Keresés a honlapon
Kedves Látogató!

A jubileumi X. s egyben utolsó Közművelődési Nyári Egyetem megrendezése előtt, 2008. március végén született ez a honlap, amely immár önállóan szolgálja az érdeklődőket: egykori résztvevőket és előadókat, főiskolai-egyetemi hallgatókat és oktatókat. Reméljük, hogy a szakmai érdeklődőkön kívül a kultúra iránt fogékony laikusok is találnak itt olvasnivalót.
Török József, a Nyári Egyetem titkáraElőadóink voltak (89) – többen többször:

Agárdi Péter, A. Gergely András, Antal Gábor, Bánlaky Pál (3), Bauer Béla (3), Beke Pál, Bindorffer Györgyi, Bódi György, Borbásné Márki Márta, Bőhm Antal (2), Bujdosó Dezső (6), Csatári Bálint (2), Csepeli György (5), Csoma Gyula, Csörsz Klára, Deés Szilvia, Dési József, Feith Bence, Font Erzsébet, Forray R. Katalin, Földiák András (3), Gábor Klára, Gelencsér Katalin (4), G. Fekete Éva, Góg János, Gyáni Gábor, Harsányi László, Héra Éva, Hidy Péter (2), Hoppál Mihály, Ifju György, Józsa Katalin, Juhász Erika, Kamarás István (2), Kary József, Kleisz Teréz, Kocsi László, Kolozsi Ádám, Koncz Gábor, Kovács Ákos, Ladányi János, Ligeti György, Lipp Márta, Liszka József, L. Juhász Ilona, Makai Péter, Mankó Mária, Maróti Andor (2), Marschall Miklós, Nagy Attila, Nagy Júlia, Nógrádi Zoltán, Óváry István, Pál Miklósné, Pavluska Valéria, Petschnig Mária Zita, Péterfi Ferenc (2), Pikó Bettina, Pléh Csaba, Polónyi István, Pordány Sarolta (3), Rádli Katalin, Sajó Attila, Schiller Róbert, Sik Endre, Szabó Irma, Szabó József, Szabó Lajos, Szarvas Zsuzsa, Szíjártó Zsolt, Szuromi Pál, Tímár Judit, T. Kiss Tamás (4), T. Molnár Gizella, Torgyik Judit, Trócsányi András, Tóth János, Tóth József, Tóth László, Török József, Udvarhelyi Éva Tessza (2), Utasi Ágnes, Vadász János (3), Varga Csaba (2), Varga Károly, Vitányi Iván (2), Voigt Vilmos, Zádori Zsolt, Zongor AttilaAjánlás 1:

„A Közművelődési Nyári Egyetemet olyan szakmai fórumnak tekintem, ahol nem lehet megfeledkezni arról a brechti felszólításról, amely így szól: ’vizsgáljátok, szükségszerű-e a megszokott’! Hiszem azt, hogy a szakmai támogatással megújított és szervezett Közművelődési Nyári Egyetem azért működik jól, mert szükség van rá! Látom és érzékelem, hogy olyan fórum, "piactér" (’Szókratészi terrénum’), amely minőségre törekvően napjainkban - megkockáztatom - egyedül képviseli az elmélet és a gyakorlat ötvözésére történő törekvést, az elméleti és gyakorlati szakemberek szakma- és személyközpontú együttlétét.”
(T. Kiss Tamás - 2006)Ajánlás 2:

"A Közművelődési Nyári Egyetemen kívül ma nincs kiszámíthatóan működő, országos szervezettségű szakmai fórum. A tíz év 43 napján elhangzó 122 előadás tematikája törekedett bemutatni az országos megyei, kistérségi, helyi közigazgatás, közművelődés, művelődésszervezés, a szakemberképzés legújabb innovációs, együttműködési kezdeményezéseit, kutatási eredményeit, aktuális, lehetőségeit, más tudományterületek szakmai kapcsolódási pontjait. A kurzusok tanárai a legkülönbözőbb tudományterületek legjobbjai közül verbuválódtak, sokszínű szemléletmódjuk új aspektusokkal gazdagította a tennivalók lehetőségeit, az értelmiségi lét kötelezettségeiről vallott nézeteket, a közel 1000 fős állandó és alkalmi érdeklődő tudását. Az előadó szakemberek hazai, határon túli tapasztalata, tudástőkéje hozzájárulhatott a közművelődési szakemberek tevékenységében a helyi értékek méltánylásához, a kulturális kincsek gyarapításához, európai meg- és elismertetéséhez. Ez az „EGYETEM” eddig egészen különleges értelmiségi ösztönzőként, soha sem intézményesült, hihetetlen innovatív erejű „CSODA TANÁRI KARRAL” hatott.
(Gelencsér Katalin - 2008)Török József: A Közművelődési Nyári Egyetem történeteGelencsér Katalin leveleLevelekből válogatva...
Török József - www.torokjozsef.5mp.eu - torok5211@gmail.com