Nagyatádi Református Egyházközség

Áldás, békesség!
Főoldal
Történet
Istentiszteleti alkalmaink
Hírek
Presbiterek
Lelkipásztor
Galéria
Segítsen 1%-ával
Egyházfenntartói járulék 2012
Linkek
Kapcsolat
Testvérgyülekezeteink
Hálaadás
HÁLAADÁS

HÍREK
Várjuk megkeresésüket!
- 2012.02.11.

Üdvözöljük honlapunkon!
Kérdéseivel, észrevételeivel, javaslataival forduljon hozzánk! Szeretettel várjuk megkeresését.
Várjuk a gyermekeket és a fiatalokat!
- 2012.02.11.

Kedves gyermekek! Szeretettel várunk benneteket a szombat délelőtti hittanórákra. Vidám csapat tagjai lehettek és sok szép bibliai történettel ismerkedhettek meg, érdekes dolgokat tanulhattok! Jókat játszhattok!
Amit az 1%-ról jó időben tudni
- 2011.01.22.

Kedves Testvéreink!

Ez úton is kérjük segítségüket.
Mint minden évben, idén is lehetősége lesz minden dolgozónak felajánlani adójának 1% - 1% -át közhasznú célokra.

Tisztelettel kérjük, hogy támogassák alapítványunkat a Nagyatádi Református Templomért Alapítványt és a Magyarországi Református Egyházat.
Buzdítsák erre munkaadójukat, családtagjaikat, barátaikat is.

Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066
Nagyatádi Református Templomért Alapítvány
adószám: 18771022-1-14

Köszönjük szépen!
Soli Deo Gloria!
Egyedül Istené a dicsőség!

tovább >>Egyházközségünk rövid története

A Nagyatádi Református Egyházközség gyülekezetének történetéről 1920 május 24.-e óta beszélhetünk, ekkor szerveződtek a nagyatádi reformátusok leányegyházközséggé. Ezt megelőzően a pásztori munkát az Ötvöskónyiban szolgáló lelkipásztor látta el. 1921-ben a nagyatádi reformátusok és evangélikusok még együttesen tervezték egy templom és parókia felépítését, ám 1922-ben az evangélikus testvéreink külön fiókegyházba tömörülnek, így a közös terv meghiúsult. A református templom építésének terve ezt követően lekerül a napirendről az anyagi források hiánya miatt. A gyülekezet tagjai - a maguk templomának építése reménységével - 1933-ban kezdenek gyűjtésbe. A sok imádság és az áldozatvállalás meghozta a gyümölcsét. Számtalan helyről érkeztek jelentős felajánlások segítvén a kis lélekszámú gyülekezetet építési szándékában. A presbitérium felkérésére a gyülekezet minden tagja a szokásos egyházfenntartói járulék tízszeresét fizette be, hogy ezzel is közelebb hozza a templom építésének megvalósítását.

A gyülekezetünk első lelkipásztora Kenéz Sándor lett, akit missziói segédlelkészként helyeztek a gyülekezetbe 1939 januárjában. Szolgálatának első esztendeje júliusában kerül sor a templom alapkövének letételére. A templomot Szeghalmy Bálint építész tervezte és még ebben az esztendőben megkezdődött az építkezés Vogronics Jenő okleveles építőmester irányításával. A templom és a szerves részét képező parókia 1940 szeptemberében készült el. A templom ünnepélyes felszentelésére szeptember 22-én került sor. A gyülekezet ezt követően 1944-ben válik önálló anyaegyházközséggé és ekkor választotta meg parókus lelkipásztorává Kenéz Sándor addigi helyettes lelkipásztort.
A második világháború dúlása a református templomot sem kímélte: padjait, bútorzatát a harcok során hordták el; 1945. március 30-án Nagypénteken pedig, a visszavonuló német csapatok felrobbantották a templom tornyát, mely az egész épületben súlyos károkat okozott. Az újjáépítési és felújítási munkák már 1945 nyarán megkezdődtek, melyben a gyülekezet ismét nagy anyagi áldozatokat vállalt. 1946. november 10-én kerülhetett sor a templom immár másodszori felszentelésére.

A háborút követő évek fordulata után Isten kegyelméből a gyülekezetnek az új körülmények közt is sikerült helytállni. A gyülekezetet 1979-ig - haláláig - Kenéz Sándor pásztorolta. Ezt követően 1979-1983 között a gyülekezetben a szolgálatot Antal Gábor somogyszobi lelkipásztor látta el. 1983-ban került a gyülekezet élére Kocsev Miklós, ő 1988-ig látta el a lelkipásztori szolgálatot gyülekezetünkben. 1989-2006 között pedig Cseke László teljesített itt szolgálatot. Ebben az időszakban került sor 1999 és 2003 között a templom teljes külső és belső felújítására. 2006. augusztusától 2009. szeptember 15-ig Marosvölgyiné Buczkó Tünde helyettes lelkipásztor látta el a gyülekezetben a szolgálatot, teológiai hallgató férjével Marosvölgyi Péterrel együtt. Ekkor nyer helyettes lelkipásztori kinevezést Jakab László Tibor a gyülekezetbe, egyúttal ellátva a Beleg és Ötvöskónyi egyházközségeiben élő reformátusok pásztorolását is.
A 2010. pünkösdjén avattuk fel a gyülekezet zászlóját, mely az égő csipkebokrot ábrázolja - utalva a gyülekezet 20. századi nehéz évtizedeire. A 2Mózes 3,2-ből vett bibliai idézet: „Nec tamen consumebatur” – „…mégsem enyészett el” az Úristen megtartó kegyelmére emlékezteti a mindenkori gyülekezetet. Ugyancsak ebben az esztendőben - augusztus 5-én -, testvérgyülekezeti kapcsolatot létesítettünk az Erdélyi Református Egyházkerületben található, a Hunyadi Református Egyházmegyéjébe kebelezett Lupényi Református Egyházközség gyülekezetével.
Jakab László Tibor lelkipásztort - egyhangú megválasztását követően - 2010. szeptember 5-én iktatják be tisztébe azon a hálaadó istentiszteleten, melyet a templom építésének 70. évfordulója és a 2010-ben szükségessé vált - immáron valóban teljeskörű - külső felújításának elkészülte alkalmából tartottunk.
2011. december 4-én, úrvacsorás ünnepi istentiszteleten írtuk alá a szerbiai Torontálvásárhely egyházközségének gyülekezetével a testvérgyülekezeti kapcsolatot rögzítő nyilatkozatot.

2011. december 29-én ünnepi istentiszteletet követően adtuk át gyülekezetünknek az elkészült gyülekezeti termünket, a vendégszobát és a vizesblokkot. A Kálvin terem egy harminc fős gyülekezeti és ifjúsági alkalmaknak helyet adő új létesítményünk.

1994-ben helyezett a gyülekezet egy emléktáblát az udvaron álló kerekes kútra, Kenéz Sándor lelkipásztorra emlékezve, akire a gyülekezet, mint alapítóra tekint.
2007. októbere óta a templom homlokzatának a délkeleti oldala mellett „Az őrállók emlékére” állított kopjafa - melyet a gyülekezet presbitere Réti Árpád faragott - emlékezteti az ide érkezőt elődeinkre, akikről minden évben, a reformáció napján koszorúzással emlékezünk meg
.
Nagyatád városban a 2001. esztendőben történt népszámláláskor 856 polgár vallotta magát reformátusnak; mintegy 400-ról van tudomása a presbitériumnak és a gyülekezetnek; az egyházfenntartók száma, akik a teherviselést is felvállalták az elmúlt években 250-280 főre tehetők.

Alkalmaink látogatottsága vasárnaponként 40-60 fő, ünnepnapokon 80-120 fő. A bibliaórákat 14-18 testvérünk látogatja, hitoktatásban 22-30 fiatal vesz részt.

SOLI DEO GLORIAHonlapkészítés