Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
RegisztrációNéma székelynek Brüsszel sem érti a szavát

Néma székelynek Brüsszel sem érti a szavát
2006-11-23

Gál Kinga fideszes (néppárti) Európai Parlamenti képviselő meghívására egy csoport erdélyi sajtós – köztük jómagam – meghívást kapott Brüsszelbe, hogy ismerkedjen meg az EU intézményeivel, az ott lévők munkájával. A cél tehát az volt, hogy tiszta vizet öntsünk a gordiuszi kártyákba – ezzel a szándékos képzavarral azt próbálom érzékeltetni, hogy a rendszer bonyolult, bürokratikus, bizony nem könnyű kiismerni az Európai Bizottság, az Európai Tanács és az Európai Parlament által játszott sokfélidős játék szabályait. Annyit mindenesetre sikerült megérteni, hogy az erdélyi magyarság autonómiának vonata nem vár, s arról, hogy a kisebbségek ügye jószerével nem is került napirendre a csatlakozási tárgyalások folyamán, az RMDSZ delegáltjai tehetnek, akik a román kormánytól zabolázottan egyszerűen fel sem vetették a témát.

Erdélyi médiások egy csoportját hívta meg november 20-21-én Brüsszelbe Gál Kinga EP-s képviselőasszony. Az írott és internetes sajtó, a tévé és rádió képviselői gyűltek össze a ferihegyi repülőtéren, echte kelet-európaiként többségük izgatottan készült első repülőútjára.

A kiismerhetetlen rendszer

Azzal a szándékkal mentünk, hogy ismerjük meg „A RENDSZERT”, aminek nemsokára mi is részei leszünk, amiről persze rövidesen kiderült, hogy olyan állat, melynek életformájához szervesen hozzátartozik a rejtőzködés, így megismerése igazi kihívás. Az uniós intézményrendszer PR-menedzserei, akik az önképért felelnek, rájöttek, milyen nagy veszély rejtőzik abban, ha a sajtósok nem igazodnak el az egyébként szövevényes hatalmi rendszerben, s önszántukon kívül téves információkat közölnek. Hát ezért, a ködoszlatás szándékával láttak vendégül, végigvezettek az egész negyednyi épületrengetegen, bevittek a plenáristerembe, megengedték, hogy lerohanjuk a képviselőket, s még bio-ebéddel is megvendégeltek a ház éttermében, ami az EU (mező)gazdaság-politikáját ismerve gáláns gesztusnak minősíthető.

Nos, akkor a hármas rendszer: az első lépcsőfok a sejtelmes nevű Európai Bizottság, ami szakemberekből áll, ez készíti elő a rendeleteket, törvénycsomagokat, ez keres megoldásokat a felvetődő problémákra. A második a fennkölt nevű Európai Tanács, amire minden kelet-európai azt mondja, ez igen, ez biztos valami, vagy megy valahová, és úgy is van, ebben az EU tagországainak miniszterei, miniszterelnökei és államelnöke van benne, ez tehát egyfajta kormány, melynek végrehajtói szerepe van. A harmadik pedig a szintén jól hangzó Európai Parlament, melynek hatalma viszonylag kicsi (alapítva is csupán az EU létrejötte után tizenévre alapították).

Megszavazhatja, visszadobhatja vagy módosíthatja a Bizottság által kidolgozott és a Tanács által láttamozott törvényeket, rendeleteket. A Bizottságban mintegy húszezer ember dolgozik, negyvenhárom épületben, Tanácsban húsz szakbizottság van, ezek alá harminchat főigazgatóság tartozik; a Parlamentnek pedig hétszázharmincöt képviselője van, akik szintén kisbizottságok egész sorába tömörülnek.

Tehát bizottságok mindenütt vannak. Adott a Bizottság, mint alfa-bizottság, de ezen kívül, amint láttuk, a Tanácsnak és a Parlamentnek is vannak szakbizottságai. A rendszerben valamivel több, mint huszonötezer ember van (nyilván a segédszemélyzet nincs ideszámítva), akik hét politikai csoportba tömörülnek. És ekkor még nem is beszéltünk a Strassbourgban működő Európai Bíróságról, és a hivatásos lobbistákról.

A működésről még egyszer: a bizottság javasol, de nem dönt, a tanács dönt, de nem javasol, a parlament pedig jóváhagy vagy módosít, de csak bizottságtól jövő és tanács által láttamozott határozat-tervezetről. S ha a nagy huzavonában az illető tervezetet túlságosan kiforgatják, a javaslatot tevő bizottságnak joga van visszavonni a javaslatát…

Elmulasztott lehetőségek

A román politika megpróbálta diadalmenetben bevinni az országot az EU-ba, ezért igyekezett olyan képet kialakítani például a kisebbségi helyzetről, ami azt sugallta, hogy Romániában minden oké, minden kisebbségi szuperhepi. Az RMDSZ brüsszeli megfigyelői (3 db: Kelemen Attila, Kónya-Hamar Sándor, Szabó Károly) pedig kussoltak, mert nekik az volt mondva, s ők pedig jó pártkatonák, s különben is féltik a karrierjüket. Ezért hát az EU jelen pillanatig is úgy tudja, hogy Romániában a magyarság helyzete kielégítő, az oktatásuk megoldott, stb. Gál Kinga képviselőasszony (nota bene: erdélyi származású, akárcsak két irodavezetője, a székelyudvarhelyi Kovács Barna és a székelykeresztúri Kovács-Illyés Ágota) több ízben felszólalt, hogy ez nem egészen így van, mert például a Sapientiát a magyar állam tartja fenn, a román egy fityinget sem ad, de elmondása szerint több ízben sarokba szorult, elsősorban azért, mert magyarországi képviselőként nincs elég legitimitása az erdélyi magyarság ügyeinek képviseletéhez, az RMDSZ-es delegáltak pedig nem merték vállalni a vele való nyílt együttműködést.

Az erdélyi médiákban dolgozók kérdésekkel ostromolják Gál Kingát

Gál Kinga megpróbálta elérni, hogy a Romániáról szóló jelentésekbe a módosító javaslatai alapján bekerüljenek a kisebbségi ügy tényleges rendezésére vonatkozó passzusok, de az erős és következetes román ellenlobbi (melyet exponenciálisan felerősített az ott lévő RMDSZ-esek cinkos hallgatása) ezt eredményesen megtorpedózta. A képviselőasszony szerint sok mindent lekéstünk, és ennek az RMDSZ és a (nem létező) erdélyi magyar civilszervezetek az okai. Jó idejében, a csatlakozási tárgyalások elkezdésének időpontjától kellett volna kopogtatni és megismertetni a kisebbség problémáit és nem csupán politikai vonalon (amit az RMDSZ nem tett meg), hanem a civilszférából is; tanulmányokra, felmérésekre hivatkozva, konkrét tényeket felmutatva, mert az így jövő kezdeményezés még hitelesebb lett volna. Mindezt elmulasztottuk, közben a román politika egyre szajkózta, hogy itt minden oké, így az EU-ban az a téves képzet alakult ki, hogy Románia a kisebbségek Kánaánja. Nem akarom Gyurcsányt idézni, hisz nem érdemli meg, de ha idézném, azt mondanám: ezt el…tuk! Ezért van, hogy a Romániáról szóló utolsó jelentésbe csupán annyit sikerült belopnia Gál képviselőasszonynak, mint a bel- és igazságügyi albizottság tagjának, hogy szubsziliariditás és önkormányzatiság.

A képviselőasszony azonban biztatót is mondott: ugyan már annyiszor felszólalt az erdélyi magyarság ügyében, hogy lassan bolondnak, de legalábbis rögeszmésnek tekintik a parlamentben, de munkát folytatni fogja. Szerinte a csatlakozási folyamat során az erdélyi magyar politikum számos lehetőséget elszalasztott, ennek ellenére úgy látja, hogy a magyarságnak csak jobb lesz bent az EU-ban, főként, ha képes lesz kezébe venni saját ügyeit.

Az autonómia-mumus

Gondolhatjuk, hogy ha nem volt, aki felvesse a romániai magyarság más, kevésbé kényes problémáit (oktatás, egyházi ingatlanok), akkor végképp nem volt, aki az autonómia ügyét legitim módon képviselje Brüsszelben. S a kérdés, pedig kényes. Így, hogy autonómia, ki sem szabad mondani a szót, mert akkor a franciák és a spanyolok már köpködnek, és biztos megtorpedózzák a dolgot, mert nekik arról a korzikai szeparatizmus és a baszkok nemszeretem-ügyei jutnak eszükbe. Ezért hát óvatosan kellett közelíteni a témához. Gál Kinga 2005-ben kihívta az autonómia-ügy erdélyi képviselőit (Tőkés, Toró, Szilágyi, Csapó, Árus stb.), akik a megfelelő bizottság elé járultak és vázolták a problémákat, azok pedig értetlenül álltak, mert addig még hasonlókról nem is hallottak, holott akkor Romániáról már két országjelentés is napvilágot látott. Csapóék megpróbálták más nemzetek képviselőit is megkeresni, náluk lobbizni, de ez sem bizonyult elégnek. Ekkor a csatlakozási folyamat már annyira előrehaladott állapotban volt, hogy már nem lehetett leállítani, így csak azt sikerült elérni, hogy Romániát a csatlakozás után az átlagosnál szigorúbb monitoringnak (sejtelmes szó, ugye?) vetik alá, mely során még vissza lehet térni a kisebbségi kérdésekre is.

Summa summárum: erdélyi magyar lobbi az autonómia ügyére nem létezik, mint ahogy jószerével nem léteznek olyan civil szervezetek, amelyek bármely kisebbségi ügyben lobbiznának. Persze, ezeket az RMDSZ kellett volna életre hívja és támogassa, de milyen egy ördögi kör: egyrészt nem nagyon hívott életre, s amelyeket pedig életre hívott, azok a befolyásuk alá tartoznak, tehát kussolnak!

Kovács Barna a parlament
ülésezési rendjéről beszél

Kovács Barna, a képviselőasszony tanácsadója diplomatikusan elmondta, hogy ő ugyan megérti az RMDSZ brüsszeli delegáltjait (a bukaresti oldalba rúgás fájó dolog…), de ez nem jelenti azt, hogy nem lehet vagy nem kell rajtuk számon kérni néhány mulasztást. Ugyanakkor azt is kifejtette, építkezni kell, még nem végzetes a lemaradás, főként akkor, ha felismerjük, hogy a kisebbségi ügy rendezésében nem elsősorban a román politikum az ellenségünk, hanem mi magunk.

Szörényi András, a Magyar Állandó Képviselet munkatársa jelezte, hogy miután Románia is EU-tag lesz, a lakosságnak és a politikumnak egy fontos mentalitásváltáson kell(ene) átesnie: attól a perctől kezdve az EU mi is vagyunk, megszűnik az ők és mi szembenállás, és meg kell értenünk, hogy nem Brüsszel szabályoz minket mindenáron, hanem inkább úgy van, hogy Brüsszel kezeli azokat a problémákat, amelyeket a tagállamok felvetnek. Ami nem kerül terítékre, azzal, nyilván, nem foglalkozik. Vagyis: néma székelynek Brüsszel sem érti a szavát.

Néhány érdekesség

Az EU húzóereje Németország, Olajos Péter magyar képviselő szerint „a németek már megkerülték a földet, amire a többiek fölhúzzák a csukáikat”. Ez azt jelenti, hogy legtöbb törvényjavaslatot ők tesznek, mégpedig azért, mert a hátországban kemény szakmai munka folyik, tehát amikor felmerül egy probléma, ők máris előveszik a dossziét a megoldásokkal. Erre az angolok a tanácsban ráakasztanak néhány sallangot, s az összes többi pedig elfogadja ezt, visszadobja, vagy utolsó pillanatban még rácsempész egy módosítást.

Az EU egy gazdasági óriás, hisz elsősorban gazdasági érdekszövetségnek tekinthető, egy politikai törpe, hisz külpolitikailag nincs egységes álláspont, és egy katonai féreg, hisz hadereje nincs.

Egy bökkenő

Vendéglátóink a mi eredményes munkánkra emelték poharukat

Sajtóstábunk végigjárta az EU-s intézményeket, előadásokat hallgatott meg, magyarországi EP-képviselőkkel beszélgetett (Gál Kinga mellett Schmitt Pállal és Olajos Péterrel), de az RMDSZ által delegált három megfigyelővel nem sikerült szót váltanunk. Nyilván, mi Gál asszony meghívottjai voltunk, tehát nekik semmiképpen sem állt kötelességükben rendelkezésünkre állni, de azért mégis „vicces”, hogy ott van egy csapat erdélyi sajtós, s ők nem kívánnak találkozni velük, hogy biztató üzenetet küldjenek haza. Talán nem volt biztató üzenetük, azért?


Utcai kaland

Kis sajtós csapatunk nem csupán az EU-intézményeiben próbált okulni, hanem Brüsszel utcájára is kimerészkedett, hogy szívjon egy kis belga levegőt. (Ja, Belgiumot vallonok és flamandok lakják, valamint az elég szép számú bevándorlók, az „igazi belgák”). Végigsétáltunk a Törvény útján, és két kollégánk kellemetlen kalandba keveredett. Fotózás közben lemaradt a csapattól, s egyszerre négy utcai harcos rátámadt, ütni-rúgni kezdték őket, megpróbálták kirángatni kezükből a fényképezőgépeiket, de csak a táskáikat sikerült kitépni a kezükből, így „csupán” az összes irataik és autókulcsaik vesztek oda. Hát ennyi a brüsszeli közbiztonságról. Ja, még annyit, hazafelé a charleroi-i reptéren sztrájkoltak, ezért félóra késéssel indultunk…


Zsidó Ferenc, Polgári Élet
Forrás: erdely.maHÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona