Dubravszky László Dr. hagyatéka
94 év munkásságának kiemelkedő eredményei: Antropozófia, Asztrológia, Rudolf Steiner kivonatok


Új csoport indul
- 2013.03.01.

Rudolf Steiner Máté Evangélium feldolgozása indul 1 hónap múlva.

Cédulakatalógus
- 2012.09.28.

A cédulakatalógusok bemutatása elindult. Munkásság menüpontban a Cédulakatalógus-rendszer cím alatt található. Folyamatosan frissítjük.

Önkéntes
- 2012.03.30.

Szeretnél résztvenni a Dubravszky hagyaték munkájában? Jelentkezz: aranyfeny@aranyfeny.hu címen!

Filmek
- 2012.03.27.

Évek óta készülnek Dubravszky László életét dokumentáló kisfilmek. Vágatlan anyagok megtekintése előre egyeztetett időpontban lehetséges. Tel.: 30/966-1966

Életrajz

Dubravszky László dr. (1905-1999)

1905. július 3-án született Budapesten arisztokrata család fiaként. Édesapja a Földművelési Minisztérium államtitkára volt, előkelő nevelést és családi hátteret biztosított számára, mely részben hozzájárult ahhoz, hogy élete végéig a szó szoros értelmében “Grál lovag” maradhasson.
Folytatása itt


Belcsák Sándor emlékezik

Az asztrológiai életben betöltött szerepével kapcsolatban Belcsák Sándor – az Osztrák Asztrológiai Társaság Elnöke – szavait idézzük, aki Laci bácsi temetése után szinte azonnal távozott az élők sorából. Részlet az 1995. július 3-án, Dubravszky László 90. születésnapjára rendezett ünnepségen tartott beszédéből:
„Nagy meghatottsággal és szeretettel szeretnék néhány szót szólni. Túl személyes barátságon, tiszteleten és elismerésen László bátyánkkal szemben, amit úgy érzek, hogy nemzetünket érintő, sőt, kultúrtörténeti értéket képvisel. Én László bátyánkat így ismertem meg, ezelőtt talán öt évvel, ha jól emlékszem 1990-ben, és azóta ez az érzés és ez a meggyőződés bennem egyre mélyült, annak ellenére, hogy nézeteinkben mutatkoznak különbözőségek. De hát ez teljesen természetes, és ennyi elismerést és toleranciát mindenkinek kell másokkal szemben tanúsítania.
Amit mondani szeretnék – és ezt nem az Osztrák Asztrológiai Társaság elnökeként mondom, mert hiszen ez csak egy, ha nem is üres, de csak egy titulus, ami mögött az emberség nem változik meg – annyit szeretnék mondani, hogy az az öntudat, amivel László bátyánk az asztrológiát műveli, példamutató. Sokat beszélnek spiritualitásról, és nem tudják, hogy mit mondanak, mert azt hiszik, hogyha valamire gondolnak, akkor az mindjárt spirituális is. A spiritualitás úgy válik valóra, hogy azt az ember az életével bizonyítja, igazol és példáz. Ezt a példát adta nekünk László bátyánk egész életével. Azt a példázatot, hogy minden körülmények között a meggyőződésünk, az igaz, a mély, a gyökeres meggyőződésünk mellett kell kiállnunk. És ez a meggyőződés az ő életében egy kozmikus meggyőződés, és ez a tudat, amivel az asztrológusnak élnie kell. Mert ha nem ebben a tudatban él, akkor nem asztrológus. Asztrológiáról könyveket olvasni, asztrológiáról beszélgetni, sőt, ismereteket szerezni… – nem elég, hogyha a lényeget nem itatja át teljes mértékig, az utolsó sejtig ez a tudat, és ez: a spiritualitás. Aki az asztrológia makro- és mikrozófikus megegyezésével – és ennek teljes, az összes, minden konzekvenciájával együtt tudatában van – annak az embernek van asztrológiai spiritualitása, és ez az egyetlen, valóban példamutató és lehetséges módja az asztrológia űzésének. Az európai asztrológia rendszere a mi korunkban kifejezetten meghatározott módszer és metoditás, amelynek egy külön egységes építménye, összefüggése van, amelyben mindennek megvan a helye. Ezeket a körvonalakat, ahogy László bátyánk mondta, a Düsseldorfi Iskola képviselte, és fektette le, és ennek folyományaként és folytatásával működik ebben a szellemben az Osztrák Asztrológiai Társaság is. Magyarországon egyetlenegy letéteményese volt, és ez Dubravszky László. Nagyon-nagyon szépen köszönjük.”

További részlet Belcsák Sándor 1999. november 15-én, Dubravszky László temetésén mondott beszédéből:
“Szeretnék búcsúzni László bátyánktól, aki most egy jobb világban van, mint mi. Ki az, aki közülünk tudatosan és feltétel nélkül csak a jót követi és minden mást az életéből kizár? Ki az, akinek szelleme szabaddá vált azért, mert szellemében megszűntek a kételyek? László bátyánk szellemi szilárdsága volt az, ami számára az ő emlékműve lett, és a mi számunkra példakép.”


Születésnap 90.


Mihalevszky, az idős barát emlékezik

Idézzük idősebb barátai búcsúztatójának részletét:
„Egy ilyen hosszú és gazdag életút, mint amilyen László barátunké volt, azzal járt, hogy számos emberi és baráti kapcsolat létesült. A baráti körnek beszélgetései során adta át számunkra azt a gazdag tudást és bölcsességet, amelyet neki köszönhettünk és amelyet, nemcsak mint barátunktól, hanem mint tanítónktól fogadtunk. Méltóképpen akkor búcsúzhatunk tőle, ha megfogadjuk: amit tőle kaptunk, utódainknak is tovább adjuk, hogy ezáltal az emberiség közös tulajdonává, közkinccsé váljon. Ezzel teljesítjük majd Arany Jánosnak Széchenyire emlékező prófétai mondását: “Nem hal meg az, ki milliókra költi dús élte kincsét, ámbár napja múl, hanem lerázván, ami benne földi, egy éltető eszmévé finomul.”


Filmek

Kalo Jenő emlékezik dr. Dubravszky Lászlóra. Készült 2012. márciusban. Kisfilm indítása itt

Dubravszky László az asztrológiai módszerekről. Kisfilm indítása itt

Dubravszky László zárógondolatai 90. születésnapján. Kisfilm indítása itt

Dubravszky László intelmei. Kisfilm indítása itt
Dubravszky László Alapítvány honlapja

Honlapkészítés