Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
RegisztrációTornalján a lélekre is ünneplő köntöst varrnak

Tornalján a lélekre is ünneplő köntöst varrnak

Dubovszky László – az Európai Parlamentben is otthonosan…

Melldöngetéstől és egyéb allűröktől mentes, kellemes városka Tornalja a Sajó kiszélesedő völgyében, Közép- és Kelet-Szlovákia határán. Korábban Šafárikovónak is nevezték, mígnem lakosai egyértelműen ki nem nyilvánították, hogy köszönik szépen a megtiszteltetést, de maradnának inkább a bevált dolgok mellett. S az élet szép csendesen hömpölyög tovább, mint a kertek alatt az öreg folyó…

A jó tornaljaiak, illetve a környék többségében magyarok lakta falvainak népe másodízben akkor hozta az ország politikai vezetésének tudomására „világnézeti hovatartozását”, amikor 1996-ban, az áldatlan emlékű területi újrafelosztást követően – gondosan mellőzve minden ésszerűséget, történelmi, s nem utolsósorban geopolitikai szempontot – a Rimaszombatitól a Nagyrőcei járáshoz csatolták őket. Ez utóbbi, nemkülönben kellemes felső-gömöri városról tudni kell, hogy már a tizenkilencedik században is a szlovákság szellemi életének központja volt – itt működött egyebek közt az első három szlovák gimnázium egyike –, s lakosait az ország legdélebbi részének történései legalább annyira felcsigázzák, mint siket indiánt a golyózápor. Az 1998-ban zajlott választást követően – mely Tornalja vidékén az MKP jelöltjeinek győzelmével végződött – az érintett felek közös megegyezéssel feltalálták s a gyakorlatban is alkalmazták a fából vaskarikát, kétpólusúnak nevezve a járást. A déli pólus természetesen Tornalja, melyre azonban központi szerepét nem úgy ruházták rá, hanem az évszázadok során alakult ki.
Ilyen „történeti előzmények” után Tornaljára betérni mindig felüdülés, hiszen – ahogy errefelé mondják – „a zember sose tudhassa…!”

Rózsaszín ködökön
túli lehetőségek
Mielőtt a kedves Olvasó lelki szemei előtt felsejlenének a várost rózsaszínbe borító ködök, elárulom: a magas munkanélküliségi arány hatására az élet az ország eme részében korántsem fenékig tejfel. A jövőképet itt is az Európai Uniótól pályázat útján megszerezhető pénzek, ipari zóna létrehozása, illetve a nyugat-európai befektetők becsalogatásának reménye teszi derűsebbé. A város három erőssége ebben az esetben a megfelelő fekvés – hiszen a Pozsonyt Kassával összekötő R1-es gyorsforgalmi út – mely jelenleg még kettészeli Tornalját, nem kis bosszúságot okozva a helyi lakosoknak, de rövidesen ott fut majd a kertek alatt –, az ipari fejlesztés céljából hasznosítható területek megléte, illetve az olcsó munkaerő. Az egykor virágzó mezőgazdaság és a rá épülő kereskedelem helyett a jövő tehát akár a könnyű-, a gép-, vagy a konfekcióipar is lehetne, ha…
Ha az önkormányzatnak volna egységes elképzelése a város gazdasági fejlesztéséről. Mint megtudtam, az utóbbi egy év során a város vezetőségében zajló személyeskedések miatt több, ígéretesnek nevezhető kezdeményezés kútba esett – így nem épült meg az az irodaközpont, mely főképp a magyarországi adótörvények áldásai elől Szlovákiába települő cégeknek adott volna otthont, itteni munkaerőt foglalkoztatva. Meddőnek bizonyult a ruházati nagyüzem mellett létesítendő, háromszáz embernek munkát adó manufaktúra létrehozására tett kísérlet is, mivel a városatyák egy csoportja nem látta be, hogy az első lépésben nem feltételeket kell szabni, hanem egyezségre kell törekedni. S szól a fáma egy harmadik befektetőről is, mely már-már tornaljainak érezte magát – míg ki nem húzták lába alól a talajt. Természetesen volt hová mennie – a helyi munkaerővel ellentétben.
A város első embere elárulta: a hazaiakon kívül jelenleg spanyol, angol, német, osztrák és holland befektető csoportokkal tárgyal az R1-es mellett létrehozandó ipari zóna kihasználásáról. Ez a konfekcióipar bővítésén kívül a fafeldolgozás, bútorgyártás, elektrotechnikai ipar fejlesztésére és egészségügyi termékek előállítására kínál jó lehetőséget – ha a város vezetősége is úgy akarja…
Dubcsek kultúrember!
Hogy átok-e vagy áldás, ha egy város élén kultúrember áll, ne az én tisztem legyen eldönteni. Dubovszky Lászlóról, azaz Dubcsekről azonban tudom, hogy hetedíziglen az, s ebből akkor sem enged, ha esetleg Tornalja határában, a Zoltán-kert mögött összeérne a föld az éggel. Hiába, vagyunk ilyenek néhányan…
„Annak ellenére, hogy Tornalja mezőváros volt, melynek lakossága a mezőgazdaságból és a könnyűiparból élt – avat be elméletébe –, nem lehet azt mondani, hogy ne volna a városnak polgári rétege. S ez a réteg igényelte azt, hogy a fontos rendezvényeket, ünnepeket illendően meg tudjunk ülni, emlékezni tudjunk. Kevés település mondhatja el magáról például, hogy január 22-én illőn megemlékezik a magyar kultúra napjáról, nálunk viszont ez természetes. S a tornaljaiak tudják, hogy ha ezen a napon elmennek a művelődési házba, ünneplőbe tudják öltöztetni a lelküket. Az ország szinte valamennyi közjogi méltósága megfordult nálunk az eltelt négy évben, s bizony meglepődve tapasztalták, hogy a negyvenszázalékos munkanélküliség, az állandó pénztelenség ellenére színvonalas – nem kommersz! – rendezvényekkel tudunk előrukkolni. Megjegyzem: erre a múltunk is kötelez. Hiszen itt született a nemzet színésze, Darvas Iván, itt alkotott Dúdor István, valamint a hazai magyar szellemi élet több képviselője. Korábban, a városi képviselő-testület egyetlen független tagjaként is szorgalmaztam a kulturális rendezvények, ünnepségek előtérbe helyezését, s az ezen a téren tapasztalt érdektelenség késztetett egyebek közt arra is, hogy polgármester-jelöltként induljak. Tornaljának nem csak arculatváltásra, hanem szellemiségének megújítására is szüksége volt, s én ennek lehetőségét az állandó értékekhez visszanyúlva a polgári rétegnek a minőségi kultúra által történő felemelésében láttam. Ebből természetesen nem zártunk ki a városban és környékén élő egyetlen nemzetiségi vagy etnikai csoportot sem, bár indulatok, sőt villongások szítására bőven volt példa. De győzött a jó szó és a józan ész, valamint a művészet mindent átfogó hatalma.”

Nem utolsósorban
…s mert igen kiváló – mellékesen meg hasznos – szokásaim egyike, hogy egy-egy városba érkezve azonnal átlapozom a helyi lapokat, a Tornalja és Vidékéből értesülök arról, hogy a művészetek kiemelten történő kezelése nem mindenkinek tetszik ám. Olyannyira nem, hogy a képviselő-testület egy része a közelmúltban felelősségre is vonta a polgármestert emiatt, indítványozva az egyes költségvetési tételek felhasználásának felülvizsgálatát. Ha jól tudom, a vizsgálat azzal zárult, hogy az átcsoportosításuk teljesen törvényes volt – mellékesen meg az ország bármely önkormányzatánál bevett szokás.
A helyhatósági választások boldog időszaka felé araszolgatva Tornalján is bizonyos fokú zűrzavar tapasztalható, melynek szításából elsősorban azok profitálhatnának, akik minden erőfeszítés nélkül szeretnének egy ígéretesnek látszó sikertörténet haszonélvezőivé válni. Hírforrásaim szerint a polgármestert és holdudvarát a túlköltekezés, a képviselő-testület egy részét meg megvesztegetés gyanújával „vette szájára a nép”. Újabban már az is baj, hogy az egykori alpolgármester a városi hivatalban fejti ki a köz javát szolgáló tevékenységét, a helyi lap pedig vádaskodásoktól, magyarázkodástól hangos – melyek hátterében személyes érdekek, be nem teljesült ambíciók húzódnak meg.
A józan palóc észben bízva azonban hiszek abban, hogy nem is oly sokára gazdasági sikerekről, az életkörülmények javulásáról számolhatok be Tornalja kapcsán. A többi majd jön magától…

Lőrincz Adrián,[2006. 11. 24.]
Forrás: Vasárnap SKHÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona