Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
RegisztrációKatalán népszavazás az autonómia-statútumról
Összefoglalás:

Az ETA nemrégiben állandó tűzszünetet jelentett be. Ez után nem sokkal a madridi alsóház (Kongresszus) elfogadta a katalán autonómia statútumát (Estatut). A statútum azonban csak akkor lép hatályba, ha az adott tartomány népszavazás útján erősíti meg. A megtartott népszavazás érvényes volt ugyan, de a választásra jogosultak valamivel több, mint fele távol maradt. Az eddig stabil hátországgal kormányzó szocialisták a kétes többségű nészavazási eredmény miatt rövid távon előrehozott választásokkal nézhetnek szembe. A meggyengült szocialista kormányfő további engedményekre kényszerülhet a néppárti ellenzékkel szemben, többek között az ETA szervezetével kialakítandó konszenzussal kapcsolatosan is. Az ellenzéki Néppárt (PP) kilátásba helyezte, hogy már a nyár vége előtt az Alkotmánybíróság előtt támadja meg a katalán statútumot.
Elemzés:

A spanyol átmenet meghatározó eleme, valamint a Franco-rendszer és a köztársaság-pártiak között feszülő ellentétek feloldásának egyik sarokköve volt Baszkföld történelmi jogainak és Katalónia különleges státusának az 1978-as alkotmányban történő rögzítése. A spanyol alkotmány azonban a kifinomult autonómiarendszer szabályozása mellett kizárólag az egységes spanyol nemzetet ismeri el. A spanyol állam a rendkívül széleskörű jogokat biztosító autonómiarendszer révén plurális, de a nemzet egységes. Igaz, a spanyol mellett a többi (elsősorban a katalán és a baszk) is hivatalos nyelv, mindegyik a saját autonóm közösségén belül. Ezek a nyelvek kulturális örökségként alkotmányos védelmet élveznek. Ezt a történelmi kompromisszumot alapjaiban kérdőjelezi meg a katalán statútum azzal, hogy a katalánt â��népként" határozza meg.

A baszk és a katalán autonómia azonban nem egyforma. Baszkföld ugyanis â�� többek között az ETA fenyegetéseinek is köszönhetően - rendelkezik az adóbeszedés jogával, s a központi kormányzattal kötött megállapodás alapján születik meg a döntés a központi költségvetésbe történő baszk befizetésekről. Ez egyébként azt jelenti, hogy az egyik autonóm terület szempontjából diszkriminatív pénzügyi rendszer működik, ami ellentétes az EU szabályaival.

Katalónia azonban a legutóbbi statútum alapján sem kapja meg azt a pénzügyi jogosítványt, melyet a baszkok kiharcoltak maguknak, igaz, jogosítványaik e területen a korábbiakhoz képest lényegesen bővültek. A statútum emellett a bírák, ügyészek kinevezésének jogát is átengedi a tartományi kormányzatnak, amely ellenőrzést gyakorolhat a vasút és az autópályák felett is. A két autonóm tartomány lényegében a kül- és hadügyek kivételével valamennyi autonóm jogosítvánnyal rendelkezik. A baszkok olyan politikai helyzetet akarnak, amelyben szabadon, népszavazás útján dönthetnek az elszakadásról. Ebből a szempontból volt figyelemre méltó, illetve Madridból nézve hátborzongató a baszk Lehendakari (miniszterelnök) kijelentése, mely szerint a montenegrói példa a baszkok számára is követendő. Ezzel szemben általános a vélekedés, hogy Katalónia számára az elszakadás csak akkor lesz fontos, amikor az neki gazdaságilag megéri. Hiszen jelenleg Spanyolországon keresztül nemcsak az Unió piaca, hanem a latin-amerikai piacok is nyitottak számára.

A katalán népszavazáson a választók 49,4%-a vett részt, s 73,9%-uk támogatta a tartomány új statútumát. Az igenek elsöprő arányával mégsem lehet elégedett a katalán és a spanyol központi kormányzat. Ennek oka a madridi és a barcelonai kormánykoalíciót alkotó pártok népszavazással kapcsolatos eltérő felfogásában kereshető. A koalíciót a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE), a katalán jobbközép nacionalista CiU, valamint a köztársaság-párti

(baloldali) ER alkotják. Míg a két előbbi párt támogatja, utóbbi elutasítja az új statútumot elsősorban annak â��tökéletlensége", valamint amiatt, hogy a repülőterek katalán fennhatóság alá vonásával kapcsolatos követelése kudarcot vallott. Az ER ráadásul, kihasználva a szocialisták nehéz helyzetét, saját pozíciói erősítése érdekében a központi kormányzatból történő kilépéssel zsarolhatja a másik két kormányzó pártot. E pártoknak nem állhat érdekében a végsőkig kiszolgáltatottnak lenni egy kényelmetlen koalíciós partnerrel szemben. Ugyanakkor az ellenzéki PP a kezdetektől fogva a legélesebben, már-már Spanyolország szétesését vizionálva ellenezte a népszavazást, amely ellen valamennyi politikai és jogi fegyvert bevetett. A gyenge részvétel a PP-t segítette, hiszen joggal utalhatott az 1978-as népszavazásra, amely 59%-os részvétel mellett, meggyőző többséggel szentesítette a katalán autonómia alapjait. A népszavazás így politikai kudarc a magas részvételben bízó szocialista kormányfő számára is, aki arra számított, hogy ha élére áll a népszavazás támogatóinak, saját előnyére használhatja ki az eredményt, és megerősödve vághat neki az ETA-val való tárgyalásoknak.

A spanyol belpolitika az elmúlt évtizedekben bebizonyította, hogy a központi kormányzat élén álló politika erő csak akkor érhet el lényegi előrelépést a baszk és a katalán nacionalistákkal szemben, ha vagy a két nagy párt egyezik meg, vagy a baszk, illetve katalán nacionalisták támogatják. Zapatero azonban szembekerült az egymással egyeztető baszk és katalán nacionalista pártok némelyikével.. Ez a szűk kormánytöbbség miatt lehet veszélyes. Ráadásul az ellenzéki PP sem biztosított számára stabil hátországot, különösen az ETA-val folytatott egyeztetésekhez. A PP látványos revansot kíván az egyébként elsősorban önnön hibájából bekövetkező 2004-es választási veresége miatt. Külön pikantériája az ügynek, hogy az akkori kormánypárt a madridi robbantásokért az ETA-t vádolta, amelynek azonban máig nem bizonyítható az együttműködése az elkövető Al-Kaidával. Az elkövetkező hetek, hónapok az esetleges alkotmánybírósági határozatig is különösen izgalmasnak igérkeznek. Zapatero kormányfőnek emellett a szocialista párt belső (elsősorban andalúz) ellenzékével is meg kell küzdenie, mely erős központi kormányzatot követel.

Magyar szempontból a kérdés azért jelentős, mert a Magyarországgal szomszédos államokban élő magyarság egyelőre még távol áll attól az autonómiáról, amelyet a spanyol alkotmány biztosít etnikai közösségei számára, és amellyel a baszk és katalán pártok láthatóan nem elégedettek. Ráadásul valamennyi központi spanyol kormányzat nemzetközi színtéren fenntartásokkal kezeli a legitim magyar igényeket, illetve a közép- és kelet-európai térségben jelentkező nemzeti törekvéseket.
Következtetés:

Az alacsony népszavazási részvétel politikai következményei hatással lesznek a madridi kormányzat jövőjére. Az előrehozott választások sem zárhatók ki. A bizonytalan belpolitikai helyzet miatt meggyengült központi kormányzatnak nincsenek jó alkupozíciói az ETA tűzszünetével kapcsolatos tárgyalásokon. A katalán autonómia-rendszert már 1978-as formájában is figyelembe kell venniük a határon túli magyar közösségeknek autonómiatörekvéseik megfogalmazása során, a meglévő történelmi és politikai különbségek ellenére. E törekvésekhez azonban csak a spanyol belpolitikára szabott, átgondolt koncepcióval lehet partnerként megnyerni bármely spanyol kormányzatot.
Korábbi elemzésekAnalysis No.100.
2006 július 22.
A magyar miniszterelnök központosítási törekvései

Analysis No.99.
2006 július 12.
A szlovákiai parlamenti választások és az új kormány

Analysis No.98.
2006 július 5.
Az állam reformja Magyarországon

Analysis No.97.
2006 július 02.
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök nézetei a külpolitikáról

Analysis No.96.
2006 június 28.
Katalán népszavazás az autonómia-statútumról

Analysis No.95.
2006 június 20.
Képviselőházi választások Csehországban

Analysis No.94.
2006 június 14.
Latin-amerikai folyamatok és magyarországi megítélésük

Analysis No.93.
2006 június 07.
A Fekete-tenger és környéke a román-ukrán viszonyban

Analysis No.92.
2006 június 01.
Jugoszlávia szétesése és a vajdasági magyarság helyzete

Analysis No.91.
2006 május 26.
Törökország csatlakozása az Európai Unióhoz

Analysis No.90.
2006 május 16.
A jobboldali ellenzék kilátásai

Analysis No.89.
2006 Április 26.
Magyarország a parlamenti választások után

Analysis No.88.
2006 március 17.
Az új mandátumú iraki kormány megalakításának nehézségei

Analysis No.87.
2006 március 10.
Moldovai belpolitikai folyamatok, regionális összefüggések

Analysis No.86.
2006 február 22.
A palesztin helyzet a választások után


Programmed by Gőz Attila
forrás:budapestanalyses.huHÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona