MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívlak a Fatima Ház Alapítvány nyílt kuratóriumi ülésére.

Ideje: 2019.05.27-én 18 óra.

Helye: Szeged, Csaba utca 34 (telephely)

Online:

 

Napirend:

Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása

  • Elnöki beszámoló.
  • 2018. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása.
  • 2019. Évi programok
  • 2019. Költségvetés
  • Egyéb
  • Ülés zárása

A kuratórium ülése akkor határozatképes, ha azon 3 tagja jelen van.

Kérek minden kuratóriumi tagot, hogy erre az időpontra legyen szíves szabaddá tenni magát.

Megjelenésedre feltétlen számítok.

Amennyiben az ülés nem határozatképes úgy a megismételt kutatórumi ülés ideje: 2019.05.27.18.30.

Helye, napirendi pontja változatlan.

A megismétel kuratóriumi ülés akkor határozat képes ha legalább 3 tagja jelen van.

Szeged,2019. május.20.

 

Tisztelettel: Kiss Erzsébet

kuratóriumi elnök