Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
RegisztrációIsten malmai és a földi igazságtétel

Isten malmai és a földi igazságtétel

Martin Klein, aki 1997-ben megjelent cikkében bírálni
Foto: Kiss Gábor Gibbó

Október utolsó napján precedensértékű ítéletet hozott a strasbourgi Emberjogi Bíróság, méghozzá egy Szlovákiát érintő ügyben. A taláros testület úgy döntött, hogy a szólás- és véleménynyilvánítás szabadsága a demokratikus társadalmakban fontosabb, mint bárkinek a személyes sérelme, és a nemzet-, meggyőződés- és vallásgyalázásra való hivatkozással sem lehet korlátozni.

A kilenc év alatt nemzetközi botránnyá dagadt ügy egy merész újságcikkel kezdődött: 1997 márciusában Martin Klein a Sólyom ül a jávorfán (Sedí sokol na javori) című jegyzetében a honi sajtóban szokatlan hangnemben bírálta a nagyszombati érseket, sőt, azt is le merte írni, hogy az egyházi főméltóság a kommunista titkosszolgálat ügynöke volt.

A botrányos cikk
Az írás reakció volt Ján Sokol televíziós fellépésére, amelyben A nép verzus Larry Flynt című Forman-film plakátja és a mű szlovákiai vetítése ellen ágált, annak betiltására szólítva fel a hatóságokat. Klein ezt a törekvést nemcsak azért tartotta felháborítónak, mert filmek betiltására utoljára a kommunizmus idején volt példa Szlovákiában, hanem elsősorban azért, mert úgy érezte, egy volt titkosszolgálati ügynöknek és a mečiari rendszer alázatos szolgájának nincs joga erkölcsi autoritásként fellépni. „Tekintettel az érsek vonzerejének nyilvánvaló hiányára teljesen mindegy, hogy a lelke mélyén homoszexuális vagy biszexuális, vagy mi. Nem mindegy azonban a pozitív átvilágítási bizonyítványa. Az első keresztény egyház prímásában annyi becsület sincs, mint az utolsó cigányzenekar prímásának vonójában! Fel nem foghatom, hogy a rendes katolikusok miért nem lépnek ki abból a szervezetből, amelynek az élén ilyen szörnyeteg áll. Arra várnak, amíg meghal? Ez kevés” – áll a cikkben, amelynek több logikai játékát és abszurd utalását csak a művelt olvasó érti, de azt, hogy kit támad az író, mindenki felfogta, és voltak, akik megengedhetetlen szemtelenségnek, már-már halálos bűnnek tartották. Csak találgathatunk, hogy keresztényi szeretetből, vagy inkább az érintettség okán, de Ján Sokol mégsem tett személyesen feljelentést a szerző ellen, helyette két katolikus szervezet jelentette fel Martin Kleint. Az első tárgyalást 1998 decemberében, a hosszú mečiari korszaknak véget vető választások után tartották, és az érsek első jegyzőkönyvezett nyilatkozata az volt, hogy már nem érzi sértve magát. Ennek ellenére a per folytatódott, és hat éve a Kassai Járási, majd a Kerületi Bíróság is elítélte Martin Kleint, de érdekes módon az ominózus újságcikk lényegéről, vagyis az érsek besúgói mivoltáról szó sem esett az ítéletben.

Svätopluk az érseki trónon?
Martin Klein két évig halogatta a bírság befizetését – egyrészt elvből, másrészt azért, mert a pénznek is szűkében volt, hiszen az ominózus cikk miatt egyetlen újság sem akarta alkalmazni. „Többen is győzködtek, hogy rendezzem a dolgot, még mielőtt bezárnak – köztük paradox módon František Mikloško kereszténydemokrata képviselő is, akivel több mint húsz éve ismertük egymást – mondta lapunknak Klein. „Mindig azt válaszoltam neki, hogy ha bebörtönöznek, ugyanolyan áldozatnak fogom tekinteni magam, mint azok, akik a vallásuk miatt a kommunista rendszer idején ültek, és ez valahogy nem volt neki mindegy. Végül az ő közbenjárására a Domino kiadója kifizette a bírságot, és én már csak a szelvényt vittem el a bíróságra. Azt azonban máig sem tudom, hogy mi volt Mikloško személyes véleménye a cikkről, mert erről soha nem beszéltünk. Úgy éreztem, nem is akar tudomást venni az írás tartalmáról, mint amikor az embernek valami szentségtelen dologra téved a tekintete, és inkább elfordul.”

Noha az ügyet itthon már lezárták, Klein nem adta fel, és ügyvédje révén 2003-ban a strasbourgi Emberjogi Bírósághoz fordult. Az pedig arra a következtetésre jutott, hogy az ellene hozott ítélet „demokratikus társadalomban nem volt elkerülhetetlen, sőt indokolatlan beavatkozás volt az újságíró szabad vélemény-nyilvánítási jogába. A bíróság szerint a szerző cikkével nem gyalázott meg sem népcsoportokat, sem azok vallásgyakorlási jogát, mint ahogy azt a szlovákiai bíróságok kihirdették, hanem ellenkezőleg – a szlovákiai ítélet őt korlátozta jogaiban. Az elszenvedett sérelmekért a strasbourgi bíróság hatezer euró kártérítést ítélt meg Kleinnek, és ezenfelül 5210 eurót a perrel kapcsolatos kiadások térítésére. Nemzetközi fórumon tehát rehabilitálták a merész újságírót, de itthon még nem tiszta az erkölcsi bizonyítványa – a büntetett előéletűek nyilvántartásában ott maradt a bejegyzés a neve mellett. Annak ellenére sem, hogy időközben a Nemzeti Emlékezet Intézete nyilvánosságra hozta az ügynöklistákat, és azon fehéren-feketén ott szerepelt Ján Sokol neve.
A bejegyzések szerint tizenhét évig ügynökjelöltként tartották őt nyilván Svätopluk fedőnéven, és csak 1989 áprilisában szervezték be – pont három hónappal azelőtt, hogy a kommunista államhatalom kegyes engedelmével Szlovákia érsekévé nevezték ki. Ján Langoš, a Nemzeti Emlékezet Intézetének azóta elhunyt elnöke annak idején úgy nyilatkozott, hogy az, akinek a neve ilyen nyilvántartásban szerepel, beleegyezését adta az együttműködéshez, tehát kétség nem férhet hozzá, hogy besúgó volt.

Feloldozás gyónás nélkül
Sokol érdemben azóta sem reagált a listára, csupán az érseki hivatal adott ki egy nyilatkozatot, miszerint az ilyen hírekkel „az egyházba vetett hitet akarják megingatni, amely épp a kommunista uralom idején nagy áldozatok árán is képes volt az igazság oldalára állni.” A Szlovák Püspöki Konferencia ugyan egy lépéssel továbbment, és mindenkitől bocsánatot kért az ügynök papok nevében, de a vétkesek megnevezése és a személyes felelősségre vonás egyházi berkekben elmaradt. Ehelyett a megbocsátást választották a pásztorok – elsősorban önmagukat oldozták fel, másodsorban pedig azokat, akik kimondták az igazat. Sokol érseket még a Szlovákiában húzódó per idején meglátogatta hivatalában Martin Klein, és elmondta neki, hogy ha az egyházi szervezetek nem vonják vissza az ellene tett feljelentést, akkor beidézteti tanúnak, és az ügyvédje az ügynöki múltjáról is kérdezni fogja. Az érsek erre ugyan nem válaszolt – nyilván biztos volt abban, hogy a bíróság nem fogja beidéztetni – de arról biztosította Kleint, hogy megbocsátott az anyjának, amiért ilyen fiút nevelt. A katolikus hívők sokasága pedig hallgat – vagy mert vakon hisz az érseki hivatalban, vagy mert úgyis tehetetlen az egyházi hierarchiával szemben – és legfeljebb abban bízik, hogy Isten malmai ha lassan is, de biztosan őrölnek. Martin Kleinnek részben már igazságot szolgáltatott az emberjogi bíróság, de azt, hogy győzött, csak akkor mondhatja el, ha a szlovák Legfelsőbb Bíróság is semmisnek nyilvánítja a Kassai Kerületi Bíróság elmarasztaló ítéletét. Az erre vonatkozó beadványt egy éve még Daniel Lipšic igazságügy-miniszter nyújtotta be azzal az indoklással, hogy bár a cikk tartalmával és stílusával nem ért egyet, véleménye szerint a szerzőnek jogában állt saját véleményét kinyilvánítania. Nem tudni, mekkora része volt döntésében annak, hogy pártja, a KDH védelmébe vett egy, a homoszexuálisok ellen prédikáló svéd lelkészt, ha abban az esetben a szólás szabadsága mellett érveltek, kínos lett volna itthon egy szinte ugyanilyen ügyben hallgatni.

A tárgyalást a Legfelsőbb Bíróságon november 16-ra tűzték ki, de határozatlan időre elnapolták, az indoklás szerint azért, mert az emberjogi bíróság tizenöt oldalas határozatát le kell fordíttatniuk szlovák nyelvre. A strasbourgi ítélet a kihirdetéstől számított három hónap leteltével emelkedik jogerőre, vagyis január utolsó napján.

Vrabec Mária [2006. 11. 24.]
forrás: vasarnap.skHÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona