Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció„Népek Krisztusa, Magyarország”

Liberty – Integrity – Dignity

“Christ of Nations, Hungary”
(Sándor Márai)

DECLARATION

Of the Special Commemorative Convention of the World Federation of Hungarians

on the 50th Anniversary of the Hungarian Revolution and Freedom Fight of 195623rd of October is our national day born in the spirit of the Gospels. It was a social explosion that, unlike other revolutions in world history, has significance in salvation history.

Today, when instead of preparing to commemorate the Revolution and Freedom Fight of 1956, inside and outside our borders we all anxiously watch the desperate struggle of the nation against the moral decay, we feel it is especially important to define the moral significance of 1956.

We remain devoted to the values of the Revolution of 1956 which is expressed in three words:

Liberty – Integrity – Dignity.

The Hungarian ’56 lived up to Christ’s value system as expressed in the Ten Commandments and the Sermon on the Mountain. It opposed the false absolutes of the false gods: the chauvinism of the rightwing totalitarian dictatorships or the class ideology of the leftwing totalitarian dictatorships as well as the money-worship of the globalist dictatorship of today. It had no mercy for idols: it de-throned even the Statute of Stalin. There were no curse words heard in those days, only voices of prayer: “Thank God that I lived to see this!”

We remember and remind –as long as we live

It is our duty to remember and remind the world of those youth that gave an example to the world of love of freedom and of the homeland, even at the price of shedding their own blood.

We ask the leaders of the Protestant churches that at noon on October 23 they ring the bells in their churches also, to remember our Revolution and our heroes.

We build on the Polish-Hungarian brotherly ties

In our nations’ history there is more than a thousand year old tradition of mutual solidarity and brotherly love, that was manifested in 1956 also, and on which we must build even in the future.

In 1956 the process was the same in freedom-loving Poland –to a different degree--as in Hungary. The Hungarian university students watched with great sympathy the events in Poland. This identification with the Polish people’s struggle led to the demonstrations at the General Bem statue on October 23, 1956.

It was more than a symbolic event when the Prime Minister of Poland and Sándor Rácz, the Chairman of the Greater Budapest Central Workers Council in 1956, and Honorary President of the World Federation of Hungarians today, together paid homage to the memory of Heroes of 1956, on January 17, 2006, at the 301 unit of the Rákoskeresztúr public cemetery. This day became the opening day of our year long commemoration of 1956.

We demand reparation for the awful destruction

In 1956 Hungary had been attacked by the world’s then strongest military force. Hungary became a bloody battlefield without any declaration of war. The Special Commemorative Convention of the World Federation of Hungarians initiates the demand for reparation payments from the successor states of the former Soviet Union for the loss of tens of thousands of innocent lives and the tremendous destruction. We do this because in the meantime these countries became legitimate democracies where justice prevails.

We demand justice for the crimes that never lapse

The Special Commemorative Convention of the World Federation of Hungarians believes that the volleys ordered to be fired into the crowds of innocent demonstrators and bystanders in 66 towns, especially the mass killing on October 25 on Kossuth Square, as well as the executions during the years of avenge after 1956, exhaust the concept of genocide and are considered crimes against humanity, and never lapse. Therefore we demand to initiate judicial proceedings in all such cases.

Spiritual unity of Hungarians worldwide

In 1956 Hungarians in the Carpathian basin detached from the motherland showed remarkable unity in the fight against the dictatorship murdering the nation. Many were executed and there were numerous heavy prison sentences as the result of the Hungarian events in Transsylvania and in the other detached territories. Other Hungarians have shown solidarity but many participated in the events. The leaders were Gergely Pongrátz in the Corvin Alley, János Szabó on Széna Square, József Dudás at the headquarters of Népszabadság. Their example is a living sign of warning.

The message of 1956 to the Hungarians of 2006

Hungary is still in the hands of those powers against which in 1956 the Hungarian people rose up! The offsprings of those exercising power in 1956 are “lying in the morning, lying in the evening, lying at night…” again. Therefore a true believer in ’56 cannot commemorate with them

On the occasion of the 50.th Anniversary we remind the world of the message of Albert Camus wrote in 1957 in his Declaration, The Blood of Hungarians “In a Europe left alone we can remain faithful to Hungary if we nowhere and never betray for what the Hungarian fighters gave their lives, and nowhere, never -even indirectly- justify the murderers.”

On this basis we accept solidarity with our brothers still demonstrating on Kossuth Square who raise their voice for Hungary’s moral and constitutional re-birth. We believe with them, and send this message to the world:

We don’t give from 1848,

we don’t give from 1956,

we don’t give from 1989,

we don’t give from 2006!

Because the words of Tibor Tollas, the great poet of the Revolution, is still valid: “If you don’t watch out, they’ll cover up every window, from Vác to Peking!”

October 15, 2006, Budapest.Liberty – Integrity – DignitySzabadság - Tisztesség – Méltóság„Népek Krisztusa, Magyarország”

(Márai Sándor)A Magyarok Világszövetsége rendkívüli, emlékező Küldöttgyűlésének nyilatkozata az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc 50. évfordulójánOktóber 23-a az Evangélium szellemében született ünnepünk Világtörténelmi jelentőségét is az adja, hogy nem egy volt csupán a forradalmak sorában, hanem egyben üdvtörténeti jelentőségű társadalmi robbanás.

Ma, amikor a Forradalom és Szabadságharc ünneplése helyett Magyarországon és a határokon túl is aggódó szemmel figyeljük az erkölcsi romlás ellen kétségbeesetten küzdő Magyarországot, különös jelentőségét érezzük az 50 évvel ezelőtti események erkölcsi üzenete megfogalmazásának.Ragaszkodunk 1956-os magyarforradalmunk értékeihezA forradalom értékrendjét a Szabadság - Tisztesség - Méltóság hármas jelszó fejezi ki.

A magyar ’56 a krisztusi élet rendjének a Tízparancsolatra és a Hegyi Beszédre épülő példáját is bemutatta. Az idegen ál-istenek ál-abszolútumait: a jobboldali totális diktatúrák sovinizmusát, a baloldali totális diktatúrák osztályideológiáját éppúgy tagadta, mint a mai globális diktatúra pénzimádatát. Bálványoknak nem irgalmazott: ledöntötte a Sztálin-szobrot. Káromkodás elvétve sem hangzott a forradalom napjaiban; csak a fohászkodás hangja szólt: „Hála Istennek, hogy ezt is megélhettem!”Emlékezünk és emlékeztetünk - amíg élünkKötelességünknek tartjuk emlékezni és emlékeztetni arra a magyar fiúságra, amely saját vére hullatásával mutatott példát haza- és szabadságszeretetből a világnak. Az emléküket is őrizze az 550 éve zengő déli harangszó!

Kérjük a protestáns egyházak vezetőit, hogy az 1956-os magyar forradalmunkra és hőseinkre emlékezve október 23-tól déli harangszó szóljon gyülekezeteikben is.Építünk a lengyel-magyar testvéri kapcsolatokraNemzeteink történetében az egymás iránti szolidaritásnak és a testvéri kapcsolatoknak több ezer éves hagyománya van, amely ’56-ban is meghatározó volt, és amelyre a jövőben is építenünk kell.

1956-ban a szabadságszerető Lengyelországban ugyanazok a folyamatok játszódtak le – más hőfokon –, mint Magyarországon. A magyar egyetemista ifjúság rokonszenvvel figyelte a lengyel eseményeket. Ez az együttérzés váltotta ki a budapesti egyetemisták 1956. október 23-i, Bem-szobornál lezajlott tüntetését.

Több mint szimbolikus jelentőségű volt az az esemény, amikor Lengyelország miniszterelnöke és Rácz Sándor, a Nagy-budapesti Központi Munkástanács elnöke, a Magyarok Világszövetségének tiszteletbeli elnöke közösen tisztelegtek 1956 hőseinek emléke előtt 2006. január 17-én, a rákoskeresztúri köztemető 301. parcellájában. Ez a nap lett '56-os emlékévünk nyitánya.Kártérítést kérünk a szörnyű pusztításért1956 októberében és novemberében Magyarországot fegyveres támadás érte a világ akkori legerősebb hadserege részéről. Magyarország hadüzenet nélkül háborús színtérré vált. Az ártatlanul kioltott életek tízezreiért, az ekkor okozott szörnyű pusztításért a Magyarok Világszövetségének rendkívüli, emlékező Küldöttgyűlése kezdeményezi és követeli kártérítés fizetését az agressziót elkövető Szovjetunió utódállamaitól. Teszi ezt annál is inkább, mivel időközben ezek az államok a jogállamiság és a demokrácia útjára léptek.Igazságtételt követelünk az el nem évülő bűnökértA Magyarok Világszövetségének rendkívüli, emlékező Küldöttgyűlése úgy ítéli meg, hogy az 1956-ban, a Magyar Forradalom és Szabadságharc napjaiban fegyvertelen tüntetők és védtelen emberek ellen 66 helységben elrendelt sortüzek, különösképpen az október 25-én, a Kossuth téren elkövetett tömeggyilkosság, valamint a forradalom leverését követő megtorlás éveiben végrehajtott kivégzések kimerítik a népirtás fogalmát, az emberiség ellen elkövetett bűncselekményeknek minősülnek, és el nem évülnek. Követeljük az igazszolgáltatási eljárás beindítását.Lelki egységben a magyarság szerte a nagyvilágban1956-ban a Kárpát-medence szétszakított magyarsága egységet mutatott fel a nemzetpusztító zsarnokság elleni küzdelemben. Sokakat kivégeztek, és számosan szenvedtek ártatlanul súlyos börtönbüntetést Erdélyben és más elszakított területeken is a magyar forradalomért. A külhoni magyarok nemcsak hazájukban vállaltak szolidaritást a forradalommal, hanem budapesti események harcosai, vezéralakjai és mártírjai voltak: Pongrátz Gergely a Corvin-közben, Szabó János a Széna téren, Dudás József a Népszabadság székházánál. Az ő példájuk ma is élő, figyelmeztető jel.1956 üzenete 2006 magyarságánakMagyarországot ma is azok az erők tartják hatalmukban, melyek ellen a 1956 októberében felkelt a magyar nép. Ma is „hazudnak reggel - éjjel – este” az egykori hatalomgyakorlók mai leszármazottai. Ezért egy igazi 56-os nem ünnepelhet velük.

Az 50. évforduló alkalmából emlékeztetjük a világot Albert Camus üzenetére, melyet 1957-ben írt, A magyarok vére című kiáltványában: „A magára maradt Európában csak úgy maradhatunk hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem áruljuk, amiért a magyar harcosok életüket adták, és soha, sehol, - még közvetve sem - igazoljuk a gyilkosokat.”

Mindezek alapján közösséget vállalunk a Kossuth téren ma is tüntető magyar testvéreinkkel, akik Magyarország erkölcsi és alkotmányos újjászületéséért emelik fel szavukat. Velük együtt valljuk - s üzenjük a világnak:

nem engedünk 48-ból,

nem engedünk 56-ból,

nem engedünk 89-ből,

nem engedünk 2006-ból!Mert ma is érvényesek Tollas Tibor, a forradalom nagy költőjének szavai: „...ha nem vigyáztok, Váctól Pekingig, bebádogoznak minden ablakot!”Budapest, 2006. október 15.
1956: Szabadság – Tisztesség – Méltóság /Liberté – Integrité – Dignité/
HÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona