Nagyatádi Református Egyházközség

Áldás, békesség!
Főoldal
Történet
Istentiszteleti alkalmaink
Hírek
Presbiterek
Lelkipásztor
Galéria
Segítsen 1%-ával
Egyházfenntartói járulék 2018
Linkek
Kapcsolat
Testvérgyülekezeteink

HÍREK
Várjuk megkeresésüket!
- 2012.02.11.

Üdvözöljük honlapunkon!
Kérdéseivel, észrevételeivel, javaslataival forduljon hozzánk! Szeretettel várjuk megkeresését.
Várjuk a gyermekeket és a fiatalokat!
- 2012.02.11.

Kedves gyermekek! Szeretettel várunk benneteket az iskolai hittanórákra. Vidám csapat tagjai lehettek és sok szép bibliai történettel ismerkedhettek meg, érdekes dolgokat tanulhattok! Jókat játszhattok! Az iskolai beiratkozásnál jelezzétek, hogy református hittanosok kívántok lenni!
Amit az 1%-ról jó időben tudni
- 2011.01.22.

Kedves Testvéreink!

Ez úton is kérjük segítségüket.
Mint minden évben, idén is lehetősége lesz minden dolgozónak felajánlani adójának 1% - 1% -át közhasznú célokra.

Tisztelettel kérjük, hogy támogassák alapítványunkat a Nagyatádi Református Templomért Alapítványt és a Magyarországi Református Egyházat.
Buzdítsák erre munkaadójukat, családtagjaikat, barátaikat is.

Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066
Nagyatádi Református Templomért Alapítvány
adószám: 18771022-1-14

Köszönjük szépen!
Soli Deo Gloria!
Egyedül Istené a dicsőség!

tovább >>Egyházközségünk rövid története

A Nagyatádi Református Egyházközség gyülekezetének történetéről 1920 május 24-e óta beszélhetünk, ekkor szerveződtek a nagyatádi reformátusok leányegyházközséggé. Ezt megelőzően a pásztori munkát az Ötvöskónyiban szolgáló lelkipásztor látta el. 1921-ben a nagyatádi reformátusok és evangélikusok még együttesen tervezték egy templom és parókia felépítését, ám 1922-ben az evangélikus testvéreink külön fiókegyházba tömörülnek, így a közös terv meghiúsult. A református templom építésének terve ezt követően lekerül a napirendről az anyagi források hiánya miatt. A gyülekezet tagjai – a maguk templomának építése reménységével – 1933-ban kezdenek gyűjtésbe. A sok imádság és az áldozatvállalás meghozta a gyümölcsét. Számtalan helyről érkeztek jelentős felajánlások segítvén a kis lélekszámú gyülekezetet építési szándékában. A presbitérium felkérésére a gyülekezet minden tagja a szokásos egyházfenntartói járulék tízszeresét fizette be, hogy ezzel is közelebb hozza a templom építésének megvalósítását.
A gyülekezetünk első lelkipásztora Kenéz Sándor lett, akit missziói segédlelkészként helyeztek a gyülekezetbe 1939 januárjában. Szolgálatának első esztendeje júliusában kerül sor a templom alapkövének letételére. A templomot Szeghalmy Bálint építész tervezte és még ebben az esztendőben megkezdődött az építkezés Vogronics Jenő okleveles építőmester irányításával. A templom és a szerves részét képező parókia 1940 szeptemberében készült el. A templom ünnepélyes felszentelésére szeptember 22-én került sor. A gyülekezet ezt követően 1944-ben válik önálló anyaegyházközséggé és ekkor választotta meg parókus lelkipásztorává Kenéz Sándor addigi helyettes lelkipásztort.
A második világháború dúlása a református templomot sem kímélte: padjait, bútorzatát a harcok során hordták el; 1945. március 30-án Nagypénteken pedig, a visszavonuló német csapatok felrobbantották a templom tornyát, mely az egész épületben súlyos károkat okozott. Az újjáépítési és felújítási munkák már 1945 nyarán megkezdődtek, melyben a gyülekezet ismét nagy anyagi áldozatokat vállalt. 1946. november 10-én kerülhetett sor a templom immár másodszori felszentelésére.
A háborút követő évek fordulata után Isten kegyelméből a gyülekezetnek az új körülmények közt is sikerült helytállni. A gyülekezetet 1979-ig – haláláig – Kenéz Sándor pásztorolta. Ezt követően 1979–1983 között a gyülekezetben a szolgálatot Antal Gábor somogyszobi lelkipásztor látta el. 1983-ban került a gyülekezet élére Kocsev Miklós, ő 1988-ig látta el a lelkipásztori szolgálatot gyülekezetünkben. 1989–2006 között pedig Cseke László teljesített itt szolgálatot. Ebben az időszakban került sor 1999 és 2003 között a templom „teljesnek nem mondható” külső és belső felújítására. 2006. augusztusától 2009. szeptember 15-ig Marosvölgyiné Buczkó Tünde helyettes lelkipásztor látta el a gyülekezetben a szolgálatot, teológiai hallgató férjével Marosvölgyi Péterrel együtt. Ekkor nyer helyettes lelkipásztori kinevezést Jakab László Tibor a gyülekezetbe, egyúttal ellátva a Beleg és Ötvöskónyi egyházközségeiben élő reformátusok pásztorolását is.
A 2010. pünkösdjén avattuk fel a gyülekezet zászlóját, mely az égő csipkebokrot ábrázolja – utalva a gyülekezet 20. századi nehéz évtizedeire. A 2Mózes 3,2-ből vett bibliai idézet: „Nec tamen consumebatur” – „…mégsem enyészett el” az Úristen megtartó kegyelmére emlékezteti a mindenkori gyülekezetet.
Ugyancsak ebben az esztendőben – augusztus 5-én –, testvérgyülekezeti kapcsolatot létesítettünk az Erdélyi Református Egyházkerületben található, a Hunyadi Református Egyházmegyéjébe kebelezett Lupényi Református Egyházközség gyülekezetével.
Jakab László Tibor lelkipásztort – egyhangú megválasztását követően – 2010. szeptember 5-én iktatják be tisztébe azon a hálaadó istentiszteleten, melyet a templom építésének 70. évfordulója és a 2010-ben szükségessé vált – immáron valóban teljeskörű – külső felújításának elkészülte alkalmából tartottunk.
2011. december 4-én, úrvacsorás ünnepi istentiszteleten írtuk alá a szerbiai Torontálvásárhely egyházközségének gyülekezetével a testvérgyülekezeti kapcsolatot rögzítő nyilatkozatot.
2013. szeptember 15-én a Partimuban található Királyhágómelléki Református Egyházkerületbe kebelezett Nyüved gyülekezetével létesítettünk testvérgyülekezeti kapcsolatot.
2011. december 29-én ünnepi istentiszteletet követően adtuk át gyülekezetünknek az elkészült gyülekezeti termünket, a vendégszobát és a vizesblokkot. A Kálvin terem egy harminc fős gyülekezeti és ifjúsági alkalmaknak helyet adó új létesítményünk. Ekkor kapott térburkolatot a templomudvar is.
1994-ben helyezett a gyülekezet egy emléktáblát az udvaron álló kerekes kútra, Kenéz Sándor lelkipásztorra emlékezve, akire a gyülekezet, mint alapítóra tekint.
2007. októbere óta a templom homlokzatának a délkeleti oldala mellett „Az őrállók emlékére” állított kopjafa – melyet a gyülekezet presbitere Réti Árpád faragott – emlékezteti az ide érkezőt elődeinkre, akikről minden évben, a reformáció napján koszorúzással emlékezünk meg.
A templom belső felújítása: a mennyezet szigetelése, az elektromos hálózat, valamint a világítást szolgáló faragott csillár és falikarok, a központi fűtés és a bútorzat felújítása, a karzat és az iroda, valamint a lépcsőház és toronyfeljáró teljes cseréje, megújítása 2016-ban történt.
Nagyatád városban a 2001. esztendőben történt népszámláláskor 856 polgár vallotta magát reformátusnak; mintegy 400-ról van tudomása a presbitériumnak és a gyülekezetnek; az egyházfenntartók száma, akik a teherviselést is felvállalták az elmúlt években 250-280 főre tehetők.

Alkalmaink látogatottsága vasárnaponként 40–60 fő, ünnepnapokon 80–120 fő. A keddi bibliaórákat 14–18 testvérünk látogatja, hitoktatásban 30–50 fiatal vesz részt.

SOLI DEO GLORIA


Honlapkészítés