English


Raoul Wallenberg Díj
2021. évi Felhívás
A Raoul Wallenberg- díj Bíráló Bizottság - az elmúlt évek hagyományait követve -
Raoul Wallenberg - díj
elismerésben részesíti az arra érdemes személyeket és szervezeteket.
A magyar társadalomban továbbra is élnek azok az ellentétek, amelyek megkölönböztetik az egyik embert a másiktól, annak függvényében, hogy milyen társadalmi csoportba tartozik. Az előítéletes magatartás, az intolerancia kiváltotta rasszista megnyilvánulások, indulatok sajnos már-már  mindennapjaink részévé váltak.
A Bizottság a Díj adományozásával etikai mércét és példát kíván állítani a magyar társadalmi és politikai közélet felé. Szeretnénk elismerni azon személyek, szervezetek áldozatos munkáját, emberi, közösségi magatartását, akik tevékenységükkel, életútjukkal példát mutatnak a hátrányos helyzetben élők, a diszkriminációt elszenvedők érdekében.
I. A Raoul Wallenberg díjban részesülhetnek:
1. Polgárjogi aktivisták, civil szervezetek,
akik/amelyek/bátor kiállásukkal, tevékenységükkel, életútjukkal példát mutatttak és mutatnak embertársaiknak a helyi, térségi és országos közéletben.
2. Települési Önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, intézmények, vagy ezek munkatársai,
akik :
  • példát példát mutattak és mutatnak az emberi együttélésben,
  • a társadalmi konfliktusok feloldásában és megoldásában szerepet vállaltak, vállalnak
  • tevékenységükkel közreműködtek, közreműködnek az emberi és állampolgári jogok érvényesülésében.

 

3. Írók, újságírók, szerkesztőségek, szellemi műhelyek közösségei,

akik/amelyek munkásságukkal járultak, járulnak hozzá az előítéletes magatartás, a rasszizmus, antiszemitizmus, a cigányellenesség leküzdéséhez, rávilágítottak, rávilágítanak azok demokrácia - és szabadságellenességére.

4. Egyházi személyek, egyházi közösségek,

akik/amelyek hitéleti tevékenységük során, a hit erejét felhasználva, aktívan közreműködtek és közreműködnek a különböző népcsoportok, különböző felekezetek, vallási közösségek helyi együttélésében, az egymás iránti előítéletek leküzdésében.

 

II. Raoul Wallenberg- díjra javaslatot tehetnek:

- figyelembe véve az összeférhetetlenségi alapelveket -

a Díj alapítói, támogatói, települési önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, önkormányzati szövetségek, emberi jogi, civil és egyházi szervezetek, valamint magánszemélyek.

 

Javaslatot tenni

kizárólag a Bizottság által közzétett adatlap számítógépen szerkesztett, hiánytalan kitöltéséval, ajánlás megfogalmazásával, word és/vagy pdf formátumú dokumentum e-mailen keresztül történő beküldésével lehet.

Az ajánlók a beküldött ajánlások érkeztetéséről e-mailen keresztül kapnak visszaigazolást. Postai úton beküldött ajánlás csak abban az esetben kerül elfogadásra, ha az ajánlás e-mailen keresztül is beküldésre került.

Beküldési határidő: 2021.december 31.

Az ajánlások beküldési e-mail címe: eallenbergdij@gmail.com

Posta: Raoul Wallenberg Egyesület

1363 Budapest, Pf:39.

 

III. A Díj összege

Szervezet, csoport, intézmény maximum: 150.000 Ft

Természetes személymaximum nettó: 100.000 Ft

 

IV. Információk

A Díjat a beérkezett javaslatok, ajánlások alapján a Bíráló Bizottság ítéli oda.

A Díj elnyeréséről értesítjük az Ajánlókat és a Díj várományosait.

A Dí-jjazott nevét a sajtóban nyilvánosságra hozzuk.

 

Az átadás tervezett időpontja 2022 január vége.

(Figyelembe véve a járvánnyal kapcsolatos előírásokat)

 

A Díjjal kapcsolatos további információval a Raoul Wallenberg Egyesület e-mail cémán keresztül tudunk tájékoztatást nyújtani. E-mail cím: wallenbergegyesulet.elnok@gmail.com

 

Raoul Wallenberg Díj Felhívás 2021

http://shp.hu/hpc/userfiles/wallenbergegyesulethu/raoul_wallenberg_dij_felhivas_2021_22.pdf

Raoul Wallenberg Díj Adatlap 2021

http://shp.hu/hpc/userfiles/wallenbergegyesulethu/raoul_wallenberg_dij_adatlap_2021_22.pdf

 

(Link megnyitási új ablakban, másolás útján lehetséges)


Támogatók
Copyright © 2010 Wallenberg Egyesület