Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
RegisztrációTerítéken a magyar kisebbség

HHRF Kerekasztal
Terítéken a magyar kisebbség sorskérdései

Első vendégünk Bauer Edit, szlovákiai EP-képviselő

Alapítványunk internetes fórumot indított, amelynek keretében az érdeklődők közvetlenül szólíthatják meg a nemzetközi kisebbségvédelem aktív szereplőit. Elsőként Bauer Edit, a felvidéki Magyar Koalíció Pártjának (MKP) európai parlamenti képviselője a HHRF Kerekasztal vendége.


Bauer Edit

A közgazdász/szociológus végzettségű Bauer Edit az MKP tisztségviselőjeként 1990 óta van jelen a szlovák politikában. 2004-től Duka-Zólyomi Árpáddal együtt az MKP európai parlamenti képviselője. Szakterülete az esélyegyenlőség, a társadalmi integráció és a jogvédelem kérdései. Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság, a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, az EU-Románia Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség, a Japánnal folytatott kapcsolatokért felelős küldöttség, valamint a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup tagja. Internetes honlapja a www.baueredit.sk címen érhető el.

2006. november 9.
Halász Edith

Sok sikert kívánunk a választási eredményhez-, megpróbálunk mi is művészeti teljesítményünkkel mindehhez hozzájárulni.

/ Érdekességként mellékelten küldöm közelgő jótékonysági koncertem plakátját, mely immáron sokadszorra decemberben kerül megrendezésre, azokért az idős emberekért, akik a legrászolultabbak Kárpátalján (rokkantak, nagycsaládosok, kis nyugdíjas, halmozottan beteg emberek...) /

Üdvözlettel,
Beregszászi Olga
www.beregszasziolga.hu

Kedves Olga, kedves Edith!
Köszönöm a jókívánságokat, ebből sohasem elég, ilyenkor ünnepek táján meg különösen nem, már ha őszinték. Ebben pedig nincs okom kételkedni. A jótékonysági koncertnek külön örülök, a hirtelen ránktört piacgazdaságban mintha elfeledkezénk arról, hogy nemcsak azért vagyunk a világon, hogy minél többet összegyűjtsünk.
P.S. A legutóbbi helyhatósági választások eredményei elgondolkodtatóak. Az egyik szlovák napilap azt irja, hogy az MKP jelöltet Dél-Szlovákiában akkor is megválasztanák, ha éppen Ján Slota távoli rokona lenne, ami azt jelzi, hogy a szlovák közvélemény az MKP presztízsét magasra értékeli, másrészt az egyetlen szlovákiai magyar napilap az MPK válságáról cikkezik. Az eredmények a helyzethez képest jónak mondhatóak, a SMER után a legtöbb polgármestere (215) az MKP-nak van, de vannak városaink, ahol az eredmények bizony drámaian rosszak.

2006. november 10.
Varga Zoltán

Tisztelt Bauer Edit!

Az a kerdesem, hogy valoban jot tesz az MKP-nak az "ellenzeki dieta", ahogy azt Fico mondta? Vontak le szemelyeket erinto konzekvenciakat a valasztasi kudarc utan? On szerint nem lenne itt az ideje egy megujulasnak a parton belul?

Koszonettel, jo hetveget kivanva,

Varga Zoltán

Tisztelt Varga Zoltán!
A politikai pártok nem az ellenzéki pozíciót szokták zászlajukra tűzni. Céljaikat leginkább kormánypozicióból tudják megvalósitani. Igaz, a csendes támogatás is hatékonyan működhet bizonyos körülmények közt, különösen, ha a párt a mérleg nyelvét alkotja.
Nem titok, hogy az MKP sem úgy indult a választásokban, hogy ellenzékben szeretne lenni. Az is nyilvánvaló, hogy bárkivel nem lehet koaliciót kötni. Mint ahogy az élet más területein, a kormányzásban való részvétel, vagy az ellenzéki helyzet sem fehér vagy fekete. Az ellenzéki helyzet módot ad az épitkezésre, az önreflexióra, és ilyenkor általában leválnak a pártról a szerencselovagok, akik végsősoron rontják a párt hitelét. Nincs olyan párt, amely csak és kizárólag az ellenzéki pozicióra vágyna, de tragédiaként sem kell felfogni. Robert Fico cinikus megjegyzése ugyan másról szól, hisz sohasem viseltetett túl nagy szimpátiával az MKP iránt, ez a megjegyzése annak a ténynek a kompenzálását célozta, hogy a nemzetközi fórumok szalonképtelennek tartják a SzNP /SNS/- tal kötött koalició miatt.
A parlamenti választások eredményét semmmiképp sem értékelném kudarcként, hisz az MKP megszerezte a szavazatok 11,7%-át, 2O képviselője van a parlamenti padsorokban, csakúgy mint az előző ciklusban.
Tény, hogy az eredmények lehetnének jobbak is, de ez a választásokon való részvétel kérdése. A kiábrándulás, ami a polgárokat távoltartja a válsztásoktól, mint a demokrácia egyik legfontosabb intézményétől, az, ami engem igazán aggaszt. Hogy lehet a demoráciát, a "népakaratot" megvalósitani úgy, hogy nem tudjuk, mit akar a választók csaknem fele, vagy esetenként többsége? A mostani 48%-os részvétel a helyhatósági választásokon is arról tanúskodik, hogy a választók nagyobb felének az akaratát a települések nagy részén nem ismerjük. A tendencia azt a veszélyt hordozza, hogy egy céltudatos, vagy akár agresszív kisebbség is rákényszeritheti akaratát a hallgatag többségre.
Tavaszra tervezi az MKP a tisztújitó kongresszusát. A kongresszus dolga, hogy értékelje a választási eredményeket, a sikereket és a kudarcokat egyaránt. Ha a megújulást úgy értelmezi, hogy fiatalítani kell, egyetértek. Ha a megújulás alatt azt érti Ön, hogy jobban kell ragaszkodni a párt politikai vonalvezetésében az értékelvűséghez, mint a haszonelvűséghez, akkor osztom a véleményét. Ez persze nem azt jelenti, hogy a régiók gazdasági fejlesztésének célját fel szabadna adni. Inkább az egyéni haszonszerzés, a közérdek önérdekkel való helyettesitése az, ami ha bármely szinten - helyi szinttől a régiókon keresztül az országos szintig - politikai vezérelvvé válik, válságba sodorhatja a demokratikus képviseletet.
2006. november 11.
Kiss László

Bauer Edit
Felvidéki EP képviselő részére

Tisztelt Képviselő Asszony !

Az utódállamokban tapasztalt magyarellenes jogsértések Trianon óta intézményes formát öltenek, nemritkán az államhatalom eszközét képezik. Magyarellenes atrocitások, verések, sőt: gyilkosságok korábban is előfordultak, azonban sajnálatos módon nem kaptak publicitást. A modernkori médialehetőségek és az EU-bővítés egyaránt új perspektívát hozhat.

Tisztelettel javasolnám egy Kisebbségi Magyar Jogvédő Fórum életrehívását, melyben elsősorban az utódállamokban működő magyar szervezetek képviselői tevékenykednének beleértve az EP-képviselőket is, akik Brüsszelben képviselnék a Fórumot. Fontos, hogy az utód-nemzetállamok vezetői tudatában legyenek annak, hogy minden ilyen atrocitás az EU szervezetei előtt feltárásra kerülhet !

A konkrét kérdésem : helyesnek tartja-e Ön, hogy az MKP kihátrált Malina Hedvig mögül mondván, hogy nem kívánnak az esetből politikai ügyet kreálni. A kérdés azért fontos, mert maga Fico és Kalinák duzzasztották politikai üggyé. Amennyiben jelen körülmények között nem sikerül az ügyet tisztázni, úgy a magyar közösségnek szüksége van saját legitim vizsgáló /nyomozó/ intézmény létrehozására!

Tisztelettel :

Kiss László
ladislaus@vipmail.hu

Kedves Kiss László!
Ami a javaslatát illeti, azt gondolom, hogy ami a világhálónak köszönhetően megvan, azt nem kell újra kitalálni. A Malina Hedvig-ügyet továbbra is figyelemmel követjük. Szeretném felhívni figyelmét arra, hogy az ügyészség vizsgálatot folytat az "ügyben", s itt a meghatározás is fontos. Tény, s ebben egyetértünk, hogy a belügyminiszter és a miniszterelnök szokatlan módon, a törvény betűjével nem egyező módón tájékoztatott az ügyről. "Saját legitim vizsgáló intézmény" létrehozására az adott pillanatban nem látok esélyt. Jó esélyét látom viszont annak, hogy az európai jogrendet, a jogállamiságot betartassuk, s ne engedjük, hogy az áldozatból vádlott váljék.

2006. november 11.
Horváth János

Kedves Képviselő Asszony!

A közvetlenül a szlovákiai választások után háttérbe szorult a szlovákiai magyarság érdekképviselte. Minek a következményének tulajdonítja ezeket a változásokat? A közelmúltban Ön érzékelt-e valamilyen előrelépést ezen a területen?

Mit gondol arról, hogy az 1999. évi törvény a kisebbségi nyelvhasználatról a hivatalos kapcsolatartás során, amelyet 2001-ben ratifikáltak, mennyiben valósult meg, illetve történt-e előrelépés a közigazgatásban a kétnyelvűséget illetően?

Az új szlovák kormány megalakulása óta, gazdasági szempontból egyre inkább háttérbe szorítja a déli, magyar lakta régiókat, és a befektetések jelentős részénél a szlovák többségü területeket preferálja. Ön ezt elfogadhatónak tartja?

A választásokat megelőzően igen erőteljes nemzetellenes retorikának lehettünk fültanui a Szlovák Nemzeti Párt részéről. Meglátása szerint, mennyiben változott ez azóta, amióta az SNS kormányzati tényezővé vált? Minek köszönhető, hogy Slota hallgat?

További eredményes munkát és minden jót kívánok,

Horváth János
Komárom

Tisztelt Horváth János!
Kérdéseire a következőket szeretném válaszolni:
1. A szlovákiai magyarság érdekképviselete nem szorult háttérbe, hanem az érdekérvényesitési lehetőségei csökkentek annak következtében, hogy az MKP ellenzékbe került. Azonban a megnövekedett hatáskörök következtében aránylag nagy a helyi önkormányzatok cselekvési területe, az érdekképviselet itt sok lehetőséget kínál. Sok esélyt látok az eurorégiók kialakitásában is, mely a határmenti régiók felemelkedédéhez vezethet.
2. Az előző kormányzati időszakban az MKP kétségkivül sikernek könyvelhette el a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Kartájának ratifikációját. Sajnos, a politikai akarat a koaliciós partnerek részéről itt kifulladt, és nem sikerült a belső törvénykezésbe átültetni azokat a kötelezvényeket, melyek a ratifikációból következnek. Igy nemcsak a 184/1999-es, a nemzeti kisebbségek nyelvhasználatáról szóló törvényt, hanem pl. az államnyelvről szólót, és további 6 törvényt kellene a ratifikált egyezményhez igazitani, mert ezek emberjogi vonatkozása miatt a hazai jogrendszerrel szemben előnyt élveznek. Az adott jogokkal sajnos sok helyütt nem is élünk.
Aggasztóak a napokban hellyel-közzel kiszivárgó "belső rendelkezések", melyek arra utasitják a hivatalnokokat, hogy elsősorban államnyelven kommunikáljanak az ügyfelekkel. Ott, ahol a lakosság számaránya meghaladja a 20% -ot, ez az eljárás jogellenes. Persze, ahol nincs vádló, ott nincs vádlott sem.
3. Nem új a jelenség. Ma már azonban nem lehet a gazdasági fejlődésnek "állami" gátat szabni. Tény, hogy a kormány számunkra kedvezőtlen intézkedéseket hozott úgy a községek támogatását illetően, mint a déli gyorsforgalmi út tervének elvetése kapcsán. Ezek lassithatják a folyamatokat, de nem állithatják meg. Nyilvánvalóan ez a fajta igyekezet elfogadhatatlan.
4. A Szlovák Nemzeti Párt lényege nem változik azáltal, hogy a kormányba került. Úgy vélem, a koalició "ára" Ján Slota hallgatása. Nyilvánvalóan a miniszterelnök J.Slota miatt sokszor került kényelmetlen helyzetbe nemzetközi fórumokon.

2006. november 11.
Karácsony Ottó

Jó napot kívánok!

Az a kérdésem a képviselő asszonyhoz, hogy mit tesznek az Európa Parlamentben, hogy javítsanak a szlovákiai magyarság helyzetén? Kik a szövetségeseik, kik segítenek ebben a munkában? Kiktől várnának el több hozzájárulást, Szlovákiából vagy máshonnan?

Mit tehet és tesz a sajtó és a civil szféra? Milyen a viszony a magyarországi és a szlovák képviselőkkel? Számít-e a pártállásuk?

Mit gondol, a jelenlegi kormánykoalició Szlovákiában, európai léptékkel mérve szalonképesnek mondható-e, illetve megfel-e az Európai mércéknek, elvárásoknak ha vannak ilyenek? A szlovák kormány és a fő kormánypárt végképp kompromittálódott az EU-ban, vagy ez csak színjáték, és a színfalak mögött igencsak jól megegyeznek velük?

Mit lehet tenni az EU-ban??

Válaszát köszönöm, kitartást kívánok a munkájábana közös cél érdekében:

Karácsony Ottó

Tisztelt Karácsony Ottó!
Köszönöm érdeklődését, kérdései megválaszolása több doktori munka témáját képezhetné. Tehát röviden:
1. Az Európai Unióban az Alkotmányos Szerződés hiányában egyelőre nincs jogalap a kisebbségek helyzetének úniós jogszabály által alakitására vagy monitorozására. A helyzetet a kettős mérce jellemzi, ami azt jelenti, hogy a csatlakozó országok kötelesek a koppenhágai kritériumok alapján a kisebbségek jogainak védelmére erőfeszitéseket tenni és a kisebbségi jogokat az Európa Tanács Kisebbségi Keretegyezménye értelmében tiszteletben tartani, ilyen kötelezvény azonban a tagállamokra már nem vonatkozik. A másik nagy gond a bevándorlók nagy tömege, melyet Európa-szerte a szakemberek 6O millióra becsülnek. A régi tagországokban gyakran az új és régebbi, nehezen integrálható migránsok tömege sokkal súlyosabb gond, mint a nemzeti kisebbségek jogállása, amely már így vagy úgy elrendeződött. Egyetlen erős jogszabály létezik az EU-n belül, a diszkrimináció tiltása, de ez a kisebbségek problematikájára nem jelent igazi megoldást. Nagy előrelépést az Alkotmányos Szerződés életbe lépése jelentene, mert ez jogalapot képezne a másodlagos jogszabály megalkotásához.
2. Szövetségesekre leginkább onnan lehet számitani, ahol hasonlóak a gondok, s akik a pálya azonos térfeléről jönnek - a kisebbségek képviselői részéről. A magyarországi képviselők túlnyomó többsége érti és érzi is a problémát, de vannak svéd, észt, finn, olasz képviselők is, akik legalább a gondok lényegét ismerik.
3. A média-uralta világban nyilván a sajtó, a TV véleményformáló ereje sokat segíthet, de az objektivitás hiánya, a félreinformálás sokat árthat. A civil szféra mozgósitó ereje vitathatatlan ebben a kérdésben is, csak a jó munkamegosztást kell szem előtt tartani. A politikum és a civil szféra jól együtt tud működni, ha világos a cél, de arra is számos példa van, amikor egymás ellen és nem a közös célért küzdenek.
A magyarországi és szlovákiai képviselőkkel korrekt a viszonyunk, nyilván a kisebbségi kérdésekben a szlovák kollégáktól eltér a véleményünk.
4. Az európai szocialisták felfüggesztették a SMER /Irány/ tagságát 10 hónapra, a Szocialista Internacionálé soron következő kongresszusa nagymértékben befolyásolja a további történéseket. Nyilvánvalóan egy szocialita - szélsőjobb koalició az európai szocialisták számára nem elfogadható. Hogy később mi lesz, az nehezen megjósolható.
5. Dolgozni, és okosan kihasználni azokat az esélyeket, amelyek adottak, mint pl. regionalizmus.

2006. november 14.
Agent Skully

Tisztelt Képviselő Asszony!

Azt szeretném kérdezni, hogy az MKP miért farolt ki Malina Hedvig mögül? Szerintem ezzel az üzenték a magyarságnak és a szlovák többségnek, hogy az MKP elbizonytalanodott Hedvig igazában, és nem akar kínos helyzetbe kerülni, ha bebizonyosodik, hogy hazudott.

Valóban ártott Hedvignek, hogy az MKP politikusa képviselte a törvény előtt? Ha igen, eleinte miért vállalta el az ügyet?

Tervez-e lépni az MKP, ha Hedviget elítélik, vagy más, súlyos retorzió éri?

Munkájához további sok sikert kivánva,

Agent Skully
skullzblog@gmail.com
http://skullz.wordpress.com/

Kedves Skully ügynök!
Sajnos, úgy is tűnhet, hogy az MKP cserbenhagyta Hedviget. Az adott helyzetben Gál Gábor, az MKP parlamenti képviselője azért vállalta az ügyet, mert a család megbízta, hisz hasonló ügyekkel már foglakozott, ezen túl pedig az ügy nem tűrt halasztást. Ahogy a miniszterelnök megvádolta az MKP-t, hogy politikai ügyet kreált a lány esetéből, az érintettek jobbank látták, ha az ügyet független ügyvéd veszi át. Ez azonban nem azt jelenti, hogy kétségeink lennének afelől, hogy az eset megtörtént, és sajnos a bizonyítékok is egyértelműen arra utalnak, hogy a lányt azért bántalmazták, mert magyarul beszélt.
Várjuk, mi lesz a rendőrségi vizsgálat eredménye.
Utolsó kérdésére a válaszom: igen.

2006. november 24.
Nagy Tamás

Kedves Bauer Edit!

Mint az EU-Románia Vegyesbizottság tagja, Ön szerint Románia valóban felkészült a csatlakozásra? A nyáron jártunk Szovátán, és hát meg kell mondjam, az utak állapota enyhén szólva nem olyan volt, mint ahogy Ausztriában megszoktuk. :)

Még jobban aggaszt, hogy most, hogy Románia EU-tag lesz, nem sok kényszerítő eszköz marad velük szemben, nem? Nem korábban kellett volna kisajtolni belőlük minél többet az ott élő magyarságnak? Lehet már egyáltalán tenni valamit a csatlakozás után, milyen eszközök vannak EU-részről, hogy ezeknek a jogos követeléseknek (autonómia!) eleget tegyenek?

