English


Raoul Wallenberg-díj


2020. évi Felhívás

A Raoul Wallenberg-díj Bíráló Bizottság – az elmúlt évek hagyományát követve –   

Raoul Wallenberg-díj

elismerésben részesíti az arra érdemes személyeket és szervezeteket.

A magyar társadalomban továbbra is élnek azok az ellentétek, amelyek megkülönböztetik az egyik embert a másiktól, annak függvényében, hogy milyen társadalmi csoportba tartozik.

Az előítéletes magatartás, az intolerancia kiváltotta rasszista megnyilvánulások, indulatok sajnos már-már mindennapjaink részévé váltak.

A Bizottság a Díj adományozásával etikai mércét és példát kíván állítani a magyar társadalmi és politikai közélet elé. Szeretnénk elismerni azon személyek, szervezetek áldozatos munkáját, emberi, közösségi magatartását, akik tevékenységükkel, életútjukkal példát mutatnak embertársaiknak a hátrányos helyzetben élők, a diszkriminációt elszenvedők érdekében.


I. A Raoul Wallenberg-díjban részesülhetnek:

1. Polgárjogi aktivisták, civil szervezetek, akik /amelyek/

- bátor kiállásukkal, tevékenységükkel, életútjukkal példát mutattak és mutatnak embertársaiknak a helyi, térségi és országos közéletben.

2. Települési önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, intézmények, vagy ezek munkatársai, akik

- példát mutattak és mutatnak az emberi együttélésben,

- a társadalmi konfliktusok feloldásában és megoldásában szerepet vállaltak, vállalnak,

- tevékenységükkel közreműködtek, közreműködnek az emberi és állampolgári jogok érvényesülésében.

3. Írók, újságírók, szerkesztőségek, szellemi műhelyek közösségei, akik

/amelyek/ munkásságukkal járultak, járulnak hozzá az előítéletes magatartás, a rasszizmus, antiszemitizmus, a cigány-ellenesség leküzdéséhez, rávilágítottak, rávilágítanak azok demokrácia- és szabadság ellenességére.


4. Egyházi személyek, egyházi közösségek, akik /amelyek/ hitéleti tevékenységük során,

a hit erejét felhasználva, aktívan közreműködtek és közreműködnek a különböző népcsoportok,
különböző felekezetek, vallási közösségek helyi együttélésében, az egymás iránti előítélet
leküzdésében.


II. Raoul Wallenberg-díjra javaslatot tehetnek:

- figyelembe véve az összeférhetetlenségi alapelveket -

a Díj alapítói, támogatói, települési önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, önkormányzati szövetségek, emberi jogi, civil és egyházi szervezetek, valamint magánszemélyek.

Javaslatot tenni

kizárólag a Bizottság által közzétett adatlap számítógépen szerkesztett, hiánytalan kitöltésével, ajánlás megfogalmazásával, word és/vagy pdf formátumú dokumentum e-mailen keresztül történő beküldésével lehet.

Az ajánlók a beküldött ajánlások érkeztetéséről e-mailen keresztül kapnak visszaigazolást. Postai úton beküldött ajánlás csak abban az esetben kerül elfogadásra, ha az ajánlás e-mailen keresztül is beküldésre került.


Beküldési határidő: 2020. december 28.

Az ajánlások beküldési e-mail címe: wallenbergdij@gmail.com

Posta cím: Raoul Wallenberg Egyesület,

1363. Budapest, Pf. 39.


III. A Díj összege

 

Szervezet, csoport, intézmény maximum 150.000 Ft

Természetes személy maximum nettó 100.000 Ft

IV. Információk:

A Díjat a beérkezett javaslatok, ajánlások alapján a Bíráló Bizottság ítéli oda.
A Díj elnyeréséről értesítjük az Ajánlókat és a Díj várományosait.
A Díjazottak nevét a sajtóban nyilvánosságra hozzuk.

 

Az átadás tervezett időpontja. 2021. január vége


A Díjjal kapcsolatos további információval a Raoul Wallenberg Egyesület e-mail címén keresztül tudunk tájékoztatást nyújtani. E-mail: wallenbergegyesulet.elnok@gmail.com.

 

 


Budapest, 2020. 11. 25.


Bíráló Bizottság

 

A javaslattételhez használandó adatlap

Adatlap

a Raoul Wallenberg-díj elnyeréséhez

Kiírás 2020.

I.

Ajánló személy/szervezet/testület neve:

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..

Ajánló szervezet, testület vezetőjének (aláírójának) neve:

…………………………………………………………………………………………………..

Ajánló címe: (Irányítószám, település, utca, házszám)

…………………………………………………………………………………………………..

Telefonszáma:……………………………..

E-mail címe:……………………………………………………………………………………

 

 

Ajánló személy/szervezet, testület tevékenysége: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

II.

A Raoul Wallenberg-díjra javasolt (személy, szervezet, intézmény) neve:

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….

Címe: (Irányítószám, település, utca, házszám):

…………………………………………………………………………………………………

Telefonszáma:……………………………..

E-mail címe:………………………………………………………………………………….

 

Kérjük, hogy az ajánló fogalmazza meg, miért méltó a Raoul Wallenberg-díjra az általa jelölt személy/szervezet/intézmény a felhívásnak megfelelő célkitűzések alapján; ennek megfelelően indokolja az ajánlást és mutassa be a díjra javasolt személy/szervezet/intézmény tevékenységét, életútját maximum 1800 karakter, 1 A4 oldal terjedelemben.

Tevékenysége/életútja/ajánlás indoklása:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Kelt, dátum:                                                                       -------------------------------

ajánló aláírása

 

Beküldési határidő: 2020. december 28.

Az adatlapot kitöltve, aláírva e-mailen az alábbi e-mail címre várjuk word és/vagy pdf formátumban: wallenbergdij@gmail.com


Támogatók
Copyright © 2010 Wallenberg Egyesület

Honlapkészítés