórumot a Magyar Szabványügyi Testület a SAASCO közreműködésével rendezi. A fórum célja a kollaboratív robotok gyártásához, üzembe helyezéséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki előírások ismertetése, a CE-jelölés folyamatának bemutatása, a kollaboratív robotrendszerek kockázatértékelése és gyártói tapasztalatok közlése.
Egy újabb nagyon sikeres CE klubnap
2017.05.09.

Izgalmas és sokak érdeklődésére számot tartó tematikus CE klubnapot rendeztünk április 27.én a TÜV Rheinland székházában! A kollaboratív robotok népszerűsége és ipari alkalmazásának rohamos terjedése tette igazán aktuálissá ezt a témát.
Pozitív visszajelzések a gépes képzésről
2016.09.27.

Több, mint 70 érdeklődő részvételével tartottuk meg 2016. szeptember 22-én nyílt képzésünket. A résztvevők visszajelzési szerint ezúttal is nagyon sikeresen! A gyakorlatorientált és mintadokumentációt szolgáltató prezentációval a mindenkori szakemberek igényei elé szeretnénk menni, amit úgy tűnik, az értő hallgatóság nagyra értékelt!
Gépek CE jelölése képzés
2016.09.09.

Jöjjön el 2016. szeptember 22-én nyílt képzésünkre, ahol egy nap alatt megismeri a gépek CE jelölésére vonatkozó követelményeket, a CE jelölési folyamat egyes lépéseit, és mindazokat a feladatokat, amelyeket a gépek CE jelölése érdekében el kell végeznie.
Új honosító rendeletek
2016.07.18.

A következő új Európai Úniós irányelvekhez került honosító magyar rendelet hatályba helyezésre, amik közül az új Kisfeszültségű Direktívához (LVD) kapcsolódó rendeletet mi is nagyon vártuk már: 23/2016.(VII. 7.) NGM r. a 2014/35/EU LVD-hez!
9.CE KLUBDÉLUTÁN 2016. MÁRCIUS 31-ÉN
2016.03.16.

A nagysikerű CE Klubnapok következő díjmentes rendezvényét 2016.03.31-én tartjuk meg a budapesti Lurdy Konferencia Központban.

Téma: CE jelölés a kisfeszültségű berendezéseken, készülékeken és alkatrészeken.
SAASCO ELŐADÁS VESZPRÉMBEN
2015.11.18.

“Vállalkozásom a nemzetközi piacon" – CE jelölés, európai szabadalom és nemzetközi kereskedelmi vitarendezési lehetőségek címmel szervez rendezvényt a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2015. szeptember 30-án, amelyre meghívja Önt és kollégáit.
ÖSSZEFOGLALÓ A WUD SZAKMAI NAPRÓL
2015.11.18.

Kiemelkedő érdeklődésre tartott számot 2015.11.12-én, a World Usability Day alkalmával megtartott “Használhatóság és innováció” szakmai napunk.

Egy évvel ezelőtt megígértük: “Természetesen folytatjuk! Találkozunk 2015-ben!”

Betartottuk, és így idén ismét szakmai nappal csatlakozunk a World Usability Day nemzetközi rendezvénysorozathoz. Az eseményt a Lurdy házban közel 100 főnyi hallgatóság előtt rendeztük meg nagy sikerrel.
MEE SZABVÁNYOSÍTÁSI BIZOTTSÁGI ÜLÉS
2015.11.18.

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület meghívására nov. 11-én Berencsi Bence előadás keretében átfogóan ismertette a CE jelölés eljárásrendjét, különös tekintettel a villamos berendezésekre.
A CE KLUB VI. RENDEZVÉNYE
2015.08.17.

Időpont:

2015. szeptember 09., szerda 9-17 óra

Helyszín:
Jászberény, Rákóczi út 40. - Szikra Galéria és Rendezvényház

Jelentkezni a ceklub@ce-jeloles.hu e-mail címen lehetséges, legkésőbb szeptember 04-ig.

A rendezvényen való részvétel ingyenes!
A CE Klub első, egész napos klubnapja több szempontból is rendhagyó és különleges lesz: jogszabály értelmezéseket, szabványok magyarázatait hallhatjuk a leghitelesebb forrásokból.


CE Klub V. rendezvény
2015.06.29.

A soron következő 5. alkalom ezúttal Budapesten kívül Miskolcon a Chinoin Csanyik völgyi telephelyén kerül megrendezésre.
CE Klub IV. rendezvény: Présgépek
2015.06.08.

A CE Klub keretein belül 2015. június 23. kedden 14 és 17 óra között megrendezésre kerül a présgépek CE jelölése előadás.
CE Klub I. rendezvény: Gépek átalakítása
2015.02.04.

A CE Klub keretein belül 2015. február 18. szerdán 14:00-kor kerül megrendezésre a gépek CE jelölése a gépfelújítások, a gép átalakítások, valamint az Európán kívüli piacokról érkezett gépekre vonatkozó előadás.
Csatlakozzon a CE Klubhoz Ön is!
2015.02.04.

Örömmel értesítjük, hogy 2014. decemberében a TÜV Rheinland Intercert Kft. és a SAASCO Tanácsadó és Mérnökiroda Kft. megalapította a CE Klubot.

A Műszaki dokumentációval kapcsolatos általános követelmények

A Műszaki dokumentáció igazolja, hogy a gép megfelel a 16/2008. (VIII.30) NGFM rendelet követelményeinek. A Műszaki dokumentációnak az értékeléséhez szükséges mértékben kell lefednie a gép tervezését, gyártását és működését.

A Műszaki dokumentációnak nem kell részletes terveket vagy egyéb különleges információkat tartalmaznia a gép gyártásakor beépített részegységekről, kivéve, ha ezek ismerete elengedhetetlen az alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek való megfelelőség ellenőrzéséhez.

Annak érdekében, hogy megállapítható legyen az, hogy a gép a tervezés és a kivitelezés alapján biztonságosan összeszerelhető és üzembe helyezhető-e, a gyártónak el kell végeznie a szükséges kutatásokat és vizsgálatokat az alkatrészekre, a szerelvényekre és a kész gépre vonatkozóan. A kapcsolódó jelentéseket és eredményeket a Műszaki dokumentációban kell rögzíteni.

 

A Műszaki dokumentáció tartalma

Attól függően, hogy gépről vagy részben készről van szó, kérjük, hogy az arra vonatkozó tartalmat olvassa el!

A GÉPEK Műszaki dokumentációjának tartalmaznia kell:

 • a gyártási dokumentációt, amely magába foglalja:
  • a gép általános leírását,
  • a gép működésének a megértéséhez szükséges átfogó rajzot, a vezérlőkörök rajzait, valamint a vonatkozó leírásokat és magyarázatokat,
  • teljes részletességű terveket a kapcsolódó számításokkal, vizsgálati eredményekkel, tanúsítványokkal stb., amelyek annak ellenőrzéséhez szükségesek, hogy a gép megfelel-e az alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek,
  • a kockázatelemzés dokumentációját, amely leírja az adott eljárást, beleértve:
   • a gépre vonatkozó, az Összefoglaló listában található alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmények listáját,
   • az azonosított veszélyek kiküszöbölésére vagy a kockázatok csökkentésére irányuló védőintézkedések leírását, és ha indokolt, a géppel kapcsolatban fennmaradó veszélyek feltüntetését,
  • az alkalmazott szabványokat és egyéb műszaki előírásokat, megjelölve az e szabványok által előírt alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeket,
  • minden, a gyártó által elvégzett vagy a gyártó révén kiválasztott szervezet által elvégzett vizsgálatok eredményeiről szóló műszaki jelentést,
  • a gép használati utasításának másolatát,
  • ha indokolt, a beépített, részben kész gép beépítési nyilatkozatát és az ehhez kapcsolódó összeszerelési utasításokat,
  • ha indokolt, a gép és az egyéb beépített egységek EK Megfelelőségi nyilatkozatának másolatát,
  • a gép EK Megfelelőségi nyilatkozatának egy másolatát,
  • sorozatgyártás esetén mindazokat a belső intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a gyártott gépek a rájuk vonatkozó követelményeknek folyamatosan megfeleljenek.

