Dubravszky László Dr. hagyatéka
94 év munkásságának kiemelkedő eredményei: Antropozófia, Asztrológia, Rudolf Steiner kivonatok


Új csoport indul
- 2013.03.01.

Rudolf Steiner Máté Evangélium feldolgozása indul 1 hónap múlva.

Cédulakatalógus
- 2012.09.28.

A cédulakatalógusok bemutatása elindult. Munkásság menüpontban a Cédulakatalógus-rendszer cím alatt található. Folyamatosan frissítjük.

Önkéntes
- 2012.03.30.

Szeretnél résztvenni a Dubravszky hagyaték munkájában? Jelentkezz: aranyfeny@aranyfeny.hu címen!

Filmek
- 2012.03.27.

Évek óta készülnek Dubravszky László életét dokumentáló kisfilmek. Vágatlan anyagok megtekintése előre egyeztetett időpontban lehetséges. Tel.: 30/966-1966

Tanfolyam indul

A JUPITER Asztroszófiai Egyesület tanfolyamot hirdet
KOZMOLÓGIA ÉS ÖNISMERET VILÁG- ÉS EMBERISMERET AZ ANTROPOZÓFIÁBAN címmel

"Az ember ma nem éli át a kozmoszt, és mert a kozmoszt nem éli át, a szellemet sem éli át. Mert a szellemhez csak a kozmoszon keresztül vezet az út. (...) Csak ha eljutunk oda, hogy képesek vagyunk a dolgokat, a lényeket az egész kozmikus összefüggésbe helyezni, akkor leszünk abban a helyzetben, hogy meglássuk a természet fátyla mögött álló szellemi erőket." (Rudolf Steiner: A gyógyítás
művészetének elmélyítése, GA 316, 5. ea.; GENIUS kiadó 76. old.)

Első, alapozó év

Célok:
A kozmosz felépítésének és működésének részletes megismerése a legelemibb alapoktól.
Mindezen összefüggések megfigyelése az emberben, mint mikrokozmoszban, a makrokozmosz kicsinyített másában.
Törekvés arra, hogy amit a fentiek alapján értelmünkkel elsajátítottunk, azt fokozatosan, lépésről-lépésre bevezessük az átélésbe.
Egyre valósághűbb világszemlélet kialakítása, amelyen belül mindjobban megértjük saját testi, lelki, szellemi működésünket, sorsunkat, rendeltetésünket.

Témakörök:
1. Kozmológia történet. Térben és időben eltérő kultúrák viszonya a kozmoszhoz.

2. Kozmogónia (a kozmosz létesülése, bolygókorszakok)

3. Kozmológia (a kozmosz átfogó ismerete).
- A kozmosz fizikai felépítése. Érzékfeletti világ tükröződése a fizikai világban (szimptomatológia, fenomenológia).
- Az éteri világ. A négy elem és a négy éterfajta. Elemi lények.
- Asztrális világ. Bolygószféra, bolygóhetesség. Az egyes bolygószférák sajátosságai. Lények az asztrálvilágban. Hierarchiák és a bolygószféra.
- Szellemi világ. Állócsillagok birodalma. 12 Állatövi csillagkép. Egyéb csillagok és csillagképek.

4. Embertan, önismeret
- A fizikai ember felépítése a kozmosz tükrében.
- Éteri ember. Négy elem, és négy éterfajta az emberben. A négy temperamentum. Temperamentum vizsgálatok (egyénre lebontva).
- Asztrális ember. 7 fő tulajdonságprincípium, és felismerésük az emberben. A személyiségünk feltérképezése. Tulajdonságaink gondolatban, érzésben, akaratban.

Asztráltestünk és a karma.
- Szellemi ember. Az ember Én-je és megnyilvánulásai. Önismeret és Én-ismeret. A
reinkarnáció. Sorsismeret. Életút feldolgozás a hétéves ciklusok alapján.

Bolygóritmusok és sors-menet.

Foglakozások:
- Stúdium. A szükséges ismeretek megszerzése.
- Koncentrációs, kontemplációs, meditációs gyakorlatok.
- Művészeti munka. Rajz, festés, euritmia.
- Természetmegfigyelés, az égbolt ismerete.

Tanfolyamvezető: Gyuricza László

A tanfolyam tervezett teljes időtartama: 3 év, azaz 6 félév
Első év tartama, a foglalkozások időpontjai:
Szeptembertől júniusig, összesen 10 alkalom, (+ augusztusban záróvizsga és előkészület a második évre).
Havonta egy teljes szombat, 9.30-19.30. (helyszín létszámtól függő).

Első félév időpontjai: 2016. szept. 24., okt. 22., nov. 19.,
dec. 10., 2017. jan. 21.

Részvételi díj: 12.000.-/fő/alkalom
Jelentkezési határidő: 2016. június 30.
Jelentkezési feltételek: - jelentkezés leadása határidőig, írásban
- az első félév díjának befizetése. (60.000 Ft) Határidő: augusztus 31.

Jelentkezés:
jupegy@freemail.hu
További információk:
Szuhai Erika: 06/20 943 5113
Gyuricza László: 06/30 384 3482


Korábbi előadások felvételei

A Dubravszky László Antropozófus Baráti Kör szeretettel meghív minden érdeklődőt, névadója születésének 110. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésre és előadásra!

"A régi iskola híve önmagáért dolgozott és egyedül. Krisztus híve az emberiségért dolgozik és nem egyedül, hanem Krisztussal telítve. Ezért sorseseményeit, élményeit is egészen másképpen tekinti: állandóan, minden életfordulatában úgy kell tekintenie magát, mint aki letéteményese a Makrokozmosz Manwantarákon át szerzett tapasztalataiból kikristályosodott új ideájának, amit mi Krisztus princípiumának nevezünk és ezt az ideát kell az anyagi világban gondolatban, érzésben és akaratban valósággá váltania." (Dubravszky László: A megismerés titka I. 404. oldal)

Kisfilm indítása itt

Film tartalma
Dr. Kiss Zsuzsanna és Kapu László: Megemlékezés Dr. Dubravszky László munkásságáról
Előadás
Gyuricza László: Tradicionális okkultizmus és antropozófia
(2015. július 3. Rudolf Steiner Ház, Bp.)


Dubravszky László dr.

Dubravszky László dr. (1905-1999) 54 éven keresztül foglalkozott behatóan Antropozófiával, s nemcsak a csodálatos anyag, az elmélet tanulmányozásával, hanem meditációval. A tradicionális Asztrológia (Düsseldorfi Iskola) anyagát is antropozófiai szemlélettel (Asztrozófia) és szintézissel, babonáktól mentesen dolgozta fel. „Az asztrológiai életben betöltött szerepével kapcsolatban Belcsák Sándor – az Osztrák Asztrológiai Társaság volt elnöke – szavait idézzük: …nemzetünket érintő, sőt, kultúrtörténeti értéket képvisel…”

Karizmatikus szellemi erő sugárzott belőle, azonban személyét mindig szerényen háttérbe helyezve. Körültekintően és alapos gondossággal gyűjtött anyagot és dolgozta fel azt, bármilyen tudományterületről is volt szó.

Folytatta Rudolf Steiner munkáját, mert nem csupán lefordította előadásainak hatalmas anyagát - ami az akkori hallgatóság számára készült -, hanem rendszerezte azt, s kivonataiban, összefoglaló munkáiban és dolgozataiban tovább építette számunkra és a jövendő számára.

„Egész életében önzetlenül törekedett arra, hogy tanítása, fordításai, kivonatai és dolgozatai által (összességében több mint tízezer oldal) az embereknek átadja tudását, s mindezekért a legnehezebb időkben sem fogadott el pénzt. Hajlíthatatlan moralitása, mint ahogyan élete és életműve példaértékű…”


2012. szeptember

Cédulakatalógus rendszer bemutatása indul. Fajka Lívia írása itt olvasható.


Angolul

Dubravszky László dr.: Az antropozófia körvonalai c. írása angolul itt olvasható.
Írta 1982. decemberben.


Angolul

Dubravszky László dr.: Meditáció a meditációról c. írása angolul itt olvasható.
Írta 1968. január 1.


Angolul

Dubravszky László dr.: A modern (antropozófiai) beavatás c. írása angolul itt olvasható. Írta 1965-ben.


Kisfilm

Kalo Jenő emlékezik Dubravszky Lászlóra. Készült 2012. márciusban.
Kisfilm indítása itt


Megjelent

Okkult összefoglaló, amelyből lényegében az egész terület áttekinthető. Mesterien, tudatosan felépített filozófiai mű, mely minden előképzettség nélkül érthető.

A Megismerés titka I. II. és III. könyvek megvásárolhatók az Elixír könyvesboltban.
Cím: Budapest XIII. Váci út 78/B.


FELHÍVÁS

Szeretnénk Dubravszky Lászlóról szóló megemlékező kisfilmek sorozatát folyamatosan bővíteni. Kérjük, jelentkezzen akinek személyes élménye van Laci bácsival kapcsolatban!

Tárgyi emlékeket átveszünk, és a hagyaték részeként megőrizzük őket (pl. levelek, horoszkópok, tanítási anyagok).

Önkénteseket keresünk a további hagyatéki munkához!Feliratkozás hírlevelünkre itt: értesítés a frissítésről, aktualitásokról.

Vezetéknév

Keresztnév:

E-mail cím:


Elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatotHa kérdése van, kérjük írja meg nekünk!

Az Ön e-mail címe:

Üzenet:

Elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatotDubravszky László Alapítvány honlapja

Honlapkészítés