Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
RegisztrációA szerb alkotmány elfogadása után

Vajdasági Magyar Demokrata Párt
Temerin
HÍRLEVÉL IV. évf. 154. szám
2006. november 7.

Vajdasági Magyar Szövetség
Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége
Magyar Polgári Szövetség

Tisztelt Elnök Úr!

A szerb alkotmány elfogadása után, a szerb politikai elit szándékai az alkotmány preambulumába foglalt Kosovo tézistől függetlenül legalább három vonatkozásban nyilvánvalóvá váltak:
- érvényesül a kettős mérce, s a kosovói szerbeknek jár a tényleges autonómia, a szerbiai kisebbségeknek viszont nem;
- nyilvánvalóvá vált, hogy a magyarok csak a szerb pártokon keresztül, esetleg egy a szerb politikai elit által kiválasztott magyar párt színeiben kerülhetnek be a szerb képviselőházba;
- a szerb politikai elit tartósnak szánja a kisebbségi közösségek hátrányos megkülönböz­tetését, amikor változatlanul hagyja a választási törvényben megszabott rendelkezést, miszerint a kisebbségi pártoknak csakúgy mint a szerb pártoknak, tízezer hitelesített aláírással kell ellátni a választási listáikat.
Figyelemmel a fentiekre, a VMDP-ben indokoltnak látjuk a hátrányos megkülönböztetés elleni közös politikai fellépést.
Javaslatunk az, hogy a szerb politikai elittel és a kormánnyal szemben lépjünk fel közö­sen:
Követeljük közösen a szerb pártoktól és Kostunicától, hogy három dologban kerítsenek sort a választási törvény módosítására.
Tegyék lehetővé a kisebbségeknek, hogy ne tízezer, hanem számarányuknak megfelelő számú hitelesített áláírással nyújthassák be választási jelöltlistájukat.
A legutóbbi népszámlálás eredményei szerint, úgy, ahogy ezt a horvát illetve a szlovén választási rendszerben is megoldották, a szerb választási törvény is határozza meg hány helyet kapnak a szerb parlamentben a kisebbségek. Külön a délszerbiai albánok, s a vajdasági magyarok, illetve a számarányos képviselet elvének megfelelően a többi kisebbségi csoportok is.
Az illetékes minisztérium halogatás nélkül lásson hozzá az a kisebbségi választók külön névjegyzékeinek felállításához.
Tisztelt Elnök Úr!
Nincs sok időnk. Akkor sem, ha a szerbiai választásokra csak a jövő évben kerül sor. Az egyetlen általam ismert internetes magyar közvélemény-kutatás eredményeként tudjuk, hogy a vajdasági magyarokat már nem lehet becsapni: több mint nyolcvan százalékuk nem vár semmi jót az új szerb alkotmánytól. Nincs tehát ok arra, hogy bármelyik magyar párt lepaktáljon a szerbiai politikai elittel.
A VMDP a fentiekkel kapcsolatban nyitott a párbeszédre. Nincs okunk az időhúzásra! Tekintettel az időszűkére, várjuk az Ön pártjának a képviselőjét is november 8-án szerdán 10 órára Temerinben a VMDP irodájában.
Abban a reményben, hogy Elnök Úr is hajlandó magyar-magyar párbeszédre, s az ezzel járó kompromisszumokra, tisztelettel:
Temerin, 2006. november 6.
Ágoston András

Dokumentumok:

Sólyom László XVI. Benedek pápánál
Sólyom László elmondta, hogy a pápával 1956 jelentőségéről is beszéltek és XVI. Benedek akkori személyes élményeit is felidézte.
A magánkihallgatást követően, a Tarcisio Bertone bíborossal tartott tárgyaláson a köztársasági elnök megnyugtatta a szentszéki államtitkárt arról, hogy a magyar-vatikáni megállapodásban nem lesz változás.
Szó volt a határon túli magyarok anyanyelvű lelki gondozásáról, arról, hogy Szlovákiában legyen igazi magyar püspök és a csángók magyarul misézhessenek – fogalmazott az államfő, aki jogi megoldást vetett fel. Az egyházmegyéket nemcsak területi alapon, személyi elv szerint is meg lehet szervezni. A tábori püspökök vagy a bevándorlók mellé rendelt püspökök példájára a szórvány magyarság is kapjon saját anyanyelvi püspököt. Sólyom László hozzátette: javaslata érdeklődést váltott ki a szentszéki államtitkárságon. (MR)

Tőkés László egy ausztriai megemlékezésen
Tőkés László a magyar történelem legszebb napjainak nevezte március 15-ét és október 23-át, míg október 6-át és november 4-ét "a magyar Golgota napjainak". A mai meghasonlás fő oka (…) az, hogy a magyaroknak nem csupán a szovjet tankokkal kellett szembenéznie, nem csupán az idegen uralommal, a törökökkel a 16. században, vagy a Habsburgokkal a későbbi időkben, hanem, ,,te hozzád hasonló halandó, én barátom és ismerősöm”-mel, azaz a magyar testvérekkel került szembe a magyar. - idézte Zrínyi segélykiáltását, Kodály művéből a püspök.
- Azt reméljük, hogy az egyesült Európában ennek a meghasonlásnak már végképp vége szakad, és ahogyan Wilfried Martens, az Európai Néppárt elnöke mondta, megvalósul az, hogy ,,szabadnak lenni annyi, mint nem félni, hogy vége szakad a félelem, a kommunizmus, az elnyo­más, a hazugság korszakának" – fogalmazott Tőkés László.
- Nagyon is ránk fér ez, ha visszagondolunk az október 23-i rendőrterrorra és brutalitá­sokra. Furcsálljuk, hogy Európa nem eléggé világosan foglal állást ezekben a dolgokban a ma­gyarországi hazugságpolitika tekintetében Aztán utólag megint bánni fogják, hogy éppen akkor nem látták elég világosan a helyzetet, amikor kellett volna, és haszna lett volna. Már pedig soha ne térjen vissza se Romániában, se Erdélyben, se Szlovákiában, se Magyarországon a félelemnek az a korszaka, amely ellen Temesváron is fellázadtunk.(…) A szeretet elűzi a félelmet – ez a szo­lidaritás oszlassa el a félelem sötétjét. Nem akarunk többet félelemben élni. Bátorodjunk fel, Isten emeljen fel és áldjon meg minket, áldja meg népünket, akire ráférne a teljes felszabadulás. Isten hallgassa meg fohászkodásunkat! – zárta beszédét Tőkés László, az andaui (mosontarcsai) temp­lomban.

Szalma József akadémikus:
Vélemény az új szerb alkotmány népszavazásra bocsátott tervezétéről
1. A szerb alkotmány meghirdeti a nemzetállamiság és a polgári jogállamiság "kompromisszumát". A kettő egymással nem egyeztethető. Vagy az egyik, vagy a másik. Ugyanis a nemzetállamiság a politikai állam, a polgári jogegyenlőség állama a jogállamiság koncepcióját tartalmazhatná.
2. A nem-normatív részben meghirdeti Koszovó inkorporációját. Ez politikai deklaráció. Ha a vajdasági magyarok ezt az alkotmányt megszavazzák, akkor egyet értenek ezzel a deklarációval is. A népszavazásos alkotmány arról szól majd, hogy a nép akarja a politikai deklarációt és a következő tárgyalásokon már népszavazásos alátámasztás is lesz. Nos, kérdezem, kell-e nekünk eme preambulumra szavazni?
3. Vannak kisebbségi jogi ígéretek, ezt el kell ismerni. Pl. egyéni és kollektív kisebbségi jogok, nemzeti tanács, diszkrimináció tilalma, a kisebbségek által hagyományosan lakott területek korábbi nemzetiségi összetételének állami kényszere való megváltoztatásának tilalma. Ha jól megfigyeljük a szöveget mindezen kiváló ígéretek majd a jövendő törvénnyel összhangban valósulnak meg.
4. Emlékeztetek a kisebbségi jogok tekintetében úgyszintén igen tisztességes Szerbia és Montenegró által is elfogadott Alkotmányos Nyilatkozatra (2003). Abban elismertek minden nemzetközi joggal szavatolt kisebbségi jogot. Szerbia azonban törvényeit és Alkotmányát az említett Nyilatkozat által előirányzott záros határidőn belül nem hangolta össze.
5. Attól félek, hogy a 4. pontban említett történet megismétlődik.
6. A kisebbségi jogok nemcsak alkotmányi és törvényi kategóriák, úgymint normatív ígéretek. Ezeknek implementációja is fontos. Tehát a megvalósítás. Nem a jövőben, késve, húzva-halasztva, hanem ma, itt és most.
7. A Vajdaság autonómiája. Nos benne van az alkotmányjavaslatban, együtt a Kosovo autonómiájával. Mindkettőnek a szintje alacsony, nincs törvényhozási és igazságszolgáltatási autonómia. A pénzügyi (eredeti adóztatási - költségvetési autonómia) is kimaradt. Továbbra is distributív (beveszem - újraleosztom) jellegű. Vajdaságnak ebben az újraelosztásban eme nemes alkotmány szerint százalékban határozzák meg az autonómia szükségleteire szánt "visszajáró" költségvetési eszközöket. Ismeretes, hogy a Vajdaságban beszedett adók, járulékok, stb. Szerbia össz-költségvetésének kb. 45, vagy ennél is több százalékát teszik ki.
Kérdezem, hogy ilyen költségvetési redistribúció (rendkívül kedvezőtlen újraelosztási arány) alapján hogyan lehet majd megvalósítani a kisebbségi jogokat (ígért oktatási autonómiát, köztájékoztatási autonómiát, nemzeti tanácsok működtetését, egyenjogú nyelvhasználatot - amit majd a kisebbségi tanácsok kell majd megszabjanak, stb.).
Szépek az ígéretek, csakhogy nem kis turpisság van bennük. A gond abban van, hogy ugyan az alkotmányi keretek megvannak, de a megvalósulás a majdani törvényben van ígérve. Valójában, azt hiszem, hogy a kisebbség nem alkotmányi, hanem jövőben ígért törvényi kategóriává süllyedt. Nem arról van szó, hogy a kisebbségek név szerint legyenek megemlítve az alkotmányban. Bár ez sem lenne haszontalan. Hanem arról, hogy a sok ígéretet szuszpendálja a tartománynak járó distributív és nem eredeti jellegű pénzügyi limitáció.

Újabb bizonyíték: Elcsalt referendum!
Az újvidéki Rádió 021-nek nyilatkozott egy szemtanú
Újvidéken a szavazatszámláló bizottságok tagjainak pénzt kínáltak azért, hogy szemet hunyjanak a referendumi manipulációk felett. Az egyik városi szavazatszámláló bizottság tagja a Rádió 021-nek elmondta (hangját biztonsági okokból eltorzították – letölthető a www.radio021.info -ról), hogy a többi bizottsági tag azt javasolta neki, hogy ne legyen jelen, amikor ők kitöltik a szavazólapokat.
A szóban forgó szavazóhelyen minden szabályos volt vasárnap 18 óráig.
A manipulációkat azzal indokolták, hogy a szavazatszámláló bizottság valamennyi tagja azt akarja, hogy az alkotmányt elfogadják. A Rádió 021-nek nyilatkozó nő elutasította ezt és ekkor a többi tag – leginkább a szerb radikálisok és szocialisták – nyomást gyakoroltak rá.
A szavazóhelyet csak 20:10-kor zárták be, habár üres volt és nem volt már kire várni. A szavazatszámláláskor kiderült, hogy 5 lap üres maradt. A Rádió 021 emlékeztet arra, hogy a szavazóhelyen napközben is voltak gondok. Amikor a szavazatszámláló bizottság tagja, aki a Rádió 021 újságíróival beszélt, rámutatott a szabálytalanságra, akkor a többi bizottsági tag sértegette.
A Rádió 021-nek „kitálaló” nő mindent jelentett a Demokrata Párt (DS) ellenőrének, aki azt válaszolta, hogy más szavazóhelyeken is történik ilyesmi és utasította a nőt, hogy erről ne értesítse a Köztársasági Választási Bizottságot (RIK).
A referendum után a Rádió 021 beszélgető alanya kilépett a DS-ből.
(Vajdaságma)

Budapesti vélemény a szerbiai népszavazásról
Az új alkotmány azért készült sebtében, hogy Belgrád "jogerős népakaratot" mutathasson fel a tartomány megtartására. Ám a koszovói albánok minden bizonnyal elérik a függetlenséget. Szerbiának fel kell(ene) készülnie a maga Trianonjára.
A "szerbség államának" nevezi Szerbiát, holott magyarok és más nemzetiségűek is vi­szonylag nagy számban élnek benne. A koszovói albánoknak Belgrád nagy autonómiát ígér, de nekik függetlenség kell. A többi, Szerbiában maradó kisebbség viszont az alkotmány szerint nem kap igazi autonómiát: sem a Vajdaság, mint tartomány, sem a magyar etnikai közösség.
Szerbia euroatlanti jövője távlatos, mert Európa (Magyarország külön is) és Amerika sze­retné biztos szövetségesként látni a demokratikussá újuló Szerbiát. Viszont teljesen bizonytalan, hogy maga Szerbia akar-e, képes-e ilyen országgá fejlődni. (NOL)

forrás: VMDP Szerbia
HÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona