Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció


2005.1.4 kronológia

Csütörtökön ül össze a Máért Szabadkán

Csütörtökön ül össze a Máért Szabadkán
[ 2005-01-04 - 07:52:38 ]

Január 6-án és 7-én, csütörtökön és pénteken tartják Szabadkán a határon kívüli magyar szervezetek értekezletét, amelyen a kettős állampolgárság kérdése szerepel napirenden, s amelyet még a december 5-ei eredménytelen népszavazás utáni napokban kezdeményezett a Vajdasági Magyar Szövetség. A konferencia eredeményes munka esetén zárónyilatkozatot fogad el.

Az anyaország képviselőit nem hívták meg, azt azonban nem tudni, hogy megfigyelőként jelen lesz-e valaki a magyarországi intézmények vagy szervezetek képviseletében. Megfigyelőként megjelennek a Kárpát-medencén kívüli - nyugat-európai és tengerentúli - magyar szervezetek képviselői.

A konferencia teljes jogú részvevői a Kárpát-medencei magyar szervezetek vezetői. Felvidékről Bugár Bélát, a Magyar Koalíció Pártjának elnökét, Duray Miklós ügyvezető alelnököt, Bárdos Gyula frakcióvezetőt és Vörös Pétert, az MKP irodavezetőjét várják az észak-bácskai városba. Nem tudni, hogy az RMDSZ küldöttségét Markó Béla szövetségi elnök vezeti-e, de a párt megerősítette részvételét. Kárpátaljáról Kovács Miklós, a Kárpátaljai Magyarok Kulturális Szövetségének elnöke érkezik, Gajdos Istvánt, az Ukrajnai Magyarok Demokratikus Szövetségének elnökét is várják. (A Magyar Szó nem hivatalos értesülése szerint Gajdos István nem kapott vízumot Szerbiába.) Horvátországból Jakab Sándor, a HMDSZ ügyvezető elnöke, Szlovéniából pedig Thomka György, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke és Pozsonyec Mária parlamenti képviselő érkezik.

Vajdaságból két párt lesz jelen - a Magyar Állandó Értekezlet két tagja -, az egyik maga a kezdeményező, a vendéglátó: a Vajdasági Magyar Szövetség, a másik pedig a Vajdasági Magyar Demokrata Párt.

A fenti információkból kitűnik, hogy a szabadkai tanácskozáson nem lesznek jelen más erdélyi szervezetek az RMDSZ-en kívül. A Székely Nemzeti Tanács vezetője Kasza Józsefhez, a VMSZ elnökéhez intézett levelében kifogásolta is, hogy a SZNT nem kapott meghívást, s hogy a VMSZ ugyanúgy tesz, mint a magyar kormány a Máért esetében.

Sajtóból értesültem az Ön által összehívott értekezletről, írja levelében dr. Csapó I. József, a Székely Nemzeti Tanács elnöke. Tudomáson szerint ezen találkozóra meghívták a határon túli magyar szervezeteket ( ha jól tudom, baloldali és belső ellenzéki csoportokat, nyugati szervezeteket is). A Székely Nemzeti Tanács nem kapott meghívót.Természetesen, Önnek, mint kezdeményezőnek és szervezőnek, joga van kijelölnie, hogy kit hív meg.

A Székelyföld őshonos közösségének területi autonómiára törekvését képviselő Székely Nemzeti Tanács a közvetlen demokrácia eszközével nyert el közképviseleti felhatalmazást, folytatja levelét Csapó. A polgárok Székelyföld településeinek állampolgári gyűlésein nyilvánították ki igényüket és jogukat Székelyföld autonómiájára. 613 000 magyar nemzetiségű székelyföldi lakos nevében szól az SZNT, tehát nagyobb létszámú közösség képviseletében, mint a szerbiai, horvátországi, muravidéki magyar közösség együttvéve! Az SZNT felhatalmazása a Székelység autonómia-törekvéseinek következetes képvislete. A Székely Nemzeti Tanács nincs senkinek alárendelve! És nem is lesz!

Az SZNT-t el kellett ismernie a romániai hatalomnak, a parlamenti frakcióknak, elismerte két országgyűlési frakció, az Európai Parlament több frakciója, mert a Székely Nemzeti Tanácsot Székelyföld őshonos közössége, a közvetlen demokráciát gyakorolva hozta létre. Hitelességét a parlamenti demokráciát gyakorlók nem vonhatták és nem vonhatják kétségbe, sorolja levelében Csapó.

Az SZNT-t azok akarják elszigetelni, akik az erdélyi-székelyföldi magyarság közképviseletét kisajátítják és saját politikai érdekeiknek rendelik alá, s a szocialista magyar kormány, amely a Máért-ről kizárja az SZNT-t, a Székelység közképviseletét! Most, amikor a határon túli magyar szervezetek tanácskozásra összehívása nem a magyar kormány, hanem egyik határon túli magyar szervezet kezdeményezése, ismét gyakorlat a Székely Nemzeti Tanács kirekesztése? Ha e kirekesztést egy határon túli magyar szervezet vállalja magára, akkor a Székelyföld autonómiájáért, tehát a 613 000 magyar nemzetiségű önkormányzásáért küzdőket már nem csak a magyarországi szocialista kormányhatalom akarja elszigetelni! - fejezi be levelét a romániai magyar politikus.


Vajdasagma.info
forrás: erdely.ma


2005.1.6

Saját magunkért mi vagyunk a felelősek

Kasza József: Saját magunkért mi vagyunk a felelősek
[ 2005-01-06 - 18:18:56 ]

Szabadkán ült össze az úgynevezett kis MÁÉRT, a határon túli magyar szervezetek vezetőinek fóruma. A Vajdasági Magyar Szövetség kezdeményezésére a kettős állampolgársággal kapcsolatos közös álláspontot kívánnak kialakítani. A Magyar Állandó Értekezlet tagjai eddig egyszer sem tanácskoztak a határon kívül és arra sem volt példa, hogy a magyarországi politikai szervezetek kimaradjanak a MÁÉRT megbeszéléseiről.

A találkozót Kasza József hívta össze, aki a tanácskozás megnyitóján elmondta: az anyaország döntött december 5-én a népszavazáskor, így most a határon túliakon a sor, mert „saját magunkért mi vagyunk a felelősek” - mondta a VMSZ elnöke, aki szerint sokkal nagyobb lesz a megértés és az együttérzés ezen a találkozón, mint a MÁÉRT tanácskozásain.

Ez nem jelenti azt, hogy a határon túliaknak ellentétes érdekeik vannak az anyaországgal, csupán azt, hogy Magyarország nem értette meg vagy nem akarta megérteni, hogy a magyar nemzet csak akkor maradhat meg, ha kidolgoznak egy nemzetstratégiát - mondta Kasza József.

A határon túli magyar vezetők, a nyugati régió és az amerikai magyarok képviselői egy nemzetstratégiát dolgoznak ki a mini MÁÉRT-on. A téma nemcsak a kettős állampolgárság, napirenden lesznek az anyaországi támogatások, a Szülőföld alap és az autonómiák kérdése.

Az előzetes hírek szerint a résztvevők megalakítják a Határon Túli Magyar Szervezetek Fórumát is, amely évente kétszer összeül, hogy megvitassa a határon túli magyar közösségek és a nemzet egészének ügyét.


Hevér Lóránt, Magyar Rádió
Forrás: erdely.ma


2005.1.7

Nem mondanak le a kettős állampolgárságról

A „kis Máért" résztvevői nem mondanak le a kettős állampolgárságról
[ 2005-01-07 - 16:25:01 ]

Nem mondanak le a kettős állampolgárság igényéről a határon túli magyarok politikai vezetői, akik kétnapos szabadkai tanácskozásuk zárónyilatkozatában elítélték a magyarországi politikai élet mindazon szereplőit, akik félrevezették a magyarországi választópolgárok egy részét, nemmel való szavazásra vagy távolmaradásra biztatva őket.

A Magyar Állandó Értekezlet (Máért) határon túli tagszervezetei vezetőinek kétnapos tanácskozása zárónyilatkozat elfogadásával ért véget, amely felszólítja a magyar Országgyűlést, hogy alkosson olyan törvényt, amely lehetővé teszi a határon túli magyarok számára a magyar állampolgárság megszerzését.

A tanácskozás után Kasza József, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke - a szabadkai értekezlet házigazdája - az MTI-nek nyilatkozva leszögezte, hogy a határon túli magyar politikai vezetők „nem mondanak le a kettős állampolgárságról, s ez az igény semmivel sem helyettesíthető".

A határon túli magyar vezetők csak felületesen ismerik Gyurcsány Ferenc magyar miniszterelnök csütörtöki ötpontos javaslatát, amely a határon túli magyar közösségek helyzetét hivatott rendezni. Ezért érdemben nem is tárgyaltak róla, de tárgyalási alapnak elfogadják a miniszterelnök javaslatait.

Bugár Béla, a szlovákiai Magyar Koalíció Pártjának (MKP) elnöke az értekezletet záró sajtótájékoztatón úgy nyilatkozott, hogy „ígéretekkel a határon túli magyarok nem szoktak foglalkozni, s amennyiben komoly javaslatról lenne szó, akkor velük kell azt megtárgyalni, amire nem került sor".

A tanácskozás résztvevői úgy döntöttek, hogy létrehozzák a Határon Túli Magyar Szervezetek Fórumát (HTMSZF), amelyet minden olyan alkalommal összehívnak, amikor ezt a határon túli magyarság és a nemzet egészének közös ügye megkívánja. Kasza szerint az a HTMSZF nem konkurenciája vagy ellenpólusa lesz a Máért-nak, hanem a határon túli magyarok gondjainak felvázolása és megoldása lesz a célja.

(MTI)
forrás: erdely.ma


2005.1.9

Gyurcsány: az állampolgárság követelménye

Gyurcsány: az állampolgárság követelménye a magyarországi életvitel
[ 2005-01-09 - 20:56:17 ]

Levélben tájékoztatta a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) tagjait a kormány határon túli magyarok érdekében tett intézkedéseiről Gyurcsány Ferenc. A kormányfő további egyeztetésekre kérte a Máért tagszervezeteit.

Egy hónappal ezelőtt újra bebizonyosodott, hogy a 15 milliós magyar nemzet érdekében összefogásra van szükség, a kormány ezért egyeztetni kívánja javaslatát a parlamenti pártokkal és a határon túli magyar politikai szervezetekkel - írta Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a Magyar Állandó Értekezlet tagjaihoz intézett levelében, közölte a miniszterelnöki kabinetiroda. A levélben, amelyet január 6-án írt a kormányfő, ismertette a határon túli magyarokért tett kezdeményezéseit - olvasható a kabinetiroda sajtófőosztályának közleményében.

Mint Gyurcsány Ferenc írja, egy hónappal ezelőtt felkérte a kormány illetékes minisztereit, hogy vizsgálják meg, „milyen intézkedéseket tudunk tenni annak érdekében, hogy a határon túli magyarok Magyarországra utazása, illetve itt tartózkodása egyszerűbb és méltányosabb igazgatási keretek között valósulhasson meg".

A miniszterelnök arra kérte továbbá kormánya tagjait, hogy tegyenek javaslatot a kettős népszavazásról szóló december 5-i referendum után adódó kérdések közjogi megoldására.

Gyurcsány Ferenc azt kérte, hogy a javaslatok kidolgozásakor három szempontot vegyenek figyelembe. Egyrészt a magyar államnak összetett, pontosan definiált kötelezettségei vannak állampolgáraival szemben, míg a nemzet egészével szemben viselt felelőssége kevésbé kimunkált. Másrészt az állampolgárság „aktív viszonyt feltételez az állam és polgára között". Ebben kulcsszerepe van az életvitelszerű itt- tartózkodásnak, az adófizetésnek, a közügyekben való részvételnek, „a jogok és kötelességek árnyalt egyensúlyának", ezért az állampolgárság nélkülözhetetlen feltétele a magyarországi életvitel, a letelepedés.

Harmadik szempontként azt említette a miniszterelnök: a magyar állam legfontosabb célja a határon túli magyarok támogatása abban, hogy többes identitásukat a szülőföldjükön őrizhessék meg, együttműködésben azzal a politikai nemzettel, amelyben kisebbségben élnek. Mindeközben pedig akadálytalan kapcsolatot tarthassanak fenn az anyaországgal. Ha azonban arra az elhatározásra jutnak, hogy Magyarországon akarnak letelepedni, illetve megszerezni a magyar állampolgárságot, akkor az anyaország ehhez biztosítson számukra gyors, méltányos és egyszerű eljárást - mutat rá Gyurcsány Ferenc.

(MTI)
forrás: erdely.ma


2005.1.12

Tisztelt Elnök úr!

Szilágyi István
2005-01-12 14:14:56
Tisztelt Elnök úr!

Nagy örömmel vettem és vártam az Ön kezdeményezéséből megszületett szabadkai "kis MÁÉRT" tanácskozást. Nagyon jó ötlet volt és örülök, hogy sikerült megrendezni és megszervezni.
Hála és köszönet érte.
Ami viszont nagyon zavar, hogy ön is követte a jelenlegi balliberális kormány szokását, csak azokat hivta meg aki önnek szimpatikus volt. Ezt nagyon nagy hibának tartom, megbocsáthatatlan hibának. Erdélyben nemcsak RMDSZ van, van más politikai szervezödés is és más olyan szervezetek is amelyek az erdélyi magyarság érdekeit képviselik. Minden magyar politikai pártot, magyar szervezeteket meg kellett volna hivni és az MVSZ-t is. Hogy ön haragszik Patrubány úrra, az egy dolog, nem csak érzelmi alapokon kell a magyarság ügyeit intézni. Lehet, hogy Patrubány úr hibázott, de vajon a több mint 200.000 aláiró is hibázott? Egy tény dec.5-én " a viz elvált a szartól " igy mostmár megtudtuk világosan, hogy a jelenlegi Magyar Kormány mennyire értékel bennünket.
Elnök úr, miért nem összmagyarságban gondolkodik? Miért nem hivta meg a többieket is?

Várom érvelését, válaszát!

Tisztelettel

Szilágyi István
Nagyvárad
Tisztelt Szilágyi úr!

Az eddigi tevékenységemmel már úgyhiszem egyértelműen bizonyítottam, hogy nem részérdekek megvalósítása érdekel, hanem összmagyarságban gondolkodom, jómagam és politikai pártom is. Nem az én dolgom eldönteni, hogy ki képviseli az erdélyi magyarságot, de egy tény, hogy az RMDSZ tevékenysége értékelhető, a megosztottság pedig csak gyöngíti az egységes édekképviseletet. Politikában nincs személyes harag, így nem mondható az, hogy én Patrubány úrra haragszom, ellenben a nem átgondolt politikai lépése az MVSZ-nek Patrubány úr vezetésével nagy mértékben hátrányosan befolyásolta a délvidéki magyarság kettős állampolgárság irányában támasztott igényét.

Tisztelettel:
Kasza József

forrás: vmsz.org


2006.11.09

Pozsonyban lehet a kis MÁÉRT

Pozsonyban lehet a kis MÁÉRT
[ 2006-11-09 - 17:37:29 ]

Januárban Pozsonyban lehet az úgynevezett kis MÁÉRT, vagyis a határon túli magyar szervezetek találkozója. Erről tárgyaltak a szlovák fővárosban az MKP és az RMDSZ vezetői.

A határon túli magyar szervezetek fórumára meghívják a budapesti kormány képviselőjét is - erről állapodott meg Bugár Béla, az MKP és Markó Béla, az RMDSZ elnöke. A kis MÁÉRT fő témája természetesen a magyar-magyar párbeszéd folytatása lesz - hangsúlyozta Markó.

- Ez bizonyos értelemben változik is, hiszen mire ez a kis MÁÉRT sorra kerül, már Románia is az Európai Unió tagja lesz.

A határon túliak költségvetési támogatásáról azonban még a kis MÁÉRT előtt konzultálni kellene Budapesttel - mondta Bugár Béla.

- A minimális cél, hogy azt a támogatási keretet, amelyet eddig megkaptunk, továbbra is meg tudjuk tartani.

Az RMDSZ küldöttsége az Európai Néppárt egyházakkal kapcsolatos konferenciájára utazott csütörtökön Pozsonyba. A testvérpártok, az ellenzékbe szorult MKP és a kormányzó RMDSZ pártközi megbeszéléseket is folytattak.


Haják Szabó Mária (Pozsony)
Magyar Rádió Online
Forrás: erdely.maHÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona