Dubravszky László Dr. hagyatéka
94 év munkásságának kiemelkedő eredményei: Antropozófia, Asztrológia, Rudolf Steiner kivonatok


Új csoport indul
- 2013.03.01.

Rudolf Steiner Máté Evangélium feldolgozása indul 1 hónap múlva.

Cédulakatalógus
- 2012.09.28.

A cédulakatalógusok bemutatása elindult. Munkásság menüpontban a Cédulakatalógus-rendszer cím alatt található. Folyamatosan frissítjük.

Önkéntes
- 2012.03.30.

Szeretnél résztvenni a Dubravszky hagyaték munkájában? Jelentkezz: aranyfeny@aranyfeny.hu címen!

Filmek
- 2012.03.27.

Évek óta készülnek Dubravszky László életét dokumentáló kisfilmek. Vágatlan anyagok megtekintése előre egyeztetett időpontban lehetséges. Tel.: 30/966-1966


Az Alapítványt Dubravszky László dr. tanítványai hozták létre, s a névadó szellemében kívánják végezni tevékenységüket.

Legfontosabb feladatai közé tartozik az életmű gondozása, a tudásanyag továbbadása (műveinek kiadása, tanfolyamok, előadások szervezése és tartása).

Névadónk azzal a megtisztelő feladattal bízott meg bennünket, hogy szellemi örökségét gondozzuk. Ennek következtében lehetőség nyílik arra, hogy a továbbiakban megjelenő műveinek lektorálásával (a kézirattal egyeztetve) azok olyan tartalommal és formában kerülhessenek továbbadásra, ami tisztán őrzi meg azok szellemi esszenciáját.

Az Alapítvány feladatának tekinti, hogy lehetőleg az összes mű a végakarat szerint közkinccsé válhasson.

Szeretnénk megköszönni mindazok segítségét, akik az eddig megjelent művek kiadását támogatásukkal lehetővé tették.
Alapítvány másik fő tevékenységi körébe tartozik az „EMBER” harmonikus egészségi állapotának megőrzése, helyreállítása.

Az Alapítvány támogatja mindazokat a törekvéseket, amelyek az egészséges életmód megvalósulását szolgálják.
Ennek keretén belül elősegíti és koordinálja a prevencióhoz és terápiához vezető min-den lehetséges közvetett és közvetlen módszert (Nyugati, keleti orvoslás, homeopátia, természetgyógyászat stb.).

Pályázatok, kérelmek elbírálása útján támogatja az egészségükben károsodottak gyógykezelésével, gondozásával foglalkozó egészségügyi intézményeket. Többek közt gyógyászati berendezések, segédeszközök, gyógyszerek, oktatási anyagok, stb. beszerzését, térítésmentes rendelkezésre bocsátását.

Az Alapítvány ösztöndíjrendszer keretében, a költségek részbeni vagy teljes átvállalásával segíti, előkészíti és szerezi a kutatással és/vagy gyógykezeléssel foglalkozó tudományos kutatók, szakorvosok, az egészségkárosultak oktatását végző szakemberek bel- és külföldi tanácsadásait, tanfolyamait és szakmai találkozóit, tanulmányútjait, a megelőző-gyógyító munka koordinálását, a tapasztalatcsere megvalósulását, melyek célja a rászorultak védelme és a róluk való gondoskodás.

Az Alapítvány fokozott figyelmet fordít a gyermekek fizikai és mentális fejlődésének elősegítésére.

Az Alapítvány kiemelten támogatja a szociálisan rászorulók, az egészségükben károsultak – különösen a mozgás- és látássérültek – magas szintű gyógykezelését, társadalmi beilleszkedését.

Az Alapítvány a fenti célok megvalósításával a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 26. §. c.) 1. pontjában meghatározott közhasznú tevékenységet folytatja: „egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység.” Sorszám: 7075.

Az Alapítvány adószáma : 18162424 - 1 - 43
Az Alapítvány Bankszámlaszáma: MKB : 10300002-20611341-00003285

Alapítványunk köszönettel fogad minden további anyagi támogatást.

Kérjük, segítse alapítványunk munkáját adója 1%-ával!
Dubravszky László Alapítvány honlapja

Honlapkészítés