Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
RegisztrációAz elszakított területekkel foglalkozó kormányzati struktúrákról – elemzés

Száz nappal a második Gyurcsány-kormány megalakulása után, a centralizációs és leépítési törekvéseken kívül, még mindig nem látszik, milyen lesz a határon túli magyarsággal foglalkozó magyar kormányzati struktúra.

Elemzés

Gyurcsány Ferencnek már a 2004-es, első kormányra kerülésekor sem voltak önálló elképzelései arról, hogy milyen politikát szeretne folytatni a határon túli magyarokkal kapcsolatban. Mivel a kérdést nem tartotta nagyon fontosnak, az ügyek intézését átengedte a Külügyminisztériumnak, ahol viszont érdemi munka helyett bürokratikus belső harcokkal voltak elfoglalva a területért felelős külügyi vezetők. A Külügyminisztérium sugallatára már akkor napirendre került a határon túli magyarság ügyeivel foglalkozó egyetlen önálló, országos hatáskörű szerv, a Határon Túli Magyarok Hivatalának (HTMH) megszüntetése. A közigazgatásban egymást kioltó párhuzamos struktúrák jöttek létre és megkettőződött a politikai felügyelet is: a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára és maga a külügyminiszter is politikai felelősnek tudhatta magát.

A felelőtlen politizálás következményeképpen rövidesen jelentkeztek a problémák: a kettős állampolgárságról szóló népszavazás fiaskója után a határon túli magyarság vezetői ismételten követelték a Magyar Állandó Értekezlet (a szomszédos országok magyar politikai pártjai) plenáris ülésének az összehívását, ennek hiányában külön szervezetet hoztak létre.

A miniszterelnök stratégiai gondolkodás helyett ismételten csak a struktúra átszervezésével akarta orvosolni a helyzetet. Reflexszerűen a központosítás illetve a megszüntetés, felszámolás, megszorítás elve érvényesült az új kormányzati struktúra kialakítása során. A téma kezelése egyértelműen átkerült a Miniszterelnöki Hivatalba, de ennek feltétele volt a leépítés az egyszerűsítés és természetesen a központosítás volt. Ezzel próbálta meg Gyurcsány Ferenc átláthatóvá és kezelhetővé tenni a maga számára ezt a bonyolult, sokrétű, sok szempontú, sok szálon futó kérdéskört. Így került a politikai felügyelet a miniszterelnök bizalmasához, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterhez, az irányítás pedig a külkapcsolatokért és nemzetpolitikáért felelős miniszterelnökségi szakállamtitkárhoz. Ez lenne az új struktúra politikai, stratégiai, koordinációs ága. Ezzel megszűnik a Határon Túli Magyarok Hivatala és megszűnnek a Külügyminisztériumban létrehozott, hasonló tevékenységet folytató szervezeti egységek is. Az új támogatási rendszer viszont még mindig nem állt fel. A jelenlegi elképzelések szerint a Szülőföld Alap képezné azt a szervezeti keretet, amiből a támogatást nyújtó közalapítványok beolvadása után, kinőhetne az új támogatásokat intéző struktúra.

Fontos megjegyezni, hogy az új stratégiai, politikai, koordinációs szervezeti egységek sem jöttek eddig létre tervezési és vezetési hibák sorozata miatt. A HTMH felszámolása ugyan folyamatban van, a csoportos felmentések első hulláma megkezdődött, de a felszámolási folyamat az év végéig elhúzódik. Jellemző módon az első hullámban az érdemi munkával és a kapcsolattartással foglalkozó szakértőket küldték el, az év végéig az adminisztratív munkát ellátók maradnak. Januárig lényegében nincs jogi és költségvetési lehetőség arra, hogy új szervezeti egység jöjjön létre a Miniszterelnöki Hivatalban. A szakállamtitkár alatt jelenleg csupán két - vitatott státuszú - tanácsadó dolgozik. A Határon Túli Magyarok Hivatalában és a Külügyminisztériumban, ahol szintén felszámolták a Nemzetpolitikai Ügyek Irodáját, érdemi munka már nem folyik.

Ezek az elvesztegetett hónapok akár komoly hátrányt is jelenthetnek a magyar politika szempontjából. Legalább három olyan aktuális ügy van napirenden, ami miatt káros ez a lassúság:

1) 2007-től kellene fogadni az Európai Unióból érkező támogatásokat, ehhez most zajlik a tervezés. A határon túli magyarokkal kapcsolatos politikai szempontokat nem képviseli senki az egyeztetéseken, így ezek fontosságuknak megfelelően nem kerülhetnek be a fejlesztési programokba. Januárig „elosztják a tortát”, azaz a határon túli fejlesztésekre nem marad pénz.

2) Kétoldalú kapcsolatainkban is felszínre kerülhetnek vitás kérdések, feszültségek (lásd Szlovákia). Ezeket kezelni kell kétoldalú és nemzetközi szinten is. Szükség lenne egy jól átgondolt koncepcióra, részletesen kidolgozott tervre. A nemzetközi porondon jelenleg minden magyar tárgyaló delegáció a saját értelmezése szerint képviseli az ügyeket, koordináció nem működik. Jellemző példa, ahogyan a magyar Európai Parlamenti képviselők a magyar kormánytól teljesen függetlenül járnak el határon túli magyar ügyekben.

3) Minden jel szerint januárban csatlakozik Románia az EU-hoz. Ezekben a hónapokban kellene intenzíven foglalkozni az erdélyi magyarság problémáinak megoldásával.

A kormányzati struktúra folyamatos változása nem csupán a gyakorlati politikai cselekvés hiányát mutatja, hanem az MSZP és SZDSZ közötti valamint a szocialista párton belüli hatalmi harcot is. 2004 szeptemberében még a Miniszterelnöki Hivatalban zajlott a határon túli magyar ügyek intézése, átkerült a Külügyminisztériumba egy miniszteri biztos kezébe. Létrejött az új, nemzetpolitikai főosztály, megszűnt a miniszteri biztosi poszt és ugyanaz a személy helyettes államtitkárként felügyelte a főosztályt, miközben létrejött a miniszteri tanácsadói poszt, illetve megmaradt a Miniszterelnöki Hivatalban a felügyelő államtitkár. Ezt követően az ún. „Nemzeti Felelősség 5 pontjához” külön kormánybiztost neveztek ki. Aztán az egész feladatkör mégis visszakerült a Miniszterelnöki Hivatalba a kancellária-miniszterhez, megszűnik a HTMH, de ugyanakkor lesz Nemzetpolitikai Főosztály.

Ez az intézményi bizonytalanság is azt mutatja, hogy a szocialista-liberális kormányzó koalíciónak nincs olyan szakértői bázisa, amely otthonosan mozogna a határon túli magyar régiókban, kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezne ott, ismerné a szomszédos államok nyelvét, kultúráját, eligazodik a nemzetközi és uniós diplomáciai porondon és még közigazgatási gyakorlattal is rendelkezik. A jelenleg zajló tisztogatási akciók így kaphattak politikai színezetet: a szakapparátus felszámolása során mérvadóak voltak a vélt vagy valós politikai szimpátiák kiderítésére tett kísérletek, és be nem vallott, de következetesen érvényesített módon, a származás szerinti szelekció. Azaz a szomszédos államokban született, magyar állampolgársággal rendelkező köztisztviselőket, amennyiben a rendszerváltozás után települtek Magyarországra, - egy kivételével – mérlegelés nélkül menesztették. Szintén erre a sorsra jutottak azok, akiknek szakmai véleménye – az autonómia és a kettős állampolgárság kérdésében – nem tükrözte a koalíciós pártok - lényegében elutasító - álláspontját.

Az új struktúra kialakítása jogszabály-módosításokat is igényelmajd, ugyanis törvény rendelkezik a Szülőföld Alapról (ha valóban ide olvadnak be a 2007. december 31-ig megszüntetendő, határon túli támogatást nyújtó közalapítványok), illetve eddig a HTMH kezelte a Státusztörvény alapján létrehozott központi nyilvántartó rendszert, ami szintén átkerül a Miniszterelnöki Hivatalba.

Az említett közalapítványok, az Illyés, az Apáczai és főleg az Új Kézfogás közalapítvány érdekérvényesítő képessége hagyományosan erős, mögéjük nem csupán a határon túli közösségek politikai és civil képviselői, hanem a magyarországi pártok szakemberei is fel szoktak sorakozni. Nagy a határon túli magyar politikusok felelőssége is, akik eddig csendben asszisztáltak a magyar kormány lépéseihez. Vélhetően az önkormányzati választások után a magyarországi ellenzék is napirendre tűzi a nemzetpolitika kérdését, ahogy nem lehet figyelmen kívül hagyni a most háttérbe szorított szocialista politikusok és lobbik elégedetlenségét sem. Mindez könnyen azt eredményezheti, hogy az elhúzódó strukturális változtatásoknak januárban sem lesz vége.

Következtetés:
Szakmai körökben nem vonják kétségbe, hogy az uniós tag Magyarországon változtatni kell a kormányzat nemzetpolitikai struktúráján. De szakértői vélemények szerint erre a változtatásra úgy kell sort keríteni, hogy ne veszélyeztesse az eddigi eredményeket és a hagyományos célokat, a nemzeti identitás megőrzését, az anyanyelv ápolását. Ezek mellé kell a költségvetési források emelésével és uniós pénzek bevonásával az eddig kevésbé sikeresen támogatott célokat, a versenyképesség növelését, az életminőség javítását stb. felemelni. Jelenleg ennek a folyamatnak az ellenkezője zajlik. Közelebbről meg nem határozott úgy nevezett modernizációs célok érdekében szorul vissza, bomlik le a szomszédos országokban élő magyarokkal foglalkozó, tizenhat év alatt felépített kormányzati intézményrendszer.

Magyarország nem pusztán a régió, hanem a szélesebb értelemben vett nemzetközi közösség számára is fontos tapasztalatokkal és tudással rendelkezik a nemzeti kisebbségek jogszerű és szakszerű támogatása, és az ezt szolgáló kormányzati struktúra kiépítése és működtetése terén. Ezt a tudást elismerik a szomszédos országokban valamint hasznosítható és átültethető példaként tanulmányozzák távolabbi országokban is.


Forrás: Budapest Analyses

HÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona