Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
RegisztrációHárom napig nem ivott vizet – emberszeretetb

Három napig nem ivott vizet – emberszeretetből

Esterházy János lengyelországi rokonai a Magyarok Házában

A Rákóczi Szövetség mellett működő Esterházy János Emlékbizottság az MVSZ - Magyarok Házában szervezett találkozót a mártírsorsú felvidéki politikus Mária nevű testvérének gyermekeivel. Zsófia és Péter Mycielski Lengyelországban élnek.

A találkozón részt vett a mártír lánya, gróf Esterházy Alice is, az MVSZ korábbi tiszteletbeli elnöke, valamint Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke.

A rendezvényt köszöntötte Patrubány Miklós, aki elmondta, hogy gróf Esterházy János azt jelenti a felvidéki magyaroknak, amit az erdélyieknek Márton Áron püspök.

Az előadás kapcsán a politikus testvérének, Máriának, naplójából és gyerekeinek visszaemlékezéseiből eddig ismeretlen részleteket hallhatott a résztvevő közönség. Többek között azt, hogy mikor gróf Esterházy János visszakerült a szovjet fogságból Csehszlovákiába, itt előbb ki akarták végezni, majd életfogytiglanra ítélték. Ekkor történt a mirovi börtönben, ahova zárták, hogy a tbc-ben szenvedő gróf Esterházy János a szlovák fogolytársaival közös, egyetlen ivópohár mellé külön poharat kért. A kérés teljesítése három napba telt, és ő addig nem ivott vizet, nehogy rabtársait megfertőzze! Ennek ellenére ez az ember a már két éve uniós Szlovákiában ma is háborús bűnösnek számít. És annak ellenére, hogy a Tiso-féle nácibarát szlovák parlamentben egyedül szavazott a zsidótörvény ellen.

Mivel jövőre lesz 50 éve, hogy a mártír politikus a mirovi börtönben elhunyt, a jelenlévő szervezetek és szónokok közösen megfogalmazták: a 2007. évet Esterházy emlékévnek nyilvánítják, és újraindítják a rehabilitálási folyamatot.

* * *

Esterházy Mária, a hősies lelkű testvér és édesanya

Esterházy János húga Mária, 1904-ben született Nyitraújlakon, és 1975-ben Varsóban hunyt el. A család erős lengyel kapcsolatainak köszönhetően 1931-ben férjhez ment egy lengyel férfihoz, Franciszek Mycielskihez. Esküvőjüket Krakkóban tartották, ahol le is telepedtek.

Lengyelországban négy gyermekük született. Sorrendben: Eta, Zsófia, Péter és Klementína.

Lengyelország német majd szovjet megszállása után bujdosniuk kellett, s házuk pusztulása után kalandos körülmények közepette 1944-ben csak Szlovákiában, Nyitraújlakon találtak menedéket. Itt szemtanúi a kastély és vele az Esterházy család szellemi és fizikai vagyona teljes pusztulásának. A pusztítás után a család egyik volt cselédje fogadja be őket házának kamrájába.

Koldusként, teljes nincstelenségben és kilátástalanságban itt töltik napjaikat. 1946-ban újabb gyermekük születik, Hedvig. A magyarüldözés és az érlelődő kommunista hatalom miatt innét is menekülniük kellene, amit az apa Franciszek meg is tesz, mert egyébként börtönbe zárnák. Mária azonban gyermekeivel itt marad. Ennek oka elsősorban az, hogy fivérét Jánost visszahozzák az országba. Ő az egyetlen, aki a családból harcolni tud kiszabadulásáért (édesanyja és nővére Lujza, ekkor már Párizsban vannak). Az iszonyatos szegénységben, sokszor önmagától megvonva a falatot, kuporgatja össze a pénzt, hogy meglátogathassa Jánost, hogy csomagot küldhessen, s közben a hatalom képviselőinél is kilincseljen kiszabadulása érdekében. Gyermekei nagy szükségben nevelkedtek fel, úgy, hogy sosem kaptak állampolgári jogokat. Ennek kövekeztében dönt úgy Mária, hogy János halála után, 1958-ban, gyermekeivel együtt visszaköltözik Lengyelországba. A gyermekek közül még hárman élnek. Zsófia, Péter és Hedvig (Jadwiga). Közülük ketten Zsófia (szül. 1933-ban) és Péter (szül. 1936-ban) lesznek a vendégeink, hogy a magyar hallgatóság előtt első ízben idézzék fel gyermekkoruk szomorú emlékeit. Hősies lelkű édesanyjukra, Máriára és a mártírsorsú nagybácsijukra, Jánosra emlékezve.
(MI)

Forrás: MVSZ SajtószolgálatÚjra kérik a felvidéki mártír rehabilitációját

Újra kérik a felvidéki mártír rehabilitációját
Dátum: 2006-11-27 : szabadujsag

Nemzet és emlékezet 2006-47, november 22.
Jövőre lesz Esterházy János halálának ötvenedik évfordulója
2007. március 8-án lesz Esterházy János, csehszlovákiai magyar mártír politikus halálának ötvenedik évfordulója. A Csemadok pozsonyi székházában egy asztalhoz ültek azon szervezetek képviselői, akik három országban, Szlovákiában, Magyarországon és Csehországban közel két évtizede rendszeresen megemlékeznek Esterházy Jánosról.


A pozsonyi megbeszélést a Szövetség a Közös Célokért igazgatója, Pogány Erzsébet szervezte. A szervezetek megjelent képviselői kifejezték szándékukat, hogy a mártírhalált halt politikus jogi, politikai rehabilitációját újra kezdeményezni fogják, és halálának ötvenedik évfordulója tiszteletére az egész 2007-es évben összehangolják a megemlékezéseket. Ebben elsősorban a budapesti székhelyű Rákóczi Szövetségnek és az Esterházy János Emlékbizottságnak lesz szerepe. A szövetség Sólyom László köztársasági elnököt kérte fel, legyen a védnöke az emlékévnek, és felvetették egy budapesti konferencia megszervezését is. A testületet Pozsonyban Halzl József, Martényi Árpád és Molnár Imre képviselte, az emlékbizottság elnöke, Sterczell Elemér betegsége miatt nem lehetett jelen.
Duka Zólyomi Árpád, az MKP európai parlamenti képviselője is felajánlotta tevékeny közreműködését az emlékév idején is, és vállalta, hogy az EP-ben megfelelő fórumon szól a mártírhalált halt politikus példaértékű életéről, a nemzetek közötti összefogás érdekében kifejtett erőfeszítéseiről
A csehországi magyarok részéről a Cseh és Morvaországi Magyarok Szövetsége nevében Hyvnar Anna elnök aszszony és az Együttélés közhasznú társaság részéről pedig Mónus Ferenc megerősítette, hogy június 9-én újra megszervezik a megemlékezést Mírovban, a rabtemetőben felállított emlékműnél. Ez lesz az emlékév egyik kiemelt eseménye. A mírovi megemlékezést Olomoucban, a székesegyházban egy szentmise előzi meg.
A tanácskozáson ott volt Magyar Koalíció Pártjának (MKP) parlamenti képviselőiből alakult a Pro Probitate polgári társulás elnöke, Bárdos Gyula is. Az MKP évente a Pro Probitate Díj átadásával is kifejezi tiszteletét Esterházy János emléke előtt. Fontos emlékhellyé válhat Búcs községben az Esterházy emlékpark is, ahol a politikus első felvidéki szobrát állították fel.
A Csemadok országos elnöke, Hrubík Béla a szlovákiai magyar községekben az emlékprogramok szervezésében és összehangolásában, valamint a jogi rehabilitáció kezdeményezésében ígért segítséget.
Az emlékév első eseménye februárban a Magyar Ifjúsági Közösség által hagyományosan szervezett téli Kárpát-medencei ifjúsági találkozó lesz, amelyen ebben az évben Esterházy János életútjával ismerkedhetnek meg a Kárpát-medencei fiatalok.
Csatlakozik a rendezvények szervezéséhez Zoboralja magyarsága, akiknek képviseletében Ladányi Lajos a Zoboralja Polgári Társulás elnöke jelentette be, hogy Nyitraújlakon, Esterházy szülőfalujában méltó megemlékezést terveznek.
Ezen kívül további budapesti, kassai és pozsonyi eseményekről, kiadványokról, arcképes plakátról is szó volt. A Pázmaneum Polgári Társulásra és a Remény szerkesztőségére hárul azoknak az eseményeknek a megszervezése és összehangolása, amelyek Esterházy János emlékének adózva egyházi vonalon születnek. Felmerültek újabb lehetőségek is, például a máriavölgyi zarándoklat felelevenítése szeptember 8-án, illetve a szülőfalujában kápolna emelésének gondolata.
Molnár Imre történész többek közt a család lengyelországi ágának bevonását, Esterházy János életéről szóló monográfia újbóli kiadását tartotta fontosnak. Tolmácsolta a gróf Olaszországban élő lányának, Esterházy Malfatti Aliznak az üdvözletét, aki ahogy eddig is, jövőre is tevékenyen be szeretne kapcsolódni az eseményekbe.
A megbeszélés résztvevői fontosnak tartották, hogy mindhárom országban közösen készítsék elő a lépéseket, ennek érdekében szervező bizottság alakult, amelynek tagjai: Martényi Árpád, Molnár Imre, Hrubík Béla, Pogány Erzsébet, Bárdos Gyula, Karaffa János, Schnierer Ilonka, Zupko Tamás.
(szakc)
forrás: Szabad ÚjságHÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona