Balatonőszöd-Balatonszemesi Református Egyházközség
Jézus mondja: "Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és meg vagytok terhelve: én felüdítlek titeket." Mt. 11,28


ANGOL BIBLIATÁBOR IDŐPONTJA
- 2012.04.27.

A Szentírás Szövetséggel közösen szervezett angol nyelvű bibliatáborunkra idén
július 16-20 között kerül sor. A tábor költsége 3 étkezéssel 11 000 Ft.

tovább

Feliratkozás a(z) Református Gyülekezet tagjai, ismerősei csoportra
E-mail:

Csoport meglátogatásaHITTANÉVNYITÓ ISTENTISZTELET
- 2011.09.24.

Szeptember 25-én, vasárnap 9 órakor a Balatonőszödi Református Templomban hittanévnyitó istentiszteletet tartunk. Az istentiszteletről a Földvár TV felvételt készít. Mindenkit szeretettel várunk!

Közös hétvége a kalásziakkal Őszödön
- 2011.09.24.

A budakalászi református testvéreink tavalyi kedves meghívását viszonozva, az október 8-9-i hétvégén ők lesznek gyülekezetünk vendégei. Részletek rövidesen!

Bucsini táborképek
- 2011.08.17.

22 fő vett részt erdélyi táborunkban. Képek a táborozásról az "Aktuális" oldalon találhatóak

továbbJELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ
- 2011.07.21.

Napokon belül, július 23-án, szombat este lezárul a jelentkezési lehetőség a székelyföldi táborhétre. Kérünk mindenkit, aki még nem jelentkezett, de szeretne velünk tartani, a fenti időpontig hozza meg döntését! Köszönjük!

KERÉKPÁROS KIRÁNDULÁS
- 2011.05.11.

Egész napos kerékpáros kirándulást szervezünk gyermekeknek Május 14-én, szombaton. Jelentkezés péntek 16 óráig lehetséges. Részletes program az "Aktuális" menüpont alatt olvasható!

továbbÁLDOTT ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!
- 2011.04.21.

Szeretettel várunk mindenkit nagypénteki és húsvéti istentiszteleteinkre, melyeket Balatonőszödön tartunk!

továbbGYÜLEKEZETI KIRÁNDULÁSUNK KÉPEI
- 2010.11.24.

GYÜLEKEZETI KIRÁNDULÁS (BUDAKALÁSZ - BUDAPEST)


GYÜLEKEZETI KIRÁNDULÁS
- 2010.11.02.

A BUDAKALÁSZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET meghívására gyülekezeti kirándulást szervezünk november 20-21 napokon Budakalászra. Szeretettel várjuk az érdeklődők jelentkezését!
Budakalászi kirándulásunk programja

továbbISMÉT GYERMEKDÉLUTÁN A SZERETETPONTBAN
- 2010.10.09.

Október 16-án, szombaton 14-17 óra között újra gyermekdélutánra került sor Balatonszemesen. Ez alkalommal a programról Steven és Lilla gondoskodtak!

A fényképek a Szeretet Pont oldalán máris megtekinthetők. Jó nézelődést!

továbbŐszi gyülekezeti hírlevelünk elérhető az "Aktuális" menüpont alatt!

továbbIFI HÉTVÉGE ŐSZÖDÖN!
- 2010.09.28.

Pesti református fiatalok töltenek egy hétvégét Őszödön (2010.október 1-3). Szeretettel várjuk szombaton 11 órára a 16-20 év közötti helyi (őszödi, szemesi) fiúkat és lányokat! Hogy mire számíthattok? Ismerkedésre, játékokra, egy közös pizzázásra, vídám hangulatra, stb. Helyszín: Református Gyülekezeti Ház (templom mögött)

ANYA- ÉS CSECSEMŐOTTHON TÁMOGATÁSA
- 2010.09.21.

SZERETETTEL VÁRJUK A NÁGOCSI REFORMÁTUS ANYA- ÉS CSECSEMŐOTTHON TÁMOGATÁSÁRA SZÁNT ADOMÁNYOKAT!

továbbJátékdélután hittanra jelentkező gyermekeknek Balatonőszödön

JÁTÉKDÉLUTÁN


Budakalásziak Őszödön
- 2010.08.14.

AUGUSZTUS 15-ÉN, VASÁRNAP 9 ÓRAI ISTENTISZTELETÜNKÖN A BUDAKALÁSZI REF. GYÜLEKEZET TÁBOROZÓ CSOPORTJA SAJÁT SZOLGÁLATTAL KÉSZÜL KÖSZÖNTENI GYÜLEKEZETÜNKET. SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT!
Együtt Őszödön és Tihanyban a budakalásziakkal


A Kirándulás képei
- 2010.06.12.

Kirándulás Rádpusztára


Ruha- és pénzadomány gyűjtése
- 2010.06.12.

Árvízkárosultaknak gyűjtöttünk! Köszönünk minden felajánlást!
Lásd az Aktuális menüpont alatt!

továbbGYÜLEKEZETÜNK HÍREIT (2010. JÚNIUS) AZ AKTUÁLIS OLDALON OLVASHATJA!I

továbbRÁDPUSZTÁRA KIRÁNDULTUNK
- 2010.06.02.

17 gyermekkel 6 felnőtt kíséretében kerékpáros kiránduláson vettünk részt május 29-én szombaton. Képes beszámoló a kirándulásról rövidesen!

GYÜLEKEZETI DÉLUTÁN JÚNIUS 6-ÁN!
- 2010.05.31.

JÚNIUS 6-ÁN, VASÁRNAP 15 ÓRAI KEZDETTEL AZ ŐSZÖDI FALUHÁZBAN TARTANDÓ GYÜLEKEZETI DÉLUTÁNUNKON A PASARÉTI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET FIATALJAI ADJÁK ELŐ EVANGÉLIUMI SZÍNDARABJUKAT "ÁLOM VAGY VALÓSÁG" CÍMMEL. ALKALMUNKAT SZERETETVENDÉGSÉG ZÁRJA. EZEN A VASÁRNAPON DÉLELŐTT ISTENTISZTELETET NEM TARTUNK.
Képek a Szerdai Körről (sajnos, a fotók az előadásról nem sikerültek):
Pasaréti fiatalok (Szerdai Kör) Balatonőszödön


Trianon 90. évfordulója
- 2010.06.01.

A balatonőszödi református templom harangjai is megszólalnak június 4-én, pénteken 16.30 órakor, hogy a szomorú évfordulóra emlékeztessenek, amikor Magyarország területének kétharmada, a magyar lakosság egyharmada került idegen uralom alá. A harangszó hívjon imádságra is: imádkozzunk népünk Istenhez téréséért!

Választás Őszödön május 30-án!!
- 2010.05.12.

Kedves Egyháztagok! A május 16-ra, vasárnapra meghirdetett választás a viharos időjárás miatt elmaradt. A választás új időpontja: május 30. A választói közgyűlésre a vasárnapi 9 órai istentiszteletet követően kerül sor.

továbbMennybemenetel ünnepe (május 13)
- 2010.05.12.

Áldozócsütörtökön este 6 órától istentiszteletet tartunk a balatonőszödi templomunkban. Jézus Krisztus mennybemenetelének ünnepén szeretettel várjuk Testvéreinket!

ANGOL GYERMEKNAP (ÍZELÍTŐ A NYÁRI TÁBOR EGY NAPJÁBÓL) LESZ A BALATONŐSZÖDI FALUHÁZBAN MÁJUS 8-ÁN, SZOMBATON 10-14 ÓRÁIG. SZERETETTEL VÁRJUK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁS GYERMEKEKET!

továbbVIRÁGVASÁRNAPI KONFIRMÁCIÓ
- 2010.03.31.

Virágvasárnap konfirmáció volt gyülekezetünkben. Képes beszámoló a Fiatalok oldalán!

továbbSZERETETPONT MISSZIÓ
- 2010.02.16.

BALATONSZEMES, SZABADSÁG U. 34. ALATT SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT, NÉZZEN BE HOZZÁNK!
NYITVA: SZERDA-CSÜTÖRTÖK-PÉNTEK 15.00-18.00 ÓRA


HÚSVÉTVÁRÓ GYERMEKDÉLUTÁN
- 2010.03.15.

2010. március 27-én, szombat délután 2-4 óra között a Szeretetpontban gyermekdélutánt tartunk, melyre szeretettel várjuk az óvodás és 1-4 osztályos gyermekeket!

Új hír: A képek honlapunkról már elérhetőek!

továbbSZERETETTEL VÁRJUK!
- 2010.01.09.

Havonta 2 alkalommal református istentiszteletet tartunk a Balatonszemesi Evangélikus Imaházban. Bővebb infó alkalmainkról a SZEMESI ISTENTISZTELETEK menüpont alatt olvasható!

továbbGYÜLEKEZETI DÉLUTÁN - 2009


TÁBORKÉPEINK!
- 2008.08.02.

AZ ANGOL NAPKÖZIS BIBLIATÁBORAINKON KÉSZÜLT KÉPEK (2008-2009-2010. évekről) FELKERÜLTEK A HONLAPUNKRA! NÉZZETEK BELE!

továbbOLVASD A BIBLIÁT INNEN!
- 2007.08.19.

SZENTÍRÁS SZÖVETSÉG

továbbA gyülekezet múltja* és jelene

A balatonőszödi református gyülekezetre való első írásos adat 1623-ból való. A református lakosság jelenléte Szemesen már a 17. századtól kimutatható. A leányegyházként Őszödhöz tartozó, saját istentiszteleti hellyel nem rendelkező szemesi reformátusok a 2 km-re található - az őszödi református Vázsonyi család saját birtokán felépült - templomba jártak templomba.
Az őszödi református templom 1788-ban, valószínüleg az előző helyén épült fel Vázsonyi Imre földbirtokos támogatásával. A jelenlegi formáját bővítés és toronyépítés után 1846-ban nyerte el, a ma is meglévő belső bútorzata 1847-ben készült el. A templom klasszicista-későbarokk jegyeket visel magán. Jelenleg három harangja van, egy 1806-ból, kettő 1926-ból való.
A gyülekezet 1860-ban új lelkészlakást épített, amely 1910-ben egy beomlás miatt elbontásra került. A gyülekezet összefogásából Kájel István lelkipásztor idején mindössze pár hónap alatt téglából felépült a ma is használt parókia. A gyülekezet 1903-ban egy 3 manuálos Angstler József által épített orgonát vásárolt, 1914-ben pedig a lelkészlakás után új iskolát épített a templom mögé, amit ma fűtött gyülekezeti teremként, télen istentiszteletek tartására használ a gyülekezet. 1943-ban Kovács Szilárd lelkipásztor idején Balatonszemesen végre megvalósulni látszott a szemesi reformátusok régi vágya, amikor a Bagolyvár utcában a község által a protestáns hívek rendelkezésére bocsátott telken felépülhetett egy fatemplom. Az eredetileg pozsonyi kiállításon használt kiállítási pavilont, egy erdélyi stílusban, faragott fából összeállított, tornyos épületet jelképes árért kapták meg a helyi reformátusok és evangélikusok. A háború miatt azonban nem készülhetett el teljesen, sok anyag el is veszett. Az ablak nélküli, huzatos épületet csak jó időben lehetett használni istentiszteletekre. A faanyag pusztulása miatt azonban a kápolna lebontásra került, a faanyag eladásából származó bevételt pedig megosztották a református és evangélikus gyülekezetek között. Ezt követően a szemesi reformátusok hosszú ideig az evangélikusok által a 60-as évek végén épült imaházban gyűltek össze istentiszteletekre. Gueth Gyula lelkipásztor nevéhez fűződik az őszödi templom külső és belső felújítása, mely a helyi gyülekezet adományai mellett főként német egyházi támogatással valósult meg. Nyugdíjba vonulását, majd pedig elköltözését követően hosszú éveken keresztül a balatonszárszói, balatonlellei és szóládi lelkipásztorok végezték hűségesen a helyettesítő szolgálatokat. 2004-től ismét volt egy évig helybenlakó lelkésze a gyülekezetnek. Ekkor került sor a lelkészlakás legutóbbi teljes belső felújítására, a falak szigetelésére, nyílászárók cseréjére, a tető újra cserepezésére. A felújítás korábban példátlan összefogást eredményezett, a reformátusok mellett vállvetve dolgoztak a többi helyi gyülekezetek tagjai is. A gyülekezet saját adományai mellett sokfelől kapott anyagi támogatást is, különösen kiemelendő itt a Dunántúli Egyházkerület segítsége. 2005-ben, Kerekes Márton segédlelkész kecskeméti kórházi lelkésznek való meghívását követően ismét egy év helyettesítés következett, ezúttal a nagycsepelyi lelkész részéről. 2006. augusztusában a Balatonőszöd-Balatonszemesi Református Egyházközség meghívta és megválasztotta lelkipásztorának Karikó Zoltánt. A Nagycsepelyen is megválasztott lelkipásztor jelenleg Őszödről látja el a nagycsepelyi és az az ahhoz tartozó teleki és kötcsei gyülekezetek szolgálatát is. Az egyházközség 2005-ben megválasztott főgondnoka Baranyai Lajos, gondnoka Cseh Kálmán.
A 2001. évi népszámlálás adatai szerint Balatonszemesen 144, Balatonőszödön 125 személy vallotta magát reformátusnak. Őszödön és Szemesen jelenleg 167 személyt tartunk nyilván reformátusként.

* Gueth Gyula: A balatonőszödi református gyülekezet története és Gueth Gyula: A balatonszemesi református gyülekezet története felhasználásával.

Honlapkészítés