Keresés a honlaponVII. Közművelődési Nyári Egyetem - 2005

"Tér - társadalom - kultúra"

JÚLIUS 4.
- Köszöntő - OCSKÓ MARGIT igazgató, Csongrád Megyei Közművelődési Tanácsadó Központ
- Megnyitó - KONCZ ERIKA helyettes államtitkár, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
- Előszó - TÖRÖK JÓZSEF népművelő, a Nyári Egyetem titkára
- A glokalitás kultúrája - VARGA CSABA szociológus, elnök, Stratégiakutató Intézet Kht., Nagykovácsi
- A kultúra területi eloszlása - TRÓCSÁNYI ANDRÁS tanszékvezető egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem TTK Földrajzi Intézet Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszék

JÚLIUS 5.
- Kistáj, kistérség, kultúra - CSATÁRI BÁLINT geográfus, igazgató, MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézet
- Városiasodás és szuburbanizáció - TÍMÁR JUDIT geográfus, igazgatóhelyettes, MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet Békéscsabai Osztály
- Tér, társadalom, kultúra - VITÁNYI IVÁN szociológus

JÚLIUS 6.
- A sikeres helyi társadalmak - BŐHM ANTAL szociológus, MTA Politikatudományi Intézet
- A helyi társadalom mint kultúraközvetítő közeg - BÁNLAKY PÁL szociológus, főiskolai tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola Általános Szociális Munkás Szak
- A kultúra funkciói a lokális stratégiákban - G. FEKETE ÉVA geográfus, osztályvezető, MTA RKK Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézet Miskolci Osztály

JÚLIUS 7.
- Tér és internet - CSEPELI GYÖRGY szociológus, ELTE
- Részvét(el) nyilvánítás - PÉTERFY FERENC osztályvezető, Magyar Művelődési Intézet Közösségfejlesztési Osztály
- Kistérségi közművelődés - GÁBOR KLÁRA irodavezető, Magyar Művelődési Intézet Közép-dunántúli Regionális Irodája

JÚLIUS 8.
- Közművelődés települési metszetben - SAJÓ ATTILA igazgató, Egressy Béni Művelődési Központ és Könyvtár, Kazincbarcika
- A helyi cselekvés - GELENCSÉR KATALIN főiskolai docens, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Andragógia Tanszék
- Zárszó
___________________________________

Egyéb programok regisztrált vendégeinknek:
HÉTFŐ: Fogadás a Városházán
KEDD: Kirándulás Ópusztaszerre, a Nemzeti Történeti Emlékparkba
SZERDA: Városnézés kisvonattal
CSÜTÖRTÖK: Búcsúest Tápén, a Heller Ödön Művelődési Házban. Közreműködik a Tápai Hagyományőrző Együttes
___________________________________

Rendező: Csongrád Megyei Közművelődési Tanácsadó KözpontKépgaléria...

...a konferencia programjárólTámogatók:


- Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Közművelődési Főosztály
- Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Török József - www.torokjozsef.5mp.eu - torok5211@gmail.com