A RÉSZBEN KÉSZ GÉPEK Műszaki dokumentációjának tartalmaznia kell:

 • a gyártási dokumentációt, amely magába foglalja:
  • a részben kész gép teljes rajzát és a vezérlőkörök rajzait,
  • teljes részletességű terveket a kapcsolódó számításokkal, vizsgálati eredményekkel, tanúsítványokkal stb., amelyek annak ellenőrzéséhez szükségesek, hogy a részben kész gép megfelel-e az alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek,
  • a kockázatelemzés dokumentációját, amely leírja az adott eljárást, beleértve:
   • a részben kész gépre vonatkozó, az Összefoglaló listában található, teljesített alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmények listáját,
   • az azonosított veszélyek kiküszöbölésére vagy a kockázatok csökkentésére irányuló védőintézkedések leírását, és ha indokolt, a részben kész géppel kapcsolatban fennmaradó veszélyek feltüntetését,
   • az alkalmazott szabványokat és egyéb műszaki előírásokat, megjelölve az e szabványok által előírt alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeket,
   • minden, a gyártó által elvégzett vagy a gyártó révén kiválasztott szervezet által elvégzett vizsgálatok eredményeiről szóló műszaki jelentést,
   • a részben kész gép összeállítási utasításainak egy másolatát,
   • sorozatgyártás esetén mindazokat a belső intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a gyártott gépek a rájuk vonatkozó követelményeknek folyamatosan megfeleljenek.

 

Milyen nyelven kell elkészíteni a Műszaki dokumentációt?

A Műszaki dokumentációt az Európai Közösség legalább egy hivatalos nyelvén kell elkészíteni, kivéve a Használati útmutatót, amelyre az alábbiak érvényesek:

 • minden gépet el kell látni annak a tagállamnak a hivatalos nyelvén készült használati utasítással, amelyben a gépet forgalomba hozzák és/vagy üzembe helyezik;
 • a gyártó által igazolt eredeti nyelvi változato(ko)n fel kell tüntetni a következőt: "Eredeti használati utasítás.";
 • ha az eredeti használati utasítás nem annak az országnak a hivatalos nyelvén (nyelvein) készült, ahol a gépet használni tervezik, akkor arra/azokra a nyelvre/nyelvekre való fordításról a gyártónak, meghatalmazott képviselőjének, illetve a gépet a célországba szállító személynek kell gondoskodnia. A fordításon fel kell tüntetni:" Eredeti használati utasítás fordítása.".

 

Iratmegőrzés

A Műszaki dokumentációt meg kell őrizni a gép előállítását követően legalább tíz évig, illetve sorozatgyártás esetén az utolsó darab gép gyártásától számított tíz évig, és szükség esetén azt az illetékes hatóság rendelkezésére kell bocsátani!!!

A Műszaki dokumentációt nem szükséges az Európai Gazdasági Közösség területén tartani, és fizikailag sem kell állandóan és teljes körűen készenlétben tartani. Összeállítását és hozzáférhetőségét azonban az EK Megfelelőségi nyilatkozatban/Beépítési nyilatkozatban megjelölt személynek a dokumentáció összetettségével arányos időn belül kell biztosítania.

FIGYELEM! Amennyiben az illetékes hatóságok kérése ellenére nem kerül bemutatásra a Műszaki dokumentáció, ez elegendő alapot adhat arra, hogy a hatóság kétségbe vonja azt, hogy az adott gép megfelel az alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek, ami hatósági intézkedést von maga után!