Keresés a honlapon
Ipari gépek CE jelölése nyílt képzés
2019.02.01.

2019. március 7-én újra Ipari gépek CE jelölése képzést tartunk! Részletek a kezdőlapon, illetve a saasco.hu oldalon!
Gépek CE jelölése nyílt képzés
2018.09.03.

2018. szeptember 20-án Gépek CE jelölése - konkrét példákkal címen nyílt képzést tartunk Budapesten, a Lurdy Házban! További részletek a www.saasco.hu oldalon...
Szakmai Fórum
2017.08.24.

A szakmai fórumot a Magyar Szabványügyi Testület a SAASCO közreműködésével rendezi. A fórum célja a kollaboratív robotok gyártásához, üzembe helyezéséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki előírások ismertetése, a CE-jelölés folyamatának bemutatása, a kollaboratív robotrendszerek kockázatértékelése és gyártói tapasztalatok közlése.
Egy újabb nagyon sikeres CE klubnap
2017.05.09.

Izgalmas és sokak érdeklődésére számot tartó tematikus CE klubnapot rendeztünk április 27.én a TÜV Rheinland székházában! A kollaboratív robotok népszerűsége és ipari alkalmazásának rohamos terjedése tette igazán aktuálissá ezt a témát.
Pozitív visszajelzések a gépes képzésről
2016.09.27.

Több, mint 70 érdeklődő részvételével tartottuk meg 2016. szeptember 22-én nyílt képzésünket. A résztvevők visszajelzési szerint ezúttal is nagyon sikeresen! A gyakorlatorientált és mintadokumentációt szolgáltató prezentációval a mindenkori szakemberek igényei elé szeretnénk menni, amit úgy tűnik, az értő hallgatóság nagyra értékelt!
Gépek CE jelölése képzés
2016.09.09.

Jöjjön el 2016. szeptember 22-én nyílt képzésünkre, ahol egy nap alatt megismeri a gépek CE jelölésére vonatkozó követelményeket, a CE jelölési folyamat egyes lépéseit, és mindazokat a feladatokat, amelyeket a gépek CE jelölése érdekében el kell végeznie.
Új honosító rendeletek
2016.07.18.

A következő új Európai Úniós irányelvekhez került honosító magyar rendelet hatályba helyezésre, amik közül az új Kisfeszültségű Direktívához (LVD) kapcsolódó rendeletet mi is nagyon vártuk már: 23/2016.(VII. 7.) NGM r. a 2014/35/EU LVD-hez!
9.CE KLUBDÉLUTÁN 2016. MÁRCIUS 31-ÉN
2016.03.16.

A nagysikerű CE Klubnapok következő díjmentes rendezvényét 2016.03.31-én tartjuk meg a budapesti Lurdy Konferencia Központban.

Téma: CE jelölés a kisfeszültségű berendezéseken, készülékeken és alkatrészeken.
SAASCO ELŐADÁS VESZPRÉMBEN
2015.11.18.

“Vállalkozásom a nemzetközi piacon" – CE jelölés, európai szabadalom és nemzetközi kereskedelmi vitarendezési lehetőségek címmel szervez rendezvényt a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2015. szeptember 30-án, amelyre meghívja Önt és kollégáit.
ÖSSZEFOGLALÓ A WUD SZAKMAI NAPRÓL
2015.11.18.

Kiemelkedő érdeklődésre tartott számot 2015.11.12-én, a World Usability Day alkalmával megtartott “Használhatóság és innováció” szakmai napunk.

Egy évvel ezelőtt megígértük: “Természetesen folytatjuk! Találkozunk 2015-ben!”

Betartottuk, és így idén ismét szakmai nappal csatlakozunk a World Usability Day nemzetközi rendezvénysorozathoz. Az eseményt a Lurdy házban közel 100 főnyi hallgatóság előtt rendeztük meg nagy sikerrel.
MEE SZABVÁNYOSÍTÁSI BIZOTTSÁGI ÜLÉS
2015.11.18.

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület meghívására nov. 11-én Berencsi Bence előadás keretében átfogóan ismertette a CE jelölés eljárásrendjét, különös tekintettel a villamos berendezésekre.
A CE KLUB VI. RENDEZVÉNYE
2015.08.17.

Időpont:

2015. szeptember 09., szerda 9-17 óra

Helyszín:
Jászberény, Rákóczi út 40. - Szikra Galéria és Rendezvényház

Jelentkezni a ceklub@ce-jeloles.hu e-mail címen lehetséges, legkésőbb szeptember 04-ig.

A rendezvényen való részvétel ingyenes!
A CE Klub első, egész napos klubnapja több szempontból is rendhagyó és különleges lesz: jogszabály értelmezéseket, szabványok magyarázatait hallhatjuk a leghitelesebb forrásokból.


CE Klub V. rendezvény
2015.06.29.

A soron következő 5. alkalom ezúttal Budapesten kívül Miskolcon a Chinoin Csanyik völgyi telephelyén kerül megrendezésre.
CE Klub IV. rendezvény: Présgépek
2015.06.08.

A CE Klub keretein belül 2015. június 23. kedden 14 és 17 óra között megrendezésre kerül a présgépek CE jelölése előadás.
CE Klub I. rendezvény: Gépek átalakítása
2015.02.04.

A CE Klub keretein belül 2015. február 18. szerdán 14:00-kor kerül megrendezésre a gépek CE jelölése a gépfelújítások, a gép átalakítások, valamint az Európán kívüli piacokról érkezett gépekre vonatkozó előadás.
Csatlakozzon a CE Klubhoz Ön is!
2015.02.04.

Örömmel értesítjük, hogy 2014. decemberében a TÜV Rheinland Intercert Kft. és a SAASCO Tanácsadó és Mérnökiroda Kft. megalapította a CE Klubot.

Mielőtt nekiállnánk a konkrét feladatok ismertetésének, fontos néhány alapfogalmat tisztázni, hogy tudjuk, kinek is a feladata a CE jelölés, illetve mikor kell vele foglalkozni?

A gép határai

A gép határainak pontos rögzítése garantálja a vonatkozó követelmények teljes körű beazonosíthatóságát.

A határok rögzítése első nekifutásra egyszerűnek tűnik, ha csak a geometriai határokat vesszük figyelembe (hol „kezdődik” és „meddig tart” a tárgyalt gép). Azonban egy komplex gépegyüttes esetén már ennek a kérdésnek a megválaszolása is okozhat nehézségeket.

A térbeli határok a pusztán geometriai határok mellett a következőket is jelentik:

 • mozgástartományok
 • térbeli követelmények a működtetés és karbantartás alatt
 • emberi kölcsönhatás (ember-gép interfész)
 • gép - energiaellátás interfész

A térbeli határok mellett a következő szempontokat kell még figyelembe venni:

 • használati határok (alkalmazási terület, üzemmódok, felhasználók köre)
 • időbeni határok (élettartam, tervezett üzemidők, szerviz idők)
 • egyéb határok (pl. feldolgozott anyagok köre, higiéniai feltételek, környezeti feltételek.

Ha a gép határainak meghatározása nem az első lépések során (lehetőleg még ajánlatadási fázisban) történik, úgy a későbbiekben nem várt feladatokkal találkozhatunk a CE jelölési folyamat során.

Ki a gyártó? Mit jelent a forgalomba hozatal?

Alapesetben azt feltételeznénk, hogy az a gyártó, aki az adott gépet előállítja, tehát az ő feladata a CE jelölés. A helyzet azonban sajnos nem ilyen egyszerű.

Általában az alábbi fogalmakkal találkozhatunk:

 • gyártó,
 • meghatalmazott képviselő,
 • importőr,
 • forgalmazó,
 • üzembe helyező.

Nézzük meg alaposabban, melyik fogalom mit takar. Aki a pontos jogszabályi megfogalmazást szeretné megismerni, az a 765/2008/EK rendeletben tud utána nézni a fogalmaknak. Most itt igyekszünk gyakorlati megfogalmazást adni.

Gyártó mindenki,

 • aki a terméket gyártja,
 • aki saját neve vagy védjegye alatt a terméket
  • tervezteti,
  • gyártatja,
  • forgalmazza.

Tehát az a forgalmazó, aki saját márkaneve alatt hozza forgalomba a terméket, a gép gyártójává vált!

Meghatalmazott képviselő az, aki a gyártótól írásbeli felhatalmazást kap arra, hogy egyes, a CE jelöléssel összefüggő feladatok esetén a gyártó nevében járjon el. Leggyakoribb esetben harmadik országbeli gyártók esetében találkozhatunk velük.

Importőr az, aki harmadik országban gyártott terméket elsőként hoz forgalomba az EK területén. Figyelem! Sok korábban kiskereskedőnek titulált szervezet válik ezáltal importőrré!

Forgalmazó az, aki az importőr és a vevő/felhasználó között helyezkedik el.

Üzembe helyező az, aki elrendeli a gép első rendeltetésszerű használatba helyezését.

Mivel azonban

 • a gépek CE jelölésével kapcsolatos feladatokat az első forgalomba hozatal előtt kell elvégezni,
 • és az új Piacfelügyeleti tv értelmében mind az importőr és a forgalmazó is csak olyan terméket hozhat forgalomba, amely megfelel a rá vonatkozó összes jogszabályi követelménynek, és feladata is, hogy erről meggyőződjön,

ezért a továbbiakban amikor gyártót említünk, az alábbi felsorolásban található szereplőket értjük alatta:

1.a) az EU-ban székhellyel rendelkező gyártót

1.b) meghatalmazott képviselőt (EU-s székhely nélküli gyártó esetén)

1.c) az importőrt

2)   a forgalmazót

3)   aki jelentős átalakítást hajt végre a gépen

4)   aki üzembe helyezi.

 

A fenti sorrend egyben azt jelenti, hogy amennyiben az 1-es pontban felsorolt szereplők nem végezték el a CE jelöléssel kapcsolatos feladatokat, akkor ezek elvégzése automatikusan a következő sorszámú szereplőre hárulnak, ha ő sem, a következő sorszámúra…(Feltéve, hogy forgalmazni/üzembe helyezni szeretné a gépet.)

TIPP! Beszerzései során figyeljen arra, hogy amennyiben lehetősége van, győződjön meg arról, hogy a beszállító elvégezte-e az előírt feladatokat, és kérje el az ezzel kapcsolatos dokumentációt (pl. megfelelőségi nyilatkozat).

A CE jelölési eljárást az EK területén forgalomba kerülő gépek esetén kell lefolytatni. Amennyiben a gép nem kerül forgalomba, nem kell a CE jelölési eljárást lefolytatni! Éppen ezért fontos tisztázni, hogy mit jelent a forgalomba hozatal!

Forgalomba hozatal: a termék

 • visszterhes vagy ingyenes,
 • első ízben történő rendelkezésre bocsátása.

Rendelkezésre bocsátásnak számítanak az alábbiak:

 • eladás,
 • egyéb átengedés,
 • raktározás,
 • kiállítás,
 • hirdetés,
 • saját felhasználásra történő gyártás,
 • saját felhasználásra történő közvetlen behozatal,
 • üzembe helyezés.

Nem számít forgalomba hozatalnak,

 1. ha a raktározás bizonyítottan azért történik, hogy a terméket a magyar követelmények teljesítésére alakítsák át,
 2. a kiállítás abban az esetben, ha kifejezett utalás történik arra nézve, hogy a termék nem felel meg a rá vonatkozó követelményeknek, és hogy a terméket másnak nem engedik át,
 3. ha a terméket műszaki vizsgálatnak vetik alá,
 4. ha a terméket múzeumi vagy demonstrációs célokra használják fel.