Olvasom, hogy az RMDSZ megfigyelői és jövendőbeli európai képviselői enyhén szólva csekély erőfeszítéseket tesznek például most az országjelentés kapcsán. Jó lesz ez így? Vagy arról van szó, hogy az RMDSZ benne van a kormányban, és meghúznák a fülüket, ha ugrálnának?

Nem lehet, hogy a magyarok Romániában is csak addig kellenek, amíg nem lesznek EU tagállam, mint Szlovákia esetében?

Tisztelettel,

Nagy Tamás, Szeged

Kedves Nagy Tamás!
Köszönöm kérdéseit. őszintén megvallva, bennem is maradt kétség, és nemcsak az utak állapota miatt.
Csak remélni tudom, hogy a védzáradék életbe léptetésének lehetősége, az események követése kényszerítő erejű lesz, ami a jogállamiság betartását, a jogok tiszteletben tartását illeti. Nagy gond, hogy nem került elfogadásra a kisebbségi törvény, nincs állami forrásokból finaszírozott magyar egyetem, a nyelvhasználattal gondok vannak, de a korrupció szintje is rendkívül magas, a moldáv állampolgárok tízezrei kapnak hirtelen román állampolgárságot, a jog kikényszeríthetőségével gondok vannak...
A romániában élő magyarság miatt azonban támogattuk Románia EU-s tagságát.

2006. november 24.
Mészáros András

Igen tisztelt Képviselő Asszony!

Kissé bő lére eresztettem a kérdéseket, de talán akad bennük megválaszolni való.

Köszönettel és őszinte tisztelettel várom válaszait:

Mészáros András
(H-2060 Bicske, Vasvári u. 7.)


1.
A határok által elszakított magyar nemzetrészek akkor maradhatnak fönn, ha nyelvüket, műveltségüket meg tudják őrizni. Mivel azonban az államnyelv hatása erősnek tűnik, sőt erősödni látszik, talán nem is olyan egyszerű az anyanyelv továbbadása és használata az élet minél több területén.
Mi a véleménye?
Hány nyelvet kell tanulnia egy felvidéki (szlovákiai) magyarnak? (Mintha a közepes képességűek már nehezen sajátítanák el a kacifántosan szabálytalan angolt, amelyet Deme László professzor ,,antinyelvnek" nevezett.)
Mikor lesz hivatalos nyelv a magyar például a Csallóközben?
Lesz-e közös európai nyelv, amelyet minden EU-ország minden hivatalában lehet majd használni? Nem lenne helyesebb (fokozatosan) bevezetni a könnyen tanulható eszperantót?
Az államnyelv és a nemzetközi érintkezés nyelve (nyelvei) nem fogják-e elnyomni a magyar anyanyelvet?

2.
Megvalósulhat-e az EU-ban a teljes önkormányzatiság? Vagyis hogy mindenki saját magát kormányozza: az egyén, a községek és városok, a kisebb-nagyobb területi szövetségek és nemzeti közösségek.

3.
Miért nyomják el a ,,nemzeti" államok a kisebbségeiket?

Tisztelt Mészáros András!
Köszönöm kérdéseit.
1. Egyetértek Önnel, nem egyszerű a nyelv megőrzése kisebbségi helyzetben, ahol a többség részéről az intolerancia a felsőbbrendűség érzésével párosul. Az asszimiláció is megteszi a maga hatását, néhol pedig egyszerűen a szakmai nyelv különbségei okoznak gondot. A nyelv megőrzése az identitás kérdését is felveti, a gyökértelenség akár súlyos pszihés válsághoz is vezethet. A nyelvtanulás azonban ma elkerülhetetlennek tűnik. Az EU azt a célt tűzte ki, hogy az új eneráció legalább két európai nyelvet beszéljen.
A kisebbségi nyelvek használat a hivatalos kapcsolatban ma is lehetséges ott, ahol a kisebbség számaránya meghaladja a 20 százalékot.
1.2. A jövőt nehéz megjósolni, ma több ok miatt az angol képzelhető el közös nyelvként. Tény, hogy van arra vonatkozó kezdeményezés, hogy az eszperantó vegye át ezt a szerepet, de ennek nem látom túl nagy esélyét.
1.3. A határok légiesítése, a régiók együttmúködése, a identitás megőrzésének közös akarata , Európa nyelvi gazdagágának megőrzése, mind abba az irányba hathat, hogy a magyar nem kerül a kihalt nyelvek listájára. Rajtunk múlik.
2. A devolúció, a szubszidiaritás egyre inkább teret nyernek. Ennek értelmében azt hiszem, az önkormányzatiságé a jövő. Hogy jól működjön és ne forduljon anarchiába, az is szükséges, hogy a döntésekkel járó társadalmi felelősséget és kockázatot minden résztvevő érezze és vállalja.
3. Biztosan sok oka van, én néhányat emelnék ki: a nemzetállam eszméjéhez bármi áron való ragaszkodást vagy annak kialakítását egy nemzetileg nem egységes társadalomból, a bizalom hiányát, az ellenségkép bevetését a belső kohézió kialakítása céljából, vagy a bűnbakkeresést.
A politikai elitek felelőssége, hogy felismerjék, hogy a kisebbségek gazdagítják, nem gyengítik a társadalmakat.

2006. november 27.
Zoltán

Szlovákiában a magyar parlamenti képviselők felszólalásaikban miért nem használjak az anyanyelvüket?
A szlovákiai parlament tárgyalási rendjéről szóló 44/1989-es törvény 18-as §-a szerint a képviselő használhatta anyanyelvet. Úgy tudom, hogy az újabb törvény kidolgozásánál megvonták ezt a jogot azzal az indokkal, hogy nincs rá szükség, mert ezt a jogot eddig sem érvényesítette senki. Az új 350/1996-os törvény 31 §-a elrendeli, hogy szlovák a tárgyalási nyelvet. Az utóbbi törvény szerintem nincs összhangban az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 1. cikkelyével, hogy "minden ember egyenlőnek születik és egyenlő méltósága és joga van". Az összhang szükségességét 23/1991 alkotmányos törvény 1§ kimondja. A polgárok egyenlő joga és méltósága szerintem azt is jelenti, hogy mindenki egyformán használhatja anyanyelvet egy ésszerű területen belül, pl. Szlovákiában a vegyesen lakott nyelvterületeken és a parlamentben.
Zoltán
nzoltan@pobox.sk

Kedves Zoltán!
1996-ig ezt a jogot a Házszabály tartalmazta, ezután az államnyelvről szóló törvény értelmében ezt a jogot a Házszabály törölte.
Ilyen értelemben a szlovák parlament képviselői nem használhatják anyanyelvüket a parlamenti felszólalásaik során. Bizonyára emlékszik, az Európai Parlament gyakorlatát ez ügyben példamutatóként értékeltem ismételten. A hazai közvélemény azonban ezt nem fogadta megértéssel. Meggyőződésem, hogy a nyelvi jogok problémája nem egy lezárt kérdés.

