OKTATÓVIDEÓKON a számítógép használat tudás!
Tanulj, ismételj, alapozz kezdőtől, ECDL-en át, haladóig mindent komplett VIDEÓTANFOLYAMOKON! 2 ingyen minitanfolyam, sok letöltés!
Most: "A reális árak fesztiválja!"
Vidd haza a TUDÁST VIDEÓTANFOLYAMOKON! SZINKRON KKT Nagy Ferenc 30-228-3074 szinkronsuli@t-online.hu


Jeshua Letters/ Jézus levelek
könyv folytatásokban


(Szerző Jayem, akiről minden kiderül majd.
A fordító én vagyok, Nagy Ferenc, a lányom, fiam, pár barátom néha besegít, lektorál.)

Ez egy világszenzáció és egy teljesen új világnézet hajnala, ahol az "egoisztikus tudatosság" átalakul vagy inkább VISSZAALAKUL 
az eredeti "normálissá" és megtudjuk, átérezzük végre,
KIK VAGYUNK VALÓJÁBAN

Az ajánlót az az Alan Cohen írta, aki pld. "A Csodák tanítása könnyedén"-t.

1. Bevezető ajánló:
Írta: Alen Cohen

Elhinnéd,  ha maga Isten szólna hozzád?

Én elképesztőnek találom, hogy az összes világvallást olyan emberek közvetítéseire alapozzuk, akikhez maga Isten beszélt, mégis amikor manapság egyik kortársunk bejelenti, hogy valóban a Szellem szavai „íródtak a szívébe”, hajlamosak vagyunk megkérdőjelezni a szavahihetőségét, vagy azon tűnődünk, hogy nem-e egy 60-as évekből itt ragadt drogossal van dolgunk.

Jézus azt mondta, senki nem lehet próféta a saját hazájában. Én azt hiszem, ez többnyire igaz a próféták földi életútjára, életidejére is, hiszen a nagy művészeket, zeneszerzőket általában Isten igazi küldötteit, bármely közvetítőit sokszor csak a haláluk után értékeltük, értékeljük igazán.

Mennyire inkább elfogadjuk az igazságot térben és időben minél távolabbról!
Ahogy Szent Ágoston kérte az Urat, "Adj Isteni lelki életet, de még ne azonnal!

Abraham Heschel Isten az ember keresésében című egyik legjelentősebb könyvében is olvashatunk erről.

A Nagy Forrás mindig olyan emberek felé fordul, akiket a félelem helyett a Szeretet szelleme éltet. És áldottak azok, akik hajlandók meghallgatni a béke tanításait és bátran és bizalommal átadni, közvetíteni ezeket az inspirációikat a világ felé. Vajon elég sokan bíztunk és bízunk e gyógyítások hangjában, tetteinkkel is megtisztelve ajándékaikat?

Jayem egy ilyen ember.
Megnyílt egy magasabb síkról jövő iránymutatás befogadására és a kapott kinyilatkoztatásokat és tapasztalatokat másokkal megosztható formában közre tudta adni. Így a kapott közlések bizonyára mindnyájunknak szólnak.

A Jeshua szavaival kapcsolatos mély felfedezésem lényege, a kapott leckékben megtestesülő mérhetetlen szelídség, bölcsesség és tisztaság. Jeshua a mély együttérzés, erő és megalkuvást nem ismerő szándék tanítója, segít, hogy felfedezzük azokat az illúziókat, amelyek megkötnek bennünket a valóság felismerésében, és így meggyógyulhassunk. Azt tanácsolja nekünk, "Ne az üdvösséget kérdd! Inkább kérdd azt, hogy felébredj minden olyan hitből, amely valaha is elválasztott Istentől."

Jeshua tanítása a valódi szellemi fejlődés legfontosabb elemét testesíti meg: a gyakorlatiasságot. A Szentlélek útmutatása mindig azonnali, használható és hatékony. Bármely spirituális tanács csak annyira értékes, amennyire élhető is, és Jeshua tiszteletben tartja az élet szépségét, akár egy éppen spirituális felébredő számára szükséges ez.

„A megvilágosodásod felé vezető úton a pillanatról pillanatra megjelenő tapasztalásaid " mind olyan megerősítések, melyek a legfájdalmasabb élethelyzeteidet is Isten ajándékaivá változtatják. Jeshua azt is tanácsolja nekünk, hogy hagyjuk, engedjük meg  ezeknek az ajándékoknak, hogy megnyissák az ajtót a gyógyulás életerői előtt, fölé emelve minket a korlátozott hiedelmeinken, még azon a tévhitünkön is, hogy mi a jó vagy a rossz számunkra. „Az út egyszerű, és erőfeszítés mentes. Mert az erőfeszítésből a te világod származik, nem az enyémből "

Röviden, Jeshua egy mesteri tanító, aki szelíd egyensúlyban tartja az értelem és a szív bölcsességét. Szinte betűnként átvehetnénk a tanítást és meditációinkba foglalhatnánk, mint a gyógyulásunkhoz vezető bejáratokat.
Jeshua bizonyítja, hogy az egyszerűség és a mesteri tudás között nincs ellentmondás, nincs különbség. Egyek azok.

Van még e könyv ajándékai között egy olyan is, ami még mélyebben megkedveltette velem ezt a művet:
Jayem őszinte vallomása a saját személyes belső átéléseiről, ennek folyamatáról, ahogyan elkezdődött és folytatódott ennek a tanításnak az „átvétele”.

Meghívott bennünket, hogy vele együtt kövessük végig egy olyan ember útját, aki megküzd hagyományos szerepével a világban, és az igazsággal folyamatosan átitatva felülemelkedik azon.

A „ki vagyok én” ismétlődő kérdésével kellett szüntelenül birkóznia.
Végig követhetjük a küzdelmét a korai kétségek és a félénkség időszakától egészen addig, amikorra eltelik annak a fontos szerepének tudatával, ami már messze túlmutat a saját emberi egóján.

A Jesua Letters-nek ez az eleme különösen megrázó, hiszen Jayem mindnyájunkat képvisel, ahogy saját utunk szerint mi is megnyithatjuk magunkat a Szellem csatornái és szolgálói számára.

Van egy része a Tudatunknak, mely talán meglepődik, ha Isten éppen minket választ ki egy adott küldetés végrehajtására, beteljesítésére.
Lehet sosem kaptunk ihletett szavakat, vagy sosem tanítottak nekünk filozófiai, metafizikai elméleteket, de mindannyian azt választottuk, hogy a magunk sajátos módján, szerepében fényt, világosságot hozzunk a világba. Ez az utunk lehet zene, tánc, bármely művészet vagy éppen anyaság.

A forma nem olyan fontos, mint az a tény, hogy van egy ajándék, amely mindegyikünknek megadatott, hogy hoznunk kell, de ennek a kulcs eleme a közvetítési hajlandóságunk és az az erő és látókör, amellyel ezt a világnak bemutatjuk, közvetítjük..

Azt javaslom, hogy ezt a fontos könyvet inkább egyfajta Neked kényelmes meditációval, meditációs hozzáállással közelítsd meg, de semmiképpen ne valamiféle a logikai vizsgálattal.
Itt igazából a „Lélek nagy logikájával” találkozunk, ami egyáltalán nem korlátozódik a racionális megértésre.

A Szellem sokkal inkább a belső, érző tudásunkhoz szól. Kapunk itt egyfajta költészetet is, amit úgyszintén nem hagyhatunk figyelmen kívül.
Képzeld azt, hogy Jeshua közvetlenül hozzád szól, és így megtalálod az üzenetét.
Hagyd, hogy a Jeshua levelek ihletet adjanak neked ahhoz, hogy végül a Te szellemed edényévé is válhassanak.

Jeshua valószínűleg egyetértene abban, hogy elegendő tanulónk van már, és itt az idő több igazi mester megjelenése számára.

Ennek a könyvnek nem célja, hogy függőségeket hozzon létre külső dolgoktól, személyektől, hanem hogy befelé fordulva önmagunkban találjuk meg a keresett mestert,.

Áldásom hát Jayemre, megköszönve a becses és nemes ajándékokat és áldásom Rád is, azt kívánva, hogy befogadhasd az itt kapott nagy igazságokat.

A.Cohen.

 


Bevezetés könyv szerzőjétől (Jayem-től)

Egy pillanattal ezelőtt, amikor befejeztem e könyv utolsó mondatát, hirtelen egy emlékkép villant fel bennem. Olyan világosan és akkora erővel, hogy nem csak a képet láttam, hanem éreztem a szagokat és átéltem az érzéseket is.

Öt éves körüli lehettem, amikor anyám elvitt egy esti istentiszteletre.
Minden ablakban gyertyák, varázslatos fényük átvilágít az ólomüvegen is és messze fölöttem tovatűnik a csúcsos boltív homályában.
Kemény fapadokon ülünk, amik óriási távolságból húzódónak látszanak, végül a szőnyegezett padlóban folytatódnak, mely végén egy aranyszínű szegélyű, fehér, finom vászonnal borított oltár van. Az oltáron két gyertyatartó egy-egy arany kereszttel. Hátul az oltártól a mennyezetig hózódó hatalmas kereszt.

Valamit érzek.
Anyámhoz fordulva mondom:” Itt van, anyu!”
Ő, anélkül, hogy elfordulna a bibliája olvasásától, megkérdezi: „Ki van itt, Drágám?”
„Krisztus”, válaszolom magabiztosan
Ő megfordul és rám néz: „Nem, Drágám, ő nem Krisztus. Ő a pap, akit látsz.”
De én semmiféle papot nem látok.
„Nem, anyu, Krisztus van itt!” Mondom újra kitartóan, és kicsit hangosabban, hogy az anyám túloldalán ülő ember is rám pillant majd anyámra, mindketten elmosolyodnak és csendre intenek, mindjárt kezdődik az istentisztelet.

Meglepődve válik világossá előttem, hogy senki más nem láthatta Őt, így először én is kételkedni kezdtem. De akkor mi volt ez az érzés?

Később, mikor már tudtam olvasni, gyakran zseblámpát csempésztem az ágyamba, és amikor már biztos voltam benne, hogy mindenki alszik, elővettem a bibliámat, úgy próbáltam olvasni, hogy ne vehessék észre a fényt és küszködtem az ellentmondásokkal, melyek az olvasott Jézusi szavak, kijelentések érzései (amik ugyanazok voltak, mint amiket azon az egyházi estén kaptam) és amelyek mindenki más Jézus magyarázatai okozta érzéseim között feszültek.

Akkoriban sokat imádkoztam, hiszen azt tanították, hogy Isten válaszol az imáinkra. De akkor már biztos voltam abban, hogy ez nálam nem így van.

Fokozatosan egyre frusztráltabb lettem. Ahogy telt az idő, egyre jobban megértettem, hogy kisebbségben vagyok.

Valójában, ahogy a világi látóköröm bővült, nyilvánvaló lett számomra, hogy a legtöbb ember valójában mit sem törődik ezekkel a dolgokkal. Vagy túlságosan elfoglaltak voltak ahhoz, hogy ilyesmikkel törődjenek, vagy teljesen biztosak voltak abban, hogy Krisztus a Mennyben Isten jobbján ül és kész. Én is csak az élményem pillanatára emlékeztem, de aztán elfelejtettem ezt az érzést, ahogy további életutam drámájába süllyedtem, mint mindenki más.

De a kérdés soha nem tűnt el igazán.

Évek múlva újra megjelent, én pedig intenzíven kutatni kezdtem és tanulmányoztam a filozófia ágait, az összehasonlító vallási tanulmányokat, közben felfedeztem a Zen fennkölten egyszerű bölcsességét és különösen a jóga és a meditációk mély betekintő és átalakító hatásait. Ezekben, úgy tűnt, az a bizonyos érzésem is nem hogy megértésre talált, de ténylegesen elmélyült és kifinomult.

Sok időt töltöttem ilyesmivel, először mindig lelkesen, aztán önfegyelmezett időszakok következtek, és arra is nagyon figyeltem, hogy kerüljem ezt a témát, minden olyan figyelem elterelési formát bevetve, amiket ti is jól ismertek.

Mégis, a keleti szellemiség iránti szeretetem továbbra is folytatódott, bár így az évek során egyre messzebb kerültem attól, hogy bármit is tehetnék a  hagyományos Kereszténységért .

A Jeshua Letters-t az az egyszerű tény teszi tehát még jelentőségteljesebbé, hogy a befogadott lény egyértelműen a történeti Jézusként azonosítja magát

Az olvasó nézőpontjától függően ezekben a levelekben lehetnek alapvető, radikális, talán még fenyegető közlések is.
De amiben én biztos vagyok, hogy a gyerekkori imáimra válaszoltak.

Valójában immár világos, hogy az én egész életem nem más, mint e Válasz egy Szolgálója, türelmesen kívül-belül megmutatva azokat a helyeket, ahol nem Krisztus lakozik bennem, ugyanakkor gyöngéd óvatossággal vezet rá, hogy meghalljam a Mester szavát, aki segít megérteni az ötéves önmagam érzéseit.

Az én felébredésem útja nem igazán különbözik a tiedétől.  Valójában azért jöttem, hogy meglásd, a te utad ugyanaz, mint az enyém.
Hogy tudd, az „élet”-nek nevezett nagy misztériumban való részvételünk a maga szent intimitásában egy és ugyanaz.

Bár a felszínen az életünk nagyon különbözőnek tűnik, de nagyon mélyre érve lényegében már megkülönböztethetetlen. Így tehát a látszólag különálló utazások teljes, nyíltszívű megosztása mindnyájunkat közelebb hozhat a keresett Válaszhoz, tekintet nélkül a kérdésfeltevés módjára.

A Jeshua Letters megosztása révén, ha csak egyetlen olvasó is akad, akinek világosabbá válik az útja vagy csak arra kényszerül, hogy alapkérdéseket tegyen fel egy új útra lépve, akkor az idő, amit e könyv írására fordítottam, már bőven megérte.

A Fény áldjon meg saját utadon!

Jayem

Érdekel tovább?Szólj hozzá !

Neved:
E-mail (nem kötelező):
Ha beírod, sem jelenik meg itt!
Szólj hozzá !


3 hozzászólás

Vadász Csilla [ 2019-08-19 09:38 ]

Jajjjjj, NAGGYON NAGGYON érdekelNagyferi [ 2019-08-10 11:26 ]

Ahhát.
Érdekel a folytatás?NAGYFERI [ 2019-08-10 11:25 ]

Ez komoly?Belépés
Azonosító:

Jelszó: