Ép testben ép lélek


Egyházmegyei Kántorképző és

Karcagi Énekkari Találkozó beszámolói


Területi Konfirmandus Futball Bajnokság


 Konfirmandus találkozó


Berekfürdőn táboroztak az ibrányiak


 Börtönmissziói szolgálat


Egyházmegyei Gitártábor


 Gyülekezeti beszámoló - Napkor


Megszépült az apagyi templom


 Kontraszt - Önkéntes segítők napja


Lelkészbeiktatás Encsencsen


 Harangszentelés Újfehértón


Egyházkerületi Focibajnokság


Családi délután Nyírjákón


 Nyírkércs templomfelújítás


Richard Wurhmbarntol Indiáig


Csendesdélután Nyírparasznyán


 Szépül a Nyírbogáti templom


Árvizi segítségnyújtás Újfehértóról


Beiktatás Újfehértón 


Diakóniai nap Nyírkércsen


Evangélizáció Laskodon és Petneházán


Lelkészi futball bajnokság


Megalakult a Diakóniai Bizottság 


Konfirmandus kirándulás Ramocsaháza - Nyírjákó - Rakamaz


Lelkészbeiktatás Tiszalökön


Indiai orvos missziói beszámoló


 Tiszarádi beszámoló


Adomány Nagykállóból Mauritániába


 Ifjúsági találkozó Nagydoboson


Észak-Nyírségi Konfirmandus találkozó


Karácsony az ibrányi otthonban


Megalakult a Kommunikációs- és Médiaügyi Bizottság


 Foci torna


Bibliaiskola


Hálaadó istentisztelet Gáván


A Gávai és Szabolcsi gyülekezetek beszámolója


Tiszavasvári Református Egyházközség beszámolója 


Nyírbátori Ifjúsági Találkozó


Megalakult a Missziói Bizottság


Nyíregyháza- Kertváros beszámolója


 Jubileumi Ünnepség Kemecsén


 Megalakult a Katechetikai Bizottság


 Idősek Napja Őrben


 Rendhagyó találkozó Napkoron >
A Nyírségi Református Egyházmegye Ibrányi Idősek Otthona bemutatása

koszorú, virág- és sírcsokrok kötése...

Látogató számláló