2006. november 11.
Bósza János koordinátor


Tisztelt Képviselő Asszony

A komáromi székhelyű polgári társulástól, a Commora Aula - Autonómia Mintaudvar elnevezéssel írok. Én már küldem Önnek kapcsolatfelvétel céljából egy email, de olvasatlanul törölték az Ön számítógépjéből.

Társulásunk a Felvidék autonómiaügyét tűzte a zászlajára, tudom hogy az MKP Felvidék autonómiájáról már régen lemondott, csak egy nem világos előttem, hogy miért is. Az MKP koalícióba lépésekor megzsarolva a többi ún. demokratikus pártok részéről kénytelen volt lemondania az autonómiatörekvésekről és a Benes-dekrétumok megvitatásának a lehetőségéről.

Ma már az MKP ellenzéki párt ennek ellenére nem hajlandó felvállalni Felvidék autonómiatörekvéseit, vagy nem nem akarja, fél a konfrontációs, konfliktusos helyzetektől.

Szerintünk az autonómia a mai politikai helyzetben kiharcolható, azt csak úgy alapon senkisem fogja odaadni, azért tenni is kell valamit.

Ha az autonómiatörekvi folyamatok hamarosan nem fognak elindulni, 20-30 év mulva a felvidéki asszimilálódott magyarság szorványnépesség formájában marad meg csupán.

A beszéd és a magyarázkodás helyett a békés autonómiatörekvésekre kéne koncentrálni, cselekedni.

www.commora.hu
Üdv. Bósza jános
amalezu@mail.t-com.sk


Az asszimilációs folyamatok megállítása az autonómiatörekvések segítségével

Mi is az az asszimiláció?

A szociológiában az asszimiláció beolvadást jelent. Ha a nép, a nemzetiség, az etnikum egészében, csoportosan, vagy az egyén szintjén feladja saját népi hagyományait és az ezzel kapcsolatos megöröklött értékeit, szándékosan, vagy képtelen azt megtartani és átveszi más nép nyelvét és szokásait, értékeit alkalmazkodik annak a kultúrájához, ezt nevezzük asszimilációnak.
Kétfajta asszimiláció lehetséges:
1. Önkéntes alapon történő, természetes folyamat útján
2. Kényszer hatása alatt történő folyamat következményeképpen
A szándékos asszimilációs folyamatoknak van egy nyílt és egy rejtett formája.
Az önkéntes asszimiláció.
Csak akkor beszélhetünk önkéntes asszimililációról, amikor a beolvadás a természet szabályai szerint politikamentesen, vagy annak nemtörődömsége mellett zajlik.
A szándékos asszimiláció, a beolvadásnak az a formája, ami a politika és a nemzetállami érdekek szintjén zajlik. A nemzetállamokban az egynemzethez való tartozás eszmetana integráló erőként hat, ehhez az integrációhoz a kisebbségekre nincs szüksége. Alapideológiája az egynemzeti identitástudat, minden más ennek az azonossának az akadálya. Ezeken az akadályokon az asszimiláció nyílt és a rejtett formáinak a segítségével igyekszik felülkerekedni. Esetünkben ezt az akadályt a Felvidéki Magyar Népnek hívják.

Tallózzunk egy kicsit talán a történelem könyvtárában.

Igyekezzünk példákkal bizonyítani az asszimilációs folyamatok békés és szándékos kettős eshetőségét Felvidéken. Magyar szociológusok a 19. század első felében megfigyelték, hogy Nagy-Magyarország területén a magyarság arányiban kisebbségbe került és ezek a folyamatok megállíthatatlanul tovább zajlódtak. Szűkítsük le Észak-Magyarországra és következetesebben értékeljük ki. Mi is történik Felvidéken, az akkori szlovákság által lakott területeken? Szlovákok által benépesített területeken a 18. században és a 19 sz. első felében nagyarányú asszimilációs folyamatok zajlódtak le, mégpedig a szlovákok asszimilálták a magyar és a német lakosságot.
Hogyan zajlódtak és kik irányítottak ezeket a beolvadási tényezőkön alapuló demográfiai változásokat? Nagyon egyszerű logika mesgyélyén zajlódtak az asszimilációs folyamatok. Kevert házasságokból általában szlovák gyerek jöttek ki és mivelhogy a népszaporulat ezekben a családokban általában nagyobb volt, tehát azokon a több etnikumú területeken ahol a szlovákság többségben volt, fokozatosan beolvasztotta a más nemzetiségűeket, saját nemzetiségi állagát növelve ezzel. A magyarság és a német ajkú lakosság, vagy teljesen eltünt, vagy csupán szorványnéppé vált a mai Közép- és Észak-Szlovákiában. Egyedül a dél-szlovákiai területek maradtak meg tiszta, vagy nagytöbbségében magyarlakta területnek. Egy érdekes dolgot figyelhetünk meg, hogy ezeket a beolvadási történéseket nem a politika, mégcsak nem is másfajta hátsó gondolatok hatására történtek, hanem békésen a politikusok nemtörödömsége mellett alakultak át a népességi arányok a szlovákok javára és a magyarság kárára. Ezt az asszi
milációt hívjuk békésen zajlódó beolvadási folyamatoknak. A magyar politika ezt a békésen zajlódó asszimilációs folyamatot a 19. sz. második felében szerette volna megfordítani kényszer hatása alatt, de már nem maradt rá ideje a francia példa véghezvitelére. A szlovákság jó diákként ezt az időszakot jól megjegyezte, majd 1918-tól kezdve a békés asszimilációt durva és nyílt a nemzetállami célokat szolgáló szándékos asszimilációs folyamatokká alakította át.

Térjünk vissza egy pillanatra még 19. sz második felére, az akkori Osztrák-Magyar Monarchia időszakába.

Mint tudjuk 1861-ben a szlovákság képviselői Bécsben az uralkodóhoz fordultak azzal a kéréssel, hogy Felvidéken (a szlovákok által lakott területeken) létrehozhassák a "Felvidéki Szlovák Környéket", aminek székhelye Besztercebánya lett volna. A terület behatárolásánál, a száz év alatt asszimilálódott területeket is figyelembevéve, az akkori népi arányokból indultak ki. Durván ez a határvonal, Pozsony felett, Nagyszombat, Nyitra, Zólyom, Kassa vonalában hatázozták meg és területi autonóniajoggal szerették volna felruházni. Az ez alatt lévő területeken Pozsony, Galánta, Érsekújvár, Léva, Losonc, Rimaszombat, Rozsnyó, kassai vonalon tiszta és nagytöbbségében magyarlakta falvak és városok voltak. Ezek területek egyenlőre még nem estek áldozatául az akkori békés asszimilációs folyamatoknak és megmaradtak ezeréves magyarlakta territóriumnak. Az Ausztriával történő kiegyezés időszakában a szlovákok kérése süket fülekre találtatott. Nem az ő kérésük volt a jogellenes, vag
y helytelen, hanem az 1848 és 1914 közötti viszonyok, amik nem rendezték a nemzetiségek helyzetét. Ha akkor a szlovákság megkapja az ő által kérelmezett területeket, ebben az esetben a trianoni döntéskor csupán ezeket a területeket igényelhette volna, ennek a hiányában a csehek bármit kikövetehettek történelmi kitalálmányok okán. Trianonnal a békés szlovák asszimilációs folyamatok véget is értek és a csehszlovák nemzet és nemzetállamának a létrehozása elindította a nyílt és szándékos reszlovakizációt, a magyarság ősi ezer éves területeinek a népi felhigítását szlovák telepesek által létrehozott falvak segítségével és a tiszta magyarlakta városokban történő durva területfoglalásaikkal (vasutasok, hivatalnokok, katonatisztek, vámosok stb).
A magyartöbbségű városokat vették elősször célba, Pozsony, Galánta, Vág-Sellye, Érsekújvár, Léva, Losonc, Rimaszombat, Tornalja, stb. Ezeket a városokat 86 év alatt sikeresen asszimilálták, asszimilálják továbbra is.
Cseheket, a reszlovakizációt, a kitelepítéseket és az internacionalizmus időszakát is túlélte a Felvidéki Magyar Nép, igaz területileg és létszámbelileg is megfogyatkozva, de kiállta az idők próbáját.

Manapság új kihívások, újfajta és még alaptomosabb asszimilációs folyamatokkal kell szembenéznie. A komáromi és a dunaszerdahelyi járásokat leszámítva, a 19. századbeli elképzelt szlovák autonómterület alatt lévő nagytöbbségű vagy tiszta magyalakta területek részben, vagy teljesen eltüntek, asszimilálódtak. A magyar népesség beolvadt a szlovákságba a reszlovakizáció terhe alatt és egy-két generációs időszak elteltével a volt magyarokból újszlovákokkal gyarapodott a szlovákság összlétszáma a jóléti és az állampolgári jogainak a megmaradása fejében.
A 250 éves és békésen induló asszimilációs folyamatok utolsó szakaszába léptünk, amikor is már az a tét, hogy "lenni, vagy nemlenni", ez már nem egy kérdés, ami mellett ellehet siklani, ez egy demográfiai helyzet. A Felvidéki Magyar Nép szemszögéből nézve ez egy szomorú tényhelyzet-ok-következmény. Csöndbe vagyunk, mert azt hisszük, majd mi nélkülünk is jobbra fordulnak a dolgok, vagy netán-tán csakúgy alapon a szlovákságtól ajándékba megkapjuk a területi és a perszonális autonómiákat. Igen az autonómiák segítségével és egy hallom demokratikus törvény segítségével békés úton is meglehetne állítani a szándékos beolvasztási törekvéseket. Az asszimilációs folyamatok, amelyeknek központisága a városokból a vidékre helyeződött át, már erőteljesen a megmaradt utolsó magyartöbbségű falvakat is elkezte nemzetiségileg fellazítani, ami majd a beolvasztását fogja eredményezni. Az asszimilációnak ez az utolsó szíven dőfése, már nagyon is érezhető csak valahogyan a felvidéki m
agyar értelmiségiek, vagy nem érzik, vagy nem is akarják azt megérezni.
A felvidéki magyar értelmiségi a közöny és az ármány nemtörődömségével figyeli, hogy a felvidéki magyarság utolsó bástyái is megszünőfélben vannak, falvaink városaink útán egyre jobban elszlovákosodnak.

Végül is feltehetnénk a kérdést: Mit is akarunk és hogyan tovább?

A trianoni döntés a rossz, "Három magyarigazságának" lett az eredménye, rossz időben, rossz döntés, rossz és gőgös magyar lobbizásnak. A szomszédnépek csak magukhoz vették azt, amit mi nagykegyesen eltaszítottunk önmagunktól. Ennek egyenes következményei a két nagy háború közötti durva reszlovakizáció, az asszimilációs folyamatok, az emigráció.
A Benes-dekrétumok, a háború utáni kitelepítések, a kollektivizmusi bűnösség elve ez mind-mind a 19.századvégi rossz magyar politikai mércének az eredménye. Csak az a baj, hogy manapság is ezzel a mércével mérünk és képtelenek vagyunk a múlt rossz beidegződéseitől, döntéseitől önmagunkat távol tartani. A világ közben megváltozott, csak mi és a Felvidéki Magyar Nép megmaradásának a 150 éves filozófiája maradt, ami előbb-utóbb sírba viszi a szlovákiai magyarságot, az asszimilációs folyamatok és az önmegsemmisüléshez vezető politizálásunk segítségével. Magyar iskoláink fajtiszta időtmúlt berendeszkedése, a kevert családok gyermekeit felkínálja a szlovák iskoláknak, ezáltal is gyarapítva a szlovákság összlétszámát, hisz statisztikailag bizonyított tény, hogy a kevert házaságokból 70% szlovák gyerekek jönnek ki, ami szintén a felvidéki magyarság létszámának a rohamos csökkenésének az egyik főokozója.
Ne statisztikát gyártsunk, hogyan csökkenünk, hanem módszertani tanulmányokat készítsünk, készítsenek szociológusaink, történészeink, nyelvészeink és politológusaink arról, hogy hogyan maradhatunk meg ezeréves területeinken. Tehát hagyjuk már abba a bűnbakkeresést, mert a bűnösök mi magunk vagyunk.
Ha elkezdünk beszélni a hogyanról, ahhoz már illik hozzáadni a módokat is.
Az asszimiláció és a reszlovakizációs folyamatok útvesztőjében előbb-utóbb odaveszünk.
Mást se hallok a magyarnyelvű médiában, hogy milyen jó nekünk, hisz az elmúlt nyolc év alatt kaptunk egy Selye Egyetemet, meghát itt vannak a magyar közép- és alapiskoláink is. Kérdezem én, kik fognak azokba az iskolákba járni, majd úgy 10-20 év múlva, ha közben mindannyian asszimilálódunk, vagy a migráció áldozatává válunk. A Selye Egyetemből, majd Slota Egyetem lesz, mert ha sikerül a reszlovakizációs folyamatokat végig csinálniuk meg is érdemli ezt az elnevezést, természetesen szlovák szemszögből nézve.

A felvidéki magyar értelmiségiek nem tudom, hogy mi okból, de nem hajlandóak az autonómiajuss témában vitát indítani a többségi nemzettel a szlováksággal. Valójában sejtem az okokat, de számomra a zsebekben kinyíló bicskás magyarázatok, valahogyan nagyon megalkuvónak és ribilliósnak tünnek.
Hogy ez ne legyen így, elsősorban a felvidéki magyar értelmiséginek kéne kezdeményeznie. A megalkuvó és a félrebeszélés politizálását, egy konstruktívabbal kéne felváltani, mégpedig magunkévá kell tennünk azt a lehetőséget, hogy jogunk van az autonómiákra és az autonómiatörekvéseink felvállalására. Elsődlegesen is magát az autonómia fogalmát kell rehabilitálni, hogy az egy végállomás az önrendelkezés útvonalán, nem pedig a revizionizmus első megállóhelye. Tehát mondani, hogy jogunk van rá, beszélni kell róla nyiltan és nagy bátorsággal.
Másodsorban, azt amit elrontottunk, amit hirdettünk, hogy nincs szükségünk az autonómiára, mert a többségi nemzet azt úgysem adja meg, ezt a kimagyarázkodós hozzáállást meg kell változtatni. Ki kell menni az emberek közé és el kell magyarázni, hogy az autonómia igenis kell nekünk, anyanyelvünk, megmaradásunk végett és a többségi nemzetnek pedig el kell mondani, hogy az autonómia megadása az egy problémamegelőző megoldás, a kisebbség és a többségi nép közötti konfliktus megelőzésére. Ez lehet a vitaalap és elsődlegesen erről kell beszélni.

Kung Fu-Ce bülcsessége jut az eszembe: Ha erőd kevés, akkor félúton kidőlsz, de ne feküdj le, már az út elején.

Aznélkül, hogy próbálkoznánk inkább lefeküdtünk, vagyis az okokat keressük, mit miért nem lehet megtenni. A múltat hagyjuk meg a történelemnek, mi pedig inkább egy értelmes döntéssel bátran vállaljuk fel a felvidéki magyar nép autonómiatörekvéseit, aminek a megvalósíthatósága csupán a területen élők többségének az akaratán fog múlni, tegyük mindezt úgy katalán módon, egy célért egységben, s ami a legfontosabb, a békés autonómiaharc egy kézzelfogható asszimilációellenes tevékenység.

Gašparovic Elnök Úr szerint nem létezik ok az autonómiák megadására. Tessék itt a bizonyíték és az ok, hogy miért kell nekünk az autonómia. A Felvidéki Magyar Nép az ezeréves életterének a felét veszítette el alig 100 év alatt ahol a szlovákság sohasem volt őshonos nép. Ez szerintem egy nyomós érv és ok a békés autonómiatörekvések elindítására, a területi és a perszonális autonómiák megadására, ami az EÚ-ban egy jól bevált problémamegelőző jogi megoldás a kisebbségek részére.


Megragadom a lehetőséget és innen is szeretném felszólítani a felvidéki magyar értelmiségieket, hogy felesleges magyarázkodás és kibúvók helyett, bátran vállalják fel a felvidéki magyar nép megmaradásának az érdekében az autonómiatörekvéseket. Vegyünk példát azokról akik már írnak az autonómiáról, sokan vannak, de az egységes fellépés hiányában hanguk elvész a tömegben. Létre kell hozni a Felvidéki Népek Autonómiatanácsát ahonnan koordinálni lehetne Felvidék békés autonómiatörekvéseit. Szerintünk az autonómia megadása nélkül, a felvidéki magyarság 20-30 év múlva márcsak szorványnépként marad jelen ebben a térségben, s akkor az autonómiát kikövetelni és azt megadni már nem lesz kinek. Az autonómia megadása az nem szimpátia kérdése, arra egyszerűen jogunk van.
Kulturális örökségként a megalakuló autonómiaterületeken a magyar nyelvnek is hivatalos nyelvvé kell válnia.
A plurális gondolkodásmód, hogy itt van még egy nép, a Felvidéki Magyar Nép, nem ellentétes és nem is veszélyes a szlovákságra nézve, hisz az alkotmány is ezzel a bekezdéssel kezdődik "Mi a szlovák nép ...".

Hogy a Felvidéki Magyar Nép jelenleg asszimilálódik, ez tény. A kérdés most már csak az sikerül-e még időben megállítani ezt a folyamatot az autonómiatörekvések segítségével? Ha nempróbálkozunk az eredménnyel sohasem leszünk tisztában.

Mi indíthatja el az autonómiatörekvések megállíthatatlan folyamát? A nép respektuma a tudás erejével és őslakosi gondolkodásmód cselekedeteinkhez.

Tudásunk az eszközünk, a szív pedig legyen cselekedeteink motorja. B.J.
http://www.commora.hu

Bósza János
amalezu@mail.t-com.sk


Tisztelt Bósza János!
Az asszimilációs folyamatok kapcsán megfogalmazott aggodalmait osztom, Gyurgyik László elemzései minden aggodalomra okot adnak.
Az asszimilációt illető eszmefuttatásával nem tudok egyetérteni, nem hiszem, hogy a 18. században szlovák részről asszimilálták volna a magyarságot, különös tekintettel a német és latin nyelv dominanciájára. Ami kérdését, vagy inkább felvetését illeti, az MKP elnöke, Bugár Béla többször nyilatkozta, hogy az önigazgatás gondolatát az MKP nem adja fel. Ez nem azonos azzal, hogy bizonyos körülmények közt nem szorgalmazza.
Én, mint az MKP listáján indult EP képviselő a következő kiegészítéseket javasoltam Gál Kingával együtt A kisebbségek védelmét szolgáló és hátrányos megkülönböztetés-ellenes politikákról a bővítés utáni Európában című jelentésben:

/Az Európai Parlament/
" tekintetbe veszi, hogy a hagyományos nemzeti kisebbségek problémái kezelésének a szubszidiaritás és az önkormányzatiság elvein alapuló döntéshozatalban történő hatékony részvétel az egyik leghatékonyabb módja a hagyományos kisebbségi közösségek problémái megoldásának, az Unión belüli bevált gyakorlatot követve;
ösztönzi azokat a tagállamokat, melyek még nem ratifikálták az FCNM-et, hogy ezt késedelem nélkül tegyék meg;

tekintetbe veszi, hogy ezeknek a hagyományos nemzeti kisebbségi közösségeknek olyan különleges szükségleteik vannak, amelyek eltérnek az egyéb nemzetiségi csoportokéitól, illetve, hogy magának az Uniónak célszerűbb módon kell ezeket a szükségleteket figyelembe vennie, hiszen ezeknek a száma a bővítést követően jelentőssé vált."

"A megkülönböztetésmentesség és az esélyegyenlőség mindenki számára" című keretstratégiáról szóló jelentésben a következő kiegészítést fogadta el javaslatomra az EP:

/Az Európai Parlament/
"véleménye szerint a hagyományosan jelen lévő nemzeti kisebbségeknek sürgősen szükségük van olyan normatív keretekre, amelyek lehetővé teszik tényleges résztvételüket az identitásukat érintő döntések meghozatalában, továbbá védelmet kell kapniuk az önrendelkezés vagy autonómia különböző - egyfelől a koppenhágai kritériumokból, másfelől a tagállamokban fennálló szabályozatlanságból eredő kettős normarendszert meghaladó - formái révén".

Úgy gondolom, ez elég meggyőző.

Priof. Dr. Josef Makovitzky

Tisztelt Asszonyom, miután ismerem a déltiroli autonomia kiharcolásának elözményeit, ezt Erdélyben is illetve Szlovákiában is alkalmazni kellene!
A mai Magyarországon is vannak problémák.mert miért nem lehet az utóbbi idöben (csak spórolás!?) kétnyelvü emléktábákat leleplezni.Magyarországnak is komolyan kell venni az ottelö kisebbségeket. A nemzetiségi zene és tánc nem élö beszéd. Több kétnyelvü müsört kellene a magyar rádióban is adni,ahol a német vagy más szöveg után elhangzana a magyar szöveg!Itt nagy feladat hárulna a nemzetiségi gimnáziumokra. Miért nincsen a környezö államok és Mo.-g között un. egy éves tanuló csere (mint peldául No. és USA, avagy No és Nagybritannia?! Miért nem lehetne mo,-i szlovák gyerekeke cserére Szlovákiába küldeni egy évre?! Fontos lenne,mert a nemzetiségek a tulajdonképpeni kapocs, különösen fontos ez a határregiókban!!!Belgiumban 4 nyelven beszélnek, avagy Luxemburgban is!Nem irok többet de Europat csak akkor tudjuk egységesiteni,ha chauvinismust eltüntetjük. Sok szeretettel köszöntöm:Makovitzky József

Priof. Dr. Josef Makovitzky
josef.makovitzky@med.uni-rostock.de

Tisztelt Uram!
A dél-tiroli autonómia rendkívüli körülmények közt jött létre, azóta más autonómiák is jöttek létre, mint pl. a Wales-i vagy a skót. Én ezt az utat látom inkább járhatónak. Az Európai Unió sem jöhetett volna létre, ha nem jön létre a német-francia kiegyezés, a sovinizmus kizáró volta miatt mérgezi az európai együttműködés légkörét. A nélkül pedig a közös Európa megvalósíthatatlan.

Orbán Zoltán

Tisztelt Képviselő Asszony,

Látva , hogy az erdélyi magyarok minden politikai probálkozása a területi autonómia és a kétnyelvű egyenjogúság terén (lásd a múlt hét eseményeit,a Román Parlamentben, illetve Kolozsvár-i egyetem),a januártól EU tag Romániában durva elutasításra talál illetve kudarcba fullad, milyen konkrét fellépést terveznek??
El tudja képzelni hogy a környező országok bármelyikében elfogadásra kerüljön egy Európai szellemiségű kisebbségi törvény??
Ön szerint radikális tiltakozó lépések (sztrájkok, polgári engedetlenség,tömeges éhségsztrájk stb.) nélkül elérhető bármilyen eredmény???
A magyar kormány miért nem reagál azonnal a fenti esetekben???

Budapest,2006.12.03.

tisztelettel
Orbán Zoltán
orbanek@invitel.hu


Tisztelt Orbán Zoltán!
Mint már egy előző kérdés kapcsán írtam, nincs olyan európai jogszabály, melynek alapján az autonómia kikényszeríthető lenne. Az Európa Tanácsnak van egy ilyen irányú ajánlása, aminek megvalósítása politikai akarat kérdése. A nyelvi jogok területén azonban más a helyzet, ott létezik nemzetközi egyezmény, melynek a monitorozó mehanizmusa segítséget nyújt a kötelezvények betartatásában. Itt, az Európai Parlamentben a szabadságjogok be nem tartását kell számonkérni.
Az európai szellemiségű kisebbségi törvény ügyében én optimista vagyok, de nem naiv. Az új tagországokkal olyan sok kisebbségi probléma került be az EU-ba, hogy előbb-utóbb szerintem napirendre kerül a kettős mérce megszüntetése egy európai jogszabály elfogadásával.

forrás: hhrf.orgHÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona