Ipari gépek CE jelölése

Minden, amit az Ipari gépek CE jelöléséről tudni kell!

További információk és tematika itt!

 

Először néhány alapkérdést tisztázzunk!

A CE (Conformité Européenne = európai megfelelőség) jelölés tulajdonképpen egy jelzés a hatóságok felé arról, hogy a termék megfelel a rá vonatkozó követelményeknek. Ez részletesebben annyit jelent, hogy Ön gyártóként, vagy a termék Európai Unión belüli első forgalmazójaként ismeri ezeket a követelményeket, a termék tervezése, gyártása során figyelembe is vették ezeket, és mindezt igazolni is tudja.

A CE jelölési folyamat elvégzése a „gyártó” kötelezettsége a „forgalomba hozatal” előtt! De vigyázat! A „gyártó” és a „forgalomba hozatal” fogalma jóval bővebb, mint ahogy azt általában használjuk! Lehet, hogy már Ön is „gyártó” lett és „forgalomba hozott” CE jelölésre kötelezett termékeket?

Hogy milyen módon lehet igazolni a követelmények teljesítését? Úgy, hogy egyrészt a megfelelőségi nyilatkozat aláírásával személyesen vállal felelősséget aziránt, hogy a termék teljesíti a rá vonatkozó követelményeket, másrészt a hatóság kérésére be tudja mutatni a termék műszaki dokumentációját, illetve a szükséges vizsgálatok dokumentumait.

Az itt összegyűjtött információk jelentős mértékben hozzá fognak járulni ahhoz, hogy tájékozottabban mozoghasson a CE jelölés világában, és egyenrangú, hozzáértő félként tudjon adott esetben tárgyalni a különböző tanúsító szervezetekkel, tanácsadókkal, vagy akár a hatóságokkal is!

 

A CE jelölés jogszabályi háttere

A CE jelöléssel kapcsolatos előírásokat az Európai Uniós irányelvek és rendeletek szabályozzák. Az irányelvekhez minden esetben kapcsolódik magyar rendelet, míg az EU-s rendeletekhez nem, mivel azok közvetlen hatállyal bírnak az összes tagállamban.

A CE jelölés feltüntetésére kötelezett termékkategóriák, valamint a hozzájuk tartozó EU-s és magyar jogszabályok felsorolását a www.saasco.hu oldal CE jelölés menüpontjában tekintheti meg.

 

Harmonizált szabványok

A termékre vonatkozó irányelvek csak alapvető biztonsági követelményeket határoznak meg, a konkrét műszaki követelményeket a harmonizált szabványok (vagy harmonizációs dokumentumok) tartalmazzák.

A harmonizált szabványoknak való megfelelés esetén feltételezhető, hogy a termék megfelel a rá vonatkozó irányelv alapvető biztonsági előírásainak, és ezáltal sok esetben "megúszható" a külső tanúsító szervezet általi vizsgálat elvégeztetése.

Harmonizált szabványok:

  • a CEN (Comite Européen de Normalisation = Európai Szabványositási Bizottság) vagy
  • a CENELEC (Comite Européen de Normalisation Électronique = Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság) vagy
  • az ETSI (European Telecommunications Standards Institute = Európai Távközlési Szabványosítási Intézet

által jóváhagyott, az Európai Közösség Hivatalos Lapjában kihirdetett szabványok.

Egyes esetekben nem harmonizált szabványok, hanem un. harmonizációs dokumentumok állnak rendelkezésre. Ezek egy egyszerű halandó részére pont úgy néznek ki, mint egy szabvány, így a továbbiakban az egyszerűség kedvéért ezt a kiegészítést nem írjuk ki, de kérünk mindenkit, hogy képzelje oda...

Az egyes irányelvekhez kapcsolódó harmonizált szabványok listáját az EU hivatalos honlapján találja, innen pedig a cím alapján próbálhatja meg kiválasztani, hogy termékére melyek vonatkozhatnak ezek közül.

 

Megfelelőségértékelési eljárások(modulok)

 

A megfelelőség-értékelési eljárások összefoglalása (768/2008/EK határozat szerint):

 

Üzemi gyártásellenőrzés („A” modul): a gyártó vagy Közösségen belül letelepedett, meghatalmazott képviselője biztosítja, hogy a kérdéses termékek megfelelnek a rájuk vonatkozó irányelv követelményeinek.

Mondhatjuk, hogy ez az alapja az összes többi modulnak is, hiszen minden esetben szerepel az a követelmény, hogy „a gyártó tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a termék feleljen meg”… Ha ezen a területen rend van. akkor a többi modul teljesítése sem okozhat problémát!

Ennek kiegészítése („Aa” modul) alapján a gyártói önellenőrzést egy bejelentett szervezet által végzett időszakos (szúrópróbaszerű) termékellenőrzés kíséri.

 

Típusvizsgálat („B” modul): Ennek során a bejelentett szervezet megbizonyosodik arról, és tanúsítja azt, hogy a tervezett gyártást jól képviselő mintadarab megfelel a rá vonatkozó irányelv rendelkezéseinek.

 

Típusmegfelelés v. típusazonossági vizsgálat („C” modul): A gyártó biztosítja, hogy az érintett termékek megfelelnek az EK-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és teljesítik a rájuk vonatkozó irányelv követelményeit. Ezt egészítheti ki a gyártó által kiválasztott bejelentett szervezet által végzett időszakos termékellenőrzés.

 

Gyártás minőségbiztosítása („D” modul): A gyártó köteles jóváhagyott (tanúsított) minőségügyi rendszert működtetni a gyártás, a végső termékellenőrzés és a tesztelés területén.

 

Termék minőségbiztosítása („E” modul): A gyártó köteles a végső termékellenőrzés és a tesztelés területén jóváhagyott minőségügyi rendszert működtetni.

 

Termékellenőrzés ("F" modul): A gyártó belső gyártásellenőrzési rendszert működtet, hogy a termékek megfeleljenek az EK típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, a bejelentett szervezet pedig minden terméket megvizsgál és tesztel, vagy statisztikai alapon végez termékellenőrzéseket.

 

Egyedi ellenőrzés („G” modul): A bejelentett szervezet megvizsgálja az egyedi terméket, és elvégzi rajta a vonatkozó szabvány(ok)ban előírt megfelelő vizsgálatokat vagy az azokkal egyenértékű vizsgálatokat.

 

Minőségirányítási rendszer ellenőrzése („H” modul): A gyártó köteles jóváhagyott (tanúsított) minőségügyi rendszert működtetni a gyártás, a végső termékellenőrzés és a tesztelés területén. Ennek a minőségügyi rendszernek egy modellje az ISO 9001-es minőségirányítási rendszer.

 

Ezeknek egy lehetséges kiegészítése az un. tervvizsgálat (gyakran „B1” vagy „H1” modul néven említik), amely során még a gyártás megkezdése előtt a bejelentett szervezet felülvizsgálja az adott termék műszaki terveit, hogy meggyőződjön annak megfelelőségéről.