Hellinger féle csaldáállítás

október 9 péntek 18h-21h
október 25. vasárnap 15h-19h
november 6. péntek 18h-21h

a forrás:
Bert Hellinger 1925. december 16-án született a németországi Leimen-ben katolikus szülők gyermekeként. Filozófiát, teológiát és pedagógiát tanult. Tanulmányai után 16 éven át egy katolikus misszionáriusként Dél-Afrikában dolgozott a zuluknál. Itt figyelte meg, hogy a természeti népeknél milyen nagy jelentősége és gyógyító ereje van az ősök tiszteletének.
Visszatérése után pszichoanalitikus lett, majd a csoportdinamika, a primérterápia, a tranzakció-analízis és különböző hipnoterápiás eljárások hatása alatt kialakította a saját munkamódszerét, a mára már világszerte ismertté vált családfelállítást. A módszert számos területen alkalmazzák, például a pszichoterápiában, a pszichoszomatikus orvoslásban, az életvezetési és nevelési tanácsadásban, a tágabb értelemben vett lelki gondozásban. Bert Hellinger a Rupert Sheldrake által megfogalmazott morfogenetikus mező erőterében uralkodó törvényeket figyelte meg, és azokat A szeretet rendjei című művében fogalmazta meg. Terápiájának lényege a mezőben lévő rendek helyreállítása. A mezőt ma szívesen nevezi szellemi mezőnek.
mottója:
„A legmélyebb valóság nem a boldogság, hanem a fájdalom. Ez a legvégső valóság. Hogy miért, azt nem tudom megmagyarázni, valószínűleg azzal áll kapcsolatban, hogy a fájdalom teszi lehetővé, hogy búcsút vegyünk az átmenetitől.

Bert Hellinger, bár világszerte elismert pszichoterapeuta, kritikusai mégis szemére vetik, hogy nincs elismert pszichoterapeuta diplomája. Az egyházaknak is dilemmát okoz a vele kapcsolatos állásfoglalás, hiszen a papi rendből kilépett, nem tartozik egyházhoz, mégis egész lénye mély hitet sugároz, módszere pedig sokaknak adja meg a testi-lelki gyógyulást, a lelki békét.
Hellinger azt állítja, ő nem feltalálta, csak felfedezte a módszert. Ezért az szabadon terjeszthető, nincsenek dogmái, szigorúan kötött szabályai. Ebből következően nincsenek minőségi normái, számon kérő vagy akkreditáló intézményei sem.
/wikipéda/
saját élményem:
2005-ben ismerkedtem meg a módszerrel, egy kollégám hívott el egy családállításra. Elállt szemem szám, milyen csodálatos a rendszer.
2008-ban Dr. Peter Orban /1944-ben született, pszichológiát, szociológiát és filozófiát hallgatott Frankfurtban, valamint asztrológiával is foglalkozó szakember /Hellinger módszer követője, talán a legtöbb könyvet írta e témában/ magam is tanultam a módszert, akkor jöttem rá, a családállitás elveit magam is az egyéni terápiákban alkalmaztam, használtam....
2012-ben a magyarság felemelkedéséért rendszeresen tartottam állításokat, Veres Mónika csillagtitkok.asztrozófus írásai alapján.
2016-ban kezdtem a néma-beszéd nélküli állításokat....

Családállításról általában:

Általában csoportos formában történik, de egyéni foglalkozás is lehetséges. A csoportos formánál az egyén két-három mondatban elmondja témáját, majd a vezető vagy az egyén a csoportból a családtagok helyett megszemélyesítőket választ. Helyüket a térben a vezető jelöli ki, vagy megkéri az egyént, hogy kezeit vállukra téve helyezze el őket úgy, ahogy abban a pillanatban érzi. Ezután magától elindul a személyek mozgása, mintegy ráérezvén az egyén és a hozzátartozó sorsok, események energiájára, kötődéseire. A mozgásban előbb utóbb megjelenítődik a „sérült pont”, a kitagadott, elfelejtett, megítélt odatartozó. Ezután következik a tudattalan szeretetből fakadó kötődések feloldása, és a tudatos szeretet kialakítása: az egyén a felvállalt sorsot nagy tisztelettel „visszaadja” annak, akihez az tartozik, gondolkodásmódja ítéletmentessé válik és „elkezdheti” a saját életét.

A mezőszemléletű megközelítés szerint, a családfelállítás egy adott család „szellemi mezejében” történő rendeződés. A mezőbe tartozik a terápiát kérő személy, az ősei, a korábbi és a jelenlegi kapcsolatrendszerei. A szellemi mező Hellinger szerint egy morfogenetikus energiamező –. Az elnevezés azon a megfigyelésen alapul, hogy ha valami megtörtént, akkor idővel újra és újra megismétli önmagát, mígnem formává alakul.

Bert Hellinger megfigyelése, hogy „létezik egy mélység, amelyben minden összefolyik. Ez a mélység kívül esik az idő határain. Az életet olyan, mint egy piramis. Fenn, az egészen kicsi kis csúcson zajlik minden, amit haladásnak, történelemnek nevezünk. Lenn, a mélységben a jövő és a múlt összemosódik. Ott csak tér van, idő nincs. Néha előáll olyan helyzet, melynek során kapcsolatba kerülünk ezzel a mélységgel. Ilyenkor valamilyen rejtett rendszert ismerünk fel benne és lelkünk valami nagyobb méretű irányába képes elmozdulni.”

A családfelállítás ebből a mélységből, mezőből jeleníti meg képviselőkkel a család erőterét addig a határig, amíg azt érzékelni képes. A végső határ természetesen a végtelen, a családfelállításnál általában öt-hat-hét generáció erőtere jelenik meg.

A családállítás a családi lélekben uralkodó törvények:
Az odatartozás rendje......
Hellinger szerint a legmélyebb boldogság az odatartozás érzése, a legnagyobb félelem pedig a kirekesztéstől való rettegés, az, hogy elhagynak minket.
A hely rendje.....
A rendszerben minden egyes tagnak megvan a maga helye. Aki az életet adta, az a NAGY, aki pedig kapta az a KICSI.....a rend felborulásával az egyén nincs a helyén, mely önmagában, életében konfliktusokhoz vezethet.
A kiegyenlítődés rendje......
Hellinger meglátása szerint a családban tudattalan csoport-lelkiismeret működik. Ha egy rendszer tagjai közül valakivel valami életbevágóan rossz történik, akkor másvalaki, rendszerint egy később született elkezd ugyanúgy élni, érezni és viselkedni, mintha az a rossz dolog vele történt volna meg.
Az életünk ára......
Minden ember számára a szülei és a családja jelenti az élete szempontjából a legfontosabb köteléket. Mégis az a szó, hogy „családom” sokak számára jelent fájdalmat, haragot, hiányérzetet. Van, hogy egy sorsátvállalás áll az útjában annak, hogy valaki a család részének érezhesse magát.
Nehéz sors....
Nem tudott megszületni, vagy korán, vagy tragikusan, elhalgatott, szégyenletes, mélységesen fájdalom kiséri a halálát. Bűn, vezeklés, kitagadás stb.

Kinek ajánlott?
kapcsolataink rendezésére /párkapcsolat, szülő-gyerek, kollegális, testvéri stb.
gyeremek korunk traumáinak feldolgozására,
gyerek vállalással kapcsolatos dolgok,
élethelyzetünk változásában,
lelki és testi betegségek
függőségek
életminőségünk változásában,
munkahelyi, vállalkozási feladatoknál
...ha valamire rá szeretnénk nézni....
önbizalom, és képességek megélésében

mikor nem javasolt:
Súlyosabb pszichológiai vagy pszichoszomatikus zavarok esetén. Illetve a kezelendő személy a terapeutájával együttesen vehet részt az állításokon!Csöndben történő családállítás időpontjairól a
"programjaim" gombnál tájékozódhatsz

Bp-i helyszínek amikor hétvégén kezdődik:
gyülekező: 9.30 - 9.55h között
kezdés: 10h

hétköznap, mely péntek du: 17.30h vagy 18h
gyülekező: kezdés előtt 15 perccel

időpontok: "programjaim" gombnál


ha még nem voltál nálunk családállitáson, az első alkalommal
segítőknek: ingyenes!!!!!!!!!! Azonban kérlek, a közös asztalra hozzál valami inni vagy ennivalót!

első állitás adomány jellegű

ha már voltál nálunk segítőnek: 3000ft
családállítás, ha már voltál nálunk: 10000 ft

bejelentkezéssel!

a létszám max.15 fő
bejelentkezést kérünk!

lehetőség a friss információk áramoltatására, kérlek, figyelj a pontos kitöltsére :)

Vezetéknév:

Keresztnév:

E-mail cím:

Elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatotközvetlenül nekem írhatsz

Az Ön e-mail címe:

Üzenet:

Elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot