„Épített Ige”

Kulturális Örökség Napja Újfehértón

A Kulturális Örökség napja alkalmából ebben az évben, 2018. szeptember 16-án, az Újfehértói Református Egyházközség és az Újfehértói Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ -és Könyvtár, a település legrégebbi, egyetlen műemlék épületét mutatta be.

A Kulturális Örökség Napjának a legfőbb célja megmutatni azokat az épületeket, amelyek műemlék védelem alatt állnak. Így esett a választás újfehértói református templomra, amely 1754-ben épült. A rendezvény Nagytiszteletű Baracsi István református lelkipásztor igehirdetésével kezdődött. Majd néhány szóban ismertette a gyülekezet jelenlegi történetét. Kiemelte, hogy közel 68 év után újra saját tulajdonú épületben működő általános iskolával rendelkezik az egyházközség. A reformáció 500 éves évfordulójáról kiállítással és kopjafa állításával emlékezett meg a gyülekezet.

Tóth Zsuzsanna muzeológus beszélt a templom történetéről. A műemléki védelem alatt álló épület a régi valószínűleg 15-16. században épített kőtemplom helyén áll. A református eklézsiáról a legkorábbi adat 1602-ből származik. Ez egy presbiteri jegyzőkönyvi bejegyzés, amely igazolja a gyülekezet meglétét. Első ismert lelkipásztor Szabó József volt, de valószínűleg előtte is volt igehirdetője a gyülekezetnek. A korai eklézsia meglétét egy 1620-as Biblia is igazolja.

Az egykori templom méreteit tekintve fele lehetett a mainak, tornya nem volt, valószínűleg egy fából készült haranglábon helyezték el a harangot. 1754-re érkezett el az idő, hogy a gyülekezet új templomot építsen. Mária Terézia engedélyezi a régi rendelet ellenére, amely korábban megtiltotta a reformátusok számára új templomok építését. A gyülekezet tagjai adományaival és teherhordó erejükkel segítették az építkezést. A köveket Bodrogkeresztúrról, a téglát Újvárosról, míg a faanyagot a hegyekből hozzák el saját szekereiken a gazdák. Az 1754-ben elkezdett építkezést közel 20 éven keresztül folytatták, amikor is sikerült zsindellyel fedni a templomot. II. József türelmi rendelete értelmében lehetőség nyílt harangtorony építésére is.

A külső megjelenésében barokk stílusjegyeket hordozó templom belül berendezési tárgyaiban (padok, úrasztala, szószék) megőrizte a késő reneszánsz jellegét. A szószék felett lévő korona református jelképpel zárul, a fiait vérével tápláló pelikán madár alakjával. Ez a forma elsősorban az erdélyi templomok faragványain jelenik meg. A fából készült berendezési tárgyak a magyar templomfestő asztalosok remekbe készült munkáit dicséri.

Horváth László presbiter-kántor a torony építéséről és a harangok történétéről beszélt. A legrégebbi harang 1672-ben készült a Szunyoghy család adományaiból, akik ekkor a gyülekezet egyik legnagyobb patrónusai voltak. Ezt a harangot 1849-ben a szabadságharc katonáinak ajánlották fel. Ezért cserébe később egy kisebb harangot kap a gyülekezet. 1805-re a toronyban már két harang lakik, melyek közel másfél évszázadig hirdetik Isten dicsőségét. Az első világháborúban is veszélybe kerülnek a harangok. A hadsereg számára újra el kívánják vinni. A gyülekezet a kisebbik harangot ajánlja fel, de a hadsereg mégis a nagyobbat viszi el. Kalandos úton kerül vissza a nagyobbik harang a helyére.1983-ban a templomtorony leég, ekkor mindkét harang megsérül. A nagyobbikat a tűzvész után sikerül újra öntetni majd később a kisebbik is megújul. A harangtoronyban nemcsak harangok vannak, hanem itt található a város első órája is, melyet 1821-ben Patai József órásmester készített el. Az évek során már kétszer cserélték ki az óraszerkezetet, ami már zenél is.

Horváth József presbiter-kántor a templom orgonájának történetét mondta el. Az orgona a híres debreceni Kiszeli orgonakészítő mester egyik utolsó munkája. Megtudhattuk azt is, hogy milyen módon ad hangot az orgona és kiderült, hogy ez a csodálatos hangszer olyan mintha egy egyszerű sípot fújnánk meg. Ahogy a kántor úr fogalmazott a zsoltáréneklés dupla imádság, azonban nincs szebb, mintha ezt orgona muzsika kíséri.

A történeti ismeretek után az érdeklődők felmehettek a karzatra, majd onnan a harangtoronyba. Megszemlélhették, hogy hány részből épült fel a torony a különböző évtizedek alatt. Láthatták annak az ajtónak és mára már befalazott ablakoknak a helyét is amelyek egykor a gyülekezet gabonáját védték. A bátrabbak a torony legmagasabb ablakán kitekintve gyönyörködhettek a város látképében és mivel gyönyörű idő volt elláthattak Tokajig és a Zemplén vonulatáig.

A Kulturális Örökség napja alkalmából városunk egyik legszebb épülete mutatta be magát egy kicsit másképp.

Tóth Zsuzsanna

muzeológus


„Úrnak szolgái mindnyájan, áldjátok az Urat vígan”…!


 

Örömzene járta át Besenyődön a református templomot 2018. szeptember 23-án, amikor egy fiatal lelkipásztorokból álló baráti kör, Isten dicsőítésére hívta egybe a besenyődi, leveleki és magyi gyülekezeti tagokat.

A zenekar tagjai, Repelik Zsuzsanna Eszter, Komor Csaba, Peleskey Miklós, és Simon Döme András a tavalyi évben együtt fogtak bele vallástanári diplomájuk megszerzésébe, a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. Látva gyülekezeteik, és más gyülekezetek helyzetét, még ott álmodták meg, hogy létrehozzák a kis szolgáló csapatukat, amellyel ellátogatnak egymás gyülekezeteibe, illetve más gyülekezetekbe is, ahol szükség van rájuk. Célul tűzték ki, hogy szolgálataikkal segíteni szeretnék a gyülekezetépítési kezdeményezéseket, a megújulási törekvéseket.

Koncertsorozatukat Nyírábrányban kezdték el, 2018. május 26-án. Ezen alkalom adományait a református templom felújítására fordítják. A második állomás Besenyőd volt, ahol a gyülekezeti ház korszerűsítésére adakozhattak az emberek, hiszen a gyülekezeti élet szerves része ebben az épületben folyik, ezért már sürgető egy kisebb fokú felújítás. Emellett pedig, ebben az esztendőben lesz a református templom 90 esztendős Besenyődön, és a november 18-án tartandó hálaadó alkalmon szeretné a presbitérium méltóképpen fogadni vendégeit.

Koncertjeiken megjelennek komolyzenei darabok, énekeskönyvi énekek és ifjúsági énekek is. Közös éneklésre is lehetőséget adnak, hogy a gyülekezetek tagjaival is együtt dicsőíthessék az Urat. Mindezek között, a zenekar tagjainak személyes bizonyságtételeit, továbbá a gyülekezeteknek hozott Igei üzeneteket hallgathatjuk meg.

Isten erejében bízva, igyekeznek zenei tálentumaiknak jó sáfárai lenni, hogy sok közösségbe vihessék el Isten szeretetét, gondviselését.

 

Simon-Kardos Kitti


Gyülekezeti hétvége


2018. augusztus 3-5. között Berekfürdőre mentünk, hogy a napi rutinból kiszakadva Isten közelségében lehessünk együtt. 12 felnőtt (6 házaspár) és 8 gyermek (1,5-6 év közöttiek), szinte csak fiatal családosok lehettünk együtt. Hála Istennek a nagyszülők korosztálya is képviseltette magát. A kisgyermekes családok élethelyzete és az, hogy különböző vallási háttérből érkezők gyűltünk össze igazán izgalmassá tette a készülődést. Voltak szolgáló törzstagok és olyanok, akikkel csak nemrég kerültünk kapcsolatba.

A program kialakításában ugyanolyan fontos volt a bibliai igazság átadása és annak megélése is. Így az áhítatok, istentisztelet, csoportos beszélgetés mellett ugyanolyan hangsúlyt kapott az, hogy közösen étkezzünk, játszunk.

Estéinken családi áhítatokat tartottunk. A cél az volt, hogy az, amit este látnak a családok, azt otthon is meg tudják valósítani. A hétvégére vitt énekeink nagy része még nincsen benne az énekeskönyvünkben. Olyan énekeket is választottunk, amiket a kisgyermekek is könnyen megtanultak, énekeltek. Az esti áhítatokon a közös éneklés mellett vagy egy bibliai ihletésű mesét olvastunk, vagy egy általunk szeretett gyermekbibliából (Jézus meséskönyve a Biblia) meséltünk. Ezt követően egy bibliai verset olvastunk fel, amihez 3-5 mondatos gondolatot fűztünk. Ezt néhány mondatos imádság követte. A második esti áhítat különleges emlékként maradt meg, mert utána kötetlenül ott maradtunk énekelni. A résztvevők nagy része még körülbelül fél órát maradt, hogy együtt énekeljünk Istennek.

Szombat délelőtt nagy élmény volt a csoportos beszélgetés. A gyermekeknek párhuzamosan játékos foglalkozást tartottunk, melyen a szülők nagy meglepetésére mindenki örömmel vett részt. Az így felszabadult szülőknek megadatott az a ritka alkalom, hogy társukkal együtt részt vegyenek egy olyan beszélgetésben, ahol nincsenek gyerekek. A beszélgetések bibliai igazságokra épültek.

Délutánonként lehetőség volt a helyi strand minden előnyét élvezni, este pedig a gyerekek lefekvése után kötetlen beszélgetésben vagy játékban voltunk együtt.

 

Fényképek megtekinthetők a következő oldalon: https://www.facebook.com/pg/ReformatusNyirtelek/photos/?tab=album&album_id=1376417855795009

 

Nyírteleki Református Gyülekezet

 

 


Vasmegyeri Bibliahét - 2018. július. 9-14


 

A Vasmegyeri Református Egyházközség idén nyáron is színes programokkal várta az érdeklődő gyermekeket és szüleiket július 9 és 14 között parókia udvarán. Hétfőtől péntekig minden nap 09.30-tól 15.30-ig töltöttük együtt az időnket a gyermekekkel. És a hét végén szüleikkel együtt, hiszen szombaton családi napot tartottunk. Ezen a napon a közösen főztünk a parókia udvarán, játszottunk szülő-gyermek ügyességi játékokat és élménybeszámolót tartottak a gyermekek a szüleiknek, akik bemutathatták mit tanultak 5 napon át.

A 6 és 12 éves kor közötti gyermekeket vártuk első sorban. A foglalkozás egész ideje alatt szép számban vettek részt a gyermekek átlagosan 40 fő, ezeken felül pedig 8 helyi önkéntes fiatal nyújtott segítséget a szervezésben és a lebonyolításban.

A délelőtt minden nap énektanulással, történetek megismerésével és foglalkoztató lapok kitöltésével telt. A segítők csapatkapitány szerepet töltöttek be, és irányították, felügyelték  a rájuk bízottakat. A hét témája a választott nép honfoglalása volt, benne külön történetek Józsué elhívásáról, Jerikó elfoglalásáról stb.

Délután aztán kezdődhettek a játékok, és a különböző kézműves foglalkozások, amelyekkel a csapatok értékes pontokat szerezhettek.

A Bibliahetünk szervezésében nagy segítséget nyújtott a helyi idősek klubja, akik közül sokan segítettek abban, hogy minden alkalommal meleg ebéd kerülhessen a gyermekek elé. Minden nap voltak akik a főzésben részt vettek. De adományokkal is sokan segítették a rendezvényt. Akadt vállalkozó aki fagylalttal ajándékozta meg őket, más dinnyével és egyéb apróságokkal.

Természetesen a táborunk missziói céljain túl diakóniai feladatot is ellátott. Sok család nem teheti meg, hogy nyaralni vigye gyermekét, de azt sem, hogy érzelmi, lelki fejlődésükkel, hogyan létükkel foglalkozzanak. Sok gyermek, aki részt vett a táborban, ezt a hetet tartja a nyara legjobb napjainak, mert kicsit kiszakadt a környezetéből és nem hallott kiabálást, volt meleg étel az asztalán és volt kivel és mivel játszania. E mellett olyan dolgokról, bibliai történetekről hallott, amikről addig nem. Nagy boldogságot okozott a hét végén a szombati nap, amikor a szülők és gyermekek együtt játszottak, és együtt élték át újra a hét eseményeit, miközben a presbiterek készítették a finom ebédet. Köszönet jár ezért nekik is.

Nagy hálával tartozunk Istennek, hogy idén is adott lehetőséget a szolgálat elvégzésére, gyülekezetünk épülésére.

 

 


Vakációs gyerekhét Nyírteleken

2018. július 2-6. között vakációs gyerekhetet tartottunk gyülekezetünkben. A 6-14 év közötti korosztályt vártuk minden nap 8:30 és 15 óra között.

Ezen a héten Józsué könyvén keresztül arról beszélgettünk a gyerekekkel, hogy Istenben bízni minden élethelyzetben kifizetődő. Józsué elhívásától kezdve a honfoglalás történetein át azt láttuk, hogyan bízhatja az egyén és egy nagyobb közösség a nép döntéseit, cselekedeteit Istenre.

A bibliai történetek mellett fontos volt, hogy a gyerekekkel közösen játsszunk, együtt étkezzünk. Életük formálásában ezeknek ugyanolyan erejük lehet, mint a bibliai történeteknek. Jézus tanítványait életközösségében formálta, így nekünk is fontos, hogy ezen a héten, amikor az aktív nap nagy részét együtt töltjük, azt a lehető legnagyobb krisztusi szeretettel, aktív jelenléttel tegyük meg.

Minden nap a történethez kapcsolódva, aranymondásokat tanultunk. Minden történethez játékos feladványt készítettünk, amik segítették az elmélyítést. Délutánonként az adott nap témájához kapcsolódóan kézműves foglalkozásokat tartottunk. Utolsó nap a pontversenyben eredményt hirdettünk.

Mivel gyülekezeti tagjainknak fontos a gyerekek között végzett szolgálat, a héten többen is önkéntesként voltak jelen, vagy adománnyal segítették küldetésünket.

Vasárnap a délelőtti istentiszteleten énekeltünk, beszámolót tartottunk a hétről.

 

Fényképek megtekinthetők a következő oldalon: https://www.facebook.com/pg/ReformatusNyirtelek/photos/?tab=album&album_id=1352384871531641

 

Nyírteleki Református Gyülekezet>
A Nyírségi Református Egyházmegye Ibrányi Idősek Otthona bemutatása

koszorú, virág- és sírcsokrok kötése...

Látogató számláló