Tóth Ferenc klímaszerelő - Budapesten és a Dunakanyarban
Tóth Ferenc klímaszerelő Vác, Dr. Csányi L. krt 84. Tel.:20/416-2092Split és multi-split berendezések telepítése szerelése és első üzembe helyezése

A split-rendszerű komfort léghűtő berendezéseket csak szakképzett szerelő telepítheti és helyezheti üzembe!


 A beltéri egységek elhelyezése

A legfontosabb szempontok:
• a helyiségben a légelosztás a legkedvezőbb legyen;
• az épületszerkezet a kivitelnek (fali, mennyezeti) megfelelő felerősítéshez elegendő erősségű legyen;
• a berendezés elhelyezése olyan legyen, hogy a levegő ki- és beszívása akadálytalan legyen, ugyanakkor elegendő hely legyen a szervizelésre;
• lehetőség legyen a csapadékvíz minél rövidebb úton és legkevesebb iránytöréssel megoldható elvezetésére;
• a telepítés helyén ne érje a berendezést erős hőhatás, korróziót okozó gáz vagy gőz, mechanikai rezgés, nedvesség, csepegő vagy fröcscsenő víz;
• gondoskodni kell a megfelelő villamos védelmet is ellátó tápkábel csatlakoztatásáról.

 

A kültéri egységek elhelyezése

• az elhelyezésük tegye lehetővé, hogy a hideg levegő hozzávezetése és a felmelegedett levegő elvezetése akadálytalan legyen;
• „visszakeverés” a két légáram között ne jöhessen létre;
• olyan helyet kell választani, ahol sem a kifújt levegő, sem a zaj nem zavarja a szomszédokat;
• a talajnak (vagy a hordfalnak) megfelelő teherbírásúnak kell lennie;
• a berendezés ne legyen kitéve szilárd szennyeződésnek (por, szálló anyagok), erős vízsugárnak, tűző napsugárnak stb.;
• ahol nagyobb havazásokra lehet számítani, a készüléket a várható hómagasság fölé, de legalább a talajtól 200 mm-re kell felszerelni;
• a hozzá kapcsolódó csövek és kábelek a legkevesebb iránytöréssel, biztonsággal legyenek vezethetők;
• illetéktelen személy vagy állat ne férjen
a készülékhez;
• elhelyezése – különösen épületre szerelve – esztétikailag elfogadható legyen.
 

A kültéri és beltéri egységek összekötése (csövezés)

A készülékek megfelelő elhelyezése és rögzítése után először a hűtőközeg-vezetékeket kell felszerelni. A villamos vezetékeket csak ezt követően szabad kiépíteni és bekötni. (Lebontásnál a sorrend fordított.) A szerelés megkezdése előtt ellenőrizni kell, hogy a tápfeszültség, a frekvencia és a hálózat teherbíró képessége megfelel-e a készülék típusadatainak és a biztonsági előírásoknak (védőföldelés). A villamos szerelés részleteivel cikkünk nem foglalkozik. A csővezeték-nyomvonal kialakításának alapelve, hogy minél kisebb legyen a készülékek közti szintkülönbség, minél rövidebb legyen a nyomvonal, és minél kevesebb legyen benne az irányváltoztatás.

 

 „Mono”-split készülékek üzembe helyezése

 Az üzembe helyezést megelőzően szemrevételezéssel meg kell győződni arról, hogy a szerelést megfelelően végezték-e el. A csapadékvíz-elvezető rendszert ki kell próbálni.
Tekintettel kell lenni arra a körülményre, hogy a kültéri egységeket a gyártók csak az általuk megadott max. hosszúságú csővezetéknek megfelelő mennyiségű hűtőközeggel és olajjal feltöltve szállítják. Ha a kivitelezett csővezeték ennél hosszabb, a helyes működéshez szükséges (ugyancsak a gyártók által megadott) többletmennyiséget a rendszerbe pótlólag betölteni.
Az első üzembe helyezés lépései a következők.
A próbanyomatás és szivárgásvizsgálat tulajdonképpen csak az összekötő csővezetékekre és csatlakozásaikra kell, hogy kiterjedjen.

A beltéri egység azonban ebből nem hagyható ki, ha elzáró nélkül kapcsolódik a csővezetékhez.
 A felszerelt csővezetéket (és a vele szükségszerűen összekapcsolódó beltéri egységet) száraz nitrogénnel kell megnyomatni a szilárdságilag megengedett értékig. Ha a próba sikeresnek bizonyult, a nyomató gázt szakaszosan le kell engedni

 A próbanyomatást követi a vákuumozás, ami a split-klímáknál csak a beltéri egységre és az egységeket összekötő csőrendszerre kell, hogy kiterjedjen. Az új és hibátlan, gyárilag N2 védőgázzal feltöltött beltéri készülékek első üzembe helyezésekor általában elegendő egyszeri vákuumozás is, kb. 1 mbar-ig. A vákuumozás időtartama az előírt vákuum elérése után még legalább 30 perc legyen, amelyet a vákuum ellenőrzése kell, hogy kövessen

A sikeres vákuumpróba után a vákuumszivattyút le kell csatolni, majd meg kell nyitni a kültéri egységen lévő elzáró szelepeket. Ezzel a kültéri egységben tárolt hűtőközegből a beltéri egységet is hűtőközeggel töltjük fel. A berendezést a hőfokszabályozó kikapcsolt állapotában kell feszültség alá helyezni, és ezt követően lehet indítani. Az esetleg még szükséges többlet hűtőközeg-mennyiséget a már korábban ismertetett módszerekkel a szívóoldali szelep oldalcsonkján át üzem közben lehet pótolni.

A hűtőközeg-vezetékek és csőidomok anyaga vörösréz. Semmilyen körülmények között sem szabad a vízvezeték-szereléshez forgalmazott rézcsöveket és idomokat használni! A csővezeték a kül- és beltéri egységekhez oldható kötéssel csatlakozik. Egyébként minden kötés forrasztott- vagy más, de csak roncsolással megbontható kivitelű legyen.

A szívóvezetéket – elsősorban a nedvesség-lecsapódás megakadályozása céljából – hőszigetelő és nedvességzáró anyaggal kell burkolni. Ehhez általában lágy, zárt pórusú műanyaghabokat használnak, amelyek csíkok vagy csövek formájában kerülnek forgalomba. A szigetelő csöveket még az összeerősítés előtt felhúzzák a rézcsövekre, a szigetelő csíkokat ragasztózva tekerik fel rájuk. Ez utóbbi eljárással gyakran a szívóvezetéket a folyadékvezetékkel és a villamos kábellel is egybeszigetelik. 

A „multi”-split rendszerek üzembe helyezése

Az egyszerűbb, kapillárcsöves adagolóval működő „duál”, „triál” stb. rendszerek üzembe helyezése értelemszerűen megegyezik a mono-készülékekével, mivel lényegüket tekintve csupán azok többszörösei.

 
Tóth Ferenc klímaszerelő - Budapesten és a Dunakanyarban - Tel.:20/416-2092