A NYÍRSÉGI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE IDŐSEK OTTHONA


 
Ibrány város a Rétköz nyugati részében fekszik, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A megyeszékhelytől, Nyíregyházától légvonalban kb. 19 km-re a Lónyai - csatorna és a Tisza között található. Északon a Tiszával, Keleten Nagyhalásszal, délen Kótajjal, nyugaton Búj, Paszab, Tiszabercel településekkel határos.
 
A település népességszáma 7050 fő. A város dinamikusan fejlődő, amelyet jól szemléltet a 2002-ben a Széchenyi terv keretében kiírt pályázaton elnyert, és saját forrásból létesült, akkor még önkormányzati fenntartású, 20 férőhelyű, emelt színtű ellátást biztosító idősek otthona.
 
Az intézmény bővítésére 2004-ben került sor az emeleti szárny beépítésével, és 11 új férőhely létesítésével. 2004. július 02-án fenntartóváltás történt. Az intézmény fenntartói jogát a Nyírségi Református Egyházmegye vette át Ibrány Város Önkormányzatától.
 
Az intézmény szolgáltatásairól:
A fenntartó feladata az 50 férőhelyes idősek otthonának működtetése, a bentlakók ellátása, életkörülményeinek biztosítása, étkeztetés-, egészségügyi – orvosi ellátás biztosítása, és a lakókkal kötendő megállapodás alapján egyéb ellátások biztosítása.
A 40 férőhelyes idősek klubja elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szolgáltatásokra.
Szociális étkeztetés keretében a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről történik gondoskodás,
A házi segítségnyújtás a város közigazgatási területén élő azon idős személyeknek biztosít gondoskodást, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak.
A házi segítségnyújtás kiegészítő tevékenységeként működtetik a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 40 készülék alkalmazásával Ibrány város, mint gesztor település valamint környező 4 település közreműködésével. Ez biztosítja az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését, a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, valamint szükség esetén további, az egészségügyi és szociális alap- és szakellátás körébe tartozó ellátás kezdeményezését.
Támogató szolgáltatás során Ibrány és Gávavencsellő települések közigazgatási területén élő valamennyi súlyos fogyatékos személy felkutatása, személyi segítő szolgálat szervezése és működtetése történik, amely segítséget nyújt a súlyos fogyatékos ember személyi higiénés, életviteli, életfenntartási szükségleteinek kielégítéséhez.
 
Az intézmény fő, meghatározó ellátási formája a tartós bentlakásos szolgáltatás. Az intézmény 1, illetve 2 férőhelyes elhelyezést biztosít. A lakószobák többségéhez fürdőszoba és telefon tartozik. Lehetőség van arra is, hogy az igénybevevő saját bútorzatával rendezze be a lakószobát, valamint magával hozhassa személyes használati tárgyait.
Az intézményben két társalgó is rendelkezésre áll a foglalkozások tartására, társas kapcsolatok ápolására. Az intézmény biztosítja a napi háromszori étkezést, de teakonyhák is igénybe vehetők kisebb ételkészítésre, melegítésre. Külön kérésre diétás étkezés is biztosított.
Az intézmény biztosítja a rendeletben előírt gyógyszereket, valamint az orvosi alapellátást. Szükség esetén mentővel elérhető a járó beteg és a kórházi szakellátás (mentőállomás és az orvosi rendelők intézmény szomszédságában).
Az ágynemű, ruházat, textília mosását, vasalást, szárítást és kisebb javításokat az intézményen helyben elvégzik. Igény szerint pipere mosásra van lehetőség. Az alapvető tisztálkodási eszközöket az intézmény biztosítja. Gyógytornász is segít a habilitációra szorulóknak.
Programok, szervezett foglalkozások:
Az intézmény nyitott, nem követelmény a vallásos meggyőződés, azonban elvárt az intézmény házirendjének maradéktalan betartása.
Az intézmény heti két alkalommal van református, míg havonta egy alkalommal katolikus istentisztelet. Szervezett foglalkozások (imaórák, manuális tevékenységek, szellemi vetélkedők stb.) a szakképzett foglakoztatás szervező révén biztosított. Televízió (kábel tv), sajtó, kártya, kis könyvtár rendelkezésre áll.
A város három felekezet szerinti templomában is tudják vallásukat gyakorolni az arra igényt tartók. A művelődési központ különböző szolgáltatásai, és rendezvényei is elérhetők. A civilszervezetekkel (nyugdíjasok egyesülete stb.), óvoda, iskola jó kapcsolatok vannak, így ők is tartanak rendezvényeket az intézményben. Évente egy-két alkalommal kirándulást is szerveznek.
Elősegítik a családi kapcsolatok ápolását, fenntartását. Látogató fogadására a lakószobában, a társalgókban is lehetőség van.
Az intézmény utcafrontja, és belső udvara parkosított. Parkolási lehetőség az intézmény belső udvarában kialakított pakolóban van. Az intézménytől kb. 5 percre elérhető a város központja, üzletek, posta, polgármesteri hivatal, művelődési központ, piac stb.
 
Az intézmény címe:
Nyírségi Református Egyházmegye Idősek Otthona
4484 Ibrány, Lehel u. 43-45.
Telefon: 06/42 200-256.
 
Bővebb tájékoztatásról, valamint az otthonba való beköltözés módjáról felvilágosítás kérhető Takács Ferencné intézményvezetőtől.

Vass László - főjegyző>
A Nyírségi Református Egyházmegye Ibrányi Idősek Otthona bemutatása

koszorú, virág- és sírcsokrok kötése...

Látogató